Page 3

część 2

4

I.  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 II.  Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Przemoc w rodzinie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Przestępstwo przemocy w rodzinie i inne mieszczące się w jej pojęciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Przestępstwa przemocy w rodzinie w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

III.  Sposób postępowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Sposób przesłuchiwania oraz powoływanie biegłych psychologów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Przesłuchanie podejrzanego oraz możliwości jego izolacji od osoby pokrzywdzonej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Zakończenie postępowania przygotowawczego . . . . . . . . . 100

IV.  Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 V.  Wybrane orzecznictwo sądowe. . . . . . . . . . . . . . . . 105 VI. Wybrane akty prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 VII. Kwestionariusze oceny ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . 142 VIII. Gdzie szukać pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 IX. Wybrane publikacje Fundacji Centrum Praw Kobiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Wprowadzenie Przemoc w rodzinie nie jest neutralna ze względu na płeć. Jej ofiarami są przede wszystkim kobiety i dzieci, a sprawcami mężczyźni. Zrozumienie genezy przemocy w rodzinie oraz wpływu, jaki wywiera ona na kobiety i dzieci, jest kluczowe dla zrozumienia, dlaczego nasza uwaga powinna koncentrować się przede wszystkim na nich. Neutralizowanie zjawiska przemocy w rodzinie odwraca uwagę od rzeczywistych przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, a  w konsekwencji uniemożliwia podjęcie skutecznych środków zaradczych. Zrozumiały to już wiele lat temu takie instytucje międzynarodowe, jak ONZ, Rada Europy czy Unia Europejska. W  dokumentach prawa międzynarodowego standardem jest uznanie przemocy wobec kobiet, w  tym przemocy domowej, za przejaw dyskryminacji ze  względu na płeć i  naruszenie praw człowieka oraz poważny problem społeczny. Pierwszym ważnym dokumentem, który przyjął tę perspektywę była przyjęta przez ONZ w 1993 roku w Wiedniu podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka tzw. Deklaracja Wiedeńska. Uznano w niej, że przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw człowieka, niezależnie od  tego, czy dochodzi do  niej w  sferze prywatnej, czy publicznej. W  następstwie konferencji w Wiedniu, Zgromadzenie Ogólne ONZ N I E Z B Ę D N I K P R O K U R A T O R A

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Advertisement