__MAIN_TEXT__

Page 1


ÚVOD CENTROGLOB Košice s.r.o. je obchodná firma, ktorá dodáva na slovenský trh produkty firmy MILESI z Talianska. Firma MILESI vznikla v roku 1947. V roku 1970 firma vytvorila združenie IVM, ktoré sa stalo najväčším združením vyrábajúci materiál výhradne pre drevospracujúci priemysel. V súčasnosti vyrába firma MILESI ročne 35 000 ton a skupina IVM 75 000 ton náterových hmôt určených na povrchovú úpravu dreva. Firma vyrába širokú škálu lakov, farieb a moridiel pre špičkové dokončovanie stolárskych výrobkov pre interiéry a exteriéry. Základné a konečné laky na nábytok, laky na parkety, polyesterové základné laky, laky kombinované t.j. kombinácia polyuretánov s akrylátmi alebo nitrocelulózou, vytvrdzované UV žiarením, farbítka do lakov, moridlá, rôzne prípravky pre zlepšenie fyzikálnych vlastností lakov a v neposlednej rade nové výrobky pre povrchovú úpravu riediteľné vodou. Voči stále narastajúcemu tlaku k zachovaniu čistého ovzdušia nezostáva firma Milesi v ústraní. V západnej Európe platili štyri normy o čistote a znečisťovaní ovzdušia, norma 80/779, 82/884, 84/360 a 85/203. Na základe poznatkov z týchto noriem vznikla nová norma, ktorá obsahuje najprísnejšie nariadenia táto norma má názov DPR 203. Všetky produkty firmy Milesi boli znovu preskúšané a túto veľmi prísnu normu spĺňajú. Zo širokej ponuky povrchových úprav ponúkame stručný výber najpoužívanejších výrobkov.

Základné informácie Základnou filozofiou našej firmy je maximálne uspokojiť potreby zákazníkov a preniesť jeho starosti v oblasti náterových hmôt na nás. Základný sortiment náterových hmôt máme okamžite k dispozícií v našich predajných skladoch po celom Slovensku, kde udržujeme stálu zásobu. Vo veľmi krátkych lehotách vám zaistíme farebné emaily podľa stupnice RAL a NCS alebo akýkoľvek odtieň, pri dodaní farebnej vzorky.

OBSAH POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉR Základné laky interiérové 1.a. 1.b. 1.c. 1.d.

polyuretánové transparentné základy – LBA akrylátové transparentné základy polyesterové transparentné základy kombi základ LAC

3 3 3 4

Biele a čierne základné farby 2. a. 2. b.

polyuretánové základné farby polyesterová základná farba

4 4

Vrchné laky interiérové 3. 3.a. 3.b. 3.c. 3.d. 3.e. 3.f. 3.g. 3.h. 3.i. 3.j.

Polyuretánové transparentné vrchné laky LGA, LDA, LEC laky s nižším obsahom sušiny LGA 2000 - 2001 štandardné laky LGA 20 - 24 laky so zvýšenou odolnosťou voči oderu LGA01-05 laky na zvislú aplikáciu LGA 562 - 566 lak na báze kyseliny kombinované polyuretánové konečné laky LEC kombinované laky po chemickom bielení LGA 18058 veľmi tvrdý lak, odolný voči oderu LGA 190 akrylátový lak LUA 440 - 445 lesklé laky LDA

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7

Vodné laky 4.a. 4.b. 4.c. 4.d.

základné laky transparentné vodné základné farby vodné transparentné vrchné laky vodné transparentné parketové laky

8 8 8 9

1


5. 6. 7. 7. a. 7. b. 7. c. 8. 9.a. 9.b. 9.c. 10.a. 10.b. 10.c. 10.d. 10.e. 10.f. 10.g. 10.h. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. a . 18. b . 18. c . 18. d. 18. e . 18. f . 18. g . 18. h. 18. i. 18. j. 18. k . 18. l . 18. m . 18. n . 19. 19. a .

