Page 1

vækst NYT FRA CENTROVICE

/

NO. 01 + 02 - 2 013

• Ejendomsvurderinger og gulpladebiler • DB-tjek sohold • Svineforum • Fodring af malkekøer • Nå nye økonomiske mål

INDHOLD

Vækstfonden Af Søren Bech, chefkonsulent Nye finansieringsmuligheder til landbruget fra Vækstfonden. Her fra nytår er Vækstfonden klar med nye interessante finansieringsmuligheder til landbrugsbedrifter. Vækstlån: Kan etableres til nye og etablerede landbrugsbedrifter med vækstplaner, og som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed for lån i banken. Vækstlån henvender sig til investeringer større end 2 mio. og etableres hos Vækstfonden.

Vækstkaution: Kan etableres til nye og etablerede landbrugsbedrifter med vækstplaner, og som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed for lån i banken. Vækstkaution henvender sig til investeringer mindre end 2 mio. kr. og lånet etableres i banken med kaution fra Vækstfonden. Ansvarligt lån: Kan etableres til nye og etablerede landbrugsbedrifter med for lille egenkapital til at få finansieret lønsomme investeringer. Ansvarligt lån etableres i Vækstfonden. fortsættes side 3


Udvikling gennem dialog og samtale

af Niels Rasmussen Formand

Vinteren er over os, og det giver udfordringer i det daglige arbejde. Det er også tid til faglig opdatering, og jeg håber, at der afses tid til at deltage i den omfattende møde og kursusaktivitet Centrovice tilbyder over vinteren. Den politiske platform Bestyrelsen i Centrovice arbejder videre med en opgave, der fortsat er rimeligt bundet. På det faglige område at sikre rammer for fortsat udvikling af rådgivningsaktiviteter. Rådgivningsaktiviteter, der på den ene side skaber nyttevirkning og værditilvækst ude hos jer medlemmer, og som på den anden side udvikler forretningen Centrovice. Det er en helt central udfordring for vores hus, at udbuddet af rådgivningsydelser udvikler sig over imod mere markedsdrev. At prissætningen af rådgivning står i forhold til nyttevirkning på bedriften, og det at dokumentere nyttevirkningen bliver en del af produktet.

BESTYRELSEN Kommuneplaner I kommunerne arbejder man i øjeblikket med kommuneplanerne. Som noget nyt er kommuneplanerne ikke længere en plan, der sikrer jorden til landbrugsformål, men en plan, hvor man blandet skal foretage udpegninger i forhold til særligt værdifulde landbrugsområder, områder til store hysdyrbrug, og plads til biogasanlæg. Vi indgår i en tæt dialog med kommunerne om emnet, og der er ingen tvivl om, at det er et område, vi skal ofre en del opmærksomhed på. Vi vil høre jeres mening Ovennævnte områder plus mange mange flere er områder ,hvor vi i bestyrelsen skal danne os en mening og efterfølgende varetage interesser i forhold til. De meninger og holdninger, vi i bestyrelsen arbejder på grundlag af, er holdninger, der dannes i dialog med jer medlemmer, og fører forhåbentligt til udvikling, der flugter jeres behov. Et medlemsdemokrati har den forudsætning, at der løbende er debat med medlemmerne, og det er, hvad vi i bestyrelsen søger gennem udsendelse af faglig og politisk information. Gennem Politisk Nyt, gennem VÆKST. Altsammen skal det bidrage til at skabe en politisk identitet omkring Landboforeningen Centrovice.

Konkurrencen på rådgivningsmarkedet er skærpet, og det er godt for os landmænd, da det netop er konkurrencen, der sikrer fornuftig sammenhæng mellem pris og kvalitet. Vi har på Centrovice dygtige medarbejdere der arbejder loyalt, og er kompromisløse i deres stræben efter at skabe tilfredse kunder.

Generalforsamling Torsdag den 14 marts inviterer bestyrelsen til generalforsamling, og ved den lejlighed vil vi gennem aflæggelse af en politisk, og en faglig beretning forsøge at sætte kurs ud mod fremtiden.

Vandplaner På den landbrugspolitiske scene fylder vandplanerne fortsat meget.

Vi giver vores bud, og i dialog med jer medlemmer får vi formuleret nogle retningslinjer, der danner grundlag for næste års aktiviteter.

Vores politiske arbejde, i forhold til, at vi juridisk får afprøvet grundlaget for vandplanerne, har båret frugt.

