Page 1

AfgrødeNyt nr. 25 23. oktober 2013 Indhold • • • •

Aktuelt i marken Sorter af vårbyg Anvendelse af Kerb i vinterraps Minerfluer og kålfluelarver i vinterraps marker • Gødningsmarkedet • Vigtige datoer

Aktuelt i marken Det er stadig lunt for årstiden, og rodukrudtet gror endnu. Derfor er det stadig muligt at bekæmpe det med glyphosat. Her sidst på efteråret skal der gå min. 14 dage fra en sprøjtning til en jordbearbejdning for at få optimal virkning.

Der findes stadig kun få lus i Registreringsnettet, men i enkelte marker har vi i den seneste uges tid fundet levende lus. Finder du bladlus i vinterbyg/vinterhvede kan bekæmpelse ske med et pyrethroid i halv dosering.

På lerjord (JB 5 -11) må der jordbearbejdes fra 1. november, når der skal sås en forårssået afgrøde. På lettere jord (JB 1-4) må der først jordbearbejdes fra 1. februar. Hvis du har pligtig efterafgrøde i marken, må du på alle jordtyper jordbearbejde den fra 20. oktober.

For at forebygge manganmangel kan det i udsatte marker være aktuelt at behandle med mangan. Billigste behandling er 1,5 kg mangansulfat + sprede/klæbemiddel pr. ha. Vinterbyg ser nogle steder lidt kedelig ud, hvilket er meget normalt i den periode, hvor planterne går fra de første 2 kimblade til flere blade.

Skal der udbringes husdyrgødning må det ske, når der må jordbearbejdes. Dog må hverken husdyrgødning eller handelsgødning udbringes fra 15. november til 1. februar. Det er endnu ikke tid til en eventuel sprøjtning med Kerb 400 SC i vinterraps – jordtemperaturen skal ligge stabilt under ca. 8°C, og det gør den slet ikke endnu. Nedenfor kan du læse lidt mere om anvendelsen af Kerb 400 SC. I vinterraps er det nu for sent at vækstregulere, men har du ikke sprøjtet mod rapsjordloppens larve og ønsker at ’tegne den forsikring’, så kan det stadig nås, men få det gjort hurtigst muligt. I enkelte marker får vi meldinger om mineringer ved rodhalsen, der kun kan ses, når planten flækkes på langs. Mineringerne skyldes kålfluelarver, og bekæmpelse er ikke mulig. Du kan læse mere om emnet i dette nummer af AfgrødeNyt.

-1 -

Forebyggelse af sneskimmel er sjældent rentabel, men kan evt. foretages i meget kraftige marker, som er omgivet af hegn. Rug er mest udsat. I vinterbyg efter vinterbyg kan der desuden forekomme angreb af trådkølle, men behandling er sjældent rentabel. Forebyggelse af begge sygdomme kan foretages med 0,75 Folicur eller 0,9 Orius pr. ha så sent som muligt, inden vinteren sætter ind. Selvom vinteren nærmer sig, så vend ikke ryggen til sneglene. På udsatte steder, som f.eks. knoldede områder i marken, oplever vi hvert år, at sneglene er aktive langt hen på efteråret. Så du bør fortsat holde øje med kornmarkerne. Vinterrapsen er nu så stor, at sneglene ikke længere er en trussel. På grund af problemerne med NemID har NaturErhvervstyrelsen udsat ansøgningsfristen for at søge de minimis-støtte til randzoner fra den 22. oktober til den 29. oktober 2013.