Polyuretánové štruktúrne laky ÚV materiály Polyuretánové pigmentové úpravy čierna farba pre kresbu otvorenej póry matné a lesklé úpravy Kromosystém Y2K vodné úpravy Kromosystém Y2K - interiérové Polyuretánový izolátor LQA 836 Syntetický vosk Prírodný včelý vosk HOLZWACHS W (PNZ) Moridlá s pozitívnym efektom CPT Moridlá CLT - Kromolux Moridlá CHT – riediteľné vodou PASTEL Moridlá CFT – riediteľné vodou Moridlá CMT – riediteľné vodou Moridlá CFT Kromolight – riediteľné vodou Patina – starobilý efekt Efekt zmrznutého dielca Oleje Farbítka do lakov - CKT Odstraňovač starých náterov LSC Tužidlá LNB Riedidlá LZC Prísady LTC Príprava zmesi polyuretánovych hmôt Brúsenie dreva Technológie povrchových úprav Otvorené póry – interiér Zatvorené póry – interiér Používanie špeciálnych moridiel Milesi v praxi a možné efekty Povrchová nevosková úprava Povrchová vosková úprava Morenie pórovitých drevín (dub) Morenie na základný lak Morenie vodou Vytieranie pórov iným odtieňom Zvýraznenie plasticity laku Bielenie buku pomocou moridiel riediteľných vodou Bielenie buku pomocou moridiel riediteľných organickými riedidlami Bielenie dubu pomocou moridiel riediteľných vodou Exteriérové moridlo v interiéri Ohňuvzdorné povrchové úpravy Základné priehľadné ohňuvzdorné laky

Litrové ceny zmesí pre interiér Materiálové náklady na 1 m2 plochy v Sk – interiér Litrové ceny zmesí pre výrobu rakiev Materiálové náklady na 1 m2 plochy v Sk – exteriér Tabuľka tvrdosti a oderuvzdornosti lakov Milesi

2

9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20


POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉR ZÁKLADNÉ LAKY INTERIÉROVÉ 1.a. Polyuretánové transparentné základy - LBA Vhodné ako základy na nábytkové dosky, rámy, profily. Vyznačujú sa výborným plnením, roztekaním a dobrou brúsiteľnosťou, rýchlym schnutím. LBA 26 /5,25/ Druhá zložka: Riedidlo:

transparentný, 45% sušiny, zatvorená póra, štandard LNB 42, LNB 77, LNB 500, LNB 18, LNB 190, LNB 20 - 50% 10-30% LZC 1026, LZC 18, LZC 70

LBA 38 /25/ Druhá zložka: Riedidlo:

transparentný, 50% sušiny, vysoká tvrdosť, dobrá brúsiteľnosť, zatvorená póra, vysoká kvalita LNB 42, LNB 18, LNB 190, LNB 20 - 50%, 10- 30% LZC 1026, LZC 18, LZC 70

LBA 22 /25/ Druhá zložka: Riedidlo:

transparentný, rýchle schnutie, ľahké brúsenie, sušina 42% 50% LNB 20, LNB 42, LNB 500, LNB 77 otvorená póra 10-30% LZC 1026, LZC 18, LZC 70

LBA 528 /25/

transparentný, striekanie aj v elektrostatickom poli, sušina 51%, tixotropný, na stoličky a iné (tixotropny na úkor priehľadnosti) LNB 42, LNB 500 50% 10-30% LZC 1026, pre elektrostatickú aplikáciu LZC 13

Druhá zložka: Riedidlo: LBA 29 /25/ Druhá zložka: Riedidlo:

rieši problém belenia pri poškodení povrchu, vysoko priehľadný, tyxotropný, sušina 46% LNB 42 50% 10-30% LZC 1026, 70

1.b. Akrylátové transparentné základy LJA 99 /25/

transparentný, UV filter, sušina 27%, vysoko priehľadný, akrylátový, ponúkaný pre javor, čerešňu, buk (sušený vzduchom) Druhá zložka: LNB 99 - 10%, zabraňuje šednutiu, môžeme použiť aj ako izolátor Riedidlo: 5-20% LZC 1026, 70, 8643 (platí pre radu LBA) Spotreba pri striekaní: 120 - 150 g/m2 Doba spracovateľnosti: 1 - 3 hodiny (platí pre radu LBA) Doporučená konečná úprava: rada LGA, LDA

