Page 1

vækst NYT FRA CENTROVICE

/

NO. 12 - 2 013

• Godt rustet til fremtiden • Hvor svært kan det være? • Spar penge på dine indkøb • Afdragsfrihed i 10 år • I udviklingens tegn

INDHOLD

Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl Villadsen, svinebrugskonsulent Bare ordet kontrol får det til at løbe koldt ned af ryggen på mange landmænd. Vi har jo alle hørt historierne om, hvordan kontrolmyndigheder møder talstærkt op på samtlige ejendomme og vender hver en sten. Adgang til svinebesætningerne Noget af det, der ofte er tvivl om, er hvilken ret kontrollanterne har til at komme i besætningerne.

Uanset om der er tale om et besøg fra Fødevarestyrelsen eller DANISH-kontrollen, så skal kontrollanterne følge SPFs besøgsrækkefølge. Start derfor for en sikkerheds skyld med at spørge ind til, om kontrollanten har været i en besætning, inden han kommer til dig. DANISH godkendelsen er dyr at miste Besøg fra DANISH kontrollen er som udgangspunkt varslede - som minimum udsendes et brev inden. Det giver mulighed for at få ændret tidspunktet, hvis man er forhindret, dette skal dog ske mindste tre dage før fortsættes side 4


Indholdsfortegnelse

Godt rustet til at tackle fremtidens udfordringer

3

Forsat fra forsiden...

4

At være godt klædt på til at handle

5

Hvor svært kan det være?

6

Guldkornskurser 2014

7

Spar penge på dine indkøb

8

Afdragsfrihedens 10 års fødselsdagsfest

9

Indskud på pensionsordning eller afdrag på gæld?

10

Handel med EU-lande

11

Det skal du vide om SKAT...

12

Har du behov for hjælp i hverdagen?

13

Dom i sagen om overtagelse af ejerpantebrev

14

Nyt klubnetværk for deltidslandmænd

15

Ny udvidet erfa-gruppe for hesteinteresserede

16

Vil du gerne modtage Vækst som print?

17

Undskyld vi forstyrrer med sms’er

18

I udviklingens tegn

19

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: 7015 9900 mail: kontakt@centrovice.dk Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, og Pia Kragh Buffoon, layout Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk, fotograf Mette Krull

2

/ NO. 21 / vækst december 2013


Godt rustet til at tackle fremtidens udfordringer

BESTYRELSEN

af Niels Rasmussen Formand Tlf.: 2361 7150

Det er blevet december, og der er faldet ro over udendørsaktiviteterne. Årets sidste høst - af juletræer - er snart i hus, og avlerne kan glæde sig over et år, hvor markedet udvikler sig gunstigt. Det er endnu et eksempel på, at der i verden bliver flere rige mennesker, der kan og vil betale for kvalitet. At producere varer af høj kvalitet til høje omkostninger og afsætte disse varer i et presset marked, hvor afstanden mellem top og bund er lille, det er netop problemet for dansk landbrug og en lang række af de varer, som vi producerer. Fra omkostninger til kvalitetsparametre Det ser ud som om, udviklingen er med dansk fødevareindustri. Det som gennem mange år har været betragtet som unødige omkostninger til kontrol, dokumentation, og sporbarhed; omkostninger, der var ødelæggende for konkurrenceevnen, fordi vi ikke kunne bære dem ud i markedet. Ja, de ser ud til netop at kunne blive kvalitetsparametre i fremtidens fødevarer. Fremtiden byder på en lang række unikke produkter, der kan afregnes i forhold til omkostningerne til at frembringe dem. Det er den udvikling, vi ser perspektivet af. Både for mink, juletræer, forarbejdet svinekød til det kinesiske marked og mælkeerstatning til de kinesiske babyer. Det er den væsentligste årsag til, at vi danske landmænd her ved årets udgang har grund til at være fortrøstningsfulde.

At miljøminister Ida Auken så efterfølgende giver udtryk for en holdning, der trækker noget i den anden retning, er naturligvis skuffende. Jeg vælger at tro, at de tunge økonomiske ministre i regeringen venligt, men bestemt, vil tage den lille pige i hånden og fortælle hende, at der er en regning, der skal betales, og at den ikke skal udskrives til et konkurrenceudsat erhverv, som landbruget er. Status på foreningen I bestyrelsen for Landboforeningen Centrovice har vi igen i år rykket - både hvad angår foreningen og rådgivningsvirksomheden. I drejebogen, der blev skrevet, da vi skabte foreningen, er der i året blevet vinget en række områder af. Salget af vores bygning fra det tidligere Agrogården til Gislev Rejser var godt for Centrovice, for Ringe og for Gislev Rejser. Vi kan ved årsskiftet konstatere, at medlemmerne har en forening, der er rigtig godt kørende. Foreningen har en intakt medlemskreds, der er fagligt konsolideret gennem mange dygtige medarbejdere - og med adm. direktør Henrik Borup Jeppesen i spidsen. Det er sandt at sige ikke noget dårligt udgangspunkt at have til at tackle fremtidens udfordringer for fynske landmænd. De bedste ønsker for en god jul samt et godt nytår.

Landbruget som væksttema De positive takter skal sammenholdes med, at vi gennem solidt, politisk benarbejde har fået sat landbruget på den politiske dagsorden, der drejer sig om vækst og arbejdspladser. Det er der gode eksempler på: At 2013 blev året, hvor vi fik en socialdemokratisk vækstminister, Henrik Sass Larsen, til at placere landbruget øverst på dagsordenen. At vi på Landbrug & Fødevarers delegeretmødet hørte minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Karen Hækkerup rose verdens bedste landmænd, og at det ikke bliver på hendes vagt, der vil blive forringede vilkår, ja, så er vi nået ganske langt.

NO. 12 / vækst december 2013 /

3


Forsat fra forsiden...