Derudover skal I medlemmer på generalforsamlingen vælge den bestyrelse, som skal bære opgaven videre den næste periode.

Ud af de mange muligheder der var for, at vandplanerne skulle dømmes ude, faldt de på punkt et, nemlig procedurespørgsmålet. Hvad der bliver ud af det, er usikkert. Det, vi håber, er, at miljøministerens giver sig selv lov til at revurdere hele grundlaget for vandplanerne, inkl. de kvalitetsmålsætninger, der er en del af planerne. Det virker oplagt, at ministeren nu vil afvente konklusionerne fra landbrugs- og naturkommisionen, som formodentligt spiller en ny og mere målrettet miljøregulering på banen.

2

/ NO. 1 + 2/ vækst jan. - feb. 2013

Nye ansigter i bestyrelsen Der skal i år vælges en ny næstformand, da vores nuværende næstformand Torben Bang har valgt, efter mange år, at træde ud af bestyrelsen. Der skal også vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, i stedet for Per Brems og Gert Elbæk. Jeg vil ved denne lejlighed komme med en stærk opfordring til at møde op på generalforsamlingen og gøre sin indflydelse gældende.


Vær med til at formulere politikken, og vælg til bestyrelsen de medlemmer, I vil overlade opgaven at føre vores politik ud i livet.

Dialog og samtale er grundlaget for at opretholde det politiske interessefællesskab, som Landboforeningen Centrovice er.

Vækstfonden forsat fra forsiden

af Søren Bech Chefkonsulent

Vi har styr på dine muligheder i Vækstfonden I en periode hvor der er betydelige vanskeligheder, hos os i landbruget med at få finansieret lønsomme og fremadrettede investeringer, hilser vi hos Centrovice de nye finansieringsmuligheder fra Vækstfonden velkommen.

ØKONOMI Har du aktuelle investeringsprojekter, der er vanskelige at få finansieret ved de sædvanlige realkredit- og bankleverandører, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte din økonomikonsulent eller chefkonsulent Søren Bech, for en drøftelse af mulighederne på din bedrift for finansiering via Vækstfonden. Økonomikonsulenterne fra Centrovice var de allerførste, der blev introduceret for de nye muligheder fra Vækstfonden ved introduktionspremieren den 9. januar 2013. Vi er klar – og du er velkommen!

Vi sætter fokus på de nye muligheder fra Vækstfonden ved årets Svineforum tirsdag den 5. marts og ved kvægmøde (PK-møde) den 1. maj 2013.

L&F sætter fokus på landdistriktarbejdet En ny vision skal være pejlemærke for organisationens arbejde med at skabe vækst og liv på landet. Det er de tre sektioner Familielandbruget, Danske Deltidslandmænd og Økologisektionen, der står i spidsen for arbejdet. Mød dem hos Centrovice 11. februar kl. 19-21.30, hvor de gerne vil have feedback på deres ideer til nye måder at skabe udvikling i landdistrikterne I nogle landområder sprudler det med nye spændende initiativer og samarbejder. I andre områder kniber det mere, og økonomisk stilstand og forfald truer. Landbrug & Fødevarer søger derfor at finde frem til, hvordan man udnytter landdistrikternes særlige potentialer til at skabe nye forretningsmuligheder og fællesskaber, der kan give grobund for vækst og liv på landet. I visionsarbejdet ser man også på nye forretningsmuligheder for deltidslandmænd og mindre landbrug. Derfor vil der på mødet være inspirationsoplæg om

naturpleje samt udvikling, forarbejdning og afsætning af lokalt producerede fødevarer. Kom og deltag i debatten og giv din mening til kende.

INFO Tilmelding Foregår til Kirsten Bencke, Landbrug & Fødevarer, på E: kbe@lf.dk eller T: 3339 4292. Eventuelle spørgsmål Rettes til Margit Frandsen, Landbrug & Fødevarer på E: maf@lf.dk eller T: 3339 4680. Se program for mødet på www.centrovice.dk Deltagelse er gratis

NO. 1 + 2 / vækst jan. - feb. 2013 /

3


Ejendomsvurderinger

af Niels Bebe

Seniorkonsulent/reg. revisor

ØKONOMI Hvis man ikke er enig i vurderingen pr. 1. oktober 2012, kan denne skriftligt begrundet påklages til SKAT senest den 1. juli 2013. Vi er klar til at hjælpe, hvis du har behov for det.

