Page 1


Popis vzdělávacího programu Mediální komunikace komplexně a efektivně Znalost médií a mediální produkce (2denní: 1. – 2. března) Tento modul se zabývá soudobými médii a jejich vývojem. Napomáhá účastníkům pochopit ekonomické zájmy médií, zákulisní tlaky a požadavky na média, zvyšuje jejich povědomí o stavu žurnalistiky v ČR i ve světě. Nabízí rady a doporučení pro úspěšnou komunikaci s novináři a médii. Zahrnuto je psaní a rozbor PR textů (tiskové zprávy, oznámení). Bavit se budeme také o přípravě tiskových konferencí – brífinků a dalších možnostech prezentace v médiích. Témata prvního modulu utvářejí potřebný teoretický základ pro pochopení tzv. mediální logiky a pro práci v dalších modulech.

Nová média (2denní: 15. – 16. března) Modul rozebírá postavení tzv. nových médií ve společnosti, jejich vznik a vývoj, zaměřuje se na efektivní a bezpečné využívání nových médií, tedy v dnešním pojetí především médií digitálních, mobilních, síťových, včetně sociálních sítí a produktů občanské žurnalistiky (mobilní média, multimédia, sociální sítě, blogy). Zabývá se osvětou, prevencí a příležitostmi, které nová média na současném pracovním trhu nabízejí.


Interaktivní komunikační trénink a práce s médii (3denní 11. – 13. dubna) Tento modul přináší praktické rady a návody, jak komunikovat s médii a v médiích tak, aby byl splněn účel vystoupení. Účastníci se dozvědí o taktikách a zákulisí novinářské práce, možnostech manipulace a konstrukce reality v médiích a budou na ně připraveni. Modul rozebírá různé možnosti veřejného vystoupení a jejich zákonitosti. Zabývá se praktickým nácvikem vystupování na veřejnosti a vystupováním v médiích. S využitím TV studia a AV techniky budou rozebírána a analyzována vystoupení účastníků.

Základy mediální produkce (3denní 25. – 27. dubna) Tento modul se zabývá základy žurnalistické tvorby, které mohou být využitelné v praxi, při PR a marketingové komunikaci. Účastníci se budou věnovat pořizování a úpravě fotografií a AV záznamu, které se naučí zpracovat na příslušném technickém vybavení. Naučí se základům psaní redakčního textu, rozebrány budou základní žurnalistické útvary, jako je zpráva, rozhovor nebo reportáž.


Základy mediální legislativy (2denní 17. – 18. května) Tento modul nabízí exkurs do české mediální legislativy. Je zaměřen zejména na tiskový zákon, autorské a reklamní právo, a to i v prostředí nových médií. Řeší některé aspekty provozování rozhlasového a televizního vysílání. Rozebrána bude mediální etika, regulace a samoregulace médií.

Hodnocení Vzdělávací moduly chceme upravit na základě zpětné vazby účastníků tak, aby měly pro cílovou skupinu co největší přínos. Potřebujeme získat připomínky k rozsahu školení, obsahu, zpracování konkrétních témat atd. K tomu bude sloužit část posledního školicího dne, během níž pomocí dotazníků a pohovorů s absolventy získáme potřebné informace. Dostatečný prostor bude věnován doplňujícím dotazům a diskusi.


Rozsah a forma školení: Celý vzdělávací program se skládá z 12 školicích dní a hodnotící části, která proběhne během posledního školicího dne. 1 den = 8 výukových hodin (á 45 minut) Kontakt: Mgr. Barbora Špulková +420 725 385 122 barbora.spulkova@medialni-vzdelavani.cz Mgr. Renata Kasalová +420 725 424 645 renata.kasalova@medialni-vzdelavani.cz

www.medialni-vzdelavani.cz

Mapa vzdělávacího programu  
Mapa vzdělávacího programu  
Advertisement