Page 1

vækst NYT FRA CENTROVICE

/

NO. 01 - 2 01 1

• Ændret prisstruktur i planteavl • Har du set din medarbejder i øjnene i dag? • Har du en drøm...? • Nye medlemstyper i 2011

INDHOLD

Uændrede priser på rådgivning i 2011 Af Morten Christiansen, administrationschef

Timepriserne på vores rådgivning er uændrede i forhold til 2010 – og i forhold til 2009, da der heller ikke var stigninger sidste år. En rådgivningstime i de fleste områder koster således fortsat 820 kr. Som omtalt andetsteds ændrer vi dog på telefonrådgivningen i planteavl, hvilket gerne skulle være til gavn for dig. Vi vil i 2011 i endnu højere grad tilbyde faste priser på vores produkter i rådgivningen, således at du til enhver tid ved, hvad du skal betale for din rådgivning.

Vi vil løbende tilføje nye fastprisprodukter til vores prisliste og vi har derfor valgt fremover udelukkende at have prislisterne på vores hjemmeside www.centrovice.dk/ rådgivning. Har du ikke adgang til internettet, så ring til os og vi sender dig en prisliste med posten. Læs mere på side 3 & 7


BESTYRELSEN Torben Bang Næstformand

Vi kom i mål med sammenflytningen I 2010 nåede vi de mål vi havde sat op omkring en stærk rådgivningsenhed på Fyn. I bestyrelsen har vi bakket op om, at der skulle sættes nogle ressourcer af til at få medarbejderne rystet godt sammen fra starten, da det er altafgørende, at vi har en fælles kultur fra første dag. Jeg føler, at alle befinder sig godt - det er en fornøjelse at gå rundt i huset og møde glade medarbejdere. Det har selvfølgelig været en stor omvæltning for mange at skifte arbejdssted, men jeg syntes medarbejderne har klaret det flot, og ydet en stor indsats omkring flytningen, uden at det er gået ud over servicen til medlemmerne. Den økonomiske situation i landbruget og den stilstand, der er i udviklingen på bedrifterne, er direkte aflæselig på de opgaver, som kommer ind til foreningen. Det har desværre den konsekvens, at ledelsen har måttet tage afsked med mange dygtige medarbejdere. Det er altid en udfordring at styre økonomien i et faldende marked, når vi samtidig holder priserne på samme niveau for tredje år i træk. Vi vil stadig være konkurrencedygtige på pris i forhold til kvalitet.

Faglighed baggrund for politik En af de store styrker vi har som forening, er det tætte samarbejde vi, som politisk valgte, har med de faglige afdelinger. Vi har stor gavn af, at vi har fagligheden i orden, når vi skal forhandle med politikerne. Eksempelvis kan nævnes spiret korn og raps, samt de aktuelle vand og naturplaner, som vi har hængende over hovedet. Vand og Naturplanerne .. bliver en af de store udfordringer næste år. Jeg vil opfordre medlemmerne og jer, som bruger rådgivere uden for foreningen til at få tjekket jeres ejendom for, hvilke byrder der bliver pålagt netop jeres ejendom. Vi har brug for oplysningerne. Planteavl og miljøafdelingen samler erfaringerne sammen fra jeres ejendomme. Det vil så danne grundlag for det fælles høringssvar, som vi vil indgive fra foreningen. Vi tror nemlig, at det bliver meget dyrere end der er nogen, som har forestillet sig. Tak for et godt samarbejde til medlemmerne og medarbejderne i det forløbne år med ønske om et godt nytår.

BESTYRELSEN Niels Rasmussen Formand

Nytårshilsen Den korteste dag er passeret, og det går igen mod lysere tider. Der er noget mentalt vigtigt ved at vide, at det nu går den rigtige vej. Hvis vi lod den formulering dække landbrugets generelle situation, ja, så kunne det være begrundet af en blanding mellem, på den ene side at mobilisere en smule optimisme, og på den anden side at konstatere, at det vel vanskeligt kan blive værre. 2010 har udfordret landbruget på mange fronter. Det har været et vanskeligt år i marken, og økonomien på langt de fleste bedrifter er meget presset. 2010 har på mange måder været et skelsættende år for landbruget. Når landbrugshistorien skal skrives, så tror jeg, at 2010, ud over den dårlige økonomi, vil få betegnelsen, året hvor landbruget placerede sig med aktive bud på mange af samfundets udfordringer. Til gengæld er der skabt øget politisk opmærksomhed omkring erhvervet, som giver politisk indflydelse. Over hele det politiske spekter ser man nu landbruget som en del af løsningen, og ikke som problemet. Det kan berettige til en grad af optimisme.

