Page 1

vækst NYT FRA CENTROVICE

/

NO. 03 - 2 013

• Har du styr på din evt. ret til efterløn? • Ny beholderkontrol pr. 1. januar • Indkøbsklub • Swapper • Bankerns syn på fynske kvægbrug

INDHOLD

Skal vi hjælpe dig med at vælge det rigtige solcelleanlæg? Af Niels Boldsen, seniorkonsulent Solceller er en god investering for landbrug og erhverv Det kan i mange tilfælde stadig være en rigtig god forretning at investere i solceller – især lige nu, hvor man kan udnytte de særligt fordelagtige regler for solceller i 2013. Vores beregninger viser, at solcelleanlægget i mange tilfælde kan være tjent hjem på under 10 år.

Fordele: • Garanteret afregningspris på 1,30kr/kWh de første 10 år for solcelleanlæg, der etableres i 2013 på op til 400kW • Forhøjet afskrivningsgrundlag på 115 % af anlægsinvesteringen for anlæg, der etableres i 2013, • Pristillægget ydes i en periode på 10 år, hvorefter gælder markedsprisen på el. • Køb af solcelleanlæg allerede i 2013, da pristillægget reduceres med 14 øre hvert år. fortsættes side 3


Pas godt på foreningen

af Torben Bang Næstformand

Efter 20 år i bestyrelsen for landboforeningen har jeg gjort op med mig selv, at det er tiden at stoppe. Jeg har taget valget, selv om arbejdet i foreningen er utroligt spændende og skaber et kæmpe netværk fra hele landet. Men det kræver også, at man er på hele tiden. Der er altid noget at tage fat på, når man er en del af en forening som Centrovice. Samtidig vil jeg gerne være lidt mere hjemme på bedriften. Jeg syntes, at det er et godt tidspunkt at sige farvel som næstformand nu. Der er en god stemning og godt samarbejde i bestyrelsen. Der er enighed om strategien og målet om, at Centrovice skal være talerøret for de fynske landmænd og sikre bedre rammevilkår både lokalt og på landsplan. Rådgivningen skal være kvalitetsmæssigt i top, til en fair pris. Der er en stabil og god stemning blandt personalet, som alle yder den bedste service til medlemmerne. Det er glædeligt, at de landmænd, som forlod Centrovice i forbindelse med den seneste fusion, stille og roligt begynder at vende tilbage. For mig vidner det om, at vi har en meget kompetent medarbejderstab, hvor der er plads til specialisering. Vi er nødt til at indstille os på, at vi skal bruge flere forskellige rådgivere på bedriften end vi gjorde førhen. Jeg ser det som positivt, at andre øjne ser på vores bedrift indimellem. Det, som især har fyldt meget i løbet af årene, har været at tilpasse foreningerne og rådgivningen til tiden. Der har været mange forhandlinger og møder om de fusioner, der er lavet, som har ført os fra otte foreninger til en – dækkende for Fyn. De Fynske Landboforeninger, som var en stor og tung overbygning, er i dag udelukkende arrangør af det Fynske dyrskue, med en lille bestyrelse på tre personer. Der har været mange forskellige opgaver, lige fra snak med skoleelever, til besøg af det amerikanske landbrugsudvalg, som ville høre om, hvordan det kunne lade sig gøre at producere svin uden antibiotiske vækstfremmere i foderet. Det, troede de ikke, var muligt. Når vi fortalte, at vi registrerer hver enkelt behandling af en pattegris, slog de sig på låret af grin. Jeg vil opfordre til at holde sammen om vores landmandsejede rådgivning og vores egne mejerier og slagterier.

