Page 1

vækst NYT FRA CENTROVICE

/

NO. 1 1 - 2 012

• Tabt konkurrenceevne • Ulovlige aktionærlån • Fodringsmøde • Kvæg: stortset uændret DB • Nyheder fra løn

INDHOLD

Centrovice hæver ikke timeprisen Af Henrik Borup Jeppesen, adm. direktør

Centrovice har som rådgivningsvirksomhed et godt år. Vi har været værter ved nogle rigtig gode og velbesøgte faglige arrangementer i alle afdelinger, senest fødevareministerens besøg. Vi anstrenger os for at favne alle kunder og vores økonomi er, efter 3 kvartaler, pænt foran budgettet, takket være samarbejdet mellem medlemmer/kunder og dygtige medarbejdere.

centrovice.dk

I 2013 vil vi effektivisere arbejdsgange og skære yderligere over en million af de administrative omkostninger. Samtidig kan vi i arbejdet med budgetter for medlemmer og kunder se, at en del omkostningsposter, ikke mindst de finansielle omkostninger, stiger betydeligt i 2013. Centrovice hjælper så ved, at omkostningerne til standardopgaver hos os ikke stiger.

fortsættes side 3


Vi taber konkurrenceevne

af Lars Iversen og Lau Hvid Hansen Bestyrelsesmedlemmer

Dansk erhvervsliv og hermed også dansk landbrug taber i disse år konkurrenceevne. Det betyder, at flere og flere jobs flytter til udlandet og det skyldes i høj grad de høje skatter og afgifter, vi har i Danmark. De mange afgifter på transport er især hårdt for landbruget, da vi er et meget transporttungt erhverv.

BESTYRELSEN man hver især er skarp på de samarbejdsrelationer, man har i sit landbrug. Lige nu gør Centrovice en indsats for at sammenligne rentemarginaler. Forhåbentligt bliver systemet så godt, at vi hver især kan benchmarke ind i systemet. Det vil give en mere gennemskuelig prissætning af penge. Det vil også gavne samarbejdet med realkredit og banker.

Hvad vil vi i Danmark med erhvervslivet og dansk landbrug? I oktober kunne vi læse, at den tidligere VK regering indførte 131 nye skatter og afgifter i de godt 2 år Lars Løkke Rasmussen var statsminister. De 101 af dem blev i større eller mindre grad betalt af danske virksomheder. Hertil kommer et massivt bureaukrati, som er med til at gøre dagligdagen vanskelig. Det er glædeligt, at den nuværende regering har nedsat et virksomhedsforum, der skal arbejde med forenkling. Jeg frygter dog, at det går nøjagtig som med afbureaukratiseringsreformen under den tidligere regering, nemlig, at der overhovedet ingenting sker. Er der noget at sige til, at vi mister jobs og konkurrenceevne i Danmark? Ifølge Danmarks statistik faldt landbrugets gæld i 2011 med ikke mindre end 12 mia. kr., vores nettoinvesteringer var minus 2,8 mia. kr. Det betyder, at vi nedslider vores produktionsapparat, og har faktisk gjort det de sidste 3 år. Det kan vi sagtens gøre nogle få år. Er det traktoren, der bliver et år ældre, så går det også. Derefter vil det ramme vores produktivitet og det skader vores konkurrenceevne markant. Vi lever af at levere kvalitetsvarer, vores specialprodukt på eksportmarkedet, til konkurrencedygtige priser. Der er det en forudsætning, løbende at inddrage og investere i ny teknologi, der skaber øget produktivitet. Nøjagtigt som de beskrevne afgifter, så er finansiering af nye investeringer et konkurrenceparameter. Tit bliver det beskrevet, at vi i Danmark har verdens bedste finansielle system. Det er f… skidt, for det virker ikke. Politikerne har påført banker og realkredit stramme regler, der svækker deres udlånsmuligheder, samtidig med, at ejendomspriserne er faldet. Det har vist sig at være en giftig cocktail. At vores finansielle samarbejdspartnere så samtidig benytter lejligheden til at skrue lidt ekstra på rentemarginalen velvidende, at de ikke har de største tab i landbrugssektoren, det er naturligvis et alvorligt tillidsknæk i samarbejdet. Vi opfordrer til allerede nu, at