SVINEBRUG

af Thea Dahl Villadsen Svinebrugskonsulent Tlf.: 6340 7142

besøget. Det er muligt at nægte et DANISH besøg, men det er ensbetydende med, at man mister sin DANISH godkendelse, og dermed kan man ikke levere grise til f.eks. DC. Aftagere af ikke-DANISH godkendte grise mister automatisk også deres godkendelse, og det kan derfor blive meget svært at afsætte grisene. Derudover svarer en DANISH godkendelse til en QS-godkendelse og åbner dermed for salg til Tyskland. Er du først ude af DANISH systemet, koster det 10.000 kr. at komme ind igen. Fødevarestyrelsens uanmeldte besøg Besøg fra Fødevarestyrelsen er som udgangspunkt uanmeldte. Kontrollanten møder op på ejendommen og vil skubbe på for at gennemføre besøget med det samme. Det betyder, at hvis der er nogen til stede på ejendommen, vil man skulle argumentere ualmindelig godt for at slippe for et besøg med det samme. Det gælder også, selvom besætningsejeren ikke er til stede, i dette tilfælde vil kontrollanten gennemføre besøget sammen med en medarbejder. Hvis det gentagne gange ikke lykkes at træffe nogen på ejendommen, kan kontrollen varsles. Som besætningsejer har man ifølge dyreværnsloven pligt til at give den nødvendige hjælp, så kontrollen kan gennemføres. Man har ret til deltagelse af en rådgiver under et kontrolbesøg, men kontrollanten har ikke pligt til at vente i længere tid på, at denne når frem. Ofte vil kontrollanten være villig til at vente lidt, men en mulighed er at starte kontrollen med nogle af de ting, man føler sig mere sikker på, og så er rådgiveren forhåbentlig nået frem, når man når til det, man er mere usikker på. Et andet råd er at tage billeder af de ting, der er uenighed om, så man den vej igennem har noget dokumentation. De mest almindelige afvigelser/overtrædelser Resultaterne fra både Fødevarestyrelsens kontrol og DANISH kontrollen viser, at de hyppigste overtrædelser ved kontrolbesøgene handler om rode- og beskæftigelsesmateriale, sygestier og håndtering af syge dyr. Rode og beskæftigelses materiale er et område, som mange er usikre på. Den korte version af reglerne er, at der skal være 2 stykker materiale pr. 18 grise og derefter efter behov. Det oversættes i praksis til, at der fra 1-9 grise skal være én pind, fra 10 til 18 grise skal der så være to pinde. Hvad der så er behov for derefter, er mere vanske-ligt at udtale sig om. Som udgangspunkt skal der i hvert fald være ekstra materiale ved adfærdsproblemer.

4

/ NO. 21 / vækst december 2013

Vil man være på den helt sikre side, giver man én pind pr. 9 grise, ligegyldigt hvor mange grise der er. Foderautomater, som grisen skal aktivere for at få foder ud, gælder som udgangspunkt som rodemateriale for det antal grise, de er beregnet til, men de opfylder ikke kravet om beskæftigelsesmateriale, og der vil derfor være behov for supplering. Når der er overtrædelser i forbindelse med sygestier, er det ofte indretningen, den er gal med. I den korrekt indrettede sygesti er der mere plads pr. dyr, der er et passende blødt, tørt underlag i 2/3 af minimumsarealet, en varmekilde, og mulighed for en eller anden form for afkøling. Der skal altid være et tilstrækkeligt antal sygestier til rådighed. Syge dyr skal som udgangspunkt altid være i en sygesti. Og er der tale om dyr med f.eks. endetarmsprolaps, skal de være isolerede. Hvis det vurderes, at dyret ikke kommer sig hurtigt efter behandlingen, bør det aflives. Dette er langtfra en udtømmende gennemgang af kontrolområdet, da det er meget omfattende og ofte handler om vurderingssager. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du finde vejledninger og svar på typiske spørgsmål. Er du i tvivl, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål, eller vi kommer ud og går besætningen igennem sammen med dig. De penge kan hurtigt være tjent hjem, hvis du dermed undgår træk i støtten.


At være godt klædt på til at handle...

“DET SI’R MEDLEMMERNE”

af Hans Henrik Pedersen Svineproducent, Væde Tlf.: 2126 1342

Kan betyde forskellen mellem røde og sorte tal på bundlinjen Du har valgt at abonnere på AgroMarkets.dk, hvorfor? Fordi det for mig er et vigtigt styringsværktøj i min handel med afgrøder og i min overvågning af renteudviklingen. Hvordan bruger du informationen fra AgroMarkets. dk? Jeg følger løbende prisfastsættelsen og renteudviklingen uge for uge. Det bruger jeg som pejlemærker for, hvornår jeg skal købe og sælge afgrøder, og hvordan jeg skal omlægge mine lån. Synes du informationen på AgroMarkets.dk er overskuelig og forståelig? Ja, når man lige har givet sig tid til at sætte sig ind i grafer o. lign. i starten. Jeg kan især godt lide deres uddybende forklaringer og kommentarer. Man er aldrig i tvivl om deres holdninger, det er rart. Hvilken værdi giver det dig at benytte Agromarkets. dk? Jeg er simpelthen bedre rustet, når jeg skal handle med foderstoffer. Og så er jeg meget bedre forberedt, når jeg skal til møde med bank og kreditforening – og det kan nu altid godt betale sig. Så lader man sig heller ikke så let forblinde, hvis de foreslår alle mulige swop-aftaler. Vil du anbefale andre landmænd at prøve AgroMarkets.dk Ja, helt bestemt. Det koster jo ikke ret meget. Bare én handel, der går bedre, så er det rigeligt tjent ind. Du deltager også i Handels-erfa hos Centrovice, hvad får du ud af det? Det er rigtig godt med et netværk, hvor vi kan vende handelsoplevelser og rentestrategi. Jeg får input fra de andre og deres uddybende spørgsmål, som vender tingene rundt, som jeg ikke lige selv havde set dem. Det giver mig mulighed for at veje forskellige løsninger op imod hinanden og dermed lave en endnu stærkere handels- og rentestrategi. Kan det ses direkte på din bundlinje…? Ja, det tør jeg godt sige, at det kan. Det, at være bedre klædt på til at handle, er et stort plus rent økonomisk. Det kan være forskellen mellem røde eller sorte tal på bundlinjen…

INFO AgroMarkets - Prøv det gratis. Nu kan du prøve et 4 ugers GRATIS prøveabonnement på AgroMarkets. Du får: • Basis abonnement • Råvare- og Finansupdate Med abonnementet får du adgang til uvildig ekspertviden om finans- og råvaremarkedet, som hjælper, når du skal træffe beslutninger om risikostyring og handels- og produktionsstrategi på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Du får et samlet overblik og kan handle hurtigt og effektivt, når det passer dig. Læs mere om AgroMarkets på agromarkets.dk og book dit prøveabonnement direkte hos: Dennis Andreasen, økonomirådgiver, på tlf 3043 2420 eller mail dan@centrovice.dk. Du er også velkommen til at kontakte Dennis Andreasen, hvis du vil vide mere om Handels-erfa.

NO. 12 / vækst december 2013 /

5


Hvor svært kan det være?