2

/ NO. 3 / vækst 6. marts 2013

BESTYRELSEN Vores system med lokale foreninger, med support fra Axelborg og Skejby er et stærkt system. Det er en stor del af grunden til, at vi er nogle af de mest effektive landmænd i verden, på trods af de mange politiske benspænd, vi har været udsat for. Man finder for alvor ud af betydningen af disse ting, når man har prøvet at drive landbrug i udlandet, hvor der kun er firmarådgivning, som vil sælge så meget som muligt. Eller når man ikke kan komme af med sine varer. Derude er der ingen leveringsret, som vi har i andelsselskaberne, heller ingen sikkerhed for betaling. Skal landbruget have indflydelse på den førte politik, er vi nødt til at skabe sympati fra samfundet. Vi skal levere troværdige og korrekte argumenter i en god tone, ellers bruger politikerne os kun til egen profilering, og det har aldrig ført noget godt med sig. Jeg er lidt bekymret for udviklingen, hvor protestbevægelser dukker op. Det giver politikerne mulighed for at vise deres magt og holde landbruget udenfor. Brug i stedet kræfterne på at styrke det etablerede system, stil op til generalforsamlingerne, der er brug for kreative personer, som kan holde gang i dialogen og ruske op i systemet. En yderligere splittelse af landbruget kan efter min mening få store negative konsekvenser. Jeg vil komme til at savne det gode samarbejde med kolleger fra hele landet, ligesom det altid har været en fornøjelse at komme rundt i huset og få en snak med medarbejderne om, hvordan det står til, og få en kvik bemærkning med på vejen. Jeg vil ønske alt godt for Centrovice fremover, og jeg vil selvfølgelig holde øje med, om I passer godt på foreningen.


Forsat fra forsiden...

ØKONOMI Solenergi leveres gratis og er en ren, lydløs og uudtømmelig energikilde.

af Niels Boldsen Seniorkonsulent

Fordelene gælder specielt for erhvervsvirksomheder med stort elforbrug som f.eks. landbrug, gartneri, industri, campingpladser, supermarkeder m.m.

Solcelleanlæg til erhverv og landbrug  Den nye solcelleordning gør det til en god investering  Særlig i 2013 hvor den 115% afskrivningsregel er gældende og afregningsprisen er 1,3 kr. pr. produceret kwh  Vi anvender kvalitets paneler som er plussorterede og invertere med en høj virkningsgrad.

Ring 63 76 60 90 tilbud for et uforpligtigende

Et solcelleanlæg signalerer miljøbevidsthed Lad os rådgive dig om økonomien ved at investere i et solcelleanlæg. Vi sidder vi klar til at hjælpe dig med beregningerne.

Solcelleanlæg Få mest muligt ud af investeringen med de rigtige valg, inden du køber Vi hjælper dig med: • Økonomiberegning inden investering • Vurdering af hvilken størrelse anlæg, der er mest økonomisk fordelagtig for dig • Udarbejdelse af grundlaget for finansieringsansøgning – incl. forventet ydelse og elproduktion Det er nemt at få hjælp Ring til os og få en uforpligtende snak eller aftal et rådgivningsmøde om netop dit behov: Niels Boldsen, seniorkonsulent T: 6362 2545 - E: nib@centrovice.dk Niels Jepsen, seniorkonsulent T: 6362 2527 - E: nij@centrovice.dk

Højeløkkevej 18B  5690 Tommerup Middelfartvej 11E  5000 Odense

Læs mere på www.sikker-el.dk Solcelleanlæg til erhverv og landbrug.indd 2

11-02-2013 13:44:35

NO. 3 / vækst 6. marts 2013 /

3


Har du styr på din evt. ret til efterløn?

