Page 1

AfgrødeNyt nr. 8 13. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i spinat Lys bladplet i vinterrapsen Sortsvalg Vigtige datoer

Aktuelt i marken Regnen har sat et midlertidigt stop for sprøjtninger i marken. Når det igen bliver til at færdes vil der nogen steder være flere opgaver, så det bliver nødvendigt at prioriterer. Her er vores prioritering: 1. ukrudt i spinat 2. ukrudt i majs 3. septoria i vinterhvede 4. afsluttende svampebekæmpelse i vinterbyg 5. evt. bekæmpelse af brunrust og skoldplet i vinterrug 6. ukrudt i vårsæd 7. flyvehavre i vårsæd I vinterhvede har septoria bredt sig, og smittetrykket er nu meget højere, end vi normalt ser. Derfor anbefaler vi at hæve doseringen i den næste svampesprøjtning til 35-60 % af en normaldosering dvs. f.eks. 0,5-0,9 l Bell pr. ha eller 0,15-0,25 l Proline + 0,2-0,35 l Rubric pr. ha. Den højeste dosering anvendes i marker med kraftige angreb, typisk i sorterne Hereford og KWS Cleveland. Normalt anbefaler vi 2-3 uger mellem svampesprøjtningerne i hvede, men med det smittetryk vi har nu bør det ikke være mere end ca. 2 uger. I ubehandlede vinterhvedemarker ser vi kraftige angreb af gulrust - specielt i sorten Jensen og JB Asano. Når en mark med gulrust behandles med svampemiddel, vil gulrust typisk se ud til at brede sig i ca. 1 uge efter behandlingen, da symptomerne vil bryde ud på allerede smittede blade. I vinterrug er det relevant at bekæmpe skoldplet kort tid endnu. Når akset er fuldt gennemskredet, kan en bekæmpelse ikke

-1 -

længere betale sig, men indtil da skønnes det, at bekæmpelse er rentabel ved over 10 % planter med angreb på 2. øverste blad. Brunrust bør bekæmpes frem til kernerne har nået ca. halv størrelse ved mere end 10 % angrebne planter. I vårbyg skal en evt. flyvehavrebekæmpelse udføres inden kornet begynder at strække sig. Primera Super kan eventuelt blandes med den almindelige ukrudtsbekæmpelse, men det øger risikoen for svidningsskader. Vær opmærksom på hvilke midler Primera Super kan blandes med - bland f.eks. aldrig med ’Ally-midler’ og mangan. I rødsvingel er det nu tid til bekæmpelse af grove græsser og anden gang vækstregulering, hvis vækstreguleringen har været delt. Med hensyn til bekæmpelse af kæmpebjørneklo har vi en rettelse. Det er tilladt at foretage kemisk bekæmpelse i randzonerne. Endvidere har vi fået besked om, at indsatsplanen er vedtaget i Odense Kommune og er gældende fra 1. maj 2014. Vi har hørt om flere kontroller af kemikalierum den seneste tid. Opbevarer man en dunk ulovligt, er bøden kr. 10.000 pr. dunk. Det kan derfor godt betale sig at gå indholdet af kemikalierummet igennem. Du har mulighed for at købe ’kemitjek’, der er en app, som kan anvendes på din android smartphone. App’en kan ikke bruges sammen med Iphone, Ipad og telefoner med Windows. Kemitjek koster kr. 89 + moms pr. år. Vi kommer også gerne og går kemirummet igennem.


Ukrudtsbekæmpelse i spinat Da der nu loves tørt og varmt vejr sidst på ugen, er det tiden at følge op på ukrudtsbekæmpelsen i spinat. Efter en fugtig periode som vi har været igennem, kan der fremspire et nyt hold småt ukrudt, da jordmidlerne aftager i effekt. I dette tilfælde anvendes 1,20 – 1,50 l Betanal + 0,15 – 0,20 olie afhængig af temperaturen + 0,5 l Asulox pr. ha ved små og nyfremspirede raps og/eller pilurter. Ser det ud til, at jordvirkningen holder, nu da der er fugtig jord - og der ikke er fremspiring af

nyt småt ukrudt som for eksempel ”melder”, kan ukrudtsbekæmpelsen, hvor der er problemer med raps og pilurter afsluttes med 1,00 – 1,50 Asulox + 0,30 – 0,50 olie pr. ha. Husk, at der i alt max. må anvendes 2,00 Asulox pr. ha, - det er dog vigtigt at anvende ”hele mængden”, hvor der er problemer med raps. Efter denne kommende ukrudtsbekæmpelse er det tid til en eller flere radrensninger.

Lys bladplet i vinterrapsen Der er enkelte steder observeret lys bladplet på de øverste 3-4 blade i vinterrapsen. I så fald vil vi anbefale svampebekæmpelse snarest. Vi har ikke set angreb på de øverste 3-4 blade, hvor der tidligere på sæsonen er udført svampebekæmpelse i vinterrapsen. I sædskifter, hvor der er raps hvert 3 - 4. år, er risikoen for lys bladplet størst. Nogle sorter er mere modtagelige end andre. Vi har ikke danske forsøgsresultater, som viser hvilke sorter det drejer sig om.