2

/ NO. 11/ vækst november 2012

VI SES TIL Etableringsmøde Onsdag den 7. november kl. 19.00 I samarbejde med Den Fynske Landboungdom arrangerer Centrovice etableringsmøde. Vi har i landbruget et stort akkumuleret behov for generationsskifter. Der er derfor en masse interessante landbrugsejendomme, som skal generationsskiftes de kommende år, og det vil give de unge i landbruget gode muligheder for at etablerede sig. Der vil blive sat fokus på de aktuelle etableringsmuligheder og der vil være indlæg ved: • Anders Krammer Johansen, Landbrugskundechef Danske Bank • Søren Bækholm, Virksomhedskonsulent • Søren Bech, Chefkonsulent Mødeleder er Johan Bebe, formand for Landboungdommen på Fyn. Alle er velkomne og bedes tilmelde sig via www. centrovice.dk eller tlf 70 159 900 senest tirsdag den 6. november 2012.


Fortsat fra forsiden...

af Henrik Borup Jeppesen Adm. direktør

Vi sætter ikke prisen op på almindelige assistentog konsulenttimer. Vi arbejder også med at afskaffe grundgebyr og transportgebyr og give en stor del af effektiviseringerne tilbage til kunderne på standardydelserne, samtidig med, at vi tjener nok til at udvikle rådgivningen og medarbejderne. Centrovice vil i 2013 være endnu mere konkurrencedygtig på timepriserne og faste priser på standardopgaver og services i forhold til den kvalitet, vi leverer, hvilket også nu kan ses på vores tilgang af nye opgaver fra både medlemmer og nye kunder.

LEDELSE Vi har netop modtaget benchmark af økonomiafdelingen mod de andre rådgivningsvirksomheder i Dansk Landbrugsrådgivning, hvor vi nærmer os toppen med store skridt. Vores faglige rådgivning på planteavl, kvæg, svin og miljø er førende på væsentlige områder, så potentialet er til stede til en fortsat god udvikling. Endelig er vort Løn - og HR-team anerkendt for at have Fyns bedste service. Derfor, giv os et ring eller en mail, hvis du har en opgave, der skal løses, eller en ny kunde, vi kan hjælpe.

Fælles ledelse på husdyr og miljø Som en naturlig følge af Centrovices fokus på den tværfaglige rådgivning, er ledelsesopgaven på kvæg-, svine- og miljørådgivningen nu samlet hos rådgivningschef Louise Helmer. Louise har været i Centrovice siden november 2007 og har igennem flere år været et kendt ansigt i svine- og miljøsammenhænge. Hun får nu ansvaret for fremadrettet at samle og udvikle rådgivningen indenfor det samlede husdyrbrugsområde.

Ulla Hansen,

Ejler Pedersen, Jan Brochstedt Olsen,

kvæg

miljø

svin

Med denne organisering har Centrovice styrket det faglige fokus på hele husdyrbrugssiden.

Det faglige ansvar indenfor de enkelte fagområder løftes i samarbejde med chefkonsulenterne:

PERSONALENYT Fratrædelse - 30. september: Morten Christiansen, underdirektør Ansættelser - november: Thea Dahl Villadsen, svinebrugskonsulent Kristian V. Nørgaard, trainee, økonomi Jubilæum: 25 år: 1. november - Bent Larsen, seniorkonsulent

NO. 11 / vækst november 2012 /

3


Indgreb mod ulovlige aktionærlån

af Lars Berg Rasmussen Seniorkonsulent

Til delvis finansiering af skattereformens skattelettelser, er der også indført en række stramninger. Én af disse er et indgreb mod aktionærlån, ydet i strid med selskabslovens § 210, dvs. ulovlige aktionærlån. Det er lån, som hovedaktionærer, ledelse og disses nærtstående optager i selskabet, der betragtes som ulovlige aktionærlån. Disse lån er fra og med lovens vedtagelse den 14. august 2012 skattepligtige, som enten løn eller udbytte hos den, der har optaget lånet. Beskatningen er afhængig af ens tilknytning til selskabet. Selskabet, som yder lånet, skal indberette og indeholde kildeskat, og hvis det ikke sker, kan selskabet ifalde ansvar. Er man ansat, vil det som hovedregel blive anset for løn, mens det for andre vil blive betragtet som udbytte. Også bevægelser på en mellemregningssaldo kan blive opfattet som ulovligt aktionærlån. Dvs. hvis

