Page 1

Mediální gramotnost a ICT na SŠ v Jihočeském kraji Reg.č. CZ.1.07/1.3.40/01.0008

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


Mediální gramotnost a ICT na SŠ  OP VK, oblast podpory 1. 3.  Realizace: září 2012 – srpen 2014  Odborná pracoviště: NÚV, FSV UK, PF JČU  Zařízení vzdělávání a služeb, ČB (ZVaS) CO ZÍSKÁTE:  Možnost bezplatného vzdělávání  Akreditovaná osvědčení (certifikát) MŠMT  Didaktické a multimediální podklady pro výuku  Přístup a kód k interaktivnímu webovému portálu  Pravidelné setkávání s odborníky z praxe Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VÝUKOVÉ SCHÉMA Odborné přednášky

Kurz PC gramotnosti

Rozšiřující kurzy

Akreditovaný kurz MV

Konzultace Didaktika Web

Kurz lektorských dovedností

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


1. KONZULTACE CO ZÍSKÁTE:  Podporu pracovníků CMV  Tipy a náměty na začlenění MV do výuky  Individuální přístup  Vysvětlení klíčových aktivit projektu  Doporučení pro vaše pedagogy DÉLKA TRVÁNÍ:  Během celého projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


2. DIDAKTIKA CO ZÍSKÁTE:  Didaktické a multimediální podklady pro výuku MV  Doporučené koncepce k vytvoření vlastních podkladů  Odbornou supervizi DÉLKA TRVÁNÍ:  Během celého projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


TÉ MA TA

3. AKREDITOVANÝ KURZ MV Média a ekonomika, mediální logika

TV žurnalistika, TV reportáž

Nová média, sociální sítě

Média a reklama, propagac e

Fotografie, fotoreportáž

Mediální výchova ve výuce, metodika

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


3. AKREDITOVANÝ KURZ MV CO ZÍSKÁTE:  Komplexní a ucelený vhled do mediálněkomunikačních procesů  Schopnost kvalifikovaně a kriticky vyhodnocovat mediální výstupy  Osvojení základních žurnalistických dovedností  Praktické dovednosti při práci s ICT DÉLKA TRVÁNÍ:  1 běh = 6 dní (celkově proběhne 6 běhů)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


4. ROZŠIŘUJÍCÍ KURZY TÉMATA:  ICT a jejich další využití v rámci MV  Marketing a PR, nové trendy v médiích  Základy mediální legislativy a trestněprávní odpovědnost pedagogů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


4.1. ICT A JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ CO ZÍSKÁTE:  Prohloubení praktických dovedností pedagogů při práci s multimédii  Předpoklady pro editaci webu  Ovládání specializovaných SW pro úpravu multimediálních obsahů  Fotografie, videa, natáčení, střih apod. DÉLKA TRVÁNÍ:  2 dny (s noclehem)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


4.2 MARKETING A PR CO ZÍSKÁTE:  Pravidla vedení marketingové komunikace  Lepší a efektivnější využití médií pro propagaci školy  Rozšířené teoretické znalosti (Koncept 4P, SWOT analýza, model GROW apod.)  Porozumíte sociálním médiím DÉLKA TRVÁNÍ:  2 dny (s noclehem)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


4.3. ZÁKLADY MEDIÁLNÍ LEGISLATIVY

CO ZÍSKÁTE:  Prohloubení znalostí o trestně právní odpovědnosti pedagogů  Příklady z praxe  Vysvětlení tzv. školského zákona  Pochopení širších aspektů mediálního práva DÉLKA TRVÁNÍ:  2 dny (s noclehem)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


5. ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY CO ZÍSKÁTE:  Setkání s odborníky s praxe  Aktuální informace z mediálního světa  Pohled do zákulisí médií  Kritický přístup k mediálním obsahům  Inspiraci k zařazení MV do ŠVP DÉLKA TRVÁNÍ:  3-4 hodiny

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


6. KURZ LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

CO ZÍSKÁTE:  Ovládání tzv. soft skills  Schopnost verbální a neverbální komunikace  Komunikační a prezentační dovednosti  Rétorický nácvik  Nácvik komunikačních strategií DÉLKA TRVÁNÍ:  2 dny (s noclehem)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


7. KURZ ROZVOJE PC GRAMOTNOSTI

CO ZÍSKÁTE:  Znalosti k OS Windows 7 (Movie maker, Media Player, DVD Maker, Fotogalerie, internetové prohlížeče)  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook aj.)  Pravidla bezpečného pohybu na internetu DÉLKA TRVÁNÍ:  1 den

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


8. WEBOVÝ VZDĚLÁVACÍ PORTÁL CO ZÍSKÁTE:  Společnou platformu pro sdílení a výměnu zkušeností  Průběžné informace k projektu a jeho aktivitám  Přístup k multimediálním výukovým podkladům – ke stažení  Dlouhodobou udržitelnost projektu DÉLKA TRVÁNÍ:  Během celého projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


LEKTOŘI CMV Prof. PhDr. Jan Jirák, PhD.