af Ulrik Andersson Økonomikonsulent

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle og tiden nærmer sig til, at I ikke ønsker at drive selvstændig virksomhed mere og dermed overgå til efterløn, bør I læse med her. Når der er mindre end 5 år til mulighed for efterløn er til stede, bør man begynde at tænke på, om man vil gøre brug af ordningen eller ej. Set i forhold til efterløn, skattefri præmie, folkepension mv. er virksomhedens omfang og jeres deltagelse i denne af afgørende betydning for, hvorvidt I gør jer berettiget til flere af de forskellige ordninger. Flere af ordningerne bruger eks. beregningsgrundlag som kan ligge helt op til 5 år tilbage fra det tidspunkt man ønsker at gøre brug af ordningen. En delvis nedlukning af en virksomhed på det forkerte tidspunkt kan i værste fald betyde, at man selv eller sin ægtefælle mister muligheden for at gå på efterløn eller for den sags skyld, optjene skattefri præmie. Strategi for tilbagetrækning Når man nærmer sig alderen, hvor efterlønsordningen bliver interessant, kan der dukke flere spørgsmål op, f.eks.: 1. Kan både jeg og min medarbejdende ægtefælle gå på efterløn med den nuværende produktion og økonomi? 2. Når vi bliver 60 år (afhængig af fødselsdag, født efter 1954 stiger efterlønsalder) vil vi ikke have grise mere. Kan jeg så drive jorden og min kone overgå til efterløn? 3. Hvad skal der til for, at jeg selv kan komme på efterløn senere hen? 4. Osv. osv. Der er mange andre aspekter at få belyst, for at skabe jer selv de tryggest mulige rammer for fremtiden, set i forhold til jer selv, jeres børn, familie, virksomhed, økonomi mv. Derfor er det vigtigt, at I får lavet jer en strategi for, hvornår og hvordan I vil trække jer tilbage fra arbejdsmarkedet. En sådan strategi kan være med til at skabe et overblik over, hvilke muligheder der er, når I samtidig skal bevare retten til de sociale tilbagetrækningsordninger.

4

/ NO. 3 / vækst 6. marts 2013

ØKONOMI

Skærpede krav fra det omkringliggende samfund Stram økonomi, skærpede krav til miljø og dyrevelfærd er udefrakommende forhold, som kan være med til, at et delvis ophør af virksomheden kommer hurtigere end man egentlig selv er parat til. En strategi for tilbagetrækning vil her kunne være med til, at man er på forkant med udviklingen og får afviklet virksomheden i den rigtige rækkefølge og dermed sikrer, at man selv og evt. medarbejdende ægtefælle bevarer retten til eks. at gå på efterløn eller optjene skattefri præmie mv. Ægtefælleproblematik Er du ægtefælle til en selvstændig erhvervsdrivende skal du, uanset om du deltager i driften eller ej, være på forkant med din efterløn. Vi har nemlig det forgangne år set en betydelig stramning af arbejdsmarkedsstyrelsens tolkning af reglerne. Er du således medejer af virksomheden eller sidder i bestyrelsen for mandens landbrugsselskab, er det ikke sikkert, at du kan komme på efterløn, når du vil. Det er uanset, om du har deltaget i driften eller ej. Derfor er det vigtigt at du får afklaret disse ting inden du ønsker at gå på efterløn. Centrovice socialøkonomiteam er specialister på dette område og kan hjælpe jer med, at få lavet en handlingsplan for tilbagetrækning således, at I er på forkant med udviklingen.


Forsikring for arbejdsgivere og selvstændige

ØKONOMI

sygdom rettidigt på det digitale system NemRefusion. af Lisbeth Skovbjerg Madsen Løn- og HR-rådgiver

Muligheden for at tegne sygedagpengeforsikring ved Statens administration benyttes af mange arbejdsgivere og selvstændige. Fra 1. april 2013 falder præmien for begge ordninger, og vi anbefaler, at man overvejer muligheden for at forsikre sig. Som arbejdsgiver hæfter man generelt for en medarbejders sygedagpenge de første 30 dage af en sygeperiode. Hvis man tegner en forsikring, får man sygedagpengene refunderet fra anden sygedag.

For arbejdsgivere vil det sige inden 5 uger efter første sygedag, og for selvstændige skal det anmeldes allerede inden 1 uge efter første sygedag. Fuldmagter Det digitale indberetningssystem virk.dk, med blandt andet NemRefusion og anmodninger om VEU-godtgørelser bliver igen udvidet. Fra 18. maj 2013 skal anmodninger om bonus og præmie for elever indsendes via indberetningssystemet, og det er på trapperne at anmode om lønrefusion og flextilskud samme vej. Hvis Team løn og HR plejer at hjælpe dig med at søge de forskellige tilskud hjem, skal vores fuldmagt til virk.dk ajourføres.