VI SES TIL Fodringsmøde kvæg Onsdag den 14. november kl. 19.30 I øjeblikket er vi i en situation, hvor proteinfodermidler har en forholdsvis høj pris. På årets fodringsmøde er det et af de emner, der vil være i fokus. Der vil bl.a. være indlæg om foderkvalitet, fodringsøkonomi og alternative fodermidler, Grovfoderstrategi og Toxiner i ensilage. Desuden har vi korte aktuelle nyheder fra ind- og udland. Mødet slutter kl. 22.00 med øl/vand og sandwich Alle er velkomne Tilmelding online eller på 70 159 900 senest 13. nov.

4

/ NO. 11/ vækst november 2012

ØKONOMI hovedaktionæren i en kort periode har afholdt private udgifter for selskabets midler, men efterfølgende indbetaler udlægget, er der i princippet tale om et ulovligt aktionærlån. Situationen kan sidestilles med det efterhånden velkendte problem i Virksomhedsordningen, hvor et privat bilkøb finansieres af kassekreditten hen over et månedsskifte. Her er der også tale om en privat hævning, der kan få skattemæssige konsekvenser. Man kan således ikke reparere på et ulovligt aktionærlån optaget efter 14. august 2012 ved tilbagebetaling, så det er vigtigt, at undgå disse. Hvis man har et tilgodehavende i sit selskab, er man naturligvis stadig berettiget til at modtage afdrag på dette uden skattemæssige konsekvenser. Ulovlige aktionærlån optaget før 14. august i år, er ikke omfattet af reglerne, men skal fortsat renteberegnes med forhøjet rentesats, ligesom revisor skal give en supplerende oplysning i sin regnskabserklæring. For yderligere oplysning bør du kontakte din økonomikonsulent eller undertegnede.


Alternativ til revision

af Lars Berg Rasmussen Seniorkonsulent

Det skal være lettere for de mindre selskaber at drive forretning. Det er hovedformålet med det lovforslag, som regeringen for nylig præsenterede, som en del af sit nye lovprogram 2012-2013. Forslaget er det første større initiativ i regeringens forenklingsindsats og kan ifølge regeringen spare selskaberne for op mod 400 mio. kr. Forskellige behov Det positive er, at de mindre selskaber får mulighed for at vælge et alternativ til revision, for der er forskel på en stor international koncern og et landbrugsselskabs behov. Den nye erklæringsstandard vil være til stor gavn for de selskaber, der ønsker en erklæring på regnskabet, men som ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, der ligger i en revision. Selskaberne kan selvfølgelig fortsat få revision, hvis de ønsker dette. Det kan f. eks. også være et ønske fra virksomhedens bank eller leverandører. Af lovudkastet fremgår, at selskaber med en omsætning på op til 72 mio. kr. for fremtiden, som alternativ til revision, kan få regnskabet gennemgået efter erklæringsstandarden. Selskaber med en omsætning

ØKONOMI

under 8 mio. kr. kan helt fravælge både revision og den nye erklæringsstandard. Holdingselskaber Som noget helt nyt foreslår regeringen, at holdingselskaber, hvor koncernen har under 8 mio. kr. i omsætning, helt fritages for revisionspligt. Hidtil har disse selskaber været underlagt fuld revisionspligt. Samtidigt vil holdingselskaber også kunne anvende standarden, hvis koncernens omsætning er under 72 mio. kr. Bagsiden af medaljen er, at politikerne (og selskaberne) skal gøre sig klart, at de med beslutningen om at fjerne revisionspligten for de mindre holdingselskaber, får mindre kontrol end ved revision. Det betyder mindre transparens om, hvad der sker i de mange selskaber, der nu helt kan slippe for revision eller en gennemgang efter erklæringsstandarden. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2013 og som udgangspunkt med virkning for regnskabsår, der starter efter denne dato, hvorfor det vil være et oplagt emne til regnskabsmødet i foråret 2013. Endelig skal det understreges, at lovforslag kan ændres meget undervejs i processen med vedtagelsen.

