Issuu on Google+


2


O Firmie

3


4


5

Wybrane szkolenia


Naszš ofertê kierujemy do:

Kadra trenerska

6


Opracowywanie i realizacja projekt贸w UE

Marketing w Twoim przedsi锚biorstwie I Marketing dla firm

7


Zapraszamy do wspó³pracy z nasz¹ firm¹ !


AMD GROUP