2

/ NO. 01 / vækst januar 2011

At vi landmænd arbejder med noget vi af hjertet tror på, er et mægtigt aktiv, og det råstof som udvikler et stærkt landbrug. Vi føler os ydmyge - som en del af en større sammenhæng. En del af årets gang, en del af generationers arbejde. Glæden ved det daglige arbejde kan ikke kvæles af triviel snak om dårlig økonomi og dårlige rammevilkår. Det udvikler en medfødt optimisme, som til tider kan syntes totalt ubegrundet, men som igennem historien har vist sig at hjælpe igennem. Piet Hein har skrevet en gruk som rammer det meget godt: ”Pessimisterne de reneste tåber, de tror på det modsatte af, hvad de håber. Men de optimister som livet beror på, er dem, som tør håbe på noget, de tror på”. På vegne af bestyrelsen vil jeg ønske medlemmerne i Centrovice et godt nytår.


PLANTEAVL Leif Hagelskjær

Rådgivningschef planteavl

Ændret prisstruktur i planteavl Gratis telefonrådgivning Gødningsplan Fra årsskiftet har vi omlagt en del af priserne på planteavlsrådgivningen. Det betyder bl.a., at vi har afskaffet opkrævning for telefonrådgivningen, og dermed også abonnementet på telefonrådgivningen. Det indgår i stedet i en basispakke, som erstatter det hidtidige grundbeløb for udarbejdelse af gødningsplan. Basispakken omfatter telefonrådgivning, deltagelse i Åbent hus arrangementer, bidrag til forsøgsarbejde samt omkostninger til EDB og materialer. Basispakken er arealafhængig, og opkræves i forbindelse med udarbejdelse af gødningsplanen. Prisen for Basispakken 2011 er i nedenstående tabel sammenlignet med grundbeløbet i 2010. 2010 – Grundbeløb (excl. tlf. rådgivning)

2011 – Basispakke (incl. tlf. rådgivning)

Areal

Kr.

Areal

Kr.

<50 ha

500

<10 ha

300

10-49 ha

600

50-99 ha

800

50-99 ha

1000

≥100 ha

1100

100-199 ha

1500

≥200 ha

2000

Som det ses, er der nu lavet en større graduering. Det betyder f.eks., at små bedrifter (<10 ha), hvor der ikke er krav om efterafgrøder, slipper billigere. Basispakken for de større bedrifter bliver lidt dyrere, men til gengæld er telefonrådgivningen inkluderet, og dermed bliver det samlet set billigere for langt de fleste, også selv om man ikke tidligere har haft telefonabonnement. Det gælder stadig, at grundbeløbet, eller basispakken, som det nu hedder, er til halv pris hvis du har tilmeldt dig til Centrolight Mark.

Enkeltbetalingsansøgning I forbindelse med udarbejdelse af Enkeltbetalingsansøgninger opkræves en forsikringstakst, som skal dække den risiko vi har ved at udarbejde ansøgningen. Når vi udarbejder ansøgningen påtager vi os samtidig ansvaret for, at den er korrekt udfyldt, naturligvis på baggrund af de oplysninger vi får. Forsikringstaksten er som basispakken også arealafhængig. Markbesøg Vi tilbyder flere former for markbesøg, så vi kan imødekomme ethvert behov. Det gælder både individuelle besøg, mindre markbesøgsgrupper og lidt større ERFAgrupper. Markbesøgene kan både være på timebasis og på fast pris. Det gælder generelt, at jo flere besøg der aftales, jo billigere bliver det pr. besøg. Vi tilbyder også Marktilsyn, hvor vi kan holde øje med dine marker, uden at du nødvendigvis behøver at deltage. Aftal med din planteavlskonsulent, hvad der bedst opfylder dine behov. Afgrødenyt På baggrund af de varslede portostigninger og de omkostninger der er ved kopiering og forsendelse, har vi valgt at differentiere prisen på Afgrødenyt. Internetudgaven koster i 2011 således 1.000 kr. og papirudgaven sættes op til 1.200 kr. På vores hjemmeside (www.centrovice.dk) kan du under Rådgivning se en komplet oversigt over vores rådgivningstilbud og priser. Vi er også klar til at lave fastpristilbud på hele planteavlsrådgivningen, hvis du ønsker det.