VI SES TIL Økonomiforum Onsdag den 5. december kl. 19.00 Hovedkontoret i Vissenbjerg

Torsdag den 6. december kl. 19.00 Agrogården i Ringe

Igen i år vil vi sætte forkus på skatter, afgifter, renteudviklingen og pension. Møderne slutter kl. 22.00 med øl/vand og sandwich Alle er velkomne Tilmelding online på www.centrovice.dk eller på 70 159 900

NO. 11 / vækst november 2012 /

5


Stort set uændret DB pr. årsko

af Inger-Marie Antonsen og Rik Kool Kvægkonsulent og trainee i kvæg

Fra 31.december 2011 til 30. juni 2012 Opgørelsen pr. 30. juni 2012 for deltagere i Kvægnøglen hos Centrovice viser følgende: Jersey 30 stk.: DB er øget med 400 kr. pr. årsko incl. opdræt til 12.700 kr. Heraf kommer de 300 kr. fra besætningskonjunktur. De bedste 5 har stadig godt 15.000 kr. i DB pr. årsko. Mælkeydelsen er for gennemsnittet øget med 1,2 % i første halvår, celletal og kælvealder er reduceret en anelse. Ligeledes er kalvedødeligheden reduceret yderligere til 8,3 %, hvilket er ca. 2 % enheder lavere end racens gennemsnit på landsplan. Foderudnyttelsen er uændret på 86 %. Prisen på tilskudsfoder er i gennemsnit steget med 4 øre til 178 øre pr. FE. Spændet fra Top 5 til gennemsnittet målt på DB pr. årsko er reduceret fra 3.000 kr. ved årsskiftet til 2.500 kr. pr. 30. juni 2012. Det skyldeshovedsageligt at foderudnyttelsen er faldet fra 89 til 87 % hos Top 5 og samtidig er tilskudsfoderet steget med 11 øre pr. FE hos Top 5. DH 19 stk.: DB er uændret. Besætningskonjunkturen er steget knap 300 kr. Samtidig er foderudgiften steget 650 kr., dels fordi foderudnyttelsen er faldet fra 85 til 83 % og dels fordi prisen på tilskudsfoder er steget med 13 øre pr. FE. Samtidig er prisen på udsætter køer steget med ca. 450 kr. pr. stk. Ydelsen er kun steget med 0,4 % siden 31. december 2011. Kælvealderen er faldet 0,4 mdr. til 25,4 mdr. Variationen spænder fra 24,1 til 27,5 mdr. Racens gennemsnit på landsplan er 26,2 mdr. Hos DH er spændet mellem DB gennemsnit og Top 5 reduceret fra ca. 2.800 kr. pr. ko til godt 2.500 kr. pr. ko. En følge af både ydelse, dyreomsætning og foderudgift. RDM 14 stk.: DB er øget 160 kr. pr. årsko i gennemsnit. Dyreomsætning og besætningskonjunktur er hver steget knap 400 kr. pr. årsko og foderudgiften er steget godt 600 kr. pr. årsko. Også hos RDM er foderudnyttelsen faldet fra 86 til 85 %. Samtidig er tilskudfoder steget med 7 øre pr. FE. Udsætterkøerne hos RDM opnår en flot pris på godt 6.000 kr. pr. ko. Variationen spænder fra knap 5.000 kr. til godt 7.000 kr. pr. udsætterko hos RDM.

6

/ NO. 11/ vækst november 2012

KVÆG

Blandede 13 stk.: DB er faldet svagt med knap 100 kr. pr. årsko incl. opdræt i gennemsnit. Ydelsen er faldet svagt. Kalvedødeligheden er reduceret 1,3 % point. Foderudnyttelsen er faldet fra 85 til 84 %. Besætninskonjunkturen er steget knap 300 kr. pr. årsko og ligeledes dyreomsætningen. Prisen på tilskudsfoder er steget 13 øre pr. FE. Foderudgiften er steget godt 300 kr. pr. årsko. Spændet fra gennemsnit til Top 5 er reduceret fra 2.100 kr. pr. årsko til knap 1.800 kr. pr. årsko. Det skyldes hovedsageligt at gennemsnittet har opnået en større forbedring i dyreomsætning og en mindre prisstigning på tilskudsfoder. Gns.

