Page 1

GrovfoderNyt nr. 5 27. maj 2013 Indhold • Bedriften netop nu • Høst af 1. slæt lucerne • Høst af 1. slæt græs Bedriften lige nu Siden sidste nummer af Grovfodernyt er vandbalancen på Fyn blevet grundigt genoprettet. Nu skal der bare noget varme til, så majs, roer og græs kan komme videre. De fleste afgrøder har rettet sig gevaldigt, i takt med at jorderne er blevet vandet op, så nu venter vi bare på varmt, stabilt vejr til skårlægning og ensilering af 1. slæt græs. Da græsset helst skal i gang igen hurtigt bør stubhøjden ikke komme under 7-8 cm i første slæt. Dette er især vigtigt at overholde i gamle marker.

Efter 1. slæt kan der tilføres gylle, husk at denne skal nedfældes hvis den ikke er forsuret. Generelt fraråder vi nedfældning af gylle til græsmarker, da tabet ved køreskader og ødelæggelse af plantedækket overstiger gevinsten ved den bedre udnyttelse af gyllen. Så få gyllen forsuret ved udkørsel på græsmarker.

Høst af 1. slæt lucerne Lucernen har udviklet passende lange nye sideskud og kan derfor godt skårlægges nu. Skal den pakkes i baller, er det, i de fleste tilfælde, nødvendigt med mindst to dage på skår for at sikre at tørstofprocenten er oppe på 45-50. Lucerne kan godt samensileret med 1. slæt græs, men det anbefaler vi ikke, da det så bliver svært

-1-

at dosere foderet ordentligt efter analyserne. Efter høst af lucernen skal den tilføres 75-100 kg Kalium/ha. Det gøres bedst med almindelig kaliumklorid-gødning.


Høst af 1. slæt græs De første græsanalyser taget på Fyn vidner om græs af høj fordøjelighed. Proteinindholdet er højt for årstiden, det er sukkerindholdet også. I denne uge er der igen taget analyser og vi forventer at udviklingen mod de ønskede fordøjeligheder fortsætter dog med forventning om lavere sukkerindhold end i første analyse.

• Ca. 5 cm i blandinger med hvidkløver og alm. rajgræs (afgræsning og slætblandinger). • Ca. 7 cm i blandinger med rajsvingel, alm. rajgræs og rød- og hvidkløver (slætblandinger). • Afhøstning bør ske med et rent snit, og helst således at der er lidt grønne blade tilbage. Støtte til at vælge det rigtige slættidspunkt i kløvergræs kan hentes i Slætprognosen på www. landbrugsinfo.dk. Dog skal prognosen tages med et vist forbehold i år, men som støtte kan den dog bruges. Prognose for skårlægningsvejr findes ligeledes på www.landbrugsinfo.dk

Vi forventer i øvrigt at græs med krav til høj fordøjelighed bliver klar til slæt i denne uge, mens det på bedrifter med et mindre græsfoder nok først er tæt på 1/6 at græsset skal tages. På arealer, hvor der i år er udvintringsskader, er det meget vigtigt, at der er fokus på stubhøjden ved første slæt. Udbyttetabet som følge af udvintring i græs til slæt kan i større eller mindre udstrækning begrænses til den første slæt, hvis der er fokus på, at stubhøjden ikke bliver for lav.

I år er der meget stor forskel på udbyttet i de forskellige marker og dermed også på kvaliteten. Arealer, der er udlagt rettidigt i sensommeren, er langt fremme i udviklingen, medens arealer i det andet og tredje brugsår i flere områder er ”mærket” af den foregående vinter.

På en del arealer er der i år skader på græsset på grund af frost i den foregående vinter. Det er som regel arealer, der er i andet eller tredje brugsår. Her er det meget nødvendigt, at der skårlægges med en stubhøjde, der er på 7-8 cm, uanset blanding.

Derfor er det en god ide at få udtaget en planteprøve og få lavet en analyse. Resultatet kan du taste ind i Slætprognosen, hvor du har mulighed for at følge udviklingen i kløvergræsset på din mark.

Bliver der skårlagt for dybt, skæres de nye blade/skud af på de planter, som først er begyndt at vokse sent, og det kan nedsætte græssets produktionspotentiale resten af vækstperioden. En korrekt stubhøjde er altid vigtig, og er der en fuld bestand af veludviklede planter, er den normale stubhøjde:

I skrivende stund er græssets indhold af sukker meget højt. Det betyder, at du skal være ekstra omhyggelig med at få græsset indlagt i tynde lag, komprimeret godt og dækket omhyggeligt, da et højt indhold af sukker øger risikoen for, at der udvikles varme, hvis der kommer ilt til ensilagen under lagringen.

Billede 1. I flere ældre græsmarker er der skader på græsset efter vinteren. Planterne er sene i vækst, og der bør ikke skårlægges så dybt, at alle de nye blade skæres bort. (Foto: Karsten A. Nielsen)

-2-


FREMTIDENS PLANTEAVL IPM-demonstrationsdag Kom til forårets store begivenhed, Fremtidens Planteavl, og se den nyeste agroteknik demonstreret i markerne hos IPM-demonstrationsvært TH. Agro, Damsbo Gods.

Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 - 16.00 Du kan opleve: • Demonstration og udstilling af maskiner og grej til bl.a. rækkesåning, radrensning og sprøjtning. • Sprøjteforsøg, udsædsforsøg, sortsforsøg, forsøg med mekanisk renholdelse • Korn, raps, rødsvingel, majs, spinat og vildtblandinger • Forskerne demonstrerer fremtidens teknologi: Hexakopteren, sensorer, timere og IT-værktøjer. • Indlæg om tilskud til miljøteknologi Du kan møde planteavlskonsulenter, maskinkonsulenter, miljøkonsulenter, maskinforhandlere, forskere m.fl., der alle er klar til at svare på spørgsmål om fremtidens planteavl. Oplev alt dette samtidig med, at du nyder den storslåede udsigt fra markerne ved Damsbo Gods. Tid: Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 - 16.00 Sted: TH. Agro, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, Haarby Pris: Deltagelse er gratis og alle interesserede er hjertelig velkommen, tag gerne naboen med til et kig ind i fremtidens planteavl. Centrovice er vært ved kaffe og kage, samt øl og vand. DLG er vært ved en gang pølser med brød.

Dagen arrangeres i et samarbejde med:

Kontakt: Helle Elander, planteavlskonsulent for yderligere info. om demo-dagen, Tlf. 6340 7121, Mobil: 4028 5805 Mail: hbe@centrovice.dk

-3-

Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf. 7015 9900 · Fax 6340 7199 kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk


Med venlig hilsen

Grovfoder

Grovfoder

Grovfoderkonsulent

Grovfoderkonsulent

Anders Christiansen

Hans Erik Larsen

-4-

Gfn 5 2013  

medlemsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you