1.c. Polyesterové transparentné základy - LRA, LPA Vhodné ako základy pre rady LDA, LGA, LPA Vyznačujú sa vysokým plnením (90 - 95% sušiny), krytím a odolnosťou proti rozpúšťadlám konečných úprav. LRA 52 /25/ Druhá zložka: Tretia zložka: Riedidlo:

transparentný tixotropný, sušina 90% katalyzátor LOB 810, LOB 5 - 2% urýchľovač LOB 828 LZC 1000 - 5-20%

LRA 94 /25/ Druhá zložka: Tretia zložka: Riedidlo:

transparentný lak, sušina 90%, špec. hmotnosť 1,056 katalyzátor LOB 810, LOB 5 - 2% urýchľovač LOB 828 LZC 1000 - 5-20% (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

3


Doba spracovateľnosti:

LOB 810 15 minút LOB 5 25 minút Pozn.: LOB 5 používame proti zazelenaniu, na predĺženie času spracovania zmesi na cca 20 - 30 min. pri teplote 20 oC. Spotreba pri striekaní: max. celkom 400 gramov zmesi / 1 m2.

1.d. Kombinovaný polyuretánový základ - LAC Vhodný pre priemyselné spracovanie na polievacích linkách. Podstatne dlhšia doba spracovateľnosti. LAC 18502 /25/

transparentný, sušina 28%

LAC 80 /25/ transparentný, sušina 36% namáčací lak drobné výrobky (namáčanie) Druhá zložka: LNB 39 alebo LNB 99, LNB 110, LNB 837 (5-10%) nemusí sa dávať Riedidlo: LZC 1026, 18 (10-30%) Spotreba pri striekaní: 100 - 150 g/m2 Doba spracovateľnosti s tužidlom: 24 hodín Doporučená konečná úprava: rada LEC

2. Biele a čierne základné farby 2a. polyuretánové základné farby Vhodné ako základy pre rady NCS alebo RAL Y2K. Vyznačujú sa vysokým plnením, krytím a odolnosťou proti rozpúšťadlám konečných úprav. Vhodné na MDF a iné materiály. LBR 15 /1,5,25/ biely plniaci Druhá zložka: tužidlo LNB 77, 190 -35% - 50% (2,5;12,5), sušina 71% LBR 16 /25/ biely plniaci Druhá zložka: Riedidlo:

sušina 82%, špecifická hmotnosť 1,65 tužidlo LNB 16 - 30% LZC 1026, 18 - 10% - 30%

LBR 90 /5,25/ čierny Druhá zložka: tužidlo LNB 77, 190 - 50%(2,5;12,5), sušina 67% Riedidlo: LZC 1026, 70 - 10-30% Riedenie podľa použitého striekacieho zariadenia 10-30% Spotreba pri striekaní: 1 kg zmesi = cca 6-8 m2 Doba spracovateľnosti: otvorená doba 3 hod. (podľa teploty, vetrania, vlhkosti)

2b. Polyesterová základná farba Vhodný ako základ pre rady KKR; KHR. Vyznačujú sa vysokým plnením (90-95% suš.), krytím a odolnosťou proti rozpúšťadlám konečných úprav. LRR 2 biely /25/ Druhá zložka: Tretia zložka: Riedidlo: Spotreba pri striekaní: Doba spracovateľnosti:

sušina 93% katalyzátor LOB 810, LOB 5 - 2% urýchľovač LOB 828 - 2% LZC 1000 - 5-20% celkom 400 až 600 g zmesi na 1 m2 2 hodiny LOB 5 - 4 hodiny

LRR 6A04 biely /25/ sušina 84%, bezstearitový, alkalik - bez výrazného zápachu Druhá zložka: katalyzátor LOB 5 (1) - 2% Tretia zložka: urýchľovač LOB 828 (1) - 2% Riedidlo: LZC 1000 - 5-20% Spotreba pri striekaní: 400 až 600 g zmesi na 1 m2 Doba spracovateľnosti: 8 hodín (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.) 4


VRCHNÉ LAKY INTERIÉROVÉ 3. Polyuretánové transparentné vrchné laky LGA, LDA, LEC Vhodné pre povrchovú úpravu nábytkových dosák, rámov, profilov. Vyznačujú sa výbornou priehľadnosťou, tvrdosťou, príjemným omakom a chemickou odolnosťou.