KVÆGBRUG

af Per Einshøj Kvægkonsulent Tlf.: 6340 7160

Kalvesundheden har i årevis været en udfordring på mange bedrifter. Tilbage i 2007 og 2008 afholdt vi fire kalveworkshops, som hver især strakte sig over et år. Målet var at fremme kalvesundheden, og deltagerne skulle derfor udstyres med teoretisk viden og lære af hinanden, hvordan man skal gøre - og i særdeleshed hvad man ikke bør gøre. Ingen af vi rådgivere er i tvivl om, hvordan en kalv skal fodres, opstaldes og passes, men udfordringen opstår, når budskabet skal formidles til af kvægbrugeren eller kalvepasseren. Det er altid lettere at se fejlene på en andens bedrift, end på ens egen, hvor vanen har gjort arbejdsgangen ”rigtig”. Halvering af kalvedødeligheden Resultatet af de fire workshops var en halvering af kalvedødeligheden i det efterfølgende år. Der kan opstå situationer, som man ikke er forberedt på, men de fire kalveworkshops viste, at det kan lade sig gøre at nedbringe kalvedødeligheden, og når en bedrift én gang har bevist over for sig selv - og ikke mindst over for omgivelserne - at det kan lade sig gøre, bliver arbejdet både lettere og meget sjovere. Hold fokus og styrk kalvesundheden Nedbringelse af kalvedødeligheden er et spørgsmål om fokus og prioritering. Men også om, hvor meget sygdom og dødelighed du vil acceptere i din besætning. Nedenfor finder du en liste over fokusområder, som har afgørende betydning for kalvesundheden på din bedrift. • Mineralforsyning til højdrægtige dyr. • Kælvningsområde og sygdomsspærre mellem voksne og nyfødte • Råmælk • Mælkefodring efter 1. og 2. tildeling (niveau og kvalitet, pasteurisering og syrning) • Vandtildeling • Fast foder • Kalvesygdomme, smitteveje og handlingsplan til forebyggelse • Hygiejne • Handlingsplan ved sygdomstegn (især diarre) Brug listen som inspiration til diskussionsemner på bedriftsniveau, i erfa-grupper eller ved andre faglige sammenkomster – og lav en handlingsplan. Lav en handlingsplan! Nyere eksempler har vist, at kalvedødeligheden kan 6

/ NO. 21 / vækst december 2013

reduceres til næsten 0 fra en måned til den næste, også i gamle staldsystemer. Det er vores erfaring, at du, ved at analysere din egen bedrift med udgangspunkt i de ovenstående fokusområder og udvælge bare to fokusområder, som du vil gøre en særlig indsats for, kan nedbringe kalvedødeligheden på din bedrift markant. Det gør du ved at lave en handlingsplan, der præciserer, hvem der har ansvar for hvad og hvornår. Efter en given handling, skal der være mulighed for, at kvittere for udførelse, så alle kan følge med i, om opgaven bliver udført. Kalvedødelighed er i sidste ende alene et spørgsmål om prioritering - og fokus, fokus og atter fokus.


Guldkornskurser 2014

PLANTEAVL

af Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf.: 6362 1605

Igen i år udbyder planteavlsafdelingen to Guldkornskurser. Kurserne afholdes i henholdsvis uge 3 og uge 4. Kurserne omhandler spændende og aktuelle emner indenfor planteavl. Der er eksempelvis fokus på planteværn og sprøjteteknik, iblanding af gødning i udsæd, det perfekte såbed, efterafgrøder og hybrider i korn. Herudover ser vi på mulighederne i maskinforsikringer, vi får et grundlæggende kendskab til jords oprindelse og egenskaber, besøger Lindø Industripark, hører om den nye EU-reform, og aftenindlægget går på en inspirerende måde tæt på romantikken. Indlægsholderne er hentet fra hele landet, bl.a. Landbohøjskolen og Videncentret for Landbrug, ligesom lokale maskin-, planteavlskonsulenter og landmænd kommer med deres praktiske erfaringer. Kurset følges op af en udflugt i juni måned Guldkornskurserne løber over 3 dage. Mandag på Centrovice og torsdag og fredag på Dalum Landbrugsskole incl. overnatning. Der er således rig mulighed for erfaringsudveksling og socialt samvær. Guldkornskurserne bygger videre på tidligere års kurser, hvor mange deltagere er med fra år til år. Men der er ledige pladser på begge kurser – så nye tilmeldinger er velkomne. Det er muligt at søge VEU-godtgørelse til kurserne.

Se detaljeret program på hjemmesiden: www.centrovice. dk/aktiviteter.

INFO Guldkornskurser Guldkorn til marken 2014: Dato: 13., 16. og 17. januar 2014 Kursusleder Mads Munkegård Guldkorn til marken 19: Dato. 20., 23. og 24. januar 2014 Kursusleder Kirsten Larsen Fælles emner for begge kurser: • • • • • • • • • • • •

Additiver til sprøjtevæsken Tilpas sprøjteteknikken til arbejdsopgaven Erfaringer med iblanding af gødning i udsæd. Maskinforsikringer på nye maskiner. Jordens oprindelse og egenskaber Praktiske tips til det perfekte såbed Anvendelse af registreringsværktøjer Udflugt til Lindø Industripark. Hvor blev romantikken lige af i en travl hverdag Hybrider i korn – hot or not? Praktiske erfaringer med efterafgrøder Grønning – hvad er det?

NO. 12 / vækst december 2013 /

7


Spar penge på dine indkøb

PLANTEAVL

af Aksel J. Nielsen Planteavlskonsulent Tlf.: 6362 2511

Er du en omkostningsbevidst landmand, og vil du spare penge på indkøb af planteværn, udsæd, gødning og tømmervarer – så er Centrovice Indkøbsklub noget for dig.

Vil du vide mere? Du kan læse mere om Centrovice Indkøbsklub på www.centrovice.dk/indkøbsklub

Indkøbsklubben opnår den lavest mulige pris ved at pulje ordrer sammen fra medlemmerne. I samarbejde med indkøbsforeningen Sparbonde i Sønderjylland samles ordrer fra flere foreninger, så vi opnår et stort volumen, der kan sendes i udbud. Både store og små bedrifter kan spare penge - ligesom både planteavls-, svine- og kvægbedrifter, kan spare penge. Det er da svært at sige nej til… Eksempler på besparelser I tabellen nedenfor er 6 tilfældige bedrifter udvalgt og holdt op imod, hvad de kunne have opnået af besparelser ved at lave deres indkøb i Indkøbsklubben. Eksempler på besparelser i 2012 Samlet besparelse i kr.