Lys bladplet og rodhalsråd/ phoma er de mest stabsgivende svampesygdomme i vinterraps i England. Vi ligger inde med forsøgsresultater fra Skotland, hvor udbyttetabet er 140 kg pr. ha, for hver 10% af bladet, som inficeret med lys bladplet på det tidlige knopstadie.

Symptomerne er runde, hvide, sneagtige pletter på bladenes over og underside. Pletterne flyder efterhånden sammen og bliver mere brunlige.

Cantus, Juventus og Amistar virker dårligt på lys bladplet. Amistar anbefales blot, for at få effekt på knoldbægersvampen, når der nu køres alligevel.

Tidligere stadier af lysbladplet

Senere stadier af lysbladplet

Vi anbefaler 0,6 l Folicur /Prosaro + 0,35 l Amistar pr. ha ved angreb af lys bladplet på de øverste 3-4 blade.

-2 -


Sortsvalg I dette nummer har vi samlet den viden, vi har til rådighed om de udbudte sorter af vintersæd og vinterrraps. Vi har forespurgt DLG, Danish Agro, Brødr. Ewers, DLF og Hornsyld Købmandsgård om, hvilke sorter de markedsfører til det kommende efterår. Vi har medtaget Hornsyld Købmandsgård, fordi de er leverandør til vores indkøbsklub i år. Det er vigtigt at vælge sorter, der har været afprøvet i flere år og har vist et stabilt udbytte og gode dyrkningsegenskaber. Det er endvidere vigtigt at kende prisen ved køb af udsæden. Kan denne ikke oplyses, bør der i kontrakten være mulighed for at ophæve købet eller reservationen, når prisen foreligger. Sortsvalg vinterbyg De fleste markedsførte sorter til den kommende sæson har været med i nogle år efterhånden med undtagelse af den nye hybridsort ”Wootan”. Wootan

er en 6 radet byg og ser ud til at have et højt udbytte, men mangler gentagne år i landforsøgene, hvor den indtil nu kun har været repræsenteret i 2013. En af de førende sorter i udbytte er den 2 radede Matros, som har haft et konstant højt niveau i landsforsøgene i alle årene fra 2009 til 2013. Matros er dog ikke den førende sort med hensyn til sygdomme, som ramularia, bladplet og meldug, og er derudover også en forholdsvis høj sort, som giver risiko for lejesæd. Udover de i tabellen anførte sorter, ytrer både Brødr. Ewers og Hornsyld Købmandsgård, at de til den kommende sæson vil forhandle en ny 6 radet hybrid sort ”Trooper”. Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om den.

Oversigt for vinterbyg (sorter i Landsforsøg 2013, nyeste data). Data er fra SortInfo. Sort

Udb. Udb.

fht

Hekto Meldug Bygrust literdækdækning vægt ning

Skoldplet dækning

Bladplet RamuStråLejesæd Firma dækning laria længde dækning

Gns. (antal år)

kg/hl

%

%

%

%

%

cm

kar. 0 10

2013 200913

2013

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

Padura

105

104 (2)

70,4

14

0

0,7

-

11

71

2,3

DLG

Matros

104

104

68,3

7

0,01

0,04

2,0

12

73

4,0

Ewers, DLA, HK, DLG

Wootan* (6rd)

101

101 (1)

69,4

6

12

1,2

17

72

2,0

DLA

SY LEOO* (6rd)

101

104 (2)

70,5

3,2

10

1,1

1,5

6

68

1,7

DLG

Apropos

100

101

67,1

4,6

5

6

0

2,5

70

1,7

DLA

KWS Meridian (6rd)

99

101

66,5

1,8

0,05

2,5

0,05

16

72

1,7

Ewers, DLA, HK

Sandra

95

97 (4)

70,5

2,3

2,5

15

0,5

4,0

62

0,3

DLA

* hybrid, kar. 0 = ingen lejesæd

-3 -


Sortsvalg vinterhvede De populære sorter vil igen i år være Jensen, Mariboss og KWS Dacanto. KWS Dacanto er en mere ranglet og højere sort end f.eks. Jensen, som er god til at buske sig og blive tæt. Den ellers meget sunde sort Jensen har i år allerede en del gulrust.

egenskab, at den er meget spirevillig i akset. Det er en kort sort. Hereford har i engelske forsøg vist en lidt mindre modtagelighed overfor goldfodsyge end de øvrige testede sorter, hvoraf ingen pt er dyrket i Danmark. KWS Cleveland har ikke været afprøvet i Danmark i 2013.

Hereford er en lidt ældre sort, der har gjort det godt igennem snart mange år. Den har dog den uheldige

Oversigt for vinterhvede (sorter i Landsforsøg 2013, nyeste data). Data er fra SortInfo. Sort

Udb.

Udb.

Råprot. i ts.

Meldug dækning

Septoria dækning

Gulrust dækning

Strå længde

Lejesæd

Firma

fht

Gns (antal år)

%

%

%

%

cm

kar. 0 - 10

2013

2009-13

2013

2013

2013

2013

2013

2011

Substance

106

104 (2)

10,7

1,9

8

7

81

-

DLG

Hybery*

102

103 (2)

11,0

0,7

9

0

83

-

DLG

Nakskov

101

100

10,9

1,0

8

0

71

.

