Page 2

Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19 00–679 Warszawa tel./faks: (48 22) 622 25 17 e-mail: temida@cpk.org.pl http://www.cpk.org.pl © Centrum Praw Kobiet

Spis treści Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 część 1

I. Mity i fakty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Opracowała: Ludmiła Tomaszewska Aktualizacja cz. I: Urszula Nowakowska cz. II: Ewa Bieńkowska Redakcja i korekta: Ewa Jaworska-Solich Wydanie trzecie sfinansowane ze środków: Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Urzędu Miasta Projekt współfinansuje m.st.Warszawa st. Warszawy Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

II. Czarna statystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 III. Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet . . 24 Wiara w tzw. naturalny porządek rzeczy. . . . . . . . . . . . . . . Uprzedmiotowienie kobiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulturowe wzmocnienia wyuczonej bezradności. . . . . . . . . . Tolerancja wobec przemocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 28 29 33 35

IV. Psychologiczne aspekty przemocy. . . . . . . . . . . . . . 36

ISBN 978-83-89888-66-2 Łamanie: Meritum21 Druk: „Paper & Tinta” Usługi Wydawniczo-Poligraficzne

  Pierwsze wydanie sfinansowane ze środków Europejskiego   Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Charakterystyka zjawiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formy przemocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cykl przemocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak działają sprawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 37 39 42

V. Skutki doświadczania przemocy . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Zespół stresu pourazowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syndrom sztokholmski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyuczona bezradność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skutki przemocy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpływ przemocy na dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne skutki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 49 50 52 53 54

VI. Ocena ryzyka i planowanie bezpieczeństwa. . . . . . . . 55

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik prokuratora  
Advertisement