NO. 01 / vækst januar 2011 /

3


PLANTEAVL Leif Hagelskjær

Rådgivningschef planteavl

Centrovice Indkøbsklub Planteværn til foråret 2011 Indkøb af hjælpestoffer til landbruget er efterhånden en hel disciplin for sig, og det kræver både et stort volumen og et stort handelstalent at opnå de mest fordelagtige priser. Vi har derfor besluttet at oprette Centrovice Indkøbsklub, hvor vi ved at samle en masse ordrer sammen kan opnå et stort volumen og ved at sende det i udbud, vil vi også kunne opnå en fordelagtig pris. Det kommer til at foregå som et samarbejde med en fungerende indkøbsforening i Sønderjylland. Erfaringen viser, at alle kan spare penge i forhold til at handle selv – også dem der mener at de er rigtig gode til at handle! Udbudsrunde med planteværn til foråret 2011 I første omgang vil vi lave en udbudsrunde med planteværnsmidler til foråret 2011, men senere kan der komme andre udbudsrunder, f.eks. såsæd og planteværn til efteråret samt olie og gødning til 2012. Hvordan foregår det? Indkøbsklubben kommer til at fungere sådan, at du som deltager udfylder en bestillingsliste med de planteværnsmidler, du ønsker til foråret 2011. Gennem indkøbsklubben sendes det efterfølgende i udbud hos relevante firmaer, og det firma der giver det bedste tilbud får naturligvis ordren. Levering og afregning foregår direkte mellem dig og leverandøren. Fordele for dig Ved at vi sender en stor ordre i udbud, sikrer vi at du kommer til at betale den rigtige pris. Den pris, du kommer til at betale, er nettoprisen. Der kommer således ikke hverken udleveringsgebyrer, dunkafgifter eller tilsagn om rabatsatser senere på året. Du slipper desuden for hele arbejdet med selv at indhente tilbud. Du skal blot udfylde bestillingssedlen og sende den til os. Bestillingslisten kan findes på vores hjemmeside (www. centrovice.dk) under Rådgivning eller fås ved henvendelse på tlf. nr. 70 159 900. Betingelser De vigtigste betingelser for handel gennem indkøbsklubben er:

4

/ NO. 01 / vækst januar 2011

• Fakturering sker direkte fra leverandøren til dig. Betalingsfristen afhænger af, hvem der vinder udbudsrunden, men kan være meget kort. Derved opnås de bedste priser. • Priserne på bestillingerne oplyses først ca. 8 dage før levering. Bestillingen er således baseret på tillid til, at der kan opnås en fordelagtig pris. • Der er ingen returret. • Suppleringskøb er til samme pris som tilbuddet mod afhentning i lokal afdeling eller ved betaling af fragtomkostninger. • Din bestilling er bindende og kan derfor ikke annulleres. Betingelserne kan i sin helhed ses på vores hjemmeside www.centrovice.dk under Rådgivning eller fås ved henvendelse på tlf. nr. 70 159 900. Frist Vi skal have din bestilling senest d. 15. februar 2011. Pris Du betaler en fast pris på 1.000 kr. for at deltage i udbuddet. Det skal dække vores arbejde med at administrere bestillingerne og lave udbudsmateriale til firmaerne. Yderligere oplysninger Aksel Nielsen, planteavlskonsulent, dir. nr. 63 622 511, mobil nr. 23 213 192 eller mail ajn@centrovice.dk Leif Hagelskjær, rådgivningschef, dir. nr. 63 621 602, mobil nr. 29 615 002 eller mail leh@centrovice.dk

INFO Fordele ved indkøbsklubben • Du får varerne til den rigtige pris, da der indhentes tilbud på en stor mængde • Du slipper for arbejdet med selv at indhente tilbud og forhandle • Suppleringskøb er til samme pris

VI SES TIL Opfølgningskursus for sprøjteførere Fredag d. 28. januar 2011 på Centrovice. Tilmelding på www.centrovice.dk/aktiviteter eller på tlf. 70 159 900


PLANTEAVL Leif Hagelskjær

Rådgivningschef planteavl

Planteforum Emnerne på Planteforum 2011 tager udgangspunkt i den meget vanskelige vækstsæson samt høst, som vi lige har været igennem. Også efteråret 2010 har været vanskeligt og i mange vintersædsmarker er ukrudtsbekæmpelse ikke udført før sneen kom. Der har også været store udsving i afgrødepriserne i det forløbne år, og det ser der fortsat ud til at være. Emnerne på Planteforum, giver et afsæt til hvordan disse problemstillinger tackles på den bedste måde og belyser endvidere nye lovforslag vedr. vandplaner og med krav om nedfældning af gylle. Der vil være fire overordnede temaer på møderne: Handel • Afregningsbetingelser, med baggrund i sagerne med spiret korn og raps • Aftale ved handel mellem landmænd • Oprettelse af indkøbsklub Gødskning og plantebeskyttelse • Nye midler i 2011 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd til foråret • Gylleforsuring contra nedfældning