DLA

KWS Dacanto (B)

101

101

11,0

2,8

9

0

73

2,8

Ewers, DLA, HK, DLG

Jensen

101

100

11,0

0,2

6

0

72

3,3

Ewers, DLA,HK

Hereford

99

101

10,6

1,5

14

0

66

2,9

HK, DLG

Mariboss

98

100

10,6

2,5

6

0

71

3,3

Ewers, DLA,HK

Torp

98

101

10,7

0,9

6

0

67

3,1

DLA

JB Asano

97

97

11,5

1,0

11

7

73

4,3

DLA

Elixer

97

99

11,6

0,7

9

0

73

4,6

DLA

-

102 (2)

-

-

-

-

-

-

DLG

KWS Cleveland

* hybrid , (B) på brødhvedelisten, kar. 0 = ingen lejesæd

-4 -


Aktuelle løsninger uge 20 - 2014 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Svampebekæmpelse • Skadedyr • Vækstregulering

8.58'76%(.03(/6( 5RGXNUXGWLNRUQ ONJJSUKD

0LGGHO

 0VW

 0VW 7RPDKDZN (& 0XVWDQJIRUWH

%HN PSHU $JHUP\QWH$JHUVQHUOH$JHUWLGVHO$JHUVYLQHP ON *HGHUDPV*UnE\QNH. UJDOWHWDQG

.UXVHWVNU SSH $JHUWLGVHODJHUVYLQHP ONI¡OIRGJUnE\QNH VSLOGNDUWRIOHU

9nUV GRJYnUV GPHGXGO JDIJU V ONJJSUKD

0LGGHO

 ([SUHVV 6; 2[LWULO &0%ULRWULO(& ')) ([SUHVV 6; pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHU 7RPDKDZN (& 6WDUDQH;/ 6SUHGHNO EHPLGGHO ')) pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHU 2[LWULO &0%ULRWULO(& ([SUHVV 6;  

 ([SUHVV 6; %ULRWULO (& 3ULPXV %ULRWULO (&

%HN PSHU

)XJOHJU VKDQHNURKYLGPHOHWJnVHIRGNDPLOOH NRUVEORPVWUHWXNUXGWSLOHXUWVWHGPRGHUWYHWDQG  UHQSULV $JHUVWHGPRGHUEXUUHVQHUUHIXJOHJU VKDQHNUR KHMUHQ EKYLGPHOHWJnVHIRGNDPLOOHNRUVEORPVWUHW XNUXGWSLOHXUW UHQSULV JXOXUWKHMUHQ EVRUWQDWVN\JJHVWRUNHQ E (QnULJUDSJU VRJWRNLPEODGHWXNUXGW

0LGGHO

 )LJKWHU  2OLH HYWpQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHU 6WRPS +DUPRQ\ 6;

$QGHWWRNLPEODGHWXNUXGWKHMUHQ EVWRUNHQ E VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH

%HN PSHU

%OHJSLOHXUWIHUVNHQSLOHXUWIXJOHJU VKYLGPHOHW JnVHIRGK\UGHWDVNHNDPLOOHNRUVEORPVWUHWXNUXGW $JHUVWHGPRGHUEOHJSLOHXUWIHUVNHQSLOHXUW KDQHNUR

9nUV G 0nLNNHDQYHQGHVKYLVGHUHUXGO J

ONJJSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

$QGHWWRNLPEODGHWXNUXGWJXORNVH¡MH

  

$OO\ 6; 2[LWULO &0%ULRWULO(&

0XVWDQJ IRUWH

%XUUHVQHUUHIHUVNHQSLOHXUWIXJOHJU VJXORNVH¡MH KDQHNURKYLGPHOHWJnVHIRGNDPLOOHNRUVEORPVWUHW XNUXGWVQHUOHSLOHXUWYHMSLOHXUW

     

+XVVDU 2' 2[LWULO &0%ULRWULO(&

(QnULJUDSJU VIXJOHJU VKDQHNURKYLGPHOHW JnVHIRGNDPLOOHNRUQYDOPXHNRUVEORPVWUHWXNUXGW YLQGDNV

([SUHVV *ROG 6; 2[LWULO &0%ULRWULO(&

')) 6SUHGHNO EHPLGGHO 3ULPHUD 6XSHUVW

)O\YHKDYUH

6SUHGHNO EHPLGGHO *UDVS 6&VW $WSOXV *UDVS 6&VW $WSOXV

0LGGHO

 3ULPXV ;/ 6WDUDQH;/ HYHQWXHOWpQDII¡OJHQGHPLGOHU ([SUHVV 6; $OO\ 6;

3ULV NUSUKD    

  3ULV NUSUKD  

3ULV NUSUKD   

     

%HP UNQLQJHU 1nUWLGVHOVNXGHUFP'HUE¡UY UHRPNULQJGDJHV DIVWDQGPHOOHPXNUXGWVVSU¡MWQLQJPHG PLQLPLGGHO RJ0&3$Vn WLGVOHUQHHULJRGY NVW6HQHVWLNRUQHWVVWDGLXP$QGUH$QGUH 0&3$PLGOHUNDQDQYHQGHV 1nUVNU SSHHUFPK¡MH6HQHVWLNRUQHWVVWDGLXP$QGUH 0&3$PLGOHUNDQDQYHQGHV 5HVWULNWLRQHUIRUHIWHUI¡OJHQGHDIJU¡GHRJDQYHQGHOVHDIKDOP 6HQHVWLVWDGLXP

