Page 1

FORMULAR DE PARTICIPARE

Proiectul ”Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție a Organizațiilor Societății Civile (OSC-urilor)”. Context: În august 2014, Centrul Contact-Cahul, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) oferit prin intermediul FHI 360, a lansat proiectul ”Advocacy și mobilizare pentru o mai mare putere de acțiune și intervenție a OSC-urilor. Obiectivul proiectului este consolidarea capacităților OSC-urilor și a grupurilor de inițiativă din Republica Moldova pentru o mai bună reprezentare a intereselor beneficiarilor prin acțiuni de advocacy și mobilizare comunitară. În cadrul proiectului sunt realizate diverse activități de consolidare a capacităților grupurilor de inițiativă comunitară, a sectorului asociativ și a rețelelor de OSC-uri din țară. Aceste capacități sunt aplicate și transferate constituenților și beneficiarilor OSC-urilor. La rîndul lor, beneficiarii se implică în evaluarea participativă a propriilor nevoi și identificarea soluțiilor viabile pentru depășirea constrângerilor de moment, iar soluționarea problemelor se realizează prin intermediul acțiunilor și campaniilor de advocacy. Plan de acțiuni: Primăriile selectate vor beneficia de asistență pe următoarele segmente: -

-

Crearea și consultarea grupurilor de inițiativă locală, care vor ajuta primăriile în identificarea nevoilor și priorităților de dezvoltare, atragerea și mobilizarea altor cetățeni în activitățile comunitare, sprijinirea APL în scrierea de proiecte și atragerea de fonduri; Desfășurarea sesiunilor de instruire în materie de funcționare a Administrației Publice Locale (APL); Organizarea ședințelor comune ale GIL și APL pentru a analiza și evalua documentele de politici și modul de funcționare APL-ului; Identificarea mecanismelor și instrumentelor ce pot fi utilizate in sporirea transparenței administrative și îmbunătățirea comunicării cu cetățenii; Identificarea mecanismelor și instrumentelor ce pot fi utilizate in sporirea transparenței administrative și îmbunătățirea comunicării cu cetățenii; Desfășurarea atelierului de lucru privind formarea bugetului și administrarea banilor publici; Organizarea vizitei de studiu la Centrul de Resurse pentru Participare Publică CeRe din București, România.


FORMULARUL DE ÎNSCRIERE AL APL-ului Vă rugăm să nu depășiți spațiul rezervat I.

Motivația participării în proiect

II. Informații generale despre localitate 1. Date generale despre localitate: scurtă descriere, nr. populației, instituții, sectorul economic, organizații neguvernamentale, distanța pînă la centrul raional.

2. Numele aplicantului (primarul) și date de contact.

3. Proiecte implementate în localitate în ultimii 3 ani (denumirea, perioada, finanțatorul).

4. Descrierea experienței de colaborare cu organizații neguvernamentale locale în ultimii 3 ani.


5. Descrierea inițiativelor comunitare realizate în colaborare cu grupuri de cetățeni în ultimii 3 ani.

6. Situația curentă privind Strategia de dezvoltare socio-economică locală (există sau nu, este actuală sau necesită actualizare).

7. Cîteva detalii privind asigurarea comunității cu servicii publice locale (asigurarea cu apeduct, canalizare, serviciu de management al deșeurilor, servicii educaționale, cultural-sportive, medicale, etc..

Data: ___________________________

Primar:

Semnătura:

Ștampila:

2 formular participare concurs primarii fhi  
2 formular participare concurs primarii fhi  

Formular pentru participare la concursul de selectare a localităţilor beneficiare ale proiectului "Advocacy şi mobilizare pentru o mai mare...

Advertisement