De nye ejendomsvurderinger for 2012 er på vej ud, de offentliggøres af SKAT først i marts. På Fyn vil grundværdien for landbrug blive nedsat med 10% i forhold til den seneste offentlige vurdering fra 2010. Alle kan tjekke deres egen vurdering fra 2012 på SKATs hjemmeside fra først i marts.

Dagsbeviser til gulpladebiler Nu kan der købes dagsbeviser på SKATs hjemmeside. Siden 1. januar 2013 har det været muligt at købe dagsbeviser til privatkørsel i gulpladebiler. Med et gyldigt dagsbevis liggende i varebilen, er der ikke længere risiko for beskatning af fri bil, ligesom virksomheden ikke risikerer momsmæssige konsekvenser, hvis der køres privat i bilen. Dagsbeviserne kan købes på www.skat.dk Hvad er reglerne? Reglerne gælder for gulpladebiler med en totalvægt på op til og med 4 ton, der kan højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår. For en bil med en totalvægt på

4

/ NO. 1 + 2/ vækst jan. - feb. 2013

højst 3 ton koster et dagsbevis som udgangspunkt 225 kr. pr. døgn, mens det for en bil med en totalvægt mellem 3 og 4 ton koster 185 kr. pr. døgn. Et døgn regnes fra 00.00 til 23.59. Dagsbeviset skal købes mindst 1 time før bilen skal bruges til privat kørsel, men tidligst 45 dage før den skal bruges. Hvis en indehaver eksempelvis ønsker at anvende en gulpladebil på skiferie, skal han købe dagsbeviser for det antal dage, som ferien varer. Det gælder også for medarbejdere, hvis arbejdsgiveren giver tilladelse til udlånet. Hvis arbejdsgiveren – virksomheden – dækker udgiften, så er der tale om et


personalegode, hvor virksomheden har skattefradrag for udgiften til dagsbeviset, mens medarbejderen skal betale skat af dette. Sådan købes et dagsbevis 1. Log på TastSelv Borger med NemID 2. Vælg ”motorregistret” 3. Vælg ”dagsbevis” 4. Udfyld felterne i systemet 5. Print kvitteringen eller overfør den til elektronisk medie (e-mail), som medbringes på køreturen. Når man er i besiddelse af et dagsbevis, er der ingen restriktioner for kørslen. Eksempelvis må bilen gerne anvendes til private flytninger, bortkørsel af affald, spejderindsamlinger og feriekørsel.

Konsekvenser hvis man kører privat uden dagsbeviser? Kørsel i en gulpladebil uden dagsbeviser kan blive en dyr fornøjelse. For det første risikerer den momsregistrerede virksomhed at skulle tilbagebetale hele eller dele af den fratrukne moms på bilen samt eventuelt en del af momsen af driftsudgifterne. Herudover vil føreren blive beskattet af fri bil. Endelig er der risiko for, at SKAT vil opkræve bøder for forseelsen.

RKB-Transport cvr nr: 34568912 T: 31189317

Firmanavn på gulpladebiler Som en del af SKAT`s indsats mod sort arbejde, skal biler og varevogne på gule plader have synlig firmanavn eller logo på siden af bilen pr. 1. januar 2013. Det bliver en bekostelig affære, hvis ikke man overholder reglerne.

Hvilket virksomhedsnavn skal bilen have? Det er virksomhedens officielle navn, det navn virksomheden er registreret med i forbindelse med CVR-nummeret.

Reglerne trådte i kraft 1. januar 2013 og gælder for køretøjer med en totalvægt under 4 tons, som benyttes fuldt erhvervsmæssigt.

Papegøjeplader Biler på papegøjenummerplader, eller som har mærket med teksten ”Bilen må bruges privat”, er ikke omfattet af de nye regler og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nummer.

• Bilerne skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer • Oplysningerne skal fremgå på både højre og venstre side af bilen. Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve. • Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på, men skal i princippet være påklistret bilens sider. • Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje – både med virksomhedsnavn og CVR-nummer. • Er bilen over 3,5 tons, skal virksomhedsnavn dog stå med 10 cm høje bogstaver.