%HP UNQLQJHU ,NNH'))LKDYUH*RGHIIHNWSnDJHUVWHGPRGHURJDOOH  UHQSULVDUWHU%ULRWULONDQHUVWDWWH2[LWULO0D[GRVLVHUO 2[LWULOO%ULRWULOSUKD $IYHQWJRGHWHPSHUDWXUIRUKROG/¡VQLQJPRGEXUUHVQHUUHRJ SLOHXUWHU

.XQL7RPDKDZN(& $QYHQGHVLYnUE\JPHGXGO JDIIU¡JU V)U¡HWVNDOG NNHVDI FPMRUG'))KDUQRJHQHIIHNWPRGHQnULJUDSJU VYHGJRG MRUGIXJWLJKHGRJJU VXQGHUIUHPVSLULQJ6SOLWHYWVn')) XGVSU¡MWHVOLJHHIWHUVnQLQJPHQV2[LWULORJ([SUHVVXGVSU¡MWHVSn XNUXGWPHGEODGH 6WRUNHQ ERJKHMUHQ EEHN PSHVEHGVWPHG3ULPXV([SUHVV HOOHU+DUPRQ\3OXV9LJWLJWDWVSU¡MWHQnUSODQWHUHUVPn VSOLWVSU¡MWQLQJNDQDQEHIDOHVPHQY UHRSP UNVRPSnDW ([SUHVVPIONXQPnDQYHQGHVHQJDQJSUV VRQ %HP UNQLQJHU $QYHQGHVLYnUE\JPHGXGO JDINO¡YHUJU VOXFHUQH

/LGWKnUGHUHPRGXGO JJHWIU¡VNDOY UHG NNHWDIMRUG /LGWKnUGHUHPRGXGO JJHW%¡ULNNHDQYHQGHVLNO¡YHUWLOIU¡

%HP UNQLQJHU *XORNVH¡MH6SU¡MWWLGOLJWJXORNVH¡MHPD[O¡YEODGH0nLNNH DQYHQGHVLKDYUHHOOHUYnUE\JPHGXGO JDIJU VIU¡JU V 7RNLPEODGHWXNUXGW0HJHWEUHGYLUNQLQJGRJLNNHEXUUHVQHUUH *XORNVH¡MH6SU¡MWWLGOLJWJXORNVH¡MHPD[O¡YEODGH)RUEHKROG IRUHIWHUI¡OJHQGHDIJU¡GHURJDQYHQGHOVHDIKDOP .DQEUXJHVLYnUE\JPHGXGO JDIIU¡JU V 0nLNNHDQYHQGHVLKDYUHHOOHUYnUE\JPHGXGO JDIJU VIU¡JU V )RUV¡JYLVHUJQVHIIHNWPRGHQnULJUDSJU V7LOV WHYW')) PRGVWHGPRGHURJ UHQSULV

5HVWODJUHPnDQYHQGHVVHQHVW 5HVWODJUHPnDQYHQGHVVHQHVW

2SI¡OJQLQJ

9LQWHUV GRSI¡OJQLQJDIHIWHUnUVEHKDQGOLQJ 7RNLPEODGHWXNUXGW ONJJSUKD

 

 

9nUV GRJYnUV GPHGXGO JDINO¡YHUJU V ONJJSUKD

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU

%XUUHVQHUUHIXJOHJU VK\UGHWDVNHNDPLOOH NRUQYDOPXHVQHUOHSLOHXUW

3ULV NUSUKD 

%XUUHVQHUUHIXJOHJU VNDPLOOHSLOHXUWHUYHGPHJHWVWRUHNDPLOOHUYDOPXHUVSLOGUDSV

 

-5 -

%HP UNQLQJHU


7RNLPEODGHWXNUXGW*U VXNUXGW ONJJSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

 +XVVDU2' 5HQRO

5DMJU VYLQGDNVRJEXUUHVQHUUH(QGYLGHUHJRG HIIHNWSnEODIXJOHJU VNDPLOOHSLOHXUWWYHWDQGRJ  UHQSULV

  

)O\YHKDYUHRJYLQGDNV9HGXGHOXNNHQGHYLQGDNV OKD

3ULPHUD6XSHU 6SUHGHNO EHPLGGHO 3ULPHUD6XSHU '))

6SLQDW

0LGGHO

ONJJSUKD     

ONJJSUKD               

6QHUOHSLOHXUWRJUDSVNRUVEORPVWUHWXNUXGWVW¡UUHHQG NLPEODGVVWDGLHW

0LGGHO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO &DOOLVWR 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR )LJKWHU 2OLH( )LJKWHU 2OLH( 0DLV7HU 7RPDKDZN (& 0DLV2LO &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 0DLV7HU 0DLV2LO 0DLV7HU

ONJJSUKD

/¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGInNYLN UDSJU VRJIO\YHKDYUH