Besparelse i kr. Udsæd

Gødning

Kemi

Landmand 1 142 ha – planteavl

27.377

10.950

5.792

10.635

Landmand 2 220 ha – kvæg

22.419

275

8.018

14.126

Landmand 3 122 ha – planteavl

11.839

2.090

7.599

2.150

9.949

6.615

1.347

1.987

28.622

15.762

2.050

10.811

18.183

3.808

11.737

2.638

Landmand 4 164 ha – slagtesvin Landmand 5 275 ha – søer+sl. svin Landmand 6 59 ha – planteavl I alt

118.389

Meld dig ind og få del i besparelserne Vil du også opnå besparelser på indkøb af forbrugsvarer på bedriften, kan du melde dig ind i Indkøbsklubben for kr. 2500,00 pr. år. Det dækker minimum 8 udbudsrunder over året. Du taster efterfølgende selv din bestilling på vores søsterklub Spar-bondes online bestillingsside. Alternativt taster vi gerne din bestilling ind. Det koster kr. 200,00 pr. bestilling.

8

/ NO. 21 / vækst december 2013

INFO Fordele ved Indkøbsklubben • Du får varerne til den lavest mulige pris, da der indhentes tilbud på en stor mængde. • Du slipper for arbejdet med selv at indhente tilbud og forhandle. • Suppleringskøb er til samme pris. • Store besparelser for dig, der løbende indkøber planteværn uden indhentning af tilbud.


Afdragsfrihedens 10 års fødselsdagsfest

ØKONOMI

af Lasse Beierholm Virksomhedskonsulent Tlf.: 6340 7266

Forebyg nu og undgå økonomiske tømmermænd De landmænd, der for snart 10 år siden tog de første afdragsfrie lån, risikerer at vågne op til en barsk gang økonomiske tømrermænd, når afdragsfriheden begynder at udløbe i de kommende år. Det er derfor vigtigt at være forberedt, når de afdragsfrie lån udløber, så din økonomi ikke bliver slået omkuld. Kan afdragsfriheden forlænges? At de første afdragsfrie lån udløber i 2013, betyder ikke nødvendigvis, at du skal vinke farvel til afdragsfriheden. Men vores erfaringer viser, at det er blevet sværere at opnå afdragsfrihed. Det skyldes, at priserne på ejendomme er faldet, og at ejendommene derfor har en høj belåningsgrad, som kreditgiver ønsker nedbragt. Desuden ser mange banker rent kreditpolitisk gerne, at man afvikler på gælden. Som udgangspunkt kan du derfor ikke forvente, at din afdragsfrihed forlænges, uden at din anmodning som minimum er godt gennemarbejdet, inden den afleveres i banken. Finansieringsanalyse giver dig overblik Hvis du vil udøve ”rettidig omhu” og starte en dialog med banken eller kreditforeningen om at få lagt en strategi for den fremtidige afdragsprofil på låneporteføljen, bør du forholde dig til din fremtidige afdragsprofil allerede nu. Også selv om din afdragsfrihed først udløber om et par år. Hos Centrovice har vi derfor udviklet en finansieringsanalyse, som belyser de udfordringer, du vil møde, når afdragsfriheden på dine lån udløber. Analysen giver dig overblik over din afdragsprofil og er udformet således, at den kan bæres direkte i banken og bruges som forhandlingsoplæg med din bank eller kreditforening. Positive effekter af finansieringsanalysen Ud over at give dig overblik, har vi oplevet, at banken bruger finansieringsanalysen til at acceptere en fremtidig investeringsstrategi, fordi de ud fra analysen kan se, at de kan forvente tilstrækkelig likviditet til afdrag i de kommende år. Analysen kan altså bruges til mange formål. Hvordan ser din afdragsprofil ud? Har du styr på din afdragsprofil, og hvad har du til investering og afdrag de næste 5 år? Lad os kigge på det, hvis du er i tvivl. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan få lagt en strategi for din fremtidige afdragsprofil. NO. 12 / vækst december 2013 /

9


Tove Klausen

Indskud på pensionsordning eller afdrag på gæld?

ØKONOMI

af Tove Klausen Seniorkonsulent Tlf.: 6340 7275

Ratepension

Livsvarig livrente

Aldersopsparing

Beløb

50.000 kr

46.000 kr*) **)

27.600 kr

Beløb

Eller 30 % af Gælder i 2013

virksomhedens overskud og 2014.

Ja

Ja

Skattefradrag ved indbetaling / beskatning ved udbetaling

Nej

*) Ved indbetaling via arbejdsgiver er der ubegrænset fradragsret. **) Der er mulighed for at indbetale mere end 46.000 kr efter den særlige 1/10 fradragsregel hvor indbetalingen fordeles over 10 år.

Fradrag for indskud i 2013 Hvis du ønsker fradrag for indskud på pensionsordninger i 2013, skal indbetalingen være foretaget inden indkomstårets udløb. I ovenstående tabel for 2013 kan du se, hvad der indbetales af beløb på pensionsordninger. Hvis man er over 55 år, kan fortjeneste ved salg og ophør af selvstændig virksomhed (op til kr. 2.507.900 i 2013) indskydes på ophørspension. Her er indbetalingsfristen dog 1. juli i året efter salget. Hvis du tidligere har indskudt på kapitalpension Det er ikke længere muligt at indskyde på kapitalpension. Hvis du tidligere har haft en aftale om løbende indbetaling til kapitalpension, vil selskaberne ofte automatisk videreføre ordningen som en alderspension. Du bør imidlertid tage stilling til, om det er den optimale løsning for dig. Spar 2,7 % i afgift Der er lavet en særlig overgangsordning, som betyder, at du i 2013 og 2014 kan spare 2,7 % i afgift ved at omlægge bestående kapitalpensionsdepot til aldersopsparing. Ved omlægningen betales der 37,3 % i afgift, og dit depot bliver derved tilsvarende mindre. Til gengæld skal der ikke betales afgift senere, når du hæver pengene. Det vil ofte kunne betale sig. Men hvis du har en høj garantirente, som forsvinder ved omlægningen, eller hvis omkostningerne ved omlægningen overstiger fortjenesten (ved små depoter), kan det sjældent betale sig. Søg rådgivning om, hvad der er bedst for dig. Alternativer til indskud på pensionsordninger En privat opsparing, herunder afdrag på gæld, vil for en 10

/ NO. 21 / vækst december 2013

del mennesker være et fordelagtigt alternativ til indskud på pensionsordninger. Ved opsparing i virksomhedsordningen betales acontoskatten på 25 %. Reglerne på området er komplicerede, så det beror på en konkret individuel vurdering hvad der er bedst for dig. Vores råd er derfor, at du giver dig god tid til at finde den rigtige løsning. Kontakt din skatterådgiver, hvis du har behov for sparring omkring pension.