Jersey

DH

RDM

DB

12.695

12.829

13.451

11.312

Kr. pr. kg EKM

2,70

2,59

2,60

2,60

Pris T-foder

1,78

1,80

1,75

1,84

Top 5

Blandede

Jersey

DH

RDM

Blandede

DB

15.262

15.371

15.739

13.105

Kr. pr. kg EKM

2,73

2,59

2,61

2,62

Pris T-foder

1,79

1,75

1,68

1,87


”Fulde stalde” og smågrise

af Ejler Petersen chefkonsulent, miljø

Nugældende anmeldeordning ”Fulde stalde” gælder kun for slagtesvin- og smågriseproduktioner, der har en tilladelse eller godkendelse fra før 2007. Pr. 1. januar 2013 forventes muligheden for brug af ”Fulde stalde” at falde væk for smågriseproduktioner, hvorimod den forventes forlænget til 1. januar 2015 for slagtesvineproduktioner. Derfor - hvis du som smågriseproducent ikke har benyttet dig af muligheden, er det min klare anbefaling at få undersøgt snarest, om du kan gøre brug af ordningen.

MILJØ

Det er tidspunktet for, hvornår kommunen har modtaget en fyldestgørende anmeldelse, der er afgørende, - ikke hvornår kommunen behandler og træffer afgørelse i sagen. Efter 1. januar 2013 forventes en ny anmeldeordning, ”Fulde stalde 2”, for ejendomme med tilladelse eller godkendelse efter 2007 at træde i kraft. Den vil gælde for både slagtesvin og smågrise.

INFO Til smågriseproducenter: • Søg ”Fulde stalde” inden nytår, hvis du har en tilladelse fra før 2007. • Hent potentielt over 20 % flere smågrise-DE • Det er sidste chance.

VI SES TIL Arbejdsgiver

- hvad må du og hvad gør du? Tirsdag den 4. december 2012 kl. 09.30 God ledelse er den næring, som får din virksomhed til at blomstre. Centrovice, Team Løn og HR inviterer dig til kursus i aktuelle emner inden for løn og HR. • Refusioner; Har du penge til gode? • Har du en funktionær ansat uden at vide det? • Hvad er forskellen på ” ferie med løn” og ”løn med feriepenge”? • Må du fyre en sygemeldt medarbejder? • Må du købe arbejdskraft på regning? • Nyeste viden. Vi slutter af med frokost, hvor der udveksles erfaringer og gode idéer. Pris: Kr. 200,- pr. person (inkl. frokost). Tilmelding: Senest den 30. november 2012 online på centrovice.dk eller tlf. 70 159 900.

NO. 11 / vækst november 2012 /

7


Aktuelle nyheder fra løn

af Lisbeth Frederiksen Løn- og HR-rådgiver

Loftet for rejsefradrag sænkes til 25.000 kr. Fra 1. januar 2013 sænkes loftet for rejsefradrag fra 50.000 kr. til 25.000 kr. for udenlandske medarbejdere, som stadig har bopæl i og tilknytning til hjemlandet. For sæsonarbejdere har SKAT skærpet praksis, så der stilles krav om, at udlændingen har haft arbejde i hjemlandet i minimum 40 hverdage, for at kunne få rejsefradraget hvert år. SKAT skal have dokumentation i form af lønsedler. SKAT har skærpet reglerne for brug af vikarbureauer med udenlandske vikarer Når man bruger et vikarbureau til at få udført arbejde i egen virksomhed, er der risiko for, at man er omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Hvis det arbejde, som vikarbureauet udfører for dig, er en del af din virksomheds kerneydelse, vil du være omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Dette får særlig betydning for gartnerier, frugtavlere, minkfarmere, juletræsproducenter m.fl. Disse kunne tidligere lave en entreprise med et udenlandsk firma om at få udført en bestemt ydelse til en bestemt pris, f.eks. plukning af 10 tons tomater til en fast pris. Dette er ikke længere muligt, da arbejdet er virksomhedens kerneydelse. Hvis det er et dansk registreret bureau med udenlandske medarbejdere, er der ingen problemer, hvis de udenlandske medarbejdere beskattes i Danmark. Nogle danske vikarbureauer lejer arbejdskraft fra udenlandske vikarbureauer. Derfor er du nødt til at bede om dokumentation fra vikarbureauet om, at de indeholder skat på den konkrete vikar, der arbejder hos dig. Dokumentationen kan eksempelvis være at se bureauets indberetning af løn til SKATs e-indkomst. Hvis det er et udenlandsk vikarbureau med udenlandske medarbejdere, bliver du nemt omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Dette betyder, at du skal betale arbejdsudlejeskat og AM-bidrag på i alt 35,6%. Arbejdsudlejeskatten skal betales af den del af fakturaen, som vikarbureauet har regnet som vederlag til deres medarbejdere. Hvis du ikke kan få dette oplyst, skal du betale arbejdsudlejeskat af hele fakturaen. Vær opmærksom på, at SKAT altid vil opkræve arbejdsudlejeskatten ved dig og ikke vikarbureauet. Det