/¡VQLQJ0DQJH UHQSULVInNYLNUDSJU VRJ IO\YHKDYUH

/¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGPDQJH VWRUNHQ ERJKHMUHQ ELQJHQJU VXNUXGW

/¡VQLQJ$OP8NUXGWVEHVWDQGNYLNHQnULJ UDSJU VWLGOLJHIUHPVSLUHWJU¡QVN UPDNVRJ KDQHVSRUH

6RUW1DWVN\JJH

 &DOOLVWR

0LGGHO

ONJJSUKD

5¡GVYLQJHO

%HN PSHU

7RPDKDZN (& 0DLV2LO

0DMVPHGXGO JDIJU V   

%HN PSHU NLPEODGHWXNUXGWLQNO6QHUOHSLOHXUWRJ UDSVNRUVEORPVWUHWXNUXGW

%HWDQDO $VXOR[ 2OLH( %HWDQDO $VXOR[ 2OLH( $VXOR[ 2OLH( $VXOR[ 2OLH(

0DMV

$JHUU YHKDOH

 &DOOLVWR 7RPDKDZN (& 5HQRO 0DLV7HU

%HN PSHU /¡VQLQJ$OPLQGHOLJXNUXGWVEHVWDQGInNYLN UDSJU VRJIO\YHKDYUH

7RPDKDZN (& 0DLV2LO

0LGGHO

 $JLO(&

%HN PSHU $JHUU YHKDOHIO\YHKDYUHNYLNYLQGDNV

 )RFXV8OWUD 'DVK

-6 -

3ULV NUSUKD   

3ULV NUSUKD     

3ULV NUSUKD               

%HP UNQLQJHU 0DNVO+XVVDU2'SUKDLYLQWHUE\J .U YHUJRGY NVWLXNUXGWHW0LQGVWƒ&LJHQQHPVQLWOLJ G¡JQWHPSHUDWXURJLQJHQQDWWHIURVW 0nLNNHDQYHQGHVVHQHUHHQGVW DIVOXWWHQGHEXVNQLQJ L WULWLFDOHYLQWHUE\JRJUXJ 0nLNNHDQYHQGHVVHQHUHHQGVW DIVOXWWHQGHEXVNQLQJ L WULWLFDOHYLQWHUE\JRJUXJ

%HP UNQLQJHU VSU¡MWQLQJ'HUPnLDOWK¡MHVWDQYHQGHVOKD$VXOR[$VXOR[ WLOV WWHVYHGVQHUOHSLOHXUWRJNRUVEORPVWUHWXNUXGWXQGHUOXQH IRUKROGƒ&

VSU¡MWQLQJ6SLQDWPHGO¡YEODGHRJSHULRGHUPHGK¡MH WHPSHUDWXUHU'HUPnLDOWK¡MHVWDQYHQGHVOKD$VXOR[

%HP UNQLQJHU VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 0HJHWNYLNRJVWRUWXNUXGWOKD0DLV7HU0DLV2LO VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH

7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGH

VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH 7RPDKDZN(&/RGLQVDPPHDNWLYVWRI VSU¡MWQLQJ$OOHVSU¡MWQLQJHUNDQI¡OJHVRSPHG&DOLVWR

3ULV NUSUKD   

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

VSU¡MWQLQJ8NUXGWPDNVO¡YEODGHOKD)LJKWHU OKD5HQRONDQEUXJHVLVWHGHWIRUHOOHUVDPPHQPHG7RPDKDZN (&/RGLQYHGIRUHNRPVWDIVWRUNHQ E VSU¡MWQLQJGDJHVHQHUH +HUHIWHUNDQUDMJU VVHWVWUDQGVYLQJHOKXQGHJU VVnVFDGDJH HIWHU

+DOPPnLNNHRSIRGUHV*RGNHQGWWLOPLQGUHDQYHQGHOVH1nUNYLN KDUEODGH 1nUNYLNKDUEODGH


69$03(%(.03(/6( 9LQWHUUDSV ONJJSUKD

0LGGHO

 $PLVWDUVW

%HN PSHU *UnVNLPPHONQROGE JHUVYDPSVNXOSHVYDPS

3ULV NUSUKD 

%HN PSHOVHVW UVNOHU

HOOHU 

 0LUDGRU 6&VW HOOHU $SURDFKVW pQDII¡OJHQGHPLGOHUO¡VQLQJHU )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW

9LQWHUE\J

ONJJSUKD

0LGGHO

  

/\VEODGSOHW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD 

 &RPHWVW

6SU¡MWHIULVWY NVWVWDGLH EORPVWULQJDIVOXWWHW )ROLFXUPn PDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWnU +YLVGHUNRQVWDWHUHVO\VEODGSOHWSnGH¡YHUVWHEODGHRJKYLV GHUHUG\UNHWUDSVKYHUWnUHOOHURIWHUH

%HN PSHOVHVW UVNOHU &RPHWNDQHYWHUVWDWWHVDI$PLVWDULVDPPHGRVLV

HOOHU $SURDFKVW pQDII¡OJHQGHPLGOHU %HOO VW %XPSHU (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW =HQLW (& VW 3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW 5XEULF VW   