Vandplaner • Status • Høringssvar • Efterafgrøder og alternativer Økonomi i planteavlen • Vårhvede eller vårraps i markplanen 2011? • Servicetjek • Forpagtningskontrakter Planteforum 2011 afholdes som et dagsarrangement tirsdag d. 1. februar 2011 kl. 9.00-16.00 og som et aftenarrangement onsdag d. 2. februar 2011 kl. 19.00-22.00. Programmet for dagsarrangementet vil være lidt mere omfattende end aftenarrangementet. Deltagelse i aftenarrangementet er gratis, mens dagsarrangementet koster 200 kr. inkl. frokost. Se det detaljerede program på vores hjemmeside www. centrovice.dk. Tilmelding enten via hjemmesiden eller på tlf. nr. 70 159 900.

VI SES TIL AMU-kursus Kvægproduktion Ajourføring MALKEKVÆGETS FODRING, PASNING, SUNDHED, REPRODUKTION OG AVL - for engelsksprogede. FORMÅL: At give et indblik i: • Anvendelse af lægemidler til dyr. • Fodring af malkekøer, opdræt og kalve. • Valg af foderemner (fordele og ulemper). • Sundhed/sygdom, forebyggelse/helbredelse. • Malkningen og dens betydning for mælkekvalitet og yversundhed. • Kvægavl/reproduktion. ARBEJDSFORM: Almindelig undervisning på Centrovice i Vissenbjerg, suppleret med bedriftbesøg.

Deltagerne kommenterer og diskuterer løbende de i plenum behandlede emner, og tilkendegiver deres opfattelse af den aktuelle problemstilling. Diverse nøgletal fra deltagernes arbejdspladser/besætninger bruges og udleveres til undervisning. TIDSPLAN: Fem undervisningsdage på et år med opstart uge 3, januar 2011. Undervisningen starter kl. 10.00 og slutter kl. 15.15, og datoerne aftales fra gang til gang. Kurset forventes afsluttet 30. september 2011. Yderligere oplysninger Per Einshøj mobil nr. 24 232 543 AMU-kursus Kvægproduktion, ajourføring

NO. 01 / vækst januar 2011 /

5


SVINEBRUG

Jens Skov Rasmussen Svinebrugskonsulent

Har du set din medarbejder i øjnene i dag? Alle har en travl hverdag, kapaciteten i medarbejderstaben er mange steder tilpasset, så man ikke har flere ansatte end nødvendigt – måske færre. Derfor er den daglige motivation utrolig vigtig, hvis du vil udnytte din medarbejders ressourcer optimalt og fastholde denne som en motiveret og engageret del af din virksomhed. Vi hører i øjeblikket fra medarbejdere rundt omkring i landskabet kommentarer, så som Jeg ved ikke om jeg gør tingene godt nok, vi løber livet af os selv eller min landmand er sur. Der er dog også mange tilfredse medarbejdere. Pointen er, at i mange tilfælde kan man ændre tingenes tilstand ved blot at ændre nogle ganske få rutiner i sin dagligdag. Eksempler kunne være: -- Se din medarbejder i øjnene mindst en gang om dagen. Spørg ind til den gode historie. -- Hvordan er relationerne imellem flere medarbejdere? Samarbejde, rollefordeling, internt sprog. -- Hvordan er oplæringen, samt opfølgning. Hvordan gik det?.

6

/ NO. 01 / vækst januar 2011

Det er lettere sagt end gjort, men husk på, at de signaler du udsender, kan være svære at tolke, hvis din medarbejder ikke kender baggrunden. Selvfølgelig behøver man ikke udlevere detaljer omkring økonomi eller personlige forhold. Prøv at holde tingene adskilt, så får du også en personlig gevinst, der gør dagligdagen mere spændende både for dig, din familie og dine medarbejdere. Der vil med fordel kunne inddrages tredjepart til opfølgningssamtaler med dig og dine ansatte. For nyansatte efter ca. 1 måneds ansættelse ellers efter behov, dog gerne minimum 1 gang om året. Her er vi gerne behjælpelige. Husk! Den glade medarbejder vil gå igennem ild og vand for dig.