Overtrædelse af reglerne Overtrædelse af kravene om skiltning vil fremover blive straffet med bøder. Bøderne vil have følgende niveau: • 5.000 kr. første gang man overtræder reglerne • 10.000 kr. anden overtrædelse • 15.000 kr. tredje overtrædelse • 22.500 kr. fjerde overtrædelse Jeg vil her gøre opmærksom på, at bøderne ikke er fradragsberettigede. NO. 1 + 2 / vækst jan. - feb. 2013 /

5


DB-tjek sohold, 30 kg

af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent

DB-tjek er en gennemarbejdning af økonomi og produktionsresultater. Det giver dig, blandt andet, overblik over hvilke områder, der kan optimeres og mulighed for at sammenligne dine resultater med andres. Svinebrugsafdelingen tilbyder at udarbejde DB-tjek for dig to gange årligt. På baggrund af data fra de DB-tjek, der er udarbejdet fra 2006 til første halvår af 2012, er der udført analyser, som afdækker de faktorer, der har indflydelse på DB. Der er i analyserne taget hensyn til stordriftsfordele, arbejdsforbrug og i hvilken periode DBtjek er udarbejdet, så dette ikke kommer til at påvirke resultaterne. Resultater af analyserne Resultaterne fra disse analyser viste, at producenter der selv blander foder, har et DB der er 422 kr. højere end producenter, der indkøber foder. Mens besætninger med høj sundhedsstatus (SPF eller Myc) har et resultat, der er 467 kr. højere, bl.a. fordi der fravænnes 0,74 grise flere pr. årsso, og de veterinære omkostninger pr. årsso er 105 kr. lavere.

Svineforum 5. marts 2013 Fokus på vækst Formål med årets tema er at give ejere og ledende medarbejdere indspark til at tænke på en ny måde, overveje nye muligheder og flytte sig selv og bedriften 14.30 Velkomst (kaffe og kage - isvand) v/Louise Helmer, rådgivningschef 14.35 Beretning v/Per Brems, bestyrelsesmedlem 14.55 Året der gik og seneste nyt indenfor bl.a. produktionsøkonomi, 2013/2015 og miljø v/Jan Brochstedt Olsen, chefkonsulent 15.20 Aktuelt om fodring v/Thea Dahl Villadsen, svinebrugskonsulent 15.40 Aktuelle regnskabstal - den økonomiske situation v/Søren Bækholm, økonomikonsulent 16.05 Effektivitetskontrollens resultater inkl. kåring af bedste besætninger

6

/ NO. 1 + 2/ vækst jan. - feb. 2013

SVINEBRUG En ekstra fravænnet gris betyder en stigning på 6,75 kr. for hver ekstra gris. Der er dog en stor spredning på disse resultater, og det er derfor mere usikkert, om denne stigning vil kunne ses. Hvis antallet af døde søer stiger med en procentenhed, falder resultatet med 52 kr pr. årsso. Stiger dødeligheden indtil fravænning med en procentenhed, vil det betyde et tab på 85 kr pr. årsso. Efter fravænning vil en stigning i dødelighed på en procentenhed betyde et fald på 262 kr. pr. årsso. En stigning i faringsprocenten på en procentenhed, vil medføre en stigning på 73 kr. pr. årsso. Der er altså penge at hente rundt omkring. Nytteværdi - hvad kan du bruge DB-tjek til? DB-tjek giver dig en grundig gennemgang af dine økonomiske og produktionsmæssige resultater. Det giver dig et overblik over, hvilke områder i produktionen, der kan optimeres. Med baggrund i det, kan der udarbejdes handlingsplaner for de enkelte områder, og det bliver muligt at udregne effekten af de forskellige tiltag. Derudover giver det dig muligheder for at sammenligne dine forudsætninger og resultater med andre producenter. Herved kan du f.eks. få en idé om, hvad der adskiller de bedste fra gennemsnittet, eller hvor god du selv er til at holde dine omkostninger nede.

v/Lone Grube Hansen og Finn Rasmussen, svinebrugskonsulenter 16.30 Pause – (Sandwich, øl og vand) 17.00 Rundt om vækst v/Louise Helmer, rådgivningschef 17.20 Hvad er vækst for mig? v/svineproducent 17.40 Nye investeringsmuligheder med vækstkaution v/Palle Christiansen, Vækstfonden 18.20 Den globale økonomiske udvikling, og de nye markedsmæssige muligheder for danske landmænd v/Karl Christian Møller, Chefanalytiker Danish Crown 19.00 Alternativ afsætning af slagtesvin v/Grisehandler Madsen 19.20 Afrunding v/Louise Helmer, rådgivningschef Pølser, øl og vand


Stil skarpt på din fodring af malkekøer

KVÆGBRUG

af Inger-Marie Antonsen Kvægsbrugskonsulent

Fynske foderpiger inviterer til Temadag

VI SES TIL Temadag

Torsdag den 14. februar kl. 09.30 - 15.15

- stil skarpt på din fodring af malkekøer

På temadagen er der mulighed for at få del i den nyeste viden på fodringsområdet og ikke mindst tid til at gå mere i dybden med fodringsemnerne - blandt andet ved at målrette emnerne mod specielt malkekøer.