8

/ NO. 11/ vækst november 2012

HR OG LEDELSE

er så dit problem at få pengene retur ved vikarbureauet efterfølgende. Det er derfor vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser omkring brug af vikarbureau i forhold til selv at ansætte medarbejdere. Ny service fra SKAT til arbejdsgivere med udenlandske medarbejdere Den 20. september 2012 indførte SKAT en ny service til arbejdsgivere, der har ansat personer, der sandsynligvis skal have en arbejds- og opholdstilladelse. Ved rekvisition af skattekortoplysninger på nye medarbejdere – enten gennem lønbureau eller via e-indkomst – vil du fremover modtage en mail eller et brev fra SKAT, hvor du bliver gjort opmærksom på, at den medarbejder, du ønsker oplysninger på, skal have tilladelse til at arbejde i Danmark. Det er dit ansvar som arbejdsgiver at sikre dig, at en sådan tilladelse foreligger. Vær opmærksom på, at selv om du modtager skatteoplysninger på medarbejderen, er det ikke ensbetydende med, at personen har arbejdstilladelse. Korrekt aflønning af udenlandsk medarbejder med arbejds- og opholdstilladelse skal ske efter de betingelser, der står i ansøgningen til Udlændingeservice. Kontrollen er skærpet, og det koster op til 10.000 kr. pr. måned i bøde at overtræde betingelserne. Kontakt lønteamet, hvis du har spørgsmål til artiklen.


Aktuelle nyheder fra socialøkonomi

Ulrik Andersson Socialøkonomi- og økonomikonsulent

Centrovices socialøkonomiteam henter næsten 500.000 kr. i ekstra tilskud til landmænd med flexjob i egen virksomhed. Socialøkonomiteamet i Centrovice har lavet kontrol af det tilskud som landmænd med flexjob i egen virksomhed får fra det offentlige. Hovedårsagen var, at der generelt set manglede et tillæg som siden 1. januar 2010 har været på 4,5 kr./ time og før dette på henholdsvis 3 kr. og 1,5 kr./time som overenskomstmæssigt rent faktisk var forhandlet på plads mellem GLS-A og 3F helt tilbage i marts 2008 og som landmændene ikke er blevet tilgodeset. I de fleste tilfælde er tilskuddet forkert beregnet og beregnet på en forældet og alt for lav overenskomst. I 10 tilfælde har vi anmodet om genberegning af flexjobtilskuddet med tilbagevirkende kraft og de fleste har nu fået deres manglende tilskud udbetalt. Samlet er der anmodet om udbetaling af ca. 500.000 kr. Opfølgning fremadrettet For at tilskuddet bliver reguleret korrekt fremover, vil Centrovices lønteam følge op på dette løbende og kontakte jer, når overenskomsten ændres. Har du ikke hørt fra os? Er du landmand med flexjob i egen virksomhed, men ikke har hørt fra os, bedes du kontakte os, så vi kan få kontrolleret, om du nu også får det tilskud, som du er berettiget til. Nye regler for flexjob pr. 1. januar 2013 Regler for tilkendelse at flexjob i egen virksomhed ændres pr. 1. januar 2013. For jer som allerede er tilkendt flexjob sker der ingenting, men for personer som tilkendes flexjob efter de nye regler, sker der markante ændringer. Først og fremmest bliver der nemmere adgang til at foretage arbejdsprøvning i egen virksomhed, hvilket i dag næsten ikke er muligt. Omvendt sker der en kraftig reduktion i tilskuddet. Fremover gives et fast tilskud på 125.000 kr. uanset om arbejdsevnen er nedsat med halvdelen eller 2/3 dele. I det faste tilskud, skal der ske modregning med 30% af virksomhedens skattemæssige overskud før renter.

