Page 1

SvineNyt 5 November 2011

Indhold

Foderhandler:

Seneste Wasda rapport ændrede ikke væsentligt på forsyningerne af korn og protein. Prognoser for Sojaskrå og hvede viser forsat rimelige store overgangslagre ved udgangen af høstår 2011/12. For majs viser prognosen yderlig fald i lagrene og er med til at lægge en bund under kornpriserne. Aktuelt er der meget stille på fodermarket. Vi anbefaler i øjeblikket at vente med yderligere køb, da priserne for sojaskrå og korn fortsat er vigende.

Mineralhandler:

Når vi forudsætter samme kornpris, ser vi, at der er store forskelle i prisen på hjemmeblandet foder. Forskelle, der især kommer fra priser på mineralblandinger, samt blanderecepternes proteinniveau. Vi vil meget gerne gennemgå jeres blanderecepter og deltage i indkøbet af mineralblandinger. Det er vores erfaring, at der meget ofte kan spares væsentlige omkostninger. Kontakt Niels Andersen, dir. nr. 63 404 149 eller mail dine recepter til npa@centrovice. dk.

-1 -

• • • • • • • •

Foderhandler Mineralhandler Toxiner EDB / E-kontrol Foder / EDB Vådfodertjek Arrangementer / kurser Kontakt info

Toxiner:

Efter en våd og sen høst er det naturligt at have fokus på toxiner i foderet. Toxiner kan dannes i afgrøderne allerede på marken, ved dårlig opbevaring, i belægninger i fodersiloer og anlæg. De kan dannes i såvel korn som halm. Af marksvampene er fusarium den mest betydende og danner bl.a. vomitoxin og zearalenon. Screeninger for vomitoxin og zearalenon af kornhøsten 2011 viser generelt lave indhold, selvom høsten har været våd og sen. Det vurderes, at kornsorter, der dyrkes i dag er mindre modtagelige end sorterne der anvendtes for få år siden. Der er fortsat forøget risiko for fusariumtoxiner i korn, der dyrkes med reduceret jordbehandling, og når forfrugten er majs.


Typiske forgiftningssymptomer for vomitoxin er: nedsat ædelyst, nedsat tilvækst, diarré, opkast, nedsat frugtbarhed, små/svage kuld, kastning mv. For zearalenon er symptomerne: hævede kønslæber, også ved nyfødte, nedsat frugtbarhed mv. Efter den våde høst er det vigtig at have øget opmærksomhed på opbevaring af kornet, hvis ikke kornet bliver lagerfast med lavt vandindhold og/ eller lav temperatur er der stor risiko for vækst af lagersvampe, som også kan danne toxiner. Ochratoxin er den mest kendte, hvor symptomerne er reduceret foderoptagelse, øget vandoptagelse, nedsat tilvækst og ved fodring i gennem længere tid, 4-6 uger ses begyndende nyreforandringer (mugnyre), der medfører kassation ved slagtning. Det er vigtig at forebygge dannelse af toxiner. Er der først dannet toxiner kan de ikke fjernes igen. Der bør være øget fokus på risiko for dannelse af belægninger i foderanlæg og siloer. Belægninger med vækst af skimmelsvampe vil her løbende kunne inficere foderet.

EDB / E-kontrol

Landmandsportalen er som bekendt nedlagt og er blevet til Landmand.dk. Slagtedata kan downloades direkte til Bedriftløsningen, men DC og TiCan er i gang med at udvikle deres egen overførsel som man, når de er klar, vil kunne hente data fra. Indtil videre er meldingen fra DC, at de fortsætter med den nuværende løsning indtil den 31.12.2011. Vi forventer at kunne fortsætte med at hente slagtedata direkte inde fra Bedriftløsningen og Agrosoft, når DC og TiCan får deres system op at køre. Der skal muligvis oprettes et nyt kodeord.

Foder / EDB

Vi kan hjælpe med at oprette egne kornanalyser med aktuelt vandindhold og analysetal, samt andre fodermidler ind i dit svineprogram, hvad enten det er Agrosoft eller Bedriftløsningen. Kontakt Anne Marie, Niels Poulstrup eller Finn hvis du har spørgsmål.

Vådfodertjek:

Ved formaling af korn med højere vandprocent, vil der ved formalingen dannes mere kondens, som hurtigere giver belægninger.

Hvornår har du sidst fået gennemgået indtastningerne i vådfodercomputeren? Et vådfodertjek er en systematisk gennemgang af råvareværdier, blanderecepter, foderkurver, beregning af restmængder og recirkulering mv.

En anden kilde til toxiner kan være halm, så vurder kvaliteten. Der er ingen dansk screening af halm, en tysk undersøgelse, af 201 halmprøver høst 2011, viser, at en stor andel af prøverne er inficeret, men også at der er en meget stor variation.

Bestil et vådfodertjek. Erfaringerne viser, at det næsten er hver gang, der skal justeres.

Analyser for indhold af toxiner kan være aktuelt, når der ses symptomer i besætningen. Prisniveau er 1.000 - 2.000 kr.