Torsdag den 14. februar 2013 kl. 09.30 - 15.00

Der vil være spændende indlæg fra Centrovices kvægkonsulenter, ligesom der vil være mulighed for, som opfølgning på indlæggene, at udveksle erfaringer i grupper med de øvrige deltagere. For deltagerne betyder det, at de får inspiration til at optimere fodringen, med positiv indvirkning på køernes ydelse, sundhed og reproduktion – ligeledes uddybes, hvordan foderudnyttelsen kan hæves. I sidste ende er målet positiv effekt på bundlinjen og dermed større udbytte for mælkeproducenterne af det store arbejde, de går og laver. Det kan de fleste vist tilslutte sig. Temadagen henvender sig til både ejere og medarbejdere. Alle er velkomne Se detaljerne på www.centrovice.dk, hvor program og tilmelding er beskrevet. Yderligere information, kontakt venligst: Louise Foged Kornfelt, kvægkonsulent, T: 6340 7165 eller E: lfk@centrovice.dk Inger-Marie Antonsen, kvægkonsulent, T: 6340 7162 eller E: ima@centrovice.dk Ulla Hansen, chefkonsulent, T: 6362 1650 eller E: ulh@centrovice.dk

NO. 1 + 2 / vækst jan. - feb. 2013 /

7


Nå nye økonomiske mål

af Henrik Kirchheiner Johansen Økonomikonsulent

ØKONOMI som har ekspertisen inden for området, eller blot den konsulent, som du føler du har den bedste kemi med. Grib knoglen og hør mere hos din økonomikonsulent eller efterspørg det, næste gang I mødes.

- med en driftsgrensanalyse Driftsgrensanalysen er en ny, overskuelig måde at præsentere dine regnskabstal fordelt på din bedrifts forretningsområder. Den første side beskriver de mål og tiltag, som du, i samarbejde med din økonomikonsulent, vælger at forfølge. Driftsgrensanalysen bliver typisk udarbejdet i forbindelse med gennemgangen af regnskabet. Her fastsættes de forretningsområder, som din bedrift favner, og din virksomheds indtægter og omkostninger bliver fordelt på de driftsgrene, de vedrører. Resultatet af øvelsen er, at det bliver tydeligt at se, hvilke forretningsområder, der bidrager mest til bundlinjen. Samtidig bliver det synligt, hvor der er størst potentiale for økonomisk optimering, og det er nemt at beregne nulpunkter på forskellige parametre, så det synliggøres, hvad der skal til for at skabe en stærk bundlinje. Målet – en godbid, der skal være værd at forfølge Et mål skal være klart defineret, før der kan følges op på det. Men samtidig skal der være en gevinst, ved at stræbe efter målet, for hvem gider ellers give den en ekstra skalle. Det er derfor uhyre vigtigt, at du som ejer selv får defineret den ”godbid”, som er værd at stræbe efter, om det så er mere tid til familien, mere overskud i hverdagen eller noget helt tredje, er helt op til dig. Overblik er vigtigt Driftsgrensanalysen består af få sider, hvor alt det vigtigste står på side 1. Den har fokus på at se fremad og finde de bedste indsatsområder til at nå nye mål. Analysen er derfor et godt supplement til årsrapporten, som ofte består af 40-60 sider, og indeholder regnskabsopstillinger og analyser i mange forskellige afskygninger. Så selvom årsrapportens informationer er guld værd, når der skal findes nye tiltag på baggrund af tidligere erfaringer, ja, så kan det være noget af en uoverskuelig opgave blot at få hevet årsrapporten ned fra hylden. Din konsulent vil følge op Når du har defineret og beskrevet dine mål, er det vigtigt at lave en gensidig aftale om, hvilke delmål der er undervejs, samt hvornår og hvordan der skal følges op. Her er det ikke nødvendigvis din økonomikonsulent, der er bedst. Det er måske mere relevant at bruge den fagkonsulent,