Handel med andre EU-lande

ØKONOMI

af Niels Boldsen Seniorkonsulent Tlf.: 6362 2545

Hvordan sikrer man sig, at man overholder momsreglerne, når man handler med udlandet, som har andre momsregler end os. De grundlæggende regler for virksomheders køb og salg af varer og ydelser over landegrænserne indebærer, at fakturaen som altovervejende hovedregel skal udstedes uden moms, og at køberen skal betale momsen i hjemlandet. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan købe og sælge uden moms. SKAT har præciseret reglerne for den dokumentation, der skal foreligge, når du sælger varer og ydelser til udlandet. Når du sælger f.eks. en traktor til et andet EU-land, kan du fakturere salget uden moms, hvis visse betingelser er opfyldt Betingelser • Traktoren leveres til en momsregistreret virksomhed. • Købers momsnummer, navn og adresse er verificeret før udstedelse af faktura. • Købers momsnummer med landekode foran er påført fakturaen. • Traktoren forsendes eller transporteres til et andet EU-land. Pligter • Verificering af købers momsnummer, navn og adresse i VIES-systemet (VAT Information Exchange System) som er EUs fælles database. Du finder VIES-systemet i TastSelv Erhverv. • Salget skal indberettes på EU-salgsangivelsen. Indberetningen foretages via SKATs TastSelv hver måned og senest den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb. Husk, at momsangivelsens rubrik B skal stemme med EU-salgsangivelsen.

peligere for faste samhandelspartnere, hvis man f.eks. ugentligt sælger svin til Tyskland, end de retningslinjer, der kommer til at gælde ved enkeltstående salg, hvor du fra gang til gang skal sikre dig, at dokumentationsreglerne bliver overholdt. Ved ”afhentningskøb” forstås det forhold, hvor en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land køber varer her i landet og selv afhenter varerne hos den danske sælger. Risici ved momsfrit salg Kontrollerer SKAT momsgrundlaget, og vurderer at betingelserne for momsfrihed ikke er opfyldt, så der skulle have været pålagt moms, så vil SKAT opkræve moms af hele salget. Kan man sikre sig? Hvis du som sælger af f.eks. en traktor er i tvivl om købers identitet og registreringsforhold og derfor usikker på, om traktoren når frem til hans hjemland, kan du sikre dig mod at komme til at hænge på momsen ved at udstede en faktura med dansk moms. Når køber efterfølgende over for dig har dokumenteret, at traktoren er nået til hans hjemland, skal han fremlægge erklæring på, at traktoren er forsendt eller transporteret fra Danmark, oplyse registreringsnummer på transportmidlet, fremlægge færgebilletter, brokvitteringer, brændstofkøb eller fotos. Først her kan du udstede en kreditnota til ham og herefter en ny faktura uden moms. Lad os hjælpe Din skattekonsulent hjælper gerne med at sikre, at du overholder momsreglerne, når du sælger varer til et andet EU-land.

• Det anbefales endvidere, at fakturaen påføres ”reverse charge” (omvendt betalingspligt), så der ikke er tvivl om, at køber skal betale momsen. Afhentningskøb – skærpede regler på vej i EU Der er ”varslet” skærpede regler for afhentningskøb, når køber betaler kontant ved afhentningen. Skærpelsen forventes at medføre øget administration. Det ventes dog, at de nye ”skærpede krav” vil være lemNO. 12 / vækst december 2013 /

11


Det skal du vide om SKAT...

HR OG LØNSERVICE

af Bente Mouridsen Løn- og HR-rådgiver Tlf.: 6340 7256

Forskudsopgørelser Forskudsregistreringerne for 2014 ligger nu klar i skattemapperne – husk at tjekke oplysningerne. Vi kan oplyse, at 15, 16 og 17 årige fra 2014 og fremover automatisk vil modtage et frikort, mens 13 og 14 årige selv skal aktivere frikortet. Manglende skattekort Vær opmærksom på, at lønnen skal beregnes uden fradrag og med en trækprocent på 55, hvis en lønmodtager ikke har noget skattekort. Når lønmodtageren efterfølgende får et skattekort, vil der i det månedlige fradrag være taget højde for den for meget betalte skat. Ændring i indkomst Det er muligt selv at ændre forskudsopgørelsen i løbet af året, men SKAT har lovhjemmel til uopfordret at ændre det selvangivne. Således skal man være opmærksom på, at SKAT kan fjerne fradrag mv. med konsekvenser for lønmodtageren. Er man uenig i de ændringer, som SKAT har foretaget i forskudsopgørelsen, skal man selv rette henvendelse til SKAT. Foretager man sig ingenting, vil ændringerne træde i kraft.

Skattefri kørselsgodtgørelse Hvis arbejdsgiver udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder, skal der foreligge en køreseddel. Denne skal indeholde oplysninger om: Modtagers navn, adresse og cpr. nr. Erhvervsmæssigt formål Dato Kørte kilometer Beregning af kørselsgodtgørelse efter gældende satser • Lønmodtagers eget køretøj (f.eks. bilens reg. nr.) • Arbejdsgivers underskrift • • • • •

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse 2014: Kørsel i bil eller på motorcykel: Op til 20.000 km. pr. år: 3,73 kr. pr. km Over 20.000 km. pr. år: 2,10 kr. pr. km

RECEPTION

PERSONALENYT

Afsked med Per Einshøj

Tiltrædelser 1. feb. - Lone Bendixen, løn- og HR-rådgiver

Fredag den 17. januar 2014 kl. 13.00 - 15.00 tager vi afsked og ønsker Per Einshøj alt godt fremover. Per træder tilbage for at nyde sit otium, og det vil vi gerne markere med en reception her i huset. Vi håber du har lyst til at komme, forbi og hjælpe os med at tage afsked med Per.

Fratrædelser 31. okt. - Suanne Andersen, assistent 31. dec. - Marianne Ditlevsen, assistent 31. dec. - Lise Watson, assistent Jubilæer 25 år 1. jan. - Anne Nyrup Tidemann, økonomirådgiver Runde dage 50 år 26. dec. - Anne Mette Jensen, advokatsekretær 04. jan. - Lisbeth S. Madsen, løn- og HR-rådgiver 24. jan. - Lars Boye Larsen, virksomhedskonsulent 60 år 17. jan. - Lone Stentebjerg, sekretær

12

/ NO. 21 / vækst december 2013


Har du behov for hjælp i hverdagen?