ADMINISTRATION Morten Christiansen Administrationschef

Nye medlemstyper i 2011 og omlægning af kontingentsatserne Bedriftsmedlemskab, medejere og driftsledere Landbrug & Fødevarer har besluttet at indføre nye medlemstyper og samtidigt omlægge kontingentsatserne. En del mindre bedrifter vil få et billigere kontingent end i dag, mens de større skal betale mere. Bedriftsmedlemskab - erstatter Aktiv medlemskab. Bedriften kan være enkeltmandsejet eller organiseret som selskab. Ved selskab vil det være selskabet, der tegner bedriftsmedlemskabet, mens ejerne har medejermedlemskaber (1. ejer registres som følge af bedriftsmedlemskabet). Medejere og driftsledere (nyt) Når bedriften har flere ejere i form af I/S, A/S m.m. registreres 1. ejer som følge af bedriftsmedlemskabet, og det vil være ham/hende der har stemmeret, er valgbar mv. Hvis der meldes yderligere ejere ind, opnår de lige vilkår. Som noget nyt kan driftsledere og andre ansatte blive medlemmer og få adgang til gruppelivs- og sundhedsforsikringer for dem selv og deres familie, ligesom man opnår stemmeret og dermed politisk indflydelse. Der kan desuden fortsat tegnes ægtefælle- og interessemedlemskaber. Andre Erhverv (nyt) Andre erhverv kan melde sig ind og opnå fordelene ved medlemsgoderne, men opnår ikke stemmeret og valgbarhed i hverken L&F eller Centrovice. Få mere information omkring de nye medlemstyper på www.centrovice.dk/Centrovice/Foreningen.

• Mulighed for at tegne en attraktiv Gruppelivsforsikring, Gruppepension og Sundhedsforsikring. • Adgang til at benytte indkøbsklubbens tilbud. • Medlemsbladet ”Vækst”, der udsendes hver måned Kontingentet til Centrovice er, ligesom kontingentet til Landbrug & Fødevarer baseret på størrelsen af bedriftens omsætning. For den del af kontingentet som Centrovice har indflydelse på, kommer de fleste til at betale mindre eller det samme i kontingent i 2011 som i 2010. Kun de allerstørste bedrifter skal betale lidt mere.

INFO Nye kontingentsatser for 2011 I nedenstående skema er de nye kontingentsatser for bedriftsmedlemskaberne vist (de tidligere aktive medlemmer). Bedriftensomsætning: Beløbsgrænser 2011

Pris 2011

L&F Under 500.000 kr.

800

Kontingent til Centrovice Kontingentet til Centrovice går til foreningens politiske arbejde, der har til formål at påvirke beslutningstagere i retning af at skabe gode rammevilkår for landbruget i vores område.

500.001 - 2.5 mio. kr.

1.400

Over 2.5 mio. kr

2.000

Med et medlemskab til Centrovice får du derudover: • Adgang til at købe rådgivning på vores rådgivningscenter til medlemspris. • Adgang til at benytte det netværk, som Centrovice er partner i på landsplan i Landbrug & Fødevarerådgivning. • Levering af Landbrugsavisen en gang om ugen.

Centrovice Under 500.000 kr.

1.350

500.001 - 2.5 mio kr.

1.750

Over 2.5 mio kr.

2.350

Kontingenterne vil blive opkrævet d. 31. januar 2011. Samtidig vil der blive opkrævet bidrag til Samfundskommunikation (tidl. Åbent Landbrug), Dette bidrag udgør 80 kr., mens kontingentet til praktikpladsordningen bortfalder. NO. 01 / vækst januar 2011 /