Som selvstændig kan man generelt modtage sygedagpenge efter to ugers sygdom, men tegner man en forsikring, kan man få sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag, afhængig af den valgte forsikringsordning. Medhjælpende ægtefæller har mulighed for at tegne samme forsikring, den skal dog tegnes selvstændigt.

Indberetningssystemet er ikke til at komme udenom, og derfor kan vi ikke tydeligt nok opfordre til, at alle får tjekket deres adgang til det digitale indberetningssystem: Har du NemID, som er en forudsætning for at benytte systemet?

Begge former for forsikring forudsætter, at man anmelder

Hvis du ikke ønsker selv at lave indberetningerne, er du velkommen kontakte os, så kan vi hjælpe.

Ny beholderkontrol pr. 1. januar af Lykke Pilegaard Miljøkonsulent

10 års beholderkontrol er nu hvert 5. år for gyllebeholdere mindre end 100 m fra vandløb og søer på mere end 100 m2 . Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (Bek. nr. 1322 af 14.12.2012) trådte i kraft den 1. januar 2013.

MILJØ også have installeret en gyllealarm (§19 i husdyrgødningsbekendtgørelsen). Beholdere i denne kategori, der ikke er kontrolleret efter den 1. juli 2008, skal indgive anmodning om kontrol inden den 1. juli 2013. Beholdere, som ligger mere end 100 m fra vandløb og søer, skal fortsat kun kontrolleres hvert 10. år. En liste over autoriserede kontrollanter kan ses på www. beholderkontrol.dk

INFO

Dette betyder at åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m3 eller derover og som ligger mindre end 100 m fra vandløb og søer på mere end 100 m2, skal have udført beholderkontrol hvert 5. år.

KO på gyllealarmer Den 1. februar 2013 kom der krydsoverensstemmelse (KO) på gyllealarm og beholderbarriere omkring gyllebeholdere beliggende mindre end 100 m fra vandløb og søer.

Udover beholderkontrol hvert 5. år skal disse beholdere

Læs mere på www.centrovice.dk eller kontakt Lykke Pilegaard, T: 6340 7154 NO. 3 / vækst 6. marts 2013 /

5


Centrovice Indkøbsklub

Frist Bestillingsfristen for hver udbudsrunde fastsættes løbende og meddeles pr. mail, sms og Centrovices hjemmeside, men ca. tidspunkter for udbudsrunderne fremgår af ovenstående tabel.

af Aksel Nielsen Planteavlskonsulent

Planteværn, gødning, udsæd, olieprodukter og tømmervarer. Indkøbsklubben fortsætter sit gode samarbejde med medlemmer og leverandører og udvides i år udover planteværn, udsæd, gødning og Olieprodukter til også at omfatte Tømmervarer. Indkøb af hjælpestoffer til landbruget kræver efterhånden et stort volumen og indhentning af flere tilbud, for at opnå den mest fordelagtige og rigtige pris. Indkøbsklubben opnår den rigtige pris ved at samle en masse ordrer sammen og opnå et stort volumen, som sendes i udbud. Det foregår som et samarbejde med indkøbsforeningen Sparbonde i Sønderjylland. Erfaringen viser, at alle kan spare penge i forhold til at handle selv – uanset bedriftstype og – størrelse! Der laves flere bestillings- og udbudsrunder i løbet af året, se nedenstående tabel: Produkter

Forventet tidspunkt for udbudsrunde

Planteværn til foråret

Februar

Udsæd af raps og vintersæd samt planteværn til anvendelse i august Gødning Planteværn til efteråret

Juni

Majs, vårsæd, planteværn forår

Oktober – november

Evt. gødning

November - december, afhængig af markedssituationen

Vårsæd inkl. majs

December

Juni-juli August

Det er frivilligt at deltage i de enkelte udbudsrunder, men ved at tilmelde sig, får man muligheden for at deltage i alle udbudsrunder. Rabataftalen på olieprodukter kan bestilles hele året. Indkøbsklubben fungerer sådan, at du som deltager blot bestiller de produkter du ønsker. Gennem indkøbsklubben sendes det efterfølgende i udbud hos relevante firmaer, og det firma der giver det bedste tilbud, får naturligvis ordren. Levering og afregning foregår direkte mellem dig og leverandøren.