3.a. LGA 20 - 24 štandardné laky vyšší obsah sušiny, 2-5% hladší povrch LGA 020 lesklý /25/ 70% lesk suš. 49% LGA 22 matný /5, 25/ 22% lesk suš. 48% LGA 20 polomatný /25/ 53% lesk suš. 46% LGA 23 hlboký mat /25/ 14% lesk suš. 33% LGA 210 matný /25/ 30% lesk suš. 48% LGA 24 veľ. hlb. mat /5, 25/ 5% lesk suš. 33% LGA 21 hodv. mat /1, 5, 25/ 40% lesk suš. 47% Druhá zložka: tužidlo LNB 42, 77, 18, 110, 190, 20, 500 - 50% väčšia tvrdosť lesk + 15% Riedidlo: LZC 1026, 18, 70 - 10-30% Doba spracovateľnosti zmesi s tužidlom: 3 hod Spotreba materiálu: 1 kg / 6-8 m2 Doporučený základ: LBA

3.b. LGA 01-05 Laky so zvýšenou odolnosťou proti oderu, hodvábny na dotyk, sušina 44% LGA 01 /25/ 80% lesku LGA 03 /25/ 40% lesku LGA 05 /25/ 15% lesku LGA 02 /25/ 52% lesku LGA 04 /25/ 25% lesku Druhá zložka: tužidlo LNB 42, 18, 20, 77, 110 - 50% vyššia tvrdosť Riedidlo: LZC 70, 18, 1026 - 10-40% Doba spracovateľnosti zmesi s tužidlom: 2-3 hod., vhodný základ LBA 38

3.c. LGA 531 - 536 vrchné laky na zvislú aplikáciu (tixotropné) Zvlášť vhodný pre stoličkársku výrobu, drevina buk, sušina 44% LGA531 lesklý /25/ 65% lesk LGA534 matný /25/ LGA532 polomat /25/ 45% lesk LGA535 hlboký mat /25/ LGA533 matný /25/ 30% lesk LGA536 veľmi hlboký mat /25/ Druhá zložka: 50% LNB 500, pre lepšie plnenie 50% LNB 42 Riedidlo: LZC 1026, pre elektrostatickú aplikáciu LZC 13, 18 - 10-30% Doba spracovateľnosti zmesi s tužidlom: 2 hodiny, vhodný základ LBA 528

20% lesk 10% lesk 3% lesk

3.d. polyvalentný (vysokokvalitný - stoly, prac. plochy, exponované miesta) LGA 232 /25/ 30% lesk Druhá zložka: tužidlo LNB 42, 77, 110, 18, 20 - 50% Riedidlo: LZC 1026, 70, 8643, 18 - 10-30% Spotreba materiálu: 1 kg / 4 -7 m2 Doporučený základ: LBA, LRA, LPA LGA 24691 /25/ lesk 25% základ-vrch (polyvalent) vysoko odolný proti poškrabaniu Druhá zložka: LNB 24418 - (12,5) 50%, sušina 51% Riedidlo: LZC 1026, LZC 70,18

3.e. LFA 32 vrchný lak na báze kyseliny /25/ 35% lesk, sušina 38%, špecifická hmotnosť 0,949 Polyvalentný lak základ vrch na všestranné použitie, nábytok, schody, stoly Druhá zložka: LOB 6 - 10% Riedidlo: LZC 1026 - 20-50% (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

5


3.f. LEC kombinované polyuretánové konečné laky Vhodné pre povrchovú úpravu nábytkových dosák, profilov. Od rady LGA sa hlavne líši dobou spracovateľnosti a kratšou dobou schnutia. Pre svoje vlastnosti sú tieto laky určené k priemyselnému spracovaniu v polievacích linkách. Lak je možné použiť aj ako základ a bez tužidla s nižšou tvrdosťou. Sušina 23%. LEC 565 /25,200/ 10% lesku LEC 563 30% lesku LEC 564 /25,200/ 20% lesku LEC 561 /25,200/ 20% lesku LEC 562 /25,200/ 40% lesku Druhá zložka: tužidlo LNB 39, LNB 110, LNB 18, LNB 837, LNB 99 - 5-10% Riedidlo: LZC 1026, 18 - 10-40% LEC 23454 (25) 20% lesk tixotropný nestekavý viacvrstvový kombinovaný lak sušina 26% LEC 23581 (25) 40% lesk tixotropný nestekavý viacvrstvový kombinovaný lak sušina 26% Doba spracovateľnosti zmesi s tužidlom: 16 hod Doporučený základ: LAC rada alebo 2x LEC Pred dosiahnutie tixotropného - nestekavého laku LTC 16804 - 1-2% LEC 80 /25,200/ 30% lesku namáčací lak, drobné výrobky