8

/ NO. 1 + 2/ vækst jan. - feb. 2013

VI SES TIL DMS KURSUS Fredag den 8. februar 2013 kl. 09.30 Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i DMS. Kurset omhandler foderregistrering og -kontrol. Du får mulighed for at arbejde med din egen bedrift. Med DMS kan du nemt og effektivt dele opgaverne med din rådgiver. Tilmelding: Senest 1. februar 2013 på T: 7015 9900 eller online på www.centrovice.dk


Hvorfor fokus på kommunikation?

af Marianne Hedelund

Marketing- og kommunikationschef

Som marketing- og kommunikationschef hos Centrovice møder jeg naturlig interesse for, hvad jeg laver, hvordan jeg skal tjene min løn, og hvorfor kommunikation og markedsføring er vigtig for os. Det er der heldigvis mange svar på, her ser du nogle af dem: Kommunikation med afsæt i dit behov En rådgivningsvirksomhed med 150 ansatte, en omsætning på over 100 mio. kr. og en masse attraktive medlemmer og kunder er nødt til at kommunikere professionelt. Kommunikationen skal afspejle, at vi er kompetente i vores rådgivning og vores ydelser. Og den skal tage afsæt i, hvad vores medlemmer og kunder har brug for at vide. Hvad er relevant for dig, og hvordan gør vi det nemt for dig at bruge den information og viden til gavn for din forretning. Synliggørelse af den værdi, vi skaber for dig Det er vigtigt, vi fortæller, hvor og hvorfor vi gør en positiv forskel for dig. Vi skal fortælle de gode historier, og vi skal turde være klare i spyttet. Ja, vi koster penge, men vi skaber grundlaget for, at du kan tjene mange flere penge, end vi koster. Værdi kan opleves på mange måder: effektivisering, faglig værdi og udvikling, skattemæssig gevinst, regnskabsmæssig optimering, korrekt udfærdigelse af kontrakter og ansøgninger. Det skal vi fortælle, så det er til at forstå. Udbredelse af faglighed Hos Centrovice har vi stærke kompetencer på alle fagområder. Det vil vi gerne synliggøre bedre – både overfor jer, vores kundeemner, pressen og resten af branchen. Det indebærer tæt kontakt med fagpressen, og tæt kontakt med alle fagkonsulenterne, så vi får deres store viden ud til brugerne og modtagerne – både via hjemmesiden, pressen, og faglige indlæg ved arrangementer. Også her er mit udgangspunkt: Hvorfor er det vigtigt for landmanden? Hvad får han ud af det? Hvorfor er det interessant at komme til osv. Bidrag til Vækst 2013 Det er min opgave at understøtte Centrovices forretningsstrategi, som hedder ’Vækst 2013’. Det sker i tæt samarbejde med afdelingschefer, teamchefer og medarbejdere. Målgrupperne for vækst er både vores eksisterende medlemmer og kunder, samt nye kunder fra landbruget og andre erhverv. Vi lægger vægt på, at markedsføringen er målrettet og relevant. På den måde oplever modtageren, at informationen er interessant, og

MARKETING vi holder omkostningerne nede, hvilket er et fokusområde for mig. Vækst er nødvendig, fordi det er med til at sikre vores fremtidige forretningsgrundlag samt bidrage til effektivitet og bedre konkurrenceevne. Det øger samtidig vores mulighed for at tiltrække de dygtigste medarbejdere, som kan bidrage til endnu bedre indtjening for dig. Teamet bag Heldigvis er jeg ikke alene om at løfte opgaverne med markedsføring og kommunikation. Jeg har to dygtige medarbejdere i mit team, som også dækker eksempelvis opdatering af hjemmesiden, deltagelse på messer og dyrskue, annoncering og udarbejdelse af alle præsentationsmaterialer. Med min ansættelse kan vi lave en større del af opgaverne selv, hvilket reducerer vores indkøb af ydelser udenfor huset og sparer tid og omkostninger. Nu blev Rom jo ikke bygget på én dag. Og vi er først lige startet på processen. Så det varer nok lidt tid, inden du tydeligt vil opleve en forskel. Men jeg garanterer dig, at jeg vil arbejde benhårdt på at skabe merværdi til gavn for medlemmer og kunder.

PERSONALENYT Ansættelser 01. januar 2013 Marianne Hedelund, marketing- og kommunikationschef Signe Pilegaard Hansen, økonomirådgiver

Efterløn 31. januar 2012 Bente Kristensen, assistent

Jubilæum 1. marts 2013 Tove Klausen, seniorkonsulent Hans Erik Larsen, planteavlskonsulent

NO. 1 + 2 / vækst jan. - feb. 2013 /

9


Fokus på mellemleder kompetencer

af Jens Skov Rasmussen HR-rådgiver

Vi afholder henover foråret 2013 et kursusforløb for driftsog mellemledere med personaleansvar i landbruget og gartnerierhvervet.

