Page 77

Proszę zaznaczyć kratkę, jeśli dany czynnik wystąpił . W celu rozwinięcia odpowiedzi proszę skorzystać z miejsca na komentarze na końcu tego formularza.

152

Tak Nie (zaznacz)

Określ źródło informacji jeśli Nie nie jest nim ofiara, wiem np. funkcjonariusz policji

19. Czy (….) kiedykolwiek znęcał(a) się nad zwierzęciem domowym lub innym?

 

20. Czy są jakieś problemy finansowe? Na przykład czy zależysz od (…..) pod względem finansowym / czy stracił(a) niedawno pracę / inne problemy finansowe?

 

21. Czy (…..) miał(a) jakieś problem w zeszłym roku z narkotykami lub lekami (na receptę lub innymi), ­alkoholem lub zdrowiem psychicznym, co powodowało problemy w prowadzeniu normalnego życia? (Jeśli tak, proszę określić jakie i podać odpowiednie szczegóły, jeśli są znane.) Leki / narkotyki  Alkohol  Zdrowie psychiczne 

 

22. Czy (……) kiedykolwiek groził(a) lub próbował(a) popełnić samobójstwo?

 

23. Czy (……) kiedykolwiek złamał(a) warunki zwolnienia warunkowego / nakazu sądowego i / lub formalnego porozumienia dotyczącego tego, kiedy może widywać się z tobą lub z dziećmi? (Jeśli chcesz, możesz wziąć pod uwagę byłego partnera/ partnerkę sprawcy, o ile to istotne) Warunki zwolnienia warunkowego  Zakaz molestowania / nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania  Ustalenia dotyczące kontaktu z dzieckiem  Nakaz ochrony przed przymusowym małżeństwem  Inne  24. Czy wiesz, czy (……..) miał(a) kiedykolwiek problemy z policją lub był(a) notowany(a)? (Jeśli tak, proszę podać.) Przemoc domowa  Wykorzystywanie seksualne  Inny rodzaj przemocy  Inne  Liczba odpowiedzi ‘Tak’ Źródło: www.caada.org.uk, e-mail marac@caada.org.uk ©CAADA. Więcej informacji można uzyskać pod adresemcopyright@caada.org.uk.

OCENA ZAGROŻENIA

Jacquelyn C. Campbell, Ph.D., R.N. Copyright, 2003; www.dangerassessment.com Prowadzone w wielu krajach badania wykazały, że niektóre zachowania kobiet i mężczyzn żyjących w związkach, w których panuje przemoc, stanowią czynniki ryzyka oznaczające zwiększone zagrożenie zabójstwem jednego z nich. Nie możemy przewidzieć, co wydarzy się w Twoim przypadku, ale chcielibyśmy, żebyś zdawała sobie sprawę, iż w relacjach opartych na przemocy zagrożenie zabójstwem jest realne. Powinnaś także wiedzieć, które czynniki ryzyka występują w Twojej sytuacji. Zaznacz w kalendarzu przybliżone daty z ostatniego roku, w których Twój partner lub były partner użył wobec Ciebie przemocy. Korzystając z poniższej listy agresywnych zachowań, zaznacz przy tych dniach, jak poważny był ten incydent: 1. Twój mąż lub partner uderzył cię i/lub popchnął, nie zadając Ci obrażeń ani długotrwałego bólu. 2. Uderzył cię pięścią i/lub kopnął, powodując siniaki, skaleczenia i/lub długotrwały ból. 3. Pobił cię, powodując poważne obrażenia, oparzenia i/lub złamania kości. 4. Groził Ci bronią, zranił Cię w głowę, spowodował obrażenia wewnętrzne i/lub trwałe uszkodzenie ciała. 5. Użył broni; zranił cię przy użyciu broni. (Jeżeli przebieg któregokolwiek z incydentów pasuje jednocześnie do opisów oznaczonych różnymi numerami, wpisz przy wybranej dacie numer wyższy). Odpowiedz „tak” lub „nie” na każde z poniższych pytań (Słowo „on” odnosi się do twojego męża, partnera, byłego męża, byłego partnera lub kogokolwiek, kto obecnie stosuje wobec ciebie przemoc fizyczną.)

 1. Czy w ubiegłym roku do przemocy fizycznej w Twoim związku dochodziło częściej niż przedtem i czy miała ona bardziej brutalny charakter?

 2. Czy on posiada broń?  3. Czy opuściłaś go w ubiegłym roku po okresie wspólnego pożycia? 3a. (Jeśli nigdy z nim nie mieszkałaś, postaw „X” w tym miejscu …..)  4. Czy on jest bezrobotny?  5. Czy kiedykolwiek użył przeciwko Tobie niebezpiecznej broni lub groził jej użyciem? (Jeśli tak, czy był to pistolet? .....)

153

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you