3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW 9LYHUGDVW

ONJJSUKD

0LGGHO

 %HOO VW 3UROLQH (& VW 5XEULF VW 9LYHUGDVW 8OWLPDWH 6 I¡OJHQGHKYLVKYHGHEODGSOHW %XPSHU (& 3UROLQH (& VW 3UROLQH (& VW )ROLFXU (& 

9LQWHUKYHGH0('PHJHWVHSWRULD

9LQWHUUXJ

ONJJSUKD     

9nUE\J

ONJJSUKD     

%\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

%\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

8OWLPDWH6 %HOO VW

9LQWHUKYHGH

  

%\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW

%HOO VW 3UROLQH (& VW 5XEULF VW 9LYHUGDVW

%HN PSHU %UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD$SURDFKNDQHYWHUVWDWWHVDI$PLVWDULVDPPHGRVLV

     

/DYHIIHNWPRGPHOGXJ .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJRJVNROGSOHW .XQPRGHUDWPRGVNROGSOHW

0RGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ/DYHIIHNWPRGPHOGXJ

3ULV NUSUKD  

%HN PSHOVHVW UVNOHU

0RGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ

9HGNUDIWLJPHOGXJWLOV WWHV)OH[LW\HOOHU7HUQLVW)RUDW PLQGVNHULVLNRHQIRUUHVLVWHQVXGYLNOLQJPRGPHOGXJDQEHIDOHVGHW NXQDWDQYHQGH)OH[LW\pQJDQJSUY NVWV VRQ

KYHGHEODGSOHW $NVIXVDULXP

  

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJHSUY NVWV VRQ 8GI¡UHVLO¡EHWDIGHFDGDJHKYRUKYHGHQEORPVWUHU

%UXQUXVWJXOUXVW6HSWRULD

  

9HGNUDIWLJPHOGXJWLOV WWHV)OH[LW\HOOHU7HUQLVW)RUDW PLQGVNHULVLNRHQIRUUHVLVWHQVXGYLNOLQJPRGPHOGXJDQEHIDOHVGHW NXQDWDQYHQGH)OH[LW\pQJDQJSUY NVWV VRQ

8OWLPDWH 6

0LGGHO 3UROLQH (& VW 5XEULF VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW =HQLW (& VW %XPSHU (& VW

%HN PSHU

3ULV NUSUKD     

%UXQUXVWVNROGSOHW %UXQUXVWPHOGXJVNROGSOHW

7HUQ 3URVDUR (& VW &HDQGR VW

0LGGHO 7HUQVW )OH[LW\VW %HOO VW =HQLW (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW 5XEULF VW 3URVDUR (& VW 3UROLQH (& VW &HDQGR VW

%HN PSHU %\JPHOGXJ %\JEODGSOHWE\JUXVWVNROGSOHW %\JEODGSOHWE\JPHOGXJE\JUXVWVNROGSOHW

-7 -

3ULV NUSUKD     

%HN PSHOVHVW UVNOHU .DQDQYHQGHVKYLVNXQVNROGSOHWHUHWSUREOHP 9 OJHVLNNHYHGPHOGXJDQJUHE .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJVNROGSOHWRJUXVW 0RGHUDWHIIHNWPRGUXVW

0RGHUDWHIIHNWSnPHOGXJ $QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

/DYHIIHNWPRGPHOGXJ .XQPRGHUDWPRGVNROGSOHW .XQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ

$QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ


+DYUH

ONJJSUKD  

0LGGHO =HQLW (& VW )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW &HDQGR VW

9nUKYHGH

ONJJSUKD  

0LGGHO )ROLFXU (& VW 2ULXV(: VW =HQLW (& VW &HDQGR VW

5DMJU V

ONJJSUKD

0LGGHO

 )ROLFXU(&VW 2ULXV(: VW %HOO VW

3ULV NUSUKD  

%HN PSHU +DYUHEODGSOHWPHOGXJ

%HN PSHU %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHEODGSOHWKYHGHPHOGXJ %UXQUXVWJXOUXVWKYHGHPHOGXJ6HSWRULD

%HN PSHU .URQUXVW .URQUXVWQHWQHNURVHSOHWQHNURVHVRUWUXVW

3ULV NUSUKD  

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

.XQPRGHUDWHIIHNWPRGKDYUHEODGSOHW $QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU ODYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGPHOGXJ9HG NUDIWLJHPHOGXJDQJUHEWLOV WWHV)OH[LW\7HUQ /DYHIIHNWPRG6HSWRULDRJNXQPRGHUDWHIIHNWPRGUXVW $QEHIDOHVNXQDQYHQGWJDQJSUV VRQ

3ULV NUSUKD  

%HN PSHOVHVW UVNOHURJEHP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU

SODQWHUPHGDQJUHE 6YDJHIIHNWPRGPHOGXJ+DOPPnLNNHRSIRGUHV

6.$'('<5 9nUE\JKDYUH ONJJSUKD

0LGGHO

 3LULPRU * 0DYULN) 3LULPRU * pQDII¡OJHQGHPLGOHU )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 )DVWDF .DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6

9LQWHUKYHGH ONJJSUKD

    

0LGGHO

3LULPRU * )DVWDF &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6 7HSSHNL .DUDWH:* 0DYULN)

%HN PSHU %ODGOXV %ODGOXVNRUQEODGELOOHU

     