7


ØKONOMI

Ulrik Andersson Økonomikonsulent

Ledige i arbejdsprøvning og sygedagpenge Set med arbejdsgiverøjne! Regeringen vil gøre op med kommunernes nyttesløse aktivering af arbejdsløse. Det sker ved at lave nogle tiltag som skal motivere jobcentrene til at få ledige i arbejdsprøvning frem for forskellig aktivering. Derfor ændres refusionsreglerne for jobcentrene således, at tilskuddet fra staten bliver højere, når de giver den ledige tilbud på en virksomhed frem for anden aktivering. Derudover bliver den højeste refusion fra staten reduceret fra 60 til 50 %. Vi forventer derfor, at I i det kommende år vil få flere henvendelser fra jeres kommune/jobcentre om at tage en ledig i aktivering samt evt. ansættelse med løntilskud. Står I og mangler ekstra arbejdskraft, er der altså en mulighed her for at få en ekstra medarbejder, evt. med tilskud fra kommunen. Tilskudsmulighederne er mange, alt afhængig af den lediges arbejdsevne/kompetencer. Sygedagpenge til medarbejdere. Bliver din medarbejder syg, skal den sygemeldte enten have løn eller sygedagpenge alt afhængig af, hvad der står i vedkommendes kontrakt. Såfremt den sygemeldte opfylder beskæftigelseskravet i forhold til både dig og kommunen har du ret til dagpengerefusion fra kommunen efter 3 ugers sygdom. Kommer den pågældende medarbejder ikke umiddelbart direkte fra andet arbejde og ikke er medlem af en a-kasse, kan du risikere ikke at få sygedagpenge refusion før vedkommende har været i arbejde og arbejdet minimum 120 timer. Har du således ansat en af ovenstående personer, er det vigtigt, at du helt fra start har fået afklaret, hvem der betaler sygedagpenge, hvis personen bliver syg indenfor de første 13 ugers ansættelse. Forsikringsordning Ligesom den selvstændige kan sikre sig selv dagpenge ved sygdom, kan der også tegnes en forsikriing på medarbejderne. Denne dækker ikke sygdom, som er sket inden tegning, men ellers træder den i kraft 7 dage efter ansøgning er modtaget i økonomistyrelsen, som administrerer ordningen. Forsikringen dækker personer som har arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiver indenfor de seneste 8 uger. Præmien for forsikringen er 0,63 % af lønudgiften i virksomheden og den dækker fra 2. dag.

8

/ NO. 01 / vækst januar 2011

Skærpelse af reglerne fra 1. januar 2012. En del af regeringens genopretningsaftale påvirker også de før skitserede regler forholdsvis hårdt, hvilket gør forsikringsordningen endnu mere aktuel. Forlængelse af arbejdsgiverperioden. Først og fremmest forlænges arbejdsgiverperioden fra 21 dage til 30 dage dvs. du først kan få sygedagpenge refusion fra kommunen, når din medarbejder har været syg i en måned. Dernæst hæves beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra 13 til 26 uger. Derfor! • Sikre dig selv ret til sygedagpenge, uanset indkomst via frivillig sygedagpengeforsikring. • Sikre dig ret til refusion af sygedagpenge i tilfælde af, at dine medarbejdere bliver syge. Begge ordninger kan tegnes på www.oes.dk • Vær åben overfor de muligheder som jobcentret kan tilbyde dig mht. ledige eller sygemeldte i arbejdsprøvning. Det være den ekstra medarbejder som I måske mangler og tilmed måske også med løntilskud i op til et år. Vil du vide mere om ordningerne, kan du kontakte Centrovices lønteam, socialøkonomikonsulenter: Ulrik Andersson, Karsten Siggaard, Kjeld Pedersen eller socialkonsulent Sylvia Fredenslund.


DELTID

Hanne Pontoppidan Deltidskoordinator/Planteavlskonsulent

Har du en drøm om, hvordan dit deltidslandbrug skal udvikle sig? Deltidsforum 2011 Centrovice holder tirsdag den 25. januar 2011 kl. 19.00 en aften for deltidslandmænd og andre interesserede, hvor der bliver sat fokus på udvikling af deltidslandbrugene. Yvonne Ove kommer og fortæller om Ditlevsdal Bison Farm. Ditlevsdal startede med have et par bisoner for sjov, men idéerne voksede frem. I dag er Yvonne og Niels Henrik ejere af Europas største bisonfarm med tilhørende gårdbutik, restaurant og meget mere. Under-vejs har de søgt og fået tildelt landdistriktsmidler. Tina Brems fra LAG Nordfyn holder et indlæg, hvor hun vil fortæller om mulighederne for at få del i Landdistriktsmidlerne. Landdistriktsmidlerne kan søges til projekter, der fremmer beskæftigelsen og levevilkårene i landdistrikterne, så der er mange muligheder. Diana Boysen Poulsen, økologikonsulent, Centrovice vil fortælle om deltidslandmandens muligheder for at omlægge til økologi. Der er både muligheder for den landmand, der har et rent kornsædskifte og for den, der har lyst til en nicheproduktion.

Niels Boldsen og Ulrik Andersson, Centrovice vil fortælle om de økonomiske aspekter vedr. såvel skat som dagpenge for deltidslandmanden. Aftenen slutter med en øl eller vand og en sandwich med bisonkød. Vi glæder os til at byde alle interesserede velkommen til en spændende aften.