-2 -


Arrangementer / kurser Spot Guldgrisen! AMU-kursus - 45302 - svineproduktion ajourføring 461301Centro2/11-12 + 461301Centro13-11 En sammenhængende kursusrække med fokus på bundlinjen, inkl. besætningsbesøg med både dyrlæge og konsulent. Kursusrækken består af 6 kursusdage fordelt over et halvt år og afvikles i samarbejde med Danvet og Syddansk Svinerådgivning. Formål: • At give en bedre forståelse for sammenhængen mellem produktionstal og økonomi, herunder arbejde med egne nøgletal og målsætninger. • At komme ud på staldgangen og diskutere konkrete problemstillinger, metoder/rutiner og effektivitet. Målgruppe: Driftsledere / ejere / fodermestre Start: 11. januar 2012 Timer i alt: ca. 44,4 timer Læs mere på www.centrovice.dk under aktiviteter

Det kan være emner som foderforbrug, farestalden, sodødelighed, spildfoderdage, hjemmeblanding, 2013 problematik, m.m. Vi sørger for at matche deltagerne i niveau og interesser og for at tilknytte den rådgiver, der har mest erfaring på området, samt evt. eksperter udefra. Kontakt Lone Grube Hansen på 63 407 144, hvis det kunne være noget for dig eller dine medarbejdere.

Lederkursus for driftsledere En sammenhængende kursusrække med fokus på ledelse. Det foregår over 4 gange fordelt over 4 måneder med forskellige emner. Formål: • Du bliver bevidst om din egen rolle som leder. • Du får værktøjer til, hvordan du gennem målrettet ledelse af medarbejderne i hverdagen opnår bedre produktionsresultater i samabejde med de medarbejdere, du har ansvaret for.

Demonstration af gylleseparering:

Målgruppe: Driftsledere med personaleansvar Start: 19. - 20. januar 2012 - internatophold Læs mere på www.centrovice.dk under aktiviteter

Mandag den 28. november 2011 kl 10.00 - 15.00 åbent hus med demonstration af et mobilt separationsanlæg fra GEA Westfalia. Demonstrationen foregår hos Eskelund A/S på ejendommen Gaunbygård, Assensvej 41, 5560 Aarup.

Lovpligtige medicinhåndteringskurser

Separering af gylle til en tynd flydende fraktion og en fast fiberfraktion har flere fordele. Kvælstoffet i den tynde fraktion kan udnyttes med op til 90%, hvorfor der kan ”fuldgødes” med denne fraktion. Fiberfraktionen kan afsættes til biogasanlæg og aftagere af husdyrgødning. Transportomkostningerne totalt er mindre end ved afsætning af rågylle. Planteavlskonsulent Poul Erik Jørgensen og svinebrugskonsulent Jan Brochstedt Olsen, Centrovice vil besvare spørgsmål om mulighederne ved anvendelse af separation. Projektet er støttet af EU og Landdistriksprogrammet. Læs mere på www.centrovice.dk under aktiviteter

Ad-hoc-grupper

Vi er nu startet med vores Ad-hoc-grupper. Der er tale om små Erfa-grupper med 4-5 personer, der fokuserer målrettet på et bestemt emne i forbindelse med besøg i hinandens besætninger.

Centrovice afholder i samarbejde med Danvet lovpligtige medicinhåndteringskurser efter behov – også for udenlandsk arbejdskraft. Du kan få din medarbejder skrevet op hos Jens Skov Rasmussen, dir. nr. 63 407 152.

Erfa-grupper Erfa-grupperne afholder typisk 3-4 møder pr. år, hvor deltagerne selv bestemmer indholdet. Udbyttet er en opdatering af aktuel viden og en sparring med kollegaer omkring aktuelle problemstillinger. Vi har ledige pladser i flere grupper og ellers opstartes en ny gruppe. Yderlig information: Driftsledere og Fodermestre: Lone Grube Hansen dir. nr. 63 407 144 Søer og Slagtesvin: Niels Andersen, dir. nr. 63 407 149

-3 -


Kontaktoplysninger: Louise Helmer Rådgivningschef Tlf. nr. 63 407 133 Mobil nr. 20 532 905 Email: lh@centrovice.dk

Jan Brochstedt Olsen Chefkonsulent, svinebrug Tlf. nr. 63 407 140 Mobil nr. 40 790 491 Email: jbo@centrovice.dk

Anne-Marie Petersen Svinebrugskonsulent Tlf. nr. 63 407 141 Mobil nr. 20 485 292

Finn Rasmussen Svinebrugskonsulent Tlf nr. 63 621 683 Mobil nr. 20 233 908 Email: fir@centrovice.dk

Email: amp@centrovice.dk

Lone Grube Hansen Svinebrugskonsulent Tlf. nr. 63 407 144 Mobil nr. 21 722 678

Niels Peter Andersen Handelsrådgiver Tlf. nr. 63 407 149 Mobil nr. 30 579 997 Email: npa@centrovice.dk

Email: lgh@centrovice.dk

Niels Poulstrup Svinebrugskonsulent Tlf. nr. 63 407 147 Mobil nr. 20 484 291 Email: nip@centrovice.dk

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 70 159 900 · Fax 63 407 199 kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk -4 -

SvineNyt - nr 5 - 2011  

Svinenyt nr 5 2011

SvineNyt - nr 5 - 2011  

Svinenyt nr 5 2011