6

/ NO. 3 / vækst 6. marts 2013

PLANTEAVL

Pris Det koster 2.500 kr. at være med i indkøbsklubben i 2013. Beløbet faktureres i september. Du vil for dette beløb få mulighed for at deltage i alle udbudsrunder samt rabataftalen på olie. Prisen gælder uanset, hvor mange udbudsrunder du vælger at deltage i. Prisen er baseret på, at du selv taster din bestilling på Spar-bondes bestillingsside. Hvis vi skal taste din bestilling koster det 200 kr. pr. bestilling. Hvis du kun vil deltage i rabataftalen på olie koster det 500 kr. pr. år. Beløbet faktureres i september. Yderligere information vil være at finde på vores hjemmeside www.centrovice.dk under planteavl/Indkøbsklub eller hos: Aksel Nielsen, planteavlskonsulent T: 6362 2511 - M: 2321 3192 - E: ajn@centrovice.dk Leif Hagelskjær, rådgivningschef T: 6362 1602 - M: 2961 5002 - E: leh@centrovice.dk


Swapper

ØKONOMI

af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent

Har du brug for et par ekstra øjne, så brug vores... Har du en swap, og er du interesseret i at vide, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med den rådgivning, du har fået i dit pengeinstitut? Så er dette indlæg skrevet til dig. Du har måske spurgt dig selv, fik jeg den korrekte rådgivning, når nu der skrives så meget negativt om rådgivning ydet i forbindelse med indgåelse af swaps. De fleste af de sager, vi er stødt på, hvor en kunde har fået en form for godtgørelse, har haft det til fælles, at der har manglet dokumentation for rådgivningen fra bankens side.

Antallet af kunder, der vinder klagesager pga. dårlig rådgivning er klart færre end de kunder, der får en form godtgørelse, fordi det udleverede materiale ikke har været fyldestgørende. En af de typiske mangler i materialet er, at banken glemmer at indregne og oplyse om det tillæg, der er på det bagvedliggende EURIBOR/CIBOR lån. Materialet er udformet sådan, at man som kunde ikke er blevet gjort opmærksom på, at eventuelle tillæg på ens EURIBOR /CIBOR lån påvirker den samlede likviditet negativt – tillæg på visse lån har været over 0,5%. Er du i tvivl om, hvorvidt du har fået alle relevante oplysninger, vil vi derfor anbefale dig at få kigget materialet igennem. Ønsker du et par ekstra øjne på dine aftaler, er du meget velkommen til at bruge vores.

VI SES TIL ØKONOMIMØDE Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Vi planlægger at afholde et økonomimøde først i april med aktuelle emner og gennemgang af regnskabstallene for 2012. I overskrifter vil du kunne høre om følgende: • Bidrags- og marginalsatser • Hvad kan man selv gøre for at påvirke bidrags- og marginalsatser

• Hvordan kan man forhandle med sit pengeinstitut • Regnskabsresultater 2012, opdelt på de enkelte driftsgrene • Årets resultat for de enkelte driftsgrene • Gennemgang af driftsgrensanalysen i dybden med markbrugets resultater i samarbejde med planteavl • Optimering af sædskifte for henholdvis kvæg-, planteavls- og svinebedrifter Sæt allerede nu kryds i kalenderen, du vil kunne finde det endelige program i løbet af marts på www.centrovice.dk/aktiviteter

