Page 1

Základní technické dovednosti lektora

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Uspořádání prostoru Divadelní

„U“ uspořádání

Školní

Modulové

„T“ uspořádání

Ženeva

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Školní uspořádání Nevýhody: • prezentující je oddělen od posluchačů • může mít stísněný pocit • má tendenci k frontálnímu stylu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


„U“ uspořádání Výhody:  prezentující stojí v otevřeném prostoru a nemá tak stísněný pocit  posluchači mají k prezentujícímu vstřícné postavení  je zde možnost zapojit více posluchače  prezentující má k dispozici všechny posluchače bez zbytečného procházení či obcházení

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Světlo a projekční plocha

 dlouhodobé dívání se proti světlu snižuje soustředěnost!  projekční plochu umístit tak, aby s okny v místnosti svírala pravý úhel  bílá projekční plocha poskytuje ideální podmínky  Lze promítat na plátno nebo na zeď

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Zadní projekce

 Dle množství prostoru před a za projekční plochou je možné využít projekci přední či zadní  Zadní projekce - projektor za plátnem (nelze užít v případě, kdy promítáme na zeď)  prezentující může stát „v obrazu“, není oslepen projektorem, nevrhá stíny na prezentovaný materiál.  nevýhodou je prostorová náročnost (cca 1-5 metrů za plátnem)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Přední projekce  dle umístění projektoru jde o projekci s projektorem u stropu a přední projekci s projektorem v prostoru – typicky na stole.  Výhodou prostorová nenáročnost.  je možné využít jako projekční plochu jak plátno, tak zeď.  Nevýhoda v podobě vrhání stínu na projekční plochu při špatném umístění projektoru nebo nedostatku místa  možné oslňování prezentujícího  Při rozhodování o umístění uvážit také přístupnost projektoru.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Svítivost projektoru  svítivost udávána v jednotkách ANSI Lm  minimum pro místnosti s přirozeným zdrojem světla je 2000 ANSI Lm  v zatemněných místnostech lze použít projektor s nižší svítivostí, dostatečným kontrastem a rozlišením.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Pracovní prostor  součástí vybavení prezentační místnosti je pracovní stanice (notebook, stolní počítač).  To tvoří „bezpečné útočiště“ prezentujícícho  při prezentaci je vhodné nestát stále za pultem, ale využívat celý prostor  Pracovní stanice by měla být již připojena k projektoru a nastavení upraveno pro co nejsnazší obsluhu.  ovládací prvky techniky v pultu prezentujícího  konektory vytaženy pro připojení vlastního notebooku, tabletu či PC  Dříve VGA konektor, dnes DVI konektor či HDMI

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Ozvučení  rozmístěním reproduktorů získáme další možnost, jak zaujmout posluchače  Reproduktory neumisťovat za publikum  Ideálně  Máme-li reproduktorů více než 2, je ideální rozmístění po obvodu místnosti.  V nouzových případech lze využít integrované reproduktory projektoru či připojeného notebooku - pouze záložní řešení.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Zapojení prezentačního setu Jednotlivé komponenty, tj. promítací plocha, projektor, pracovní stanice, reproduktory a další využití technika se dají použít jako samostatná zařízení, ale mnohem více získáme jejich spojením v jeden celek.  Propojení komponent je snadné!

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Nastavení zařízení, spuštění systému  Nejjednodušší je nastavit ozvučení – zde začněte!  Projektor by měl být přímo proti projekční ploše a kolmo na ní  v případě posunutí v horizontální či vertikální ose lze tento nedostatek odstranit nastavením parametru lichoběžníku tzv. „keystone“.  interaktivní tabule je dodávána s projektorem (nejčastěji umístěn nad horním okrajem tabule).  Zaměřením plochy interaktivní tabule vás provede průvodce zaměření.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Řešení krizových situací Nejčastější problémy:  Výpadek elektřiny  Výpadek techniky  Počítač  Projektor  Dálkové ovládání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Výpadek elektřiny

 Výhodou instalace záložních zdrojů či redundantního zdroje elektrické energie (sluneční energie)  Prezentaci si pořádně připravit  Min 2x si ji zopakovat  Připravit „offline“ variantu bez nutnosti použít techniku  Připravit materiály vytištěné na papíře, pracovní listy, ukázky a příklady  Zachovejte klid!

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Výpadek techniky

Dálkové ovládání:  prvky ovládané dálkovým ovladačem by měly mít i možnost mechanického ovládání  Vyžádejte si náhradní baterie připravené u pracovní stanice (typicky AA nebo AAA)  Noste si je pro jistotu s sebou!

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Výpadek techniky

Nefunkční projektor:  Obecné doporučení „mějte v záloze náhradní projektor“ – někdy nerealizovatelné  Nejčastěji odejde lampa díky stáří (životnost lampy 1000 – 2000 provozních hodin)  ekonomický režim projektoru prodlouží životnost lampy až na dvojnásobek  je potřeba počítat se sníženým výkonem projektoru (cca 35%)  vyšší nároky na zatemnění prezentační místnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010


Výpadek techniky

Nefunkční počítač:  „zatuhnutí“ počítače či triviální problém s aplikací ve většině případů vyřeší restart aplikace či operačního systému  závady na úrovni hardware byste měli oznámit technikovi či správci  Noste si vlastní notebook, ultrabook, tablet, smartphon  Prezentaci ukládejte na více místech (flash disk, CD, DVD, mail, cloudové úložiště)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010

Technické dovednosti lektora prezentace