Page 1

Jak pracují lidé v Hospodářských novinách. Tereza Andrejková redakce Baf 12let

Na exkurzi v Hospodářských novinách jsme se dozvěděli jak se píší noviny, kolik pracuje lidí v celé budově nebo kolik lidí pracuje v Hospodářských novinách, kolik se jich podílí na jedněch novinách, kdo má jakou funkci a nebo kolik je tam rubrik.


Newsroom se nachází v Karlíně na Praze 8, přestěhovali se teprve před měsícem a vlastní jí pan Zdeněk Bakala. V celé budově pracuje přibližně pět set lidí a v Hospodářských novinách pracuje sto čtyřicet lidí.


Superdesk (bazének) je pracovní část, kde pracují šéfredaktoři všech rubrik, domácí, ekonomika, zahraničí, sport, kultura, komentátorství a také šéfredaktor celých Hospodářských novin pan Petr Šabata. U prostředního stolu mají jen šéfredaktoři porady


Šéfredaktor celých Hospodářských novin pan Petr Šabata nám řekl, že na jedněch novinách se podílí sto čtyřicet lidí, takže všichni kdo tam pracují.


Hospodářské noviny vycházej každý den, je tam cca sto článků na dvaceti stranách, cca padesát článků na třiceti pěti stranách přílohy každé pondělí. Podle inzerátů a reklam je tam od dvaceti do třiceti dvou stran.


Editor pan Marek Bičík má na starosti design novin, třeba jak dlouhý bude článek a kam se umístí.


Novinový design. Noviny ještě před vydání a ne ze všemi články.


.

Jan Schejbal je vedoucí fotooddělení. Když se fotí do novin v akce jsou dva fotografové. Foto editoři rozdělí fotografie do novin.


Nikita Poljakov píše články které jdou do novin. Nejpozději v půl desáté mají uzávěrku.


kde je jedna strá

Sportovní redaktor píše do novin co se děje. Každý den je v novinách jedna stránku sportu.


V Hospodářských novinách jsem se dozvěděl spoustu zajímavých informací, která jsme dříve neměli. Exkurze se mi moc líbila.

Fotoreportáž Tereza Andrejková  
Fotoreportáž Tereza Andrejková  
Advertisement