NO. 3 / vækst 6. marts 2013 /

7


Naturpleje med kvæg

af Per Einshøj Kvægkonsulent

8. november 2012 blev en mærkedag for helårsafgræsning med kvæg, altså naturpleje. Den dag offentliggjorde Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet en fællesudtalelse, læs anbefaling, om udegående dyr i vinterperioden og i vinterlignende vejr gående i retning af, at stort set alt kvæg i denne periode skal have adgang til ”læskur” af en sådan størrelse, at alle dyr kan ligge ned samtidig. Det pointeres, at der kun i meget få tilfælde vil blive dispenseret fra dette krav. Det er siden da erfaret, at kun i tilfælde med så tæt en nåletræsbevoksning, at toppene danner et sammenhængende tag og skovbunden er dækket af et så tykt lag nåle, at den til enhver tid kan fungere som et tørt leje, hvor alle dyr kan ligge ned samtidig, at en dispensation vil blive givet. Det er ud fra ovenstående, at myndighederne vil administrere love og regler på området i fremtiden. Foranlediget heraf blev der den 6. december afholdt et møde på Centrovice med deltagelse af repræsentanter fra de relevante kødkvæg raceforeninger, Fynsk Kvæg, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. Dette forum blev enig om at rette en skriftlig henvendelse til formand for Dansk Kødkvæg, Henning Hansen og formand for Landbrug og Fødevarer/Kvæg, Peder Philipp for at gøre opmærksom på det, efter vores mening, meget uheldige i tolkningen af dette regelsæt. Erfaringen på området viser os, at kvæget ikke vælger indendørs leje frem for udendørs, der hvor de har en

8

/ NO. 3 / vækst 6. marts 2013

KVÆGBRUG valgmulighed. Og de racer vi taler om, er igennem mange år og generationer fremavlet til at kunne leve i det fri hele året, til gavn for deres sundhed og trivsel. De eneste tidspunkter de søger ly, er på meget varme sommerdage, hvor skyggen gør dem godt. Hvor er fornuften henne i hele denne debat? Der skal miljøtilladelse og økonomi til at opføre disse ”læskure” i det åbne land, og der skal udbringes naturgødning fra disse ”læskure”, hvis dyrene vil benytte dem, og hvis ikke de vil det, har det hele været spildt. Man pointerer fra myndigheds side, at kravet rent faktisk er lempet, idet det er gjort ens for alle kvægracer! Dette er det samme, som at sige, at alle dyr skal behandles som det sarteste individ. Vi savner respekten for forskelligheden. Der tales i disse år meget om biodiversitet, men det er måske bare en moderne talemåde uden indhold? Det er på høje tid, at folk med praktisk brugererfaring bliver taget med på råd, når regelsæt med så vidtrækkende konsekvenser skal udformes og ikke mindst udmøntes i praksis. Dette er en problemstilling, der skal tages alvorligt, hvis ikke man vil miste mange af de dyr, der i forvejen er for få af. De mange interesseorganisationer, som har en mening om pleje og bevaring af vore naturområder bør sætte sig sammen og blive enige om en samlet indstilling til vore politikere, således vore kvægbrugere har noget konkret at forholde sig til. Som det er nu, er der udsendt en anbefaling, som de kontrollerende myndigheder reelt kan fortolke forskelligt, afhængig af kontrollantens personlige mening og sindstilstand på dagen. Det bør kunne gøres bedre!


Bankernes syn på fynske kvægbrug

af Henrik Borup Jeppesen Adm. direktør

Opvokset på en kvæggård og med erfaringen fra, hvor meget hårdt arbejde, der udføres i hverdagen med kvægbrug på fynsk jord, er følelsen af uretfærdighed nem at kalde frem, når vi ser både politikere og embedsmænd træffe beslutninger og komme med udtalelser, der kan forringe det økonomiske afkast af at drive kvægbrug yderligere. Havde de så blot forstand på, hvordan virkeligheden ser ud, kunne vi forholde os til det, men det har de ikke.

LEDELSE Centrovices kvægteam er, i samarbejde med kolleger i grovfoder og økonomi, blandt landets stærkeste. Brug dem nu med sund fornuft, det har alle interessenterne respekt for. Gør brug af lederkurser Et andet godt råd er, at medarbejdernes udvikling skal prioriteres. Her tænkes på de almindelige faglige områder, men også på de ledelsesmæssige færdigheder via lederkurser. De vigtigste folk bør af sted hvert år. Det er mit håb, at vi i fynsk kvægbrug vil investere i at blive bedre, samtidig med, at vi effektiviserer og samler hver 50-ører op. Vi har ikke råd til at lade være og det er samtidig et godt signal at sende til bankerne.