Sorter af vårbyg Når der skal vælges vårbygsort bør der, som med andre arter, vælges en sund sort, der har givet et stabilt højt udbytte gennem flere år. Sortsvalget vil også blive bestemt af om det skal være til maltbyg eller foder. Hvis der skal sås udlæg i byggen, er det Landsforsøg Sort

Udb. fht. Gns.udb. 2013 2009-13 (9 fs.) (antal år)

desuden meget vigtigt at vælge en sort med en lav lejesædskarakter. Med de udbudte sorter er det svært at få både en meget sund, samt højtydende vårbyg, og en der har en lav karakter for lejesæd

Observationsparceller Lejesæd Meldug Bygrust ** % dækn. % dækn. 2013 2013 2013

Skoldplet % dækn. 2013

Bladplet % dækn. 2013

Ramularia % dækn. 2013

Forhandles af

Evergreen

103

102 (4)

0,8

0

0,1

2,2

0

10

DLA, Ewers

Odyssey*

102

104 (3)

1,1

0

18

4,8

0

15

DLA

Genie

101

103 (4)

0,7

0

18

1,5

0,5

10

Ewers

Columbus

101

103 (5)

1,0

0

10

2,7

0

8

Ewers, DLG

Quench*

101

102 (2)

1,0

0

8

1,8

0

19

DLA, Ewers, DLG

Propino*

101

100 (5)

0,4

7

5

1,9

2,0

12

DLA

Keops

100

100 (5)

1,8

0

5

0,6

0

20

DLG

Sumit

97

101 (5)

0,6

0,01

8

2,4

0,3

11

Ewers

Simba

97

99 (5)

1,5

0

0,1

0,04

0,03

16

DLG

* maltbyg ** karakteren 0-10, 10 angiver mest lejesæd

-2 -


Anvendelse af Kerb i vinterraps Miljøstyrelsen har igen i år givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps. Kerb 400 SC er effektivt mod en række græsser og en rigtig god resistensbryder. For at få den optimale effekt af Kerb 400 SC, bør jordtemperaturen ligge stabilt under 8-10°C. Er jordtemperaturen højere nedbrydes midlet for hurtigt, og effekten falder. Dosering er afhængig af arter, der ønskes bekæmpet. Du kan se vores anbefalinger under ’Aktuelle løsninger’. Vilkår Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps på vilkår om, at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter. Desuden bør der ved udbringning anvendes afdriftsreducerende dyser. Endelig er det ligesom i 2012-13 et vilkår, at Kerb 400 SC kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt. Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps har ikke længere en ordinær godkendelse. Det skyldes at modelberegninger viser, at der ved længere tids sprøjtearbejde med standard beskyttelsesudstyr sker en større belastning af sprøjteføreren, end den af Miljøstyrelsen fastsatte grænse. Kulfilter i førerhus og anvendelse af dyser som f.eks. lavdriftdyser, der giver store dråber, nedsætter belastningen af sprøjteføreren.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) ”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2013/14”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal. Dispensationen gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2013 til 31. december 2013 og fra 1. februar 2014 til 1. marts 2014. Behandlingsfristen er 120 dage. Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling og såning/plantning af bladgrøntsager og rodgrøntsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling med Kerb 400 SC. Vi tilråder at afstemme indkøbet, så hele den indkøbte mængde bruges op. Efter dispensationens udløb kan rester kun anvendes i de få afgrøder, hvor Kerb 400 SC er ordinært godkendt, og vi ved ikke, om vi får en dispensation til endnu en sæson.

Minerfluer og kålfluelarver i vinterraps marker På nuværende tidspunkt findes der i en del marker larver af minerfluer i bladstilkene, og nogle steder så mange, at det ældste blad gul- eller rødfarves, hvilket er meget iøjefaldende men tillægges mindre betydning, da det er det ældste blad. Flækkes bladstilken, ses larverne og deres minering – se billede 1 nedenfor. Minerfluelarver kan forveksles med rapsjordloppens larver, men fluelarver er lemmeløse i modsætning til billelarver, der har 3 par ben. Fluelarver har også en sort mundbrod, mens rapsjordloppelarver har et mørkt hoved. Minerfluer går ikke ind i stænglen som rapsjordloppelarver. Minerfluer i bladstilkene kan ikke bekæmpes med et pyrethroid.

fået øget betydning i visse områder af Tyskland de senere år især ved tidlig såning, og i disse områder er anbefalet bejdsning med specialbejdser med en stor mængde aktivstof, men efter forbuddet mod neonicotinoider er det nu ikke længere muligt. Ved svage angreb tillægges larverne kun mindre betydning. Hvis over halvdelen af roden angribes, angives det, at planterne kan visne. Der er i flere tilfælde i år modtaget henvendelser om visning af planter forårsaget af kålfluelarver, hvilket er usædvanligt.

