Page 1

MANAGEMENT

KOMUNIKAČNÍ TRÉNINK PRO MANAGEMENT „JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S MÉDII“

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ TRÉNINK EFEKTIVNOSTI KOMUNIKACE S MÉDII


Pro Futuro Consulting a.s.

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

KOMUNIKAČNÍ TRÉNINK PRO MANAGEMENT „JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S MÉDII“ CÍL TRÉNINKU

Všeobecná příprava pro komunikaci s médii, trénink vystupování před kamerou včetně efektivní argumantace a obrany proti ofenzivně vedenému rozhovoru ze strany redaktora.

CÍLOVÁ SKUPINA

Jednatelé, ředitelé, členové managementu, PR a další zaměstnanci, kteří prezentují společnost navenek a ve sdělovacích prostředcích.

CHARAKTERISTIKA

. . . .

zaměřeno a přizpůsobeno dle aktuálních požadavků klienta, na základě analýzy, která proběhne před zpracováním konkrétního návrhu a na začátku tréninku interaktivní intenzivní okamžitá zpětná vazba s využitím AV techniky


PROGRAM

KOMUNIKAČNÍ TRÉNINK PRO MANAGEMENT – 1. den Úvod, jaká jsou současná média. Co chtějí a jak se od sebe liší? Vydavatelské domy se proměnily. Informace se staly zbožím. Co to znamená? Existují objektivní zprávy? Moc médií: Vše, co víme o světě, ve kterém žijeme, víme prostřednictvím médií. Klišé nebo pravda? Jaké krize zapříčinila média? Diskuse, příklady

. . . .

Co všechno ovlivňuje novináře? Jakým tlakům je novinář vystaven? Uzávěrky (píší v časovém presu) Lobbisté (politika, ekonomika – asimilace zájmů, přebírání hodnotových postojů) Ekonomické zájmy vydavatele (silný tlak inzerentů)

. . .

Veřejná vystoupení – nutný teoretický základ Vystupování na veřejnosti prostřednictvím médií: TV, rádio, nová média. Příprava prezentace, příprava formálního a neformálního vystoupení, celková image. Praktická cvičení Odborná debata Rozhovor Prezentace pro určitou cílovou skupinu Příprava vystoupení – hlasová cvičení aneb jak je důležitý hlas při přednesu Příprava vystoupení – jak neunavit publikum, respektive, jak jej zaujmout

. . . . .

Praktické rady, jak pozitivně komunikovat s médii, rozhovory, vyjádření, jak se bránit novinářům Jak komunikovat s novinářem : TV, tisk, nová média (internetový portál atd.) Jak zareagovat na nepříjemné dotazy novináře (Novinář se ptá na něco, co je často nepříjemné, často má připravený scénář článku, reportáže, už když telefonuje. Otázky jsou ploché, je na ně málo času, není možnost zkontrolovat si výsledek. Co dělat?) Pozor na jakýkoliv kontakt s novinářem (Redaktoři si odpovědi již při prvním telefonátu většinou nahrávají, na rozhovor jsou připraveni. Automaticky předpokládají, že zpovídaná osoba s tím počítá.) Prezentace na veřejnosti od přípravy až po závěr proslovu (nácvik různých situací, např. prezentace projektu před obchodními partnery). Začátek je nejdůležitější – zaujmout na úvod Průběh tiskových konferencí – kdy je čas skončit, jak zaujmout novináře, jak vyprovokovat novináře k otázkám. „Co řeknete na závěr, si zase všichni pamatují“ Prohlášení na tiskových konferencích Tisková zpráva

. . . . . . .


KOMUNIKAČNÍ TRÉNINK PRO MANAGEMENT – 2. den Praktický trénink před kamerou Praktický nácvik veřejných vystoupení Jak se chovat před kamerou Jak se rozmluvit (praktická cvičení, dýchání) Jak pracovat s trémou Celková hlasová image Jak řídit dech při mluvení Jak pracovat s hlasem v prostoru nebo emočně vypjatých situacích Jak pracovat s oporou mluveného slova (dech, hlas) Jak koordinovat tři základní komponenty (dech, hlas, artikulace) Modulace řeči (dynamika, tónová a časová modulace, frázování) Jak zvýšit míru stability hlasového projevu Adaptace na přítomnost kamer, osvětlení a nahrávacího zařízení Jak získat čas na odpověď Jak získat iniciativu při rozhovoru s redaktorem Správné strukturování odpovědi, ideální délka pro odpověď Nácvik různých typů rozhovoru Rozhovor na konkrétní téma

. . . . . . . . . . . . . . . .

Obrana proti útočnému rozhovoru – v TV studiu Jak odvrátit nepříjemný nebo nefér dotaz moderátora Oblíbené triky moderátorů – jak je odhalit a reagovat na ně Řeč těla v nepříjemných situacích

. . .

CENA

Cena bude stanovena individuálně na základě podrobné analýzy potřeb cílové skupiny a navrženého řešení.

VYBRANÉ REFERENCE

2010 - Magistrát Hlavního města Prahy: Série tréninků mluvení na veřejnosti pro radní magistrátu. 2010 - Halens, s.r.o.: Trénink komunikace s médii pro členy top managementu, téma: komunikace změny značky. 2010 - Dlouhodobý trénink rétoriky a vystupování v médiích pro zástupce politických stran. 2009 - Žabka, a.s.: Trénink vystupování v médiích pro generálního ředitele. 2009 - Dlouhodobý trénink rétoriky a vystupování v médiích pro zástupce politických stran.

KONTAKT

Mgr. Jiří Snítil Centrum mediálního vzdělávání Pro Futuro Consulting a.s. GSM: +420 725 424 643 Tel.: +420 283 062 250 Fax: +420 283 062 201 jiri.snitil@medialni-vzdelavani.cz www.medialni-vzdelavani.cz www.profuturo.cz

Centrum mediálního vzdělávání

Pro Futuro Consulting a.s. Freyova 12/1, 190 00 Praha 9 www.medialni-vzdelavani.cz, www.facebook.com/medialnivzdelavani

Nabídka mediálního tréninku pro management  

Nabídka mediálního tréninku pro management