3.g. kombinovaný polyuretánový lak Vysoká kvalita Vhodný pre bežnú nábytkársku výrobu. LGA 811 /25/ 60% lesk LGA 814 /25/ 20% lesk LGA 812 /25/ LGA 815 /25/ 10% lesk LGA 813 /25/ 30% lesk Druhá zložka: tužidlo LNB 99 (5) Riedidlo: LZC 1026, 70, 18 Doba spracovateľnosti 2 - 3 hodiny LEC 12928 /25,200/ maximálna kvalita, lesk 23% lesk, sušina 27% Druhá zložka: tužidlo LNB 99, 837, 110 - 10% (nie je nutné) Riedidlo: LZC 1026 - 10-30% Doba spracovateľnosti: 16 hodín

40% lesk

3.h. LGA 190 veľmi tvrdý lak /najtvrdší lak/, odolný proti oderu, parkety, schodiská /protišmyková štruktúra/ LGA 190 /1,5,25/ 25% lesk sušina 50% Druhá zložka: 50% LNB 190, LNB 110, LNB 20 Riedidlo: LZC 70, 18 10 - 30% (LTC 70) Poznámka: V prípade dreviny s otvorenou pórou (dub, jelša, jaseň) je potrebné použiť materiál LQA 836 - izolátor. Doba spracovateľnosti zmesi s tužidlom: 2 hod Spotreba materiálu: 1 kg / 6-8 m2 Doporučený základ: rada LBA, LRA

3.i. Akrylátové laky a farby Vhodný pre bežnú nábytkovú výrobu, hlavne javor, čerešňa, oderuvzdorný, nežltnúci, efekt prírodného ako keby nelakovaného vosku špec. hmotnosť 0,921, sušina 25% LUA460 leský /25/ 65% lesku LUA463 matný /25/ 25% lesku LUA461 polomatný /25/ 50% lesku LUA464 matný /25/ 15% lesku LUA462 polomatný /25/ 35% lesku LUA465 hlboký mat /25/ 10% lesku LUA930 matný /25/ 30% lesku všestranné požitie: schody, nábytok, podlaha, barový pult polyvalent, základ vrch Druhá zložka: tužidlo 10% LNB 99, LNB 837 Riedidlo: LZC 1026, 70, 18, 10-30% 6 (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)


Doba spracovateľnosti zmesi s tužidlom: 3 hodiny Spotreba materiálu: 1 kg / 6 m2 Doporučený základ: rada LJA 99 Vysoko tvrdý akrylát aj na vertikálne striekanie, všeobecné pužitie LUA 118 /25/ 5% lesk, sušina 15%, špec. hm. 0,9 Druhá zložka: tužidlo LNB 99, LNB 837 /5/ - 10% Riedidlo: LZC 1026, 18, 70 Doba spracovatelnosti: 3 hodiny Akrylátový polyvalentný lak všestranné použitie základ vrch nábytok, parkety, podlaha LUA 134 /25/ 20% lesk, sušina 24%, špec. hm. 0,94 Druhá zložka: tužidlo LNB 99, LNB 837 /5/ - 10% Riedidlo: LZC 1026, 18 Doba spracovatelnosti: 4 hodiny Akrylátový proti poškrabaniu, vysoko odolný, veľmi kvalitný, barové pulty, vysoko exponované miesta LGA 6087 /25/ 4% lesk, sušina 32%, špec. hm. 0,95 Druhá zložka: tužidlo LNB 607 - 20% Riedidlo: LZC 70, 18 Doba spracovatelnosti: 3 hodiny Akrylatová biela farba základ vrch nežltnuca KKR 513 /25/ Druha zložka: tužidlo LNB 99, LNB 837 /5/ - 10% Riedidlo: LZC 70 Fosforeskujúci lak - počas dňa naakumuluje svetlo a v noci žiari LUA 6037 /1/ 4% lesk, sušina 19% Druhá zložka: tužidlo LNB 99 - 25% Riedidlo: LZC 70, 18 - 30-50% Doba spracovatelnosti: 4 hodiny