%HN PSHU

3ULV NUSUKD    

%ODGOXV

%ODGOXVKYHGHJDOP\J

0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0DNVOKDYHGpQVSU¡MWQLQJOKDWRVSU¡MWQLQJHU 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0HG 0 0HG 0HGELP UNH3LULPRU0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HG ELP UNH HGEL UNH UNH N 0HG 0 0HG HG HGELP  HG ELP  ELLP  ELP E P UUN P  UNH UNH NH 0HGELP UNH3LULPRU0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGELP  ELP  ELP  EL LP LP P UNH 0HG G ELP  ELLP ELP LP  P  P  UNH N 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGELP UNH3LULPRU0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGELP  ELLP  E ELP ELP  LP P UNH P  0 HG HGEL G EL ELP UNH N 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0 0HG 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HGE HG ELP  ELP EL LP  LP  LP P UUN UNH UNH NNH 0HGELP  ELP  LP UNH LP  LP 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG G ELP ELLP ELP  E LP UNH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGE 0HG 0HG ELLP  ELP  L  UNH LP

%HP UNQLQJHU 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0HG 0 0HG 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ HGELP  HG ELP  ELP UNH UNH UNH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG 0HG 0H 0HG HGELP UNH HG ELP  EL ELP ELP  P  P  UUN UNH UNH NNH H 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HG GE ELP  LP LP  P   UNH 0HG HG GELP  ELP E LP LP  P  P  UN  UNH 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGELP  ELLP  E ELP ELP  LP UNH P  P   0HGELP UNH0D[EHKDQGOLQJSUV VRQ 0HGEL 0HG ELP UNH ELP  UNH UNH 0DNVOKDYHGpQVSU¡MWQLQJOKDWRVSU¡MWQLQJHU

9.675(*8/(5,1* 5DMJU V

ONJJSUKD

0LGGHO

 0RGGXV 0VW

9LQWHUKYHGHRJYLQWHUWULWLFDOH ONJJSUKD

0LGGHO

 &HURQHVW

%HN PSHU 9 NVWUHJXOHULQJ

%HN PSHU /HMHV G

ONJJSUKD  

0LGGHO 0RGGXV 0VW 7ULPD[[VW &XDGUR (&VW 0HGD[ 7RSVW

%HP UNQLQJHU

3ULV NUSUKD 

%HP UNQLQJHU 7HUSDO VW

9nUE\J

3ULV NUSUKD 

%HN PSHU

3ULV NUSUKD /HMHV G  /HMHV GVWUnRJDNVNQ NQLQJ $//(35,6(5(5)5$ODQGEUXJVLQIR

-8 -

0DNVGRVHULQJOKD+DOPPnRSIRGUHVKYLVGHUHUEHKDQGOHW VHQHVWLVWDGLH

0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒ&PDNVƒ&JRGH Y NVWEHWLQJHOVHU,QJHQXGVLJWQDWWHIURVWLQJHQW¡UNHVWUHVV 0LQƒ&RSWƒ&PDNVƒ&0LQGVWGDJHDIVWDQGWLO XNUXGWVEHN PSHOVH0nLNNHEODQGHVPHGXNUXGWVPLGOHU*RGH Y NVWEHWLQJHOVHU

%HP UNQLQJHU 0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒJRGHY NVWEHWLQJHOVHU 0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒJRGHY NVWEHWLQJHOVHU 0DNVGRVLVHUO0LQƒ&RSWƒJRGHY NVWEHWLQJHOVHU 0DNVGRVLVHUO+¡MOXIWIXJWK¡MO\VLQWHQVLWHWLQJHQIURVW


Sortsvalg vinterrug De populære sorter er Kapitaen, som er en populationssort, med kort strålængde og dermed mindre lejesæd, Palazzo og KWS Manifico, der begge er hybridsorter, med høje stabile udbytter.

udbyttet i landsforsøgene 2013. Disse sorter kan blive spændende, men man skal være opmærksom på at de mangler gentagne reference år i landsforsøgene. KWS Bono har gode egenskaber mht. sygdomsangreb, men er en forholdsvis høj sort, som kan resultere i mere lejesæd.

De nyere sorter KWS Bono og SU Mephisto overtrumfede begge de lidt ældre populære sorter i

Oversigt for vinterrug (sorter i Landsforsøg 2013, nyeste data). Data er fra SortInfo Sortsnavn Udb.

Udb.

Meldug dækning

Skoldplet dækning

Brunrust dækning

Strå længde

Lejesæd

Firma

fht

Gns (antal år)

%

%

%

cm

kar. 0 - 10

2013

2009-13

2012

2013

2013

2013

2013

SU Mephisto

135

124 (3)

0,3

11

22

115

1,0

DLA

KWS Bono

127

123 (2)

1,3

9

14

116

1,0

DLA

Palazzo

126

120 (5)

0,5

13

17

115

0,5

Ewers, DLA, HK, DLG

KWS Magnifico

122

120 (5)

2,2

11

15

112

1,0

HK, DLG

Kapitaen (population)

100

106 (5)

0,9

12

8

107

0,5

DLA, HK

kar. 0 = ingen lejesæd

-9 -


Sortsvalg vinterraps En god vinterrapssort har et højt og over årene stabilt udbytte. Det er vigtigt at kigge nøje på dyrkningsegenskaberne f.eks. bør der vælges en sort med lavt vækstpunkt og rolig vækst, hvis det er planlagt at så tidligt. Omvendt bør der vælges en Sortsnavn Frøudb. std.kval.

fht

gns. fht. (antal år)

Frøudb. std.kval.

sort, der vokser godt til, hvis såning er til den sene side. Alle sorter, med kraftig vækst i efteråret, bør vækstreguleres ved 4-6 blade.