HR & LEDELSE Tilmelding sker hos Centrovice senest 22. februar 2013, og kurset koster 7.500 kroner pr. person, som arbejdsgiveren betaler. Erfaringerne fra tidligere hold viser, at den investering er givet godt ud og kommer tilbage i form af bedre kvalificerede mellemledere. Yderligere information om emnet hos: Jens Skov Rasmussen, HR-rådgiver, T: 6340 7152, E: jsr@centrovice.dk

Kursets moduler og emner Kurset er sammensat af fem moduler, hvoraf de to første moduler gennemføres som internattur til Skov- og Naturstyrelsens kursusejendom, Trente Mølle, fra onsdag den 27. til torsdag den 28. februar. Overskriften for de første moduler er ’Dig som personaleleder’ og vil blandt andet indbefatte en DISC personprofil af den enkelte deltager, som rådgivningschef Louise Helmer er certificeret til at lave. Øvrige emner på de første moduler er, hvordan deltagerne opfatter sig selv i mellemlederrollen, og hvilke krav de oplever i deres lederrolle. De øvrige moduler afholdes på Centrovice som dagskurser. Modul 3, torsdag den 14. marts, har overskriften ’Medarbejder udvikling og fastholdelse af nuværende medarbejdere’. Modul 4, tirsdag den 30. april, med overskriften ’Hvordan sikrer jeg effektivitet og udvikling på arbejdspladsen’, hvor deltagerne blandt andet vil stifte bekendtskab med værktøjer fra Lean. Og det afsluttende modul 5, tirsdag den 28. maj, som omhandler kommunikation, medarbejdersamtaler, konstruktiv kritik og konflikthåndtering Kurset afsluttes med en middag for kursister og undervisere efter sidste modul.

VI SES TIL Lederkursus for drifts- og mellemledere Med start den 27. februar 2013

Erfaringsudveksling En væsentig del af kurset er erfaringsudveksling mellem deltagerne. Det sker på tværs af brancher og driftsgrene, og kan eksempelvis omhandle, hvordan man tackler udfordringerne med udenlandsk arbejdskraft rent ledelsesmæssigt.

Kurset henvender sig til drifts-/mellemledere med personaleansvar. Det foregår over fire gange med forskellige emner.

Kursisterne kan i høj grad selv påvirke de emner, vi diskuterer og bruger som eksempler. På den måde bliver indholdet relevant og vedkommende for den enkelte deltager.

Tilmelding: Senest 22. februar 2013 på T: 7015 9900 eller online på www.centrovice.dk

10

/ NO. 1 + 2/ vækst jan. - feb. 2013

Pris: Kr. 7.500,00 pr. person


ERFA-grupper og 5 tonsklubben

af Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent

ERFA-gruppe Emne: Reduceret jordbehandling Har du lyst til at se, hvordan andre praktiserer pløjefri dyrkning? - så er dette noget for dig. Vi går i dybden og ser på det der sker nedenunder jordoverfladen. • Du får lært, hvordan du selv kan undersøge om der er pakningsskader i din jord. • Vi sætte fokus på forskellige maskinsystemer og

af Michael Wang Lønbæk Planteavlskonsulent

ERFA-gruppe Emne: Spinat dyrkning ERFA-gruppens formål: Det er gruppens formål at danne et forum, hvor avlere af spinat kan erfaringsudveksle og sætte fokus på optimal dyrkning af spinat.

af Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent

5 TONSKLUBBEN Emne: Maskinteknik 5-tonsklubbens formål Det er klubbens formål at danne et forum, hvor avlere af vinterraps kan erfaringsudveksle og sætte fokus på optimal dyrkning af vinterraps.