ØKONOMI 2/3 dele, med et resultat før renter på 250.000 kr. få et tilskud på 125.000 – (250.000 x 30%= 75.000) = 50.000 kr. En landmand med flexjob i dag og tilsvarende indtægt og arbejdsevne får 203.000 kr. årligt. Dvs. en væsentlig nedgang. Efterlønsproblematik for den medarbejdende ægtefælle! 1. juli 2011 fik vi en regelforenkling i efterlønsreglerne, som gjorde det langt nemmere at komme på efterløn, fordi man via en tro og loveerklæring kunne anmode a-kassen om, at nu ønskede man at gå efterløn. En regelforenkling som gjorde det langt nemmere for jer at komme på efterløn. Arbejdsmarkedsstyrelsen har nu været inde og præciserer overfor a-kasserne, at såfremt en medarbejdende ægtefælle er medejer af virksomheden, kan vedkommende ikke udtræde på en erklæring. Er du medarbejdende ægtefælle og medejer af jeres virksomhed dvs. står skrevet på skødet, skal du fremover udtræde efter følgende kriterier: • Påbegynder lønarbejde mere end 30 timer/uge i ikke tidsbegrænset stilling. • Medejerens hidtidige arbejdsopgaver bortfalder mere end midlertidigt og udtræden sker samtidig med. • Hidtidige arbejdsfunktioner overtages af anden arbejdskraft i virksomheden og årsagen hertil er, at der inden for de seneste 3 mdr. er opstået behov i virksomheden for særlige faglige kvalifikationer. Den anden person skal overtage arbejdsopgaverne, samtidig med medejerens udtræden og må ikke være medejerens ægtefælle, samlever eller umyndige børn. • Hidtidige arbejdsopgaver kan også overtages af anden arbejdskraft, hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold. Man er altså her tilbage ved de gamle regler fra før 1.juli 2011. Indtil for ca. 1 måned siden var bl.a. ASE af den opfattelse, at medejerskab ikke var afgørende for, hvorvidt tro og loveerklæringen kunne anvendes eller ej, men nu følger de altså med. Der arbejdes på højtryk i Dansk Landbrug regi på at få dette ændret. Vil du vide mere? Kontakt da Centrovices socialøkonomiteam.

F.eks., vil en landmand, med en nedsat arbejdsevne med NO. 11 / vækst november 2012 /

9


TANK VIDEN OKTOBER Syddansk valg-stormøde

Onsdag den 31. oktober 2012 kl. 19.00 KHL, Kolding

NOVEMBER Invitation fra TNM IT Torsdag den 1. november 2012 kl. 09.30 TNM IT, Asperup

Etableringsmøde Onsdag den 7. november 2012 kl. 19.00

Fodringsmøde kvæg Onsdag den 14. november 2012 kl. 19.30

Er der guldkorn i sigte? Tirsdag den 27. november 2012 kl. 19.00

DECEMBER Arbejdsgiver - hvad må du og hvad gør du? Tirsdag den 4. december kl. 09.30 inkl. frokost

Lederkursus for ejere

Startende den 4. december kl. 12.00 med internatophold

Økonomiforum

Onsdag den 5. december 2012 kl. 19.00 Hovedkontor, Vissenbjerg Torsdag den 6. december 2012 kl. 19.00 Agrogården, Ringe

Økonomikongres 2012 Tirsdag den 11. december 2012 kl. 09.00 Comwell Kolding. Læs mere her på hjemmesiden, hvor også tilmelding er mulig. Redaktion Pia Kragh Buffoon Hanne Høxbro Holt Foto Centrovice, Agrofoto.dk, Istockphoto.com, Naturnet.dk, Bee-Line.dk, Colourbox.dk

centrovice.dk Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon 70 159 900 kontakt@centrovice.dk

Vækst - november 2012  

medlemsblad, vækst, centrovice