Page 1

PUBLIC RELATIONS

VYUŽITÍ NOVÝCH MÉDIÍ V PR KOMUNIKACI A MARKETINGU

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ MÉDIA V PUBLIC RELATIONS KOMUNIKACI A MARKETINGU


Pro Futuro Consulting a.s.

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

VYUŽITÍ NOVÝCH MÉDIÍ V PR KOMUNIKACI A MARKETINGU CÍL SEMINÁŘE

Seznámit posluchače s novými trendy firemní komunikace s klienty, médii a veřejností. Představení hlavních komunikačních kanálů digitálního marketingu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Seminář je vhodný pro všechny, kdo pracují nebo by chtěli pracovat s novými médii a mohli je využívat ke komunikaci značky, interní komunikaci, diskusi s klienty apod.

CHARAKTERISTIKA

. . . .

zaměřeno a přizpůsobeno dle aktuálních požadavků klienta, na základě analýzy, která proběhne před zpracováním konkrétního návrhu a na začátku tréninku interaktivní, prostor na dotazy příklady z praxe, kazuistika, ukázky kampaní vedeno zkušenými lektory s bohatou praxí z oboru


TÉMATA

Digitální marketing Situace na českém internetu Posun v komunikaci a konzumace médií Interaktivita a personalizace v kampaních Cesta zákazníka a jak vnímat úspěšnost akce Internetová reklama a nastavení kampaně podle cílů

. . . . .

Pověst značky na internetu Jak pracovat s pověstí značky na internetu - příležitosti a rizika Image a šíření informací, servis zákazníkům Chování lidí při využití nových médií

. . .

Digitální marketing - jak zviditelnit značku Jak využít existující a zavedené služby pro vlastní kampaň Youtube a další služby postavené na Google technologiích Rozšířená realita - trendy a inspirace

. .

Mobilní marketing Situace v mobilním marketingu v ČR Jaké jsou možnosti a jak zařadit mobil do kampaně? Co uživatelé s mobilem umí, co je baví a co je odrazuje? Mobilní reklama a možnosti cílení, mobilní aplikace v kampani Případové studie využití mobilního marketingu

. . . . .

Využití sociálních sítí v marketingu Sociální sítě a možnosti prezentace značek Facebook, Twitter a LinkedIn Diskusní fóra a blogy s klienty, uživateli… Reklama v sociálních sítích – typy, cílení a využití Úspěšné kampaně na sociálních sítích a klíčové faktory jejich úspěchu Interní komunikace v rámci firmy, společnosti

. . . . .


CENA

Cena bude stanovena individuálně na základě podrobné analýzy potřeb cílové skupiny a navrženého řešení.

VYBRANÉ REFERENCE

2010 - Česká pojišťovna: Seminář nových trendů marketingu

KONTAKT

Mgr. Jiří Snítil Centrum mediálního vzdělávání Pro Futuro Consulting a.s. GSM: +420 725 424 643 Tel.: +420 283 062 250 Fax: +420 283 062 201 jiri.snitil@medialni-vzdelavani.cz www.medialni-vzdelavani.cz www.profuturo.cz

Centrum mediálního vzdělávání

Pro Futuro Consulting a.s. Freyova 12/1, 190 00 Praha 9 www.medialni-vzdelavani.cz, www.facebook.com/medialnivzdelavani

Nabídka vzdělávání PR  

Kurz mediální komunikace a PR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you