I flere marker er også set angreb af kålfluelarver i rødderne – se billede 2. 2. generation lægger æg i august og 3. generation i september-oktober. Tidligt såede marker er derfor mest udsatte for angreb af 2. generation. De hvide fluelarver og boregange ses, og der er et brunt råd omkring angrebet. Roden kan også knække som følge af råddet. Skadedyret har

-3 -


Billede 1. Minerfluelarve på flækket bladstilk. Når bladstilken flækkes, ses larven samt råd og minegange.

Billede 2. Angreb af kålfluelarver i rapsrod. Foto: Henning Frostholm, Heden & Fjorden

-4 -


Gødningsmarkedet Der har været væsentlige prisfald for flere af råvarerne til gødningsproduktion, hvilket også har resulteret i prisfald på de færdige handelsgødningstyper. Prisfaldet på korn og raps har bl.a. været medvirkende til de lavere priser. Prisfaldet på råvarerne er dog næppe slået helt igennem i de gældende handelsgødningspriser, og der er derfor mulighed for yderligere fald. Afvent derfor køb, så længe der ikke varsles om prisstigninger på korn. Type

Landmandspriser for udvalgte gødninger er vist i følgende tabel. Priserne vil variere efter mængde, aftagnings- og betalingstidspunkt samt om gødningen leveres løst eller i big-bags.

Pris-niveau/100 kg

Kr/kg N*

NS 27-4

190

6,70

NS 21-24 (Sv.Amm.)

205

6,60

NS 26-13

235

7,60

NPK 22-3-10, 3S

250

7,20

NPK 21-3-10, Mg,S, B

275

8,30

NPK 27-3-5 2S

255

7,00

*) Anvendte priser på øvrige næringsstoffer: P 11,25; K 6,20; S 2,80; Mg 4,00; B 110,00

-5 -


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DIN PLANTEAVLSKONSULENT

Leif Hagelskjær Rådgivningschef Tlf. nr. 63 621 602 Mobil nr. 29 615 002 Email leh@centrovice.dk

Aksel Julius Nielsen Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 622 511 Mobil nr. 23 213 192 Email ajn@centrovice.dk

Anders B. Christiansen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 622 585 Mobil nr. 23 213 195 Email abc@centrovice.dk

Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Tlf. nr. 63 621 609 Mobil nr. 30 588 819 Email dbp@centrovice.dk

Hanne Pontoppidan Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 621 682 Mobil nr. 23 213 369 Email hap@centrovice.dk

Hans Erik Larsen Grovfoderkonsulent Tlf nr. 63 621 604 Mobil nr. 29 615 008 Email hel@centrovice.dk

Hans Kristian Abildskov Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 622 512 Mobil nr. 23 213 193 Emal hka@centrovice.dk

Helle Elander Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 121 Mobil nr. 40 285 805 Email hbe@centrovice.dk

Henrik Skovgaard Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 123 Mobil nr. 40 332 774 Email hsl@centrovice.dk

Karen Linddal Pedersen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 607 Mobil nr. 30 561 094 Email klp@centrovice.dk

Kirsten Larsen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 621 605 Mobil nr. 29 615 005 Email kil@centrovice.dk

Mads Munkegaard Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 122 Mobil nr. 40 206 332 Email mm@centrovice.dk

Michael Lønbæk Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 120 Mobil nr. 40 402 398 Email mwl@centrovice.dk