PLANTEAVL diskuterer fordele og ulemper. • Du får bl.a. plan for, hvordan din harvestrategi bør være netop på din jord dvs. skærbredde og -dybde og meget mere. • Altså du får mulighed for at diskutere jordbehandling i alle dens facetter. ERFA-gruppen køres i et samarbejde med Bente Andersen, selvstændig planteavlskonsulent, der er kendt indenfor de pløjefrikredse og Poul Erik Jørgensen, planteavlskonsulent, Centrovice. De er begge med i det landsdækkende hold af specialkonsulenter indenfor reduceret jordbehandling og deltager i alle møderne henover året. Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt: Poul Erik Jørgensen, planteavlskonsulent på T: 6340 7125 - M: 2423 2541 - E: pej@centrovice.dk

Gruppens årsforløb: • Opstartsmøde inden såning • 2 - 3 markvandringer med fokus på årets plantebeskyttelse • Besøg hos forædler af spinat • Benchmarking. Sammenligning af gruppens resultater efter fradrag af omkostninger Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt: Michael Lønbæk, planteavlskonsulent T: 6340 7120, M: 4040 2398, E: mwl@centrovice.dk Hans Kristian Abildskov, plantealvskonsulent T: 6362 2512 - M: 2321 3193 - E: hka@centrovice.dk

Klubbens årsforløb: • Såteknik på Nakkebølle Gods • Sprøjteteknik med UV lamper • Blomstringsmøde ved Fionia Agro • 3 dages studietur til Tyskland med emnerne; Jordbearbejdning og såteknik, Optimeret høstteknik og Grubbesåning. Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt: Karen Linddal Pedersen, planteavlskonsulent T: 6362 1607 - M: 3056 1094 - E: klp@centrovice.dk Læs mere på www.centrovice.dk, hvor tilmelding også er mulig. NO. 1 + 2 / vækst jan. - feb. 2013 /

11


TANK VIDEN Februar Kvægkursus for medhjælpere - UK Tirsdag den 5. februar 2013 kl.10.00 Kvæg som naturplejere Tirsdag den 7. februar 2013 kl. 19.00 DMS kursus Fredag den 8. februar 2013 kl. 09.30 Stil skarpt på din fodring af malkekøer Torsdag den 14. februar 2013 kl. 09.30 Lederkursus for drifts- og mellemledere Onsdag den 27. februar 2013 kl. 13.00 Trente Mølle, Faaborg

Marts Svineforum Tirsdag den 5. marts 2012 kl. 15.00 Generalforsamling Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.00 5 tons klubben starter Onsdag den 20. marts 2013 kl. 09.30 Nakkebølle Gods, Østergyden 3, 5600 Faaborg

Centrovice Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon 7015 9900 kontakt@centrovice.dk Redaktion Pia Kragh Buffoon, Hanne Høxbro Holt Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk

Læs mere om arrangementerne på www.centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig.

www.centrovice.dk


vækst – l and – bal ance

INVITATION

Invitation til inspirations- og debatmøde:

Vækst og Liv på landet Mandag d. 11. februar kl. 19.00 - 21.30 hos Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg Landbrug & Fødevarer inviterer dig til inspirations- og debatmøde om vækst og liv i landdistrikterne. Landbrug & Fødevarer arbejder som altid på at skabe de bedst mulige rammevilkår for landmænd – store og små. Vi vil også gerne sætte fokus på de mange andre aspekter, der er med til at skabe vækst og liv på landet. Derfor er vi i gang med at lave en vision for Landbrug & Fødevarers landdistriktsarbejde. De tre sektioner – Familielandbruget, Danske Deltidslandmænd og Økologi - har sat sig i spidsen for L&F’s brede landdistriktsarbejde. · Kom og hør vores oplæg til vision for at skabe mere vækst og liv i landdistrikterne – og bland jer i debatten · Få inspiration og nye ideer til at komme i gang med lokale fødevarer og naturpleje/ afgræsning Aftens program er: 19:00 Velkomst v/ formændene 19:10 Præsentation og debat af oplæg til L&F’s Landdistriktsvision: Vækst og Liv på landet v/ formændene 20:00 Kaffe & kage 20:15 Trends og tendenser med lokal forarbejdning og afsætning v/ Jan Blom, Supergastro – et nyt supermarked i Odense for fynske råvarer 20:50 To fluer med et smæk – naturpleje og afgræsning v/ Søren Christensen, Kødkvægsproducent og naturplejer 21.25 Tak for i aften Tilmelding senest den 7. februar til Kirsten Bencke kbe@lf.dk, tlf. 33 39 42 92. Ta´ din partner, nabo eller ven med. Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen

Niels Pedersen Qvist Ib W Jensen Uffe Bie Formand for Danske Deltidslandmænd Formand for Familielandbruget Formand for Økologisektionen

Vækst nr 1 + 2 - 2013  

medlemsblad for medlemmer af Centrovice

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you