Page 31

część 1

60

w kontekście bezpieczeństwa dzieci oraz bezpośredniego zagrożenia życia kobiety. Jeśli ze względu na bezpieczeństwo pokrzywdzonych uznają za zasadne podzielenie się informacjami z  inną instytucją powinni, o  ile to możliwe, wyczerpująco wyjaśnić to kobiecie i uzyskać jej zgodę. 5)  uwzględniający kwestie różnorodności – prze­ prowadzający ocenę ryzyka i planowanie bezpieczeństwa muszą brać pod uwagę wpływ takich czynników jak: status społeczno-ekonomiczny, wiek, pochodzenie etniczne, religia, kultura, status imigracyjny, orientacja seksualna, zdrowie psychiczne czy niepełnosprawność oraz zdolność ofiary do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Każdy z tych czynników lub ich kombinacja może wpływać na sposób, w  jaki ofiara przemocy domowej poszukuje pomocy i  informacji oraz je przyjmuje. 6)  oparty na wiedzy i wskazówkach placówek pomocowych – wszystkie instytucje i organizacje powinny znać i  stosować w  praktyce podstawowe zasady związane z  planowaniem bezpieczeństwa zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Podczas budowania planu bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę czy ofiara zamieszkuje wspólnie ze sprawcą czy nie, czy należy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, np. chroniąc je przed porwaniem rodzicielskim. Nie można pomijać kwestii związanych z bezpieczeństwem kobiety w miejscu pracy, w związku z  podjętą decyzją o  opuszczeniu sprawcy (separacja, odejście do schroniska, rodziny), wniesieniem sprawy do sądu lub złożeniem wniosku o zastosowanie prawnych środków ochronnych.

c z ę ś ć

2

I.  Wstęp Każdy z mitów na temat przemocy zniekształca prawdę o  tym zjawisku i  sprawia, że staje się ono niedostrzegalne. Chociaż w  ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w  zwalczaniu przemocy domowej, szczególnie w zakresie rozwiązań prawnych, to jednak praktyka pozostawia w dalszym ciągu wiele do życzenia. Aby prawidłowo prowadzić sprawy związane z  przestępstwami przemocy w  rodzinie, należy mieć orientację nie tylko w  zagadnieniach prawnych, w  problematyce psychologicznej odnoszącej się do ofiar przemocy domowej, w psychologicznych mechanizmach tej kategorii przestępstw, zarówno jeśli chodzi o  zrozumienie zachowania osób pokrzywdzonych, jak i sprawców przemocy. Tego rodzaju wiedza jest bardzo istotna i  pomaga przy dokonywaniu prawidłowych ocen prawnych, co ma wpływ na decyzje o wszczęciu postępowania przygotowawczego, stosowaniu środków zapobiegawczych, wnioskach o  wymiar kary, w  tym proponowanych warunkach zawieszenia kary. N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Advertisement