HR OG LØNSERVICE

af Jens Skov Rasmussen HR-rådgiver Tlf.: 6340 7152

Personlig assistance i erhverv Er du nedslidt efter et langt arbejdsliv, eller har du været udsat for en ulykke eller hændelse, som betyder, at din arbejdsevne er varigt nedsat? Så har du måske brug for aflastning i hverdagen – og måske er du endda berettiget til personlig assistance. Som selvstændig kan der være mange gode grunde til, at man på et tidspunkt kan være berettiget til personlig assistance. Man kan f.eks. have en rygskade, som betyder, at man ikke er i stand til at løfte mere end et par kg, eller man kan være stærkt gigtplaget. Begge dele vil betyde, at der er funktioner, som man ikke skal kunne udføre, og at man er afhængig af andres medvirken for at klare flere af de praktiske eller tekniske gøremål i dagligdagen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Personlig assistance kan hjælpe dig til en bedre hverdag, er du velkommen til at kontakte Socialøkonomi-teamet i Centrovice.

INFO Fakta om personlig assistance: • Bevilges typisk for et år ad gangen • Der ydes tilskud til Personlig assistent op til 20 timer pr. uge. (pt. 114,21 kr./time) • Der ydes tilskud til tekniske hjælpemidler, som ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen (ingen beløbsgrænse)

Personlig assistance til klart definerede opgaver Personlig assistance kan bevilges på flere måder. Den typiske form er bevilling af en personlig assistent i et givet antal timer om ugen til nogle klart definerede opgaver. Det kan være malkning, fodring, løbning, kastrationer, aflivninger, sortering/læsning af dyr og mange andre funktioner, som kræver en detaljeret beskrivelse af opgavens udførelse. Det er en forudsætning, at den der modtager assistancen, selv kan udføre de faglige jobfunktioner. Man skal altså selv være til stede og fagligt instruere assistenten i udførelsen af opgaverne, der ikke må ikke have karakter af almindelig ansættelse eller vikardækning. Få tilskud til hjælpemidler Som alternativ til eller sammen med den personlige assistent kan der ydes tilskud til hjælpemidler. Også her er der mange muligheder, eksempelvis elektroniske hjælpeanordninger, som gør det muligt at betjene maskiner, foderanlæg og andet. Vi hjælper dig med ansøgningen Når man ansøger om personlig assistance, er det vigtigt at man har gjort sit hjemmearbejde godt, inden man kontakter Jobcentret. Hos Centrovice kan vi være behjælpelige som bisidder og sammen med dig være med til at definere, hvilke opgaver der er brug for assistance til, og ikke mindst hvor meget hjælp der skal til for at løse opgaven.

NO. 12 / vækst december 2013 /

13


Dom i sagen om overtagelse af ejerpantebrev

EJENDOM & JURA

af Hans Erik Eriksen Ejendomskonsulent Tlf.: 6340 7202

Dom i sagen om overtagelse af ejerpantebrev I Vækst nr. 10 lovede vi at følge op, når der forelå en afgørelse fra Højesteret i sagen om overtagelse af ejerpantebrev i forbindelse med auktionsskøde. Der blev afsagt dom i sagen den 12. november 2013 I sagen, der var indbragt for Højesteret, havde Tingslysningsretten ikke accepteret, at ejerpantebrevet kunne overtages af auktionskøber uden tidligere ejers accept, men Højesteret har nu slået fast, at Tinglysningsrettens praksis ikke er korrekt.

Men Højesteret har nu slået fast, at det ikke i tilfælde af tvangsauktion er en betingelse, at sælger medvirker til overdragelsen af ejerpantebrevet, men at den nye ejer (auktionskøber) kan få tinglyst overdragelsen af ejerpantebrevet til sig selv uden den tidligere ejers accept og underskrift. Dette forekommer både rimeligt og naturligt, idet den tidligere ejer ikke længere har nogen interesse i hverken ejendommen eller panteretten.

Ejerpantebreve er karakteriseret ved, at de ikke i sig selv bærer en fordring, men alene sikrer en plads i prioritetsrækkefølgen. Man kan som ejer bruge ejerpantebrevet ved at stille det som sikkerhed overfor andre, for eksempel banken, hvis man skal have et lån. Ejerpantebreve kan overdrages uden accept Ejerpantebreve kan ved en overdragelse af en ejendom i fri handel overdrages fra sælger til køber, hvis sælger accepterer det. Tinglysningsrettens argumentation for at afvise, at en auktionskøber kunne få ejerpantebrevet overført til sig, var netop, at man ikke havde sælgers accept.

OBS Har du lavet et høringssvar? Af Anne Sloth, Miljøkonsulent Vandplanerne er i høring og høringsfristen er: mandag den 23. december kl. 12.00 Overordnet er der ikke ændret noget i vandplanerne. Grundlaget er fortsat det samme, men kommer der kun få høringssvar, kan politikerne med god grund hævde, at der er tale om gode vandplaner. Det er derfor vigtigt, at der også denne gang kommer mange høringssvar.

14

/ NO. 21 / vækst december 2013

Kontakt os snarest muligt, hvis du har behov for hjælp til at udarbejde dit høringssvar. PRIS: kr. 1500,00 ved 1 vandløb kr. 2500,00 ved flere vandløb I priserne indgår støtte fra foreningen Centrovice. Særlige beregninger eller høringssvar for flere lodsejere udarbejdes efter timebetaling.


Nyt klubnetværk for deltidslandmænd

DELTID

af Hanne Pontoppidan Deltidskoordinator Tlf.: 6362 1682

Som noget nyt starter vi i 2014 et klubnetværk for deltidslandmænd, der interesserer sig for de muligheder, der følger med, når man bor på landet.

Kontakt Hanne Pontoppidan på mobil 2321 3369, hvis du ønsker at høre mere om klubnetværket.

Tanken bag klubnetværket er, at det skal fungere som en udvidet ERFA-gruppe, hvor faglig viden, inspiration og skabelse af et netværk af folk med samme interesse er hjørnestenene. 4 årlige møder Som medlem af netværket får du mulighed for at deltage i 4 årlige møder – et hos Centrovice og 3 bedriftsbesøg. Det koster kr. 350,00 om året at være medlem af klubnetværket. Det første år har vi tilrettelagt programmet, men i de kommende år kan du naturligvis være med til at bestemme, hvad vi skal have på programmet. Lær din ejendom bedre at kende I 2014 starter vi med et møde hos Centrovice, hvor vi ud over en præsentation af årets program vil have fokus på alle de informationer, du kan finde om din ejendom på internettet - lige fra tinglyste servitutter til naturbeskyttede områder. Vi vil selvfølgelig også komme ind på, hvad denne viden betyder for dig og din ejendom. Som oplæg til vores tre bedriftsbesøg, vil vi på det første møde søge informationer om de tre ejendomme, vi skal besøge. Dyrehold, nicheproduktion og naturpleje På det første bedriftsbesøg vil vi have fokus på mindre dyrehold. Hvilke regler gælder, når jeg har 2 køer? Når jeg har 20 køer? Når jeg vil bygge min stald om? Eller når jeg vil søge enkeltbetaling på mine enge? Det andet besøg vil fokusere på nicheproduktioner, vejboder og gårdbutikker. Her vil der også være fokus på, hvordan det er at være nyetableret deltidslandmand. På det tredje bedriftsbesøg skal vi besøge en bedrift, der har udviklet sig fra traditionel produktion til at have fokus på natur- og vildtpleje samt energiafgrøder. Her skal vi også snakke økonomi. Tilmeld dig og bliv klogere på deltidslandbrug Det første møde i klubnetværket afholdes onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 – 22.00 hos Centrovice. Du kan tilmelde dig allerede nu på www.centrovice.dk eller på tlf. 7015 9900. Alle er velkomne.