3.j. Vrchné povrchové úpravy lesklé Transparentné laky s vysokým leskom (možnosť leštenia pri tužidle LNB 110) KDA 1 /0,7; 3,5; 25/ vysoký lesk 100% lesk, sušina 60% Druhá zložka: tužidlo LNB 110 - 50-80% leštiteľné tvrdé Riedidlo: LZC 70 - 10-30% LTC 40 spomaľovač Doba spracovatelnosti: 3 hodiny Vhodný podklad polyester LRA LDA 834 /5/ parketový lak, vysoký lesk 100% lesk, vhodný na nanášanie aj štetcom Druhá zložka: tužidlo LNB 834 - 100% Riedidlo: LZC 70, 18 - 10-30% LTC 40 spomaľovač Doba spracovatelnosti: 8 hodin Využitie: parkety, zárubne, obklady, chaty (interiér) Spotreba pri striekaní: 1 kg zmesi = 6-8 m2 Doba spracovateľnosti: KDA 1 - 3 hodiny, LDA 834 -18 hodín Doporučené základy: pre KDA 1 - rada LRA; pre LDA 834 - môže sa použiť LDA 834 LDA 846 /5,25/ vysoký lesk 90% lesk, sušina 45%, nízka náročnosť spracovateľnosti Druhá zložka: tužidlo LNB 837 - 50% Riedidlo: LZC 70, 8643, 1026 (10-30%) Doba spracovatelnosti: 5 hodin Využitie: povrchová úprava rakiev, stredne vysoký lesk LCC 16554 vrchný lak nitro bezfarebný lesklý, 80% lesk, sušina 25%, špec. hmotnosť 0,93 Riedidlo: LZC 1026, LZC 1024 - 30% Využitie: zvlášť vhodný na namáčanie a do polievacích liniek, striekanie výroba rakiev (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

7


LRA 870 /25/

transparentný polyester polyvalentný leštiteľný navysoký lesk, sušina 90%, špec. hmotnosť 1,056 Druhá zložka: tužidlo LOB 810 alebo LOB 5 - 2% Tretia zložka: urychľovač LOB 828 - 2% Riedidlo: LZC 1000, LZC 9246 Otvorená doba: LOB 810 - 15 min, LOB 5 - 25 min Vysoko tvrdý viacvrstvový parketový lak na všeobecné použitie LUA 930 /25/ 30% lesk, sušina 27%, špec. hmotnosť Druhá zložka: LNB 99 - /5/ Riedidlo: LZC 1026, 70, 18 - 30-50% Využitie: absoltútne všestranné v interiéri Doba spracovatelnosti: 2 hodiny Biely lesklý polyesterový vrchný náter (možnosť leštenia) LPR 6A010 /25/ sušina 67%, špec. hm. 1,43 Druhá zložka: tužidlo LOB 5 - 1,3% Urýchľovač: 3,2% Riedidlo: LZC 70 - 30% Doba spracovatelnosti: 15 minút Akrylátový konečný lesklý leštiteľný lak LDA 401 /25/ 100% lesk, sušina 45%, špec. hm. 0,98 Druhá zložka: tužidlo LNB 110 - 60-80% Riedidlo: LZC 70 + 5% LTC 40 Doba spracovatelnosti: 3 hodiny LDA 6070 /25/ 100% lesk Druhá zložka: tužidlo LNB 99 - 60-80% Riedidlo: LZC 70, 18

4. Vodné laky - INTERIÉROVÉ 4.a. základné laky transparentné Vhodné pod vodou riediteľné transparentné vrchné laky na masívy a dýhovaný nábytok s veľmi dobrým plnením a výbornou transparentnosťou. HAC 8 /25/ tixotropný, dobrá cena špec. hmotnosť 1,050 sušina 33% univerzal HAC 5/5,25/ transparentný, tixotropný špec. hmotnosť 1,030 sušina 36% uzavr. póra vhodný aj do elektrostatického poľa HAC 7/25/ tixotropný - stoličky špec. hmotnosť 1,045 sušina 37% Sušenie na dotyk 1 hodina, do hĺbky 12 hodín