Bc. Jaroslav Faltus

PhDr. Helena Pavličíková, Csc.

Mgr. Jiří Kalemba

Mgr. Radim Wolák

Mgr. Daniel Köppl

PhDr. Jiří Závozda

Mgr. Tibor Szilvási Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


HARMONOGRAM REGISTRACE http://www.medialni-svet.cz/medialni-komunikace/informace-oprojektu/harmonogram-seminaru/

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


PŘEHLED SEMINÁŘŮ 2013/2014 NÁZEV AKTIVITY Odborná přednáška Kurz počítačové gramotnosti Akreditovaný kurz „Mediální výchova multimediálně“ Média a ekonomika, mediální logika Nová média, sociální sítě TV žurnalistika, TV reportáž Mediální výchova ve výuce, metodika Média a reklama, propagace Fotografie, fotoreportáž Odborná přednáška Kurz počítačové gramotnosti Akreditovaný kurz „Mediální výchova multimediálně“ Média a ekonomika, mediální logika TV žurnalistika, TV reportáž Fotografie, fotoreportáž Mediální výchova ve výuce, metodika Nová média, sociální sítě Média a reklama, propagace Rozšiřující kurz Marketing a PR Odborná přednáška Kurz počítačové gramotnosti Akreditovaný kurz „Mediální výchova multimediálně“ Média a ekonomika, mediální logika Nová média, sociální sítě Fotografie, fotoreportáž Média a reklama, propagace TV žurnalistika, TV reportáž Mediální výchova ve výuce, metodika

TERMÍN Úterý 21. 1. 2013, 13:00 - 16:00 Pátek 15. 3. 2013, 09:00 - 17:00

LEKTOŘI Mgr. Radim Wolák Bc. Jan Šimek

1. BĚH Pondělí 8. 4. 2013, 9:00 - 17:00 Úterý 23. 4. 2013, 9:00 - 17:00 Pondělí 29. 4. 2013, 9:00 - 17:00 Pátek 21. 6. 2013, 9:00 - 17:00 Pondělí 24. 6. 2013, 9:00 - 17:00 Čtvrtek 27. 6. 2013, 9:00 - 17:00 Středa 2. 10. 2013, 14:00 - 17:00 Úterý 8. 10. 2013, 09:00 - 17:00

Mgr. Renata Kasalová, PhDr. Jiří Závozda Bc. Jaroslav Faltus Mgr. Jiří Kalemba Mgr. Radim Wolák Mgr. Daniel Köppl Mgr. Jiří Snítil PhDr. Helena Pavličíková, CSc. Bc. Jan Šimek

2. BĚH Pátek 11. 10. 2013, 9:00 - 17:00 Úterý 22. 10. 2013, 9:00 - 17:00 Čtvrtek 7. 11. 2013, 9:00 - 17:00 Pondělí 25. 11. 2013, 9:00 - 17:00 Čtvrtek 5. 12. 2013, 9:00 - 17:00 Čtvrtek 12. 12. 2013, 9:00 - 17:00 Středa 23.10.2013 - Čtvrtek 24.10.2013 Pátek 2. 10. 2013, 10:00 - 13:00 Středa 29. 1. 2013, 09:00 - 17:00

Mgr. Renata Kasalová, PhDr. Jiří Závozda Mgr. Jiří Kalemba Mgr. Jiří Snítil Mgr. Radim Wolák Bc. Jaroslav Faltus Mgr. Daniel Köppl Mgr. Radim Wolák PhDr. Tomáš Motl Bc. Jan Šimek

3. BĚH Pondělí 17. 2. 2014, 9:00 - 17:00 Pátek 28. 2. 2014, 9:00 - 17:00 Čtvrtek 13. 3. 2014, 9:00 - 17:00 Čtvrtek 27. 3. 2014, 9:00 - 17:00 Středa 9. 4. 2014, 9:00 - 17:00 Středa 23. 4. 2013, 9:00 - 17:00

Mgr. Renata Kasalová, PhDr. Jiří Závozda Bc. Jaroslav Faltus Mgr. Jiří Snítil Mgr. Daniel Köppl Mgr. Jiří Kalemba Mgr. Radim Wolák

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


KONTAKTY CMV

Mgr. Jiří Snítil Hlavní manažer CMV GSM: +420 725 424 643 jiri.snitil@medialni-vzdelavani.cz Mgr. Martin Husák Projektový manažer GSM: +420 723 849 071 martin.husak@medialni-vzdelavani.cz Mgr. Renata Kasalová Hlavní metodička CMV GSM: +420 725 424 645 renata.kasalova@medialni-vzdelavani.cz

Vyukove schema JČ 1.3._2.verze