NO. 12 / vækst december 2013 /

15


Ny udvidet erfa-gruppe for hesteinteresserede

HESTE

af Hanne Pontoppidan Deltidskoordinator Tlf.: 6362 1682

Vi får jævnligt henvendelser fra hesteinteresserede, der efterspørger en erfa-gruppe om heste. Som noget nyt tilbyder vi derfor et klubnetværk for hesteinteresserede. Klubnetværk for hesteinteresserede Et klubnetværk er en udvidet erfa-gruppe. Som medlem kan du deltage i klubnetværkets fire årlige arrangementer med fokus på heste. Udover faglig viden og inspiration vil klubnetværket give dig et netværk af hesteinteresserede udenfor de cirkler, du færdes i til daglig. På de fire årlige møder vil vi alliere os med specialister og fagfolk indenfor fagområder som fodring, adfærd, græsmanagement, og andre faglige emner som er aktuelle i forhold til dit hestehold. Det første møde vil blive holdt hos Centrovice i det tidlige forår 2014. De efterfølgende møder fordeles over resten af året og vil blive gennemført som bedriftsbesøg.

Sådan deltager du Det koster kr. 350,- om året at deltage i klubnetværket. I 2014 kan du vælge kun at tilmelde dig det første møde, så du får en fornemmelse af, om klubnetværket er noget for dig. Det koster kr. 150,- at deltage i det første møde, og vælger du efterfølgende at tilmelde dig klubnetværket, er prisen for de resterende møder i 2014 kun kr. 200,Det første år tilrettelægger vi de fire møder, men fremadrettet kan du naturligvis være med til at beslutte, hvilke emner, vi skal beskæftige os med. Du kan tilmelde dig allerede nu på tlf. 7015 9900 Vil du vide mere om klubnetværket for hesteinteresserede, er du velkommen til at kontakte: Hanne Pontoppidan på tlf. 2321 3369 eller Gitte Nyberg Bech på tlf. 4020 6370

Få styr på pesticiderne med app’en KemiTjek Videncenteret for landbrug har udviklet en ny app til Android, som gør det nemt at finde ud af, om et pesticid er godkendt. Ved at scanne produktets stregkode med din telefon eller indtaste midlets registreringsnummer manuelt, får du hurtigt svar på, om produktet er lovligt at bruge og opbevare. Tilbagemeldingen er en grøn side, hvis midlet er godkendt, en gul, hvis midlet er på vej ud eller en rød, hvis midlet er forbudt. KemiTjek opdateres løbende med oplysninger fra Middeldatabasen.dk, hvilket sikrer, at informationerne altid er ajour med nyeste lovgivning. App’en koster kr. 89,- pr. år + moms og kan bestilles på www.dlbr.dk/kemitjek

16

/ NO. 21 / vækst december 2013


Vil du gerne modtage Vækst som print?

KOMMUNIKATION

af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: 6340 7219

Bladet Vækst udkommer 10 gange årligt – de to gange trykkes det og sendes hjem til alle abonnenter, som det blad du sidder med nu. De øvrige 8 udgaver udkommer udelukkende som elektronisk magasin, som læses på skærmen efter klik på det modtagne link.

Tilbud om Vækst i papirudgave Få Vækst som printet folder sendt til din hjemadresse 8 gange årligt*. Pris 360 kr. ex. moms

Årsagen til det er dels økonomisk, da det efterhånden er en bekostelig affære at trykke og sende sådan et blad med Post Danmark. Men det er også et led i en bevidst strategi om at benytte elektronisk kommunikation, som forbereder os alle sammen til de krav om digitalisering, som samfundet stiller i højere og højere grad – uden skelen til alder, erhverv eller ønske om ikke at leve ’digitalt’.

• Du tilmelder dig ordningen for et helt kalenderår ad gangen. Bladet faktureres i januar for hele kalenderåret.. • Ordningen fortsætter indtil, den opsiges af dig. Evt. afmelding i løbet af året slår først igennem fra næste årsskifte. • Evt tilmelding i løbet af et år er muligt – i så fald faktureres du for de måneder, som er tilbage af året.

Når det er sagt, så ønsker vi også, at så mange som muligt har mulighed for at læse Vækst…

Prisen dækker farveprint, håndtering og pakning samt forsendelse med Post Danmark.

Derfor tilbyder vi nu, at du kan købe dig til et specielt abonnement, hvor du får Vækst i papirudgave sendt hjem på adressen, hver gang det udkommer.

*de sidste udgaver sendes i forvejen til din adresse som trykt blad Sådan bestiller du Kontakt receptionen på telefon 7015 9900, hvis du ønsker at bestille Vækst som papirudgave fra januar 2014.

INFO fra bogholderiet Af Ulrik Hollingdal, regnskabschef Opkrævningsgebyret på første rykker stiger Pr. 1. januar 2014 stiger opkrævningsgebyret på den første rykker fra de nuværende kr. 50,00 til kr. 100,00 Prisen på hhv. anden og tredje rykker er uforandret kr. 100,00

Tilmeld dig på mail: kontakt@centrovice.dk eller ring til os på tlf. 7015 9900. Ved tilmelding beder vi dig oplyse, kundenr. (du finder det øverst på fakturaen over dit navn og er typisk dit tlf. nr.), dit navn og adresse og selvfølgelig den mailadresse, hvortil du vil have sendt din faktura.

Slip for faktureringsgebyret Når du tilmelder dig fakturering pr. mail slipper du for faktureringsgebyret på kr. 25,00 pr. faktura.

NO. 12 / vækst december 2013 /

17


Undskyld vi forstyrrer med sms’er

KOMMUNIKATION

af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: 6340 7219

Som de fleste nok har bemærket, så benytter vi sms’er, når vi minder jer om arrangementer, som, vi skønner, er relevante for netop jer. I en travl hverdag kan det være svært at huske, at det er i dag, jeg skal tilmelde mig til økonomiforum, fodermøde for kvæg, medlemsmøde med ministeren eller lign.

