Page 7

I. Mity i fakty

c z ę ść

1

I. Mity i fakty Mit: Przemoc domowa to zjawisko marginalne. Fakt: Przemoc domowa jest, niestety, powszech-

nym zjawiskiem i najczęstszą formą agresji interpersonalnej. Szacuje się, że około jedna trzecia wszystkich kobiet doznaje różnych form przemocy ze strony swoich partnerów. To poważny problem społeczny. Ofiarami przemocy, niezależnie od  przestrzeni geograficznej, są przede wszystkim kobiety i dzieci. Przemoc w  rodzinie jest częściej przyczyną zranień i  innych uszkodzeń ciała kobiet niż wszystkie inne przyczyny: wypadki samochodowe, napady i  zgwałcenia ze strony obcych napastników razem wzięte.

Mit: Przemoc w związkach to sprawa prywatna. Fakt: Przemoc to nie osobisty problem, tylko

przestępstwo z art. 207 k.k. Niezatrzymywana prowadzi do  eskalacji i  jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i  życia. Powoduje bardzo poważne urazy psychiczne. Gdy zabraknie skutecznej interwencji, prowadzi do  eskalacji przemocy i  nierzadko zabój-

stwa, a koszty interwencji rosną. W USA rocznie na wydatki medyczne związane z przemocą w rodzinie przeznacza się od 3 do 5 miliardów dolarów, a 100 milionów dolarów wynoszą straty z powodu zmniejszonej wydajności oraz nieobecności w  pracy z  powodu zwolnień lekarskich. Do  tego trzeba dodać koszty interwencji policyjnych, postępowań przygotowawczych i  sądowych, pobytu skazanych w  więzieniach, a kobiet w schroniskach i leczenia dzieci.

Mit: Przemoc zdarza się tylko w określonych środowiskach, dotyczy rodzin patologicznych, z innych kultur. Fakt: W  każdej grupie społecznej dochodzi do  przemocy. Badania pokazują, iż mężczyźni, którzy są sprawcami przemocy, pochodzą ze  zróżnicowanych ekonomicznie i społecznie środowisk. Jeśli osoba o wyższym statusie społecznym dopuszcza się przemocy wobec dzieci i żony, bywa, że organy ścigania okazują jej wyrozumiałość i  minimalizują zagrożenie. Przemoc wobec członków rodziny, zwłaszcza w skrajnej formie, traktowana jest przez wymiar sprawiedliwości znacznie poważniej, gdy sprawcą jest kobieta. W  rodzinach lepiej sytuowanych przemoc bywa mniej widoczna i  rzadziej zgłaszana organom ścigania, a  ofiary nie korzystają z  pomocy instytucji, gdyż mogą sobie same poradzić: wynająć mieszkanie, wyprowadzić się. Mit: Kobieta prowokuje swoim zachowaniem, do bicia dochodzi z jej winy. Fakt: Mit ten jest oparty na głęboko zakorzenionym przekonaniu, że mężczyzna jest tzw. głową rodziny i  że prawo jest po jego stronie, więc może N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

13

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Advertisement