VI SES TIL Deltidsforum Tirsdag d. 25. januar 2011 kl. 19.00 - 22.00 Arrangementet er gratis Centrovice er vært ved kaffe, øl, vand og sandwich Tilmelding senest: Onsdag d. 19. januar 2011 Se program og tilmeld dig på www.centrovice.dk

NO. 01 / vækst januar 2011 /

9


MILJØ

Anne Sloth & Mette Larsen Baadegaard Miljøkonsulenter

Høringssvar til Vand- og Natura 2000-planerne Arbejdet med høringssvar kan deles i 2 niveauer: • Overordnet plan, hvor foreningen giver høringssvar • Mere konkret plan på den enkelte bedrift. Høringssvar til Vandplanerne I løbet af efteråret er kortmaterialet til vandplanerne blevet gennemgået i forbindelse med gødningsplanlægningen, og vi har i miljøafdelingen haft kontakt til mange om det samme.

Man kan ikke ud fra Natura 2000-planerne og tilhørende kort se, hvad der konkret skal ske på den enkelte ejendom, men måske kan man gætte sig til det i fællesskab. Som med vandplanerne er det vigtigt at give høringssvar nu. Også her er fristen d. 6. april 2011.

Vi hjælper fortsat gerne med at se, hvilke tiltag, der er planlagt på din ejendom. Det er vigtigt at tjekke din ejendom nu - efter 6. april 2011 er det for sent. Når du ved hvilke planer, der er for din ejendom, kan du afgøre, om der er behov for at lave et høringssvar. På kortmaterialet kan vi kun se de overordnede ting. Vi kender ikke de enkelte marker og vandløb, så vi kan ikke se, hvilke konsekvenser det kan tænkes at få. Det er dig, som har lokalkendskabet, der kan afgøre det. Vi vil opfordre til, at pumpe- og vandløbslaugs får udarbejdet fælles høringssvar. Det vil give en bedre oversigt. Vi har allerede fået en del henvendelser om udarbejdelse af høringssvar på Vandplanerne. Dette arbejde vil vi tage fat på efter nytår, så vi kan gøre det så rationelt som muligt. Alle høringssvar sendes ind via www.blst.dk. De høringssvar, vi udarbejder for medlemmerne vil være med til at danne grundlaget for foreningens høringssvar. Det vil derfor blive bedre underbygget jo flere henvendelser, vi får. Vi kan selvfølgelig ikke love, at man får noget ud af et høringssvar, men vi vurderer, at det er vigtigt at gøre noget. Med et sagligt høringssvar kan man være med til at sikre, at eventuelle fejl bliver rettet, at relevant viden viderebringes og ikke mindst gøre opmærksom på de store konsekvenser af planerne. Høringssvar til Natura 2000-planerne Også vedr. Natura 2000-planerne vil foreningen afgive et overordnet høringssvar. Men vi vil også opfordre lodsejere med jord i Natura 2000-områder til selv at afgive høringssvar.

10

/ NO. 01 / vækst januar 2011

Fig. 1. Natura 2000-områder på Fyn Da Natura 2000-planerne er mindre generelle og mere hængt op på de specifikke områder, vil vi tilbyde gennemgang af de konkrete Natura 2000-områder ved køkkenbordsmøder, gerne med deltagelse af flere lodsejere i området. Prisen herfor vil være medgået tid til besøget og 1-2 timers forberedelse. Ring og hør nærmere. På baggrund af den konkrete gennemgang kan vi tage stilling til, om der er emner, som bør påpeges i et høringssvar fra gruppen af lodsejere.


LEDELSE Dorit Greve Adm. direktør

Fynsk hesteforum Det fynske hesteavlsudvalg har skiftet navn til Fynsk Hesteforum og er nu tilknyttet Centrovice. Fynsk Hesteforum var tidligere en del af De Fynske Landboforeninger og de har siden nedlæggelsen af denne følt sig lidt rodløse. Nu får Fynsk hesteforum et tilhørsforhold til Centrovice. Deres vigtigste opgave er at koordinere indsatsen på Det Fynske Dyrskue, men i fremtiden vil de også gerne bidrage mere med ideer til aktiviteter for hestefolket. Fynsk Hesteforum har fået tilknyttet en kontaktperson fra Centrovice, Lykke Pilegaard, der i forvejen står for koordinering af Centrovices hesteaktiviteter.

