Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Warsaw, PL

Socjaldemokratyczny think tank

http://cid.org.pl/