Mirella Helms Planteavlsassistent Tlf nr. 63 621 608 Mobil nr. 24 817 518 Email mih@centrovice.dk

Ove Englund Planteavlskonsulent Tlf. nr. 63 407 124 Mobil Nr. 20 228 097 Email ove@centrovice.dk

Poul Erik Jørgensen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 125 Mobil nr. 24 232 541 Email pej@centrovice.dk

Thomas Wohlleben Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 127 Mobil nr. 40 402 428 Email thw@centrovice.dk

Torben Justesen Planteavlskonsulent Tlf nr. 63 407 128 Mobil nr. 20 291 097 Email tbj@centrovice.dk

-6 -


Aktuelle løsninger uge 43 - 2013 Indhold: • Ukrudtsbekæmpelse • Skadedyr

8.58'76%(.03(/6( (IWHUnU 9LQWHUUDSVXNUXGWVEHN PSHOVHQnUMRUGWHPSHUDWXUHQHUXQGHUFƒ

ONJVWNSUKD

0LGGHO

%HN PSHU

 .HUE6& .HUE6&

nULJ5DSJU V 6SLOGNRUQYLQGDNVU¡GVYLQJHOKXQGHJU V WLPRWKH $JHUU YHKDOHJROGRJEO¡GKHMUHY VHOKDOH .HUE6& UDMJU VIO\YHKDYUH 7UDNWRUHQVI¡UHKXVVNDOY UHXGVW\UHWPHGDNWLYNXOILOWHUQnU.HUE6&XGVSU¡MWHV

3ULV NUSUKD  

%HP UNQLQJHU 0HJHWJU VXNUXGW'LVSHQVDWLRQWLODQYHQGHOVHDI.HUE6& IUDRNWREHUWLOGHFHPEHURJIUDIHEUXDUWLO PDUWV9HGN¡EXQGHUVNULYHVHUNO ULQJRPVLNNHUKHGIRU VSU¡MWHI¡UHUHQ$QYHQGHVQnUMRUGWHPSHUDWXUHQHUXQGHU JUDGHU&

8NUXGWVEHN PSHOVHLVWXE ONJVWNSUKD

3ULV %HP UNQLQJHU NUSUKD +YLVJO\SKRVDWVNDOKDYHRSWLPDOHIIHNWSnURGXNUXGWHUHIIHNWHQRSWLPDOHIWHUG¡JQI¡UVWSnHIWHUnUHWRJG¡JQVLGVWSnHIWHUnUHW NYLNJUnE\QNHI¡OIRG .YLNVNDOKDYHXGYLNOHWEODGHRJWLGVOHUVNDOY UHLY NVW *O\SKRVDW J

 *O\SKRVDW J

DJHUWLGVOHU VSUHGHNO EHPLGGHORJHOOHUDPPRQLXPVXOIDWIRUDW¡JHHIIHNWHQDIJO\SKRVDWHQ 6SUHGHNO EHPLGGHO  $PPRQLXPVXOIDW 0LGGHO

9LQWHUV GXGHQXGO J

ONJVWNSUKD

0LGGHO

1nUN¡UHVSRUHQHHUQHWRSV\QOLJH ')) 2[LWULO&0%ULRWULO(& pQDII¡OJHQGHO¡VQLQJHU %ULRWULO(& %R[HU %R[HU

%HN PSHU

3ULV NUSUKD

%HN PSHU

$OP7RNLPEODGHWXNUXGW

 

VWIUHPVSLULQJ8QGODGHVHYWWLOYLQWHUE\JUXJSnOHWMRUG 2[LWULO%ULRWULONHQHYWXQGODGHVYHGXNUXGWSnNLPEODGVW

6WRUNHQ ENRUQEORPVW InUDMJU VUDSJU VRJHQGHOYLQGDNV PDQJHUDMJU VUDSJU VRJPDQJHYLQGDNV

 

VWHYWJU VPLGGHO VWIUHPVSLULQJ VWIUHPVSLULQJ

  