Landbogruppen Fyn indgår i nyt samarbejde

Vi SES TIL Medlemsmøder – mød bestyrelsen Formålet er at give medlemmerne mulighed for at drøfte hvordan Centrovice som forening bedst støtter op omkring erhvervet og det enkelte medlem? Mandag den 10. januar 2011, kl. 19.00 – 21.00 Sted: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Mediebilledet af landbruget, hvordan bidrager vi positivt til det? (L&F ´s nye omdømmekampagne) v/Martin Skovgaard, pressechef Landbrug & Fødevarer

Tilmelding senest dagen før på 70 159 900 eller online på www.centrovice.dk/aktiviteter

Landbogruppen Fyn går i strategisk samarbejde med Landbogruppen Sjælland for at imødegå tidens udfordringer på et svagt marked for landbrugshandel, samt sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en større markedsposition. Samarbejdet starter pr januar 2011. Statsautoriseret ejendomsmægler Michael Munthe-Fog bliver daglig leder af Landbogruppen Fyn i Vissenbjerg. Michael Munthe-Fog er bosiddende på Sjælland, men har tidligere solgt ejendomme på Fyn. Michael MuntheFog har en lang karriere som ejendomsmægler bag sig med primært fokus på omsætning af landbrugsejendomme. Han er særdeles vellidt og respekteret i kundekredsen såvel som indenfor den finansielle sektor. Søren Møller, der igennem mange år har været ejendomskonsulent i Centrovice vil fra januar blive tilknyttet Landbogruppen Fyn som ejendomsmæglerassistent. I forbindelse med omstruktureringen er Peter Lyck fratrådt sin stilling i Landbogruppen Fyn. Michael Munthe-Fog vil i januar mødes med kunder, der har aktuelle salgssager for at sikre sig personligt kendskab til alle sager og sikre en fortsat god salgsproces. I Centrovice ser vi frem til et godt og spændende samarbejde imellem Landbogruppen Fyn og Michael MuntheFog og Landbogruppen Sjælland. Vi er sikre på, at samarbejdet både vil give de fynske og sjællandske kunder en bedre betjening og samtidig styrke de to landbogruppers position og robusthed.

PERSONALENYT Runde dage

60 år 5. februar 2011 - Bente Kristensen, regnskabsassistent

Jubilæer

20 år 7. januar 2011 - Bente Kristensen, regnskabsassistent

Fratrædelser 31. december 2010 - Peter Lyck, ejendomsmægler NO. 01 / vækst januar 2011 /

11


TANK VIDEN JANUAR 2011 Dialog med bestyrelsen Mandag d. 10. jan. kl. 19.00 - 21.00, Centrovice, Vissenbjerg Opfølgningskursus for sprøjteførere Mandag den 10. januar kl. 08.30 - 16.00 Guldkornskurser Guldkorn til marken 2011 - 3 dages kursus Den 17. - 20. og 21. januar Arbejds- og livsglæde - hvor får vi det fra? Onsdag d. 19. jan. kl. 09.30 - 22.00 Guldkorn til marken 16 - 3 dages kursus Den 24. - 27. og 28. januar Deltidsforum 2011 Den 25. januar kl. 19.00 - 22.00 Opfølgningskursus for sprøjteførere Fredag den 28. januar kl. 08.30 - 16.00

FEBRUAR 2011 Planteforum Tirsdag d. 1. feb. kl. 09.00 - 16.00 Onsdag d. 2. feb. kl. 19.00 - 22.00 Emner: Aktuelle planteavlsfaglige emner 650 km’s vandring gennem Portugal og Spanien i pilgrimmens fodspor Tirsdag d. 16. feb. kl. 19.30 - 22.00 Fortælling om en 4 ugers vandringstur ad pilgrimsruten fra Lissabon til Katedralen i Santiago de Compostella

MARTS 2011 Svineforum Onsdag d. 9. marts kl. 14.00 - 20.00 Generalforsamling i Centrovice Onsdag d. 16. marts kl. 19.00 - 23.00

Centrovice Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon 70 159 900 kontakt@centrovice.dk Redaktion Pia Kragh Buffoon Hanne Høxbro Holt Anette Pinholt Foto: Agrofoto.dk Centrovice Istock.com Naturnet.dk Tryk Formula Tryxager Distribution Post Danmark Oplag 2.300

Læs mere om arrangementerne på www.centrovice.dk/aktiviteter, hvor du kan tilmelde dig

www.centrovice.dk

nr 01-jan-2011  

Uændrede priser på rådgivning i 2011 NYT FRA CENTROVICE / NO. 01 - 2011 Vi vil i 2011 i endnu højere grad tilbyde faste priser på vores prod...