4.b. Vodná základná farba Vhodné pod vodné vrchné emaily na rôzne druhy výrobkov. Vyznačujú sa plniacou schopnosťou, krátkymi časmi schnutia, vynikajúcou brúsiteľnosťou. HBT 6A04 /5;25/ biely základ, tužidlo nieje nutné, je len na zvýšenie chemickej odolnosti HAT 3 /5;25/ zákl. biely

4.c. Vodné transparentné vrchné laky jednokomponentné Vhodné na masívne a dýhované nábytkové dielce, kde sa vyžaduje použitie materiálu neobsahujúceho organické rozpúšťadlá. Výborná odolnosť proti oškrabaniu a transparentnosť. Otvorená póra. HEC 550/5,25/ lesk 65% špec. hmot. 1,000 sušina 32% HEC 552/5,25/ lesk 30% špec. hmot. 1,000 sušina 32% HEC 553/5,25/ lesk 20% špec. hmot. 1,000 sušina 32% HEC 556/5,25/

8

lesk 5%

špec. hmot. 1,000

HSC 6A053/5,25/ lesk 30% špec. hmot. 1,000 (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

sušina 32% sušina 36%


HSC 6A017/25/

lesk 30%

špec. hmot. 1,02

sušina 28%

špec. hmot. 1,02

sušina 32%

PW7T 9063/25/ lesk 30% špec. hmot. 1,04 Spotreba pri striekaní 100 - 120 g/m2 Sušenie na dotyk 1 hodiny, do hĺbky 12 hodín

sušina 30%

HSC 6A023 tixo nestekavý/25/

lesk 30%

4.d. Vodné transparentné vrchné laky dobrý pomer cena a kvalita Vysoká kvalita, výhodná cena, parketové laky. HPC 5/5,25/ jednokomponentný základný lak HPC 20/5,25/ jednokomp. lak zvlašť tvrdý lesk 60%(20) špec. hmot. 1,060 sušina 32% nanáša sa striekaním HPC 23/5,25/ jednokomp. lak zvlašť tvrdý lesk 30% špec. hmot. 1,042 sušina 32% nanáša sa striekaním HPC 24/5,25/ jednokomp. lak zvlašť tvrdý lesk 15% špec. hmot. 1,042 sušina 32% nanáša sa striekaním HPC 33/5,25/ jednokomp. lak zvlašť tvrdý lesk 20% špec. hmot. 1,045 sušina 30% nanášanie valčekom, štetcom HPC 32/5,25/ jednokomp. lak zvlašť tvrdý lesk 30% špec. hmot. 1,045 sušina 30% nanášanie valčekom, štetcom HPC 31/5,25/ jednokomp. lak zvlašť tvrdý lesk 50% špec. hmot. 1,045 sušina 30% nanášanie valčekom, štetcom HPA 43/5,25/ dvojkomp. lak zvlašť odolný lesk 20% druhá zložka HNB 40 5-10% vysoká kvalita nanášanie valčekom, štetcom HPA 41/5,25/ dvojkomp. lak zvlašť odolný lesk 50% druhá zložka HNB 40 5-10% vysoká kvalita nanášanie valčekom, štetcom

4.e. vodné transparentné vrchné laky dvojkomponentné Tužidlo nie je nutné pridávať ale po pridaní stúpa chcmická odolnosť. Požitie: stolová plocha, kuchynský nábytok, iné... HEC 61/5,25/ dvojkomponentný lesk 60% špec. hmot. 1,020 sušina 33% HEC 63/5,25/ dvojkomponentný lesk 30% špec. hmot. 1,020 sušina 33% HEC 65/5,25/ dvojkomponentný lesk 10% špec. hmot. 1,020 sušina 33% Druhá zložka: HNB2 10% alebo možnosť bez použitia tužidla HEC 71 /5,25/ jedno alebo dvojkomponentný lesk 50% špec. hmot. 1,020 sušina 33% HEC 73 /5,25/ jedno alebo dvojkomponentný lesk 30% špec. hmot. 1,020 sušina 33% HEC 74 /5,25/ jedno alebo dvojkomponentný lesk 20% špec. hmot. 1,020 sušina 30% HEC 75 /5,25/ jedno alebo dvojkomponentný lesk 10% špec. hmot. 1,020 sušina 30% Druhá zložka: HNB11 1% alebo možnosť bez použitia tužidla.