VWIUHPVSLULQJ

 

VWQnUNRUQHWKDUWLOEODGH

 

VW,RPUnGHUPHGOXQWHIWHUnURJIRUnUVNROGHHJQH,NNH 9LQWHUE\J

  

/LJHHIWHUVnQLQJVHQHVWVWIUHPVSLULQJVSU¡MWQLQJ

 

VWIUHPVSLULQJVSU¡MWQLQJ

  

/LJHHIWHUVnQLQJVHQHVWVWIUHPVSLULQJVSU¡MWQLQJ

 %R[HU YDOPXHURJInYLQGDNV 6WRPS3HQWDJRQ %R[HU NRUQEORPVWInU YHKDOHUDSJU VRJYLQGDNV /H[XV:* (WDOWHUQDWLYWLO'))2[LWULO&0%ULRWULO(&RJ%R[HUO¡VQLQJHUQHNDQY UH ')) $OP7RNLPEODGHWXNUXGWUDSJU VRJPDQJH YLQGDNV %R[HU )OLJKW;WUD 6WRUEHVWDQGDIUDMJU V %R[HU 7RNLPEOXNUXGWHQnULJUDSJU VLWDOUDMJU VHOOHU PHJHWDOPUDMJU V 2WKHOOR 6WRUEHVWDQGDIUDMJU VWRGHOWVWUDWHJL  %R[HU 7RNLPEODGHWXNUXGW$OPUDSJU VHQnULJUDSJU V LWDOUDMJU VUDMJU VYLQGDNV '))  7RSLN 5HQRO 9LDQEHIDOHUHQWRGHOWVWUDWHJLYHGVWRUEHVWDQGDIDJHUU YHKDOHHOOHUY VHOKDOH  %R[HU 7RNLPEODGHWXNUXGWUDSJU VYLQGDNVRJPDQJH DJHUU YHKDOH '))  /H[XV:*

  

 %R[HU 6WRPS3HQWDJRQ ')) $WODQWLV2'

%HP UNQLQJHU

7RNLPEODGHWXNUXGWY VHOKDOHDJHUU YHKDOH UDSJU VNRUQYDOPXHYLQGDNV

-7 -

VWQnUNRUQHWKDUEODG

+YLVGHUHUEHKRYIRURSI¡OJQLQJSnUDMJU V,NNH9LQWHUE\J VSU¡MWQLQJ

VWQnUNRUQHWKDUEODGFDXJHHIWHUV\QOLJHVSU¡MWHVSRU 6RPDOWHUQDWLYWLO/H[XVNDQGHUDQYHQGHVOKD7RSLNLVW VSU¡MWQLQJ

VWQnUNRUQHWKDUEODG,NNHLYLQWHUE\JVSU¡MWQLQJ


9LQWHUV GPHGXGO J

0LGGHO

ONJVWNSUKD

%HNÂ PSHU

3ULV NUSUKD ')) $OP7RNLPEODGHWXNUXGWHQnULJUDSJU V  ')) $OP7RNLPEODGHWXNUXGW  2[LWULO&0%ULRWULO(& pQDII¡OJHQGHPXOLJKHGHUYHGXGO JDIU¡GVYLQJHOVWLYEODGHWVYLQJHORJKXQGHJU V 6WRPS3HQWDJRQ YDOPXHHQnULJUDSJU V 

pQDII¥OJHQGHPXOLJKHGHUYHGXGO JDIHQJUDSJU V %ULRWULO $OP7RNLPEODGHWXNUXGW $OOHSURGXNWHUNDQEODQGHVPHG0DQJDQ%HPÂ UNQLQJHU VWIUHPVSLULQJ VWIUHPVSLULQJ