Samarbejdet med bankerne Virkeligheden byder på et svært samarbejde med bankerne, og der er en del vurderinger, I hver især skal forholde jer til og være forberedte på. Første vurdering er beslutningstagerens evne til at udføre sit håndværk og træffe de rigtige beslutninger, nemlig passe dyrene og få nok mælk/kød ud af arbejdet, og næste vurdering er en sammenligning af resultatet med tilsvarende bedrifter. Bankerne sidder jo med flere regnskaber på kvægejendomme, og hvis I ikke har gode sammenligningstal, får I problemer, fordi beslutningsprocesserne i bankerne er bygget op omkring en nøje vurdering af jeres evne til at forrente og tilbagebetale de lånte penge. Tag initiativ til en handlingsplan Nu er der ofte gode forklaringer på et enkelt års dårlige tal, men er man over tid ikke i stand til at præstere på mindst gennemsnit, er det nødvendigt, at I selv tager initiativ til at få lavet en handlingsplan, der sætter mål op og forbedrer resultaterne eller afvikler produktionen. Det er ikke en god ide at vente, til banken beder jer om det, hvis I gerne vil kunne fortsætte med at træffe beslutninger i jeres virksomhed. I bør som ansvarlige for jeres virksomhed vide, hvordan I ligger i forhold til potentialet i jeres virksomhed, og det forpligter. Et godt råd er, at en handlingsplan ikke skal starte med at skære ned på rådgivningen, for uden hjælp eller inspiration, er indgroede vaner svære at ændre og forbedringer svære at nå. Lad dig udfordre i, hvordan rutinerne i malkegravene er, eller hvordan samarbejdet mellem stald og mark fungerer. Et kendetegn er, at de landmænd, der klarer sig bedst, både indenfor kvæg, svin og planteavl, ikke sparer på køb af rådgivning, tværtimod.

PERSONALENYT Ansættelser 18. februar 2013 Benedikte Egel, receptionist 1. marts 2013 Hans Erik Eriksen, ejendomskonsulent Lasse Beierholm, virksomhedskonsulent, teamkoordinator Ø11-kvæg 1. april 2013 Mette Larsen Baadegaard, miljøkonsulent

Jubilæum 1. marts 2013 - 30 år Hans Erik Larsen, planteavlskonsulent

Fratrædelse 28. februar 2013 Søren Bech, chefkonsulent

NO. 3 / vækst 6. marts 2013 /

9


TANK VIDEN Marts Svineforum Tirsdag den 5. marts 2012 kl. 14.30 Frøavlerne på Fyn og Langeland Der indbydes til kombineret virksomhedsbesøg og generalforsamling Onsdag den 13. marts 2013 kl. 17.00 Generalforsamling Centrovice Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00 Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 5 tons klubben starter Onsdag den 20. marts 2013 kl. 09.30 Nakkebølle Gods, Østergyden 3, 5600 Faaborg

April DMS kursus - Foderregistrering og - kontrol Onsdag den 3. april 2013 kl. 09.30 DMS kursus - Kritiske målepunkter og prognose Torsdag den 4. april 2013 kl. 09.30 Økonomimøde - aktuelle emner Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00

Maj PK-Møde Onsdag den 1. maj 2013 kl.19.30 Kvæg som naturplejere - besøg på location Onsdag den 22. maj 2013 kl. 17.00

Centrovice Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon 7015 9900 kontakt@centrovice.dk Redaktion Pia Kragh Buffoon, Hanne Høxbro Holt Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk

Fremtidens planteavl - demonstrationsdag af ny planteavlsteknologi Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 TH. Agro, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, Hårby Læs mere om arrangementerne på www.centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig.

www.centrovice.dk

Vækst - 3 - 2013  

medlemsblad - centrovice - raadgivning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you