Olie

Afgrøde højde ved høst

kg

% af tørstof

cm

Type af sort

Firma

Tidlighed ved høst

2013

2011-2013

2013

2013

2013

2013

Quartz

109

109 (1)

5.926

50,4

120

Linje

Ewers, DLA, Emmelev, HK

Middel

Sesame

106

100

5.770

50,1

126

Linje

DLA

Middel

DK Explicit

106

113

5.817

51,3

139

Hybrid

Ewers, HK, DLF, DLG

Sen

Arazzo

105

112 (2)

5.804

48,6

131

Hybrid

DLA

Achilles

105

105 (1)

5.788

50,7

126

Hybrid

DLF

Sen

Trinity

105

105 (1)

5.691

50,5

125

Linje

DLF

Middel

PT225

104

106 (2)

5.753

50,0

129

Hybrid

DLG

Middel

SY Carlo

104

106

5.746

49,3

127

Hybrid

DLA, DLF

Middel

SY Polana

104

103 (2)

5.748

49,5

132

Hybrid

DLG

Tidlig

Armstrong

103

103 (1)

5.666

50,3

131

Hybrid

DLF

Middeltidlig

SY Saveo

102

104 (2)

5.633

49,9

127

Hybrid

DLA

Tidlig

DK Exclusiv

101

104 (2)

5.539

50,2

125

Hybrid

DLG

Tidlig

Witt

100

98 (2)

5.446

48,6

115

Linje

DLA

Tidlig

Mercedes

100

99 (2)

5.485

50,7

126

Hybrid

DLF

Middel

Genie

99

98 (2)

5.468

50,6

134

Hybrid

DA, Emmelev

Middel

Anastasia

99

99 (2)

5.405

49,2

125

Linje

DLF

Tidlig

DK Exstorm

99

104

5.433

50,9

134

Hybrid

DLA

Sen

DK Extrovert

98

108

5.390

50,8

132

Hybrid

DLA

Middel-sen

Alabaster

97

100 (2)

5.319

49,4

129

Hybrid

DLF

Tidlighed

Mescal

95

103

5.226

49,6

131

Hybrid

DLF

Middel

-10 -


Sort

Beskrivelse

Quartz

God phoma resistens. Langsom vækst, med lavt vækstpunkt.

Sesame

Svag vækst, men højt vækstpunkt efterår.

DK Explicit

Rolig vækst med lavt vækstpunkt. Egner sig til tidlig såning. Meget vinterfast.

Achilles

Svag vækst og lavt vækstpunkt efterår, resistens mod phoma.

Trinity

Svag vækst, men højt vækstpunkt efterår.

SY Carlo

God phoma resistens , kortstrået, middel tidlig såning. Lavt vækstpunkt og god vinterfasthed.

Armstrong

Moderat vækst og lavt vækstpunkt efterår, resistens mod phoma.

SY Saveo

Lav plantehøjde ved høst. Tidlig modning. Egner sig godt til store mængder kvælstof (gylle). Tidlig såning.

Anastasia

Svag vækst, men højt vækstpunkt efterår.

DK Exstorm

Rolig vækst med lavt vækstpunkt. Egner sig til tidlig såning. Meget vinterfast.

DK Extrovert Moderat vækst om efteråret, egner sig derfor til tidlig såning. Resistens mod skulpeopspring og phoma. Alabaster

Tidlig og lav sort. Kraftig vækst og højt vækstpunkt efterår, resistens mod phoma, skulpeopspringsresistens

Mescal

Tidlig og lav sort. Kraftig vækst og højt vækstpunkt efterår, resistens mod phoma, skulpeopspringsresistens

De sorter der ikke er beskrevet, har vi ikke praktiske erfaringer eller forsøgsdata på.

Vigtige datoer • 1. maj – 30. juni: udyrkede arealer må som hovedregel ikke slås. • 15. maj: sidste frist for at indsende ændringer til Fællesskema og markkort. Rettigheder kan overdrages til den 15. maj som en ændring til et indsendt Fællesskema 2014. Husk dog altid rådighed over arealet den 16. april. • 15. maj: Omdriftsgræs med enkeltbetaling. Arealerne skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt frem til den 15. september. • 31. maj: Plantedækket på støtteberettigede arealer under enkeltbetalingsordningen skal normalt være etableret. • 1. juni: Permanente græsarealer med enkeltbetaling. Arealerne skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt frem til den 31. august. • 15. juni: Frist for at plante flerårige energiafgrøder på arealer, der søges støtte til i 2014.

Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 21. maj 2014. Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-11 -


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Søren Lykkegaard Hansen Planteavlskonsulent Mobil nr. 26 166 116 Email slh@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

-12 -

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk

Agn nr8 2014  
Agn nr8 2014