Hvornår træder det i kraft Med 4.000 kunder går der lidt tid, inden vi har haft møde med jer alle sammen. Vi regner derfor med, at vi fra sommerferien 2014 har talt med alle, så vi kan bruge jeres ønsker, til- og fravalg at styre efter, når vi skal udsende sms’er eller emails.

Påmindelser ses på antallet af tilmeldinger Når vi gør det, kan vi konstatere, at antallet af tilmeldinger stiger voldsomt efterfølgende. Det tolker vi sådan, at man gerne vil deltage i det faglige møde, men lige havde glemt at tilmeldingsfristen var nu. Det hører vi også fra mange af jer, når vi spørger jer – og frem for alt, når vi ind imellem ikke sender sms inden et stort fagligt møde… ”Hvor blev den af den sms, der skulle minde mig om, at jeg skulle tilmelde mig…?”

Indtil da håber vi på din tålmodighed og overbærenhed, hvis du skulle modtage en sms, som du finder overflødig.

Målrettet udsendelse Vi gør os umage med at bruge sms’erne så målrettet, som vi kan. Det vil sige, vi sender kun påmindelser om faglige møder for svin til svineavlere, og kun om faglige møder for kvæg til mælkeproducenter osv. Økonomimøder og medlemsmøder af politisk karakter går jo på tværs af driftsgrene, så der sender vi bredere ud. Selv om vi får mange positive tilkendegivelser, er der er også nogen af jer, der ikke bryder jer om at modtage sms’erne. Indhentning af tilladelse fra hver enkelt kunde Derfor er vi gået i gang med processen med at spørge hver enkelt kunde, om vi må sende jer sms’er med påmindelse om arrangementer o.lign - eller en sjælden gang en email med vigtig information, hvilket sparer mange penge i porto. Der er mulighed for at sige ja til sms’er fra nogle fagområder og nej til andre. Sådan gør vi Vi gør det på den måde, at når en af dine konsulenter her alligevel mødes med dig, spørger konsulenten om disse ting også, og så bliver det skrevet ind i vores kundedatabase. Vær opmærksom på, hvis du har flere konsulenter hos Centrovice, er der en risiko for, at du bliver spurgt flere gange, for at vi er på den sikre side. Det beklager vi. Hvis du nævner, at du er blevet spurgt for nyligt, vil konsulenten forstå.

18

/ NO. 21 / vækst december 2013


I udviklingens tegn

LEDELSE

af Henrik Borup Jeppesen Adm. direktør Tlf.: 6340 7200

Salget af bygningerne i Ringe er nu afsluttet, og vi skal tage bestik af fremtiden med afsæt i en stærk drift i rådgivningsvirksomheden efter de 3 første kvartaler. Udvikling af Centrovice til gavn for medlemmer og kunder er centralt for fremtiden. Det kræver gode fysiske rammer uden at øge de faste omkostninger væsentligt. Vi har en årrække haft en pavillon stående i Vissenbjerg, som kommunen nu har sat en udløbsdato på til ultimo 2014. Pavillonen rummer såvel mødefaciliteter som tilfredse lejere, og vi har netop modtaget en anmodning om at udleje yderligere 10 kontorer til en nært beslægtet lejer. Ny bygning skal måske erstatte pavillon Ledelse og bestyrelse har i fællesskab startet et projekt med henblik på at undersøge mulighederne for, og dermed bruge en del af den frigjorte kapital fra ejendomssalget i Ringe til, at erstatte pavillonen med en permanent bygning i en byggestil, som svarer til vores øvrige bygninger.

Kommunen har meddelt, at pavillonen, som er opført som midlertidig bygning, skal væk inden udgangen af 2014. Indtægterne fra udlejning af den nye bygning, samt det øgede aktivitetsniveau i vores faciliteter som følge af det øgede antal arbejdspladser, sikrer, at investeringen er forsvarlig og fremadrettet. Vi vil være fynsk centrum for rådgivning af den grønne sektor i Danmark. Hvordan indretning og anvendelse af den nye bygning falder på plads, vil blive afgjort i løbet af foråret, men det er min ambition, at den kommer til at stå i udviklingens tegn. For yderligere oplysninger er jeg gerne til rådighed.

Nytårshilsen Den dejlige juletid er en god anledning til at tænke tilbage på året, der er gået. 2013 har været et godt år for Centrovice. Vores teamorganisering er faldt godt på plads, vores tværfaglige indsats er styrket til gavn for både kunder og kolleger. Året har også budt på svære beslutninger, hvor vi var nødt til at tilpasse organisationen til det fremtidige behov. På trods af det forventer vi, det lykkedes for os at komme ud

med et godt resultat på bundlinjen for 2013 og med positive takter for fremtiden. Det skal vi glæde os over og være stolte af. Med det vil jeg ønske dig og din familie en glædelig jul, en dejlig juleferie og et godt Nytår. Henrik Borup Jeppesen

NO. 12 / vækst december 2013 /

19


TANK VIDEN December 2013 Mød klima- og energiminister Martin Lidegaard Ministeren aflægger besøg hos Centrovice til et åbent møde for alle interesserede. Programmet vil sætte fokus på landbrugets muligheder for at bidrage positivt til energidagsordnen. 03-12-2013 kl. 13.00 - 15.00 Info-møde om e-arkiv og e-faktura På grund af den store efterspørgsel afholdes endnu et informationsmøde. 04-12-2013 kl. 10.00 - 11.30 Økonomiforum På mødet vil du blive opdateret på den nyeste viden inden for skatter og afgifter med relevans for landbruget, ny lovgivning på området for vedvarende energi og energibesparelser samt tilskudsmuligheder samt flere andre emner. 05-12-2013 kl. 19.00 - 22.00 Fynsk Kvæg Årsmøde 12-12-2013 kl. 09.30 - 13.00

Januar 2014 Opfølgningskurser for sprøjteførere 2013-14 på Ærø Centrovice har fornyet aftalen med AMU-Dalum Landbrugsskole, således at vi kan afholde opfølgningskurser for sprøjteførere med AMU-tilskud. Deltagerne kan opnå tabt arbejdsfortjeneste på 80% af højeste dagpengesats, svarende til 640 kr. Der kan også søges kørselsgodtgørelse, til og fra kursusstedet. 23. januar 2014 kl. 08.30 - 16.00 Opfølgningskurser for sprøjteførere 2013-14 Se info ovenfor. 29. og 30. januar 2014 kl. 08.30 - 16.00 Læs mere om arrangementerne på centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig.

Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg

www.centrovice.dk

Vækst dec 2013  
Vækst dec 2013