0D[O6WRPSHOOHUVWU\NNHUGHQXGOÂ JJHW6WIUHPVSLULQJ

VWQnUNRUQHWKDUEODGH

6.$'('<5 9LQWHUUDSV

0LGGHO

ONJVWNSUKD  

.DUDWH:* &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ 1H[LGH&6

9LQWHUDIJUÂĄGHU

ONJVWNSUKD

0LGGHO

 )HUUDPRO 6PDUW%D\W 6OX[[

9LQWHUVÂ G

ONJVWNSUKD   

0LGGHO )DVWDF .DUDWH:* 1H[LGH&6 0DYULN &\SHUE&\SHUE: &\WKULQ

3ULV NUSUKD  

%HNÂ PSHU 5DSVMRUGORSSHODUYHU

3ULV NUSUKD  

%HNÂ PSHU 6QHJOH

%HP UNQLQJHU 'HQYHMOHGHQGHEHN PSHOVHVW UVNHOHUJQVIDQJVWDI UDSVMRUGORSSHUSUIDQJEDNNHLGHUXQGHJXOHIDQJEDNNHULQGHQIRU WUHXJHU

%HP UNQLQJHU 'HQ´WLOVWU NNHOLJH´GRVLVDIK QJHUDIDQJUHEVVW\UNHQ'HUNDQ YHGNUDIWLJHUHDQJUHEY UHEHKRYIRUDWJHQWDJHEHKDQGOLQJHQ +ROG¥MHPHGKYRUKXUWLJWJUDQXODWHUQHEOLYHU GWRS

3ULV %HP UNQLQJHU NUSUKD 6NDGHW UVNOHQIRUYLQWHUE\JRJYLQWHUKYHGHHUYHGNRQVWDWHUHW EODGOXV KDYUHU¥GVRWLYLQWHUV G IRUHNRPVWLDIJU¥GHUVnHWI¥UVHSWHPEHU   0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ 0nPDNVLPDOWDQYHQGHVJDQJSUY NVWV VRQ $//(35,6(5(5)5$ODQGEUXJVLQIRRJPHGQ\HDIJLIWHU %HN PSHU

Vigtige datoer â&#x20AC;˘ 1. august: PĂĽ JB 5 â&#x20AC;&#x201C; 11, samt pĂĽ alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning, er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. november. PĂĽ JB 1 - 4 er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til den 1. februar. â&#x20AC;˘ 1. oktober: arealer, hvor der skal tilsĂĽs i forĂĽret og hvor der ikke er efterafgrøde, mĂĽ nedvisnes â&#x20AC;˘ 20. oktober: pligtige efterafgrøder mĂĽ nedvisnes eller nedpløjes. GĂŚlder ikke for kvĂŚgbrug med op til 2,3 DE pr. ha â&#x20AC;˘ 20. oktober â&#x20AC;&#x201C; 15. november: Fast husdyrgødning mĂĽ nedbringes pĂĽ arealer med lovpligtige efterafgrøder, nĂĽr det nedbringes inden 6 timer. Der er forbud mod udbringning pĂĽ skrĂĽninger med over 6 graders hĂŚldning ned mod vandløb og søer samt pĂĽ vandmĂŚttet, oversvømmet, frossen eller snedĂŚkket jord. â&#x20AC;˘ 29. oktober: sidste frist for at søge tilskud til randzoner â&#x20AC;˘ 1. november â&#x20AC;&#x201C; 15. november: Fast husdyrgødning mĂĽ udbringes pĂĽ JB 5-11 pĂĽ arealer, hvor der skal sĂĽs en vĂĽrafgrøde, nĂĽr det nedbringes indenfor 6 timer. â&#x20AC;˘ 1. november â&#x20AC;&#x201C; 1. december: Det er muligt at indsende ĂŚndringer til randzonekompensationskortet

Vi hĂĽber, at du har haft udbytte af AfgrødeNyt 2013 â&#x20AC;&#x201C; dette var sidste nummer for i ĂĽr. PĂĽ gensyn i 2014. Med venlig hilsen Planteavlskontoret

-8 -

Agn 25 2013