5. Polyuretánové štruktúrne laky, farby Vhodné ako konečná úprava hlavne na dosky MDF. Vyznačujú sa výborným krytím, príjemným ohmatom a svojou štruktúrou vytvárajú svoj špeciálny efekt. PX 91 /5/ Pridáva sa do LGA, Y2K v objeme 5 -100% podľa potrebnej hrúbky rastra. Druhá zložka: tužidlo 50%, ku objemu namiešaného laku pre LGA: tužidlo LNB 42, 77, 18, 110, 190, 500 pre LKR: tužidlo LNB 7, 110, 77, 190 Riedenie podľa LGA a Y2K

(Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

9


6. UV Materiály VXA, VXC, VYA, VYC Základné a vrchné laky k vytvrdeniu ktorých sa používa ultrafialové žiarenie. Na nanášanie týchto materiálov sú najekonomickejšie valcové nanášačky, ktoré nanášajú tenkú vrstvu náterovej hmoty. Tým je zaručená max. úspora náterových hmôt. Náterová hmota je v linke po nanesení a odparení riedidla vytvrdená priechodom pod UV lampami. Firma Milesi ponúka širokú škálu týchto materiálov. V prípade záujmu prosím informujte sa.

7. Polyuretánové pigmentové úpravy matné a lesklé vzájomne miešateľné 7a. Biela farba určená pre kresbu otvorenej póry s , možnosť polievania (kancelársky nábytok) LET 10 /25/ lesk 30% sušina 36% Doporučené tužidlo: LNB 110, LNB 837 - 5-10% Doporučené riedidlo: LZC 1026 Riedenie: 20-30% Doba spracovateľnosti: 14 - 16 hodín

7.b. Polyuretánové matné a lesklé pigmentové úpravy - farby Kromosystém Y2K Tento systém využíva na výrobu farebného odtieňa transparentné a biele konvertory (základy) do ktorých sa pridávajú farebné pasty rada KMT. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť akýkoľvek odtieň podľa stupnice RAL, NSC alebo podľa predloženej vzorky. MATNÉ úpravy: Konvertory: KGA1 /1,5,25/ transparentný, 20% lesk, sušina 50% KGA2 /1,5,25/ transparentný, 50% lesk, sušina 48% KKR 1 /1,5,20,25/ biely, 20% lesk, sušina 67% LKR 132 /1,5,25/ biely, 20% lesk, sušina 66%, bez mo6nosti miešania Druhá zložka: LNB 77, 18, 190, 110 - 50% Riedidlo: LZC 1026, 18, 70 - 10-30% Doba spracovateľnosti: 2 hodiny Doporučené základy: LBR 30, 90 (50% LNB 77), LBR102, LBR 16, HBT6A04 LESKLÉ úpravy: Konvertory: KDA1 /1,5,25/ transparentný, 100% lesk, sušina 60% KHR1 /1,5,20,25/ biely, 100% lesk, sušina 71% Druhá zložka: LNB 110, LNB 50 - 80% Riedidlo: LZC 70 - 10-30% LTC 40 - spomaľovač zabraňuje bublinkám Doba spracovateľnosti: 2 hodiny Doporučené základy: polyester LRR10, LRR6A04 Pasty pre PU a NC laky: miešaním s NC lakmi sa znižuje cena materiálu oproti polyuretanom KMT10 /3,5/ biela špecif. hmot. 1,910 KMT20 jasná žltá špecif. hmot. 0,985 KMT21 /3,5/ citrónovo žltá špecif. hmot. 1,590 KMT22 zlatá žltá špecif. hmot. 1,080 KMT23 /3,5/ žltá oxid špecif. hmot. 1,080 KMT40 zelená špecif. hmot. 1,080 KMT50 /3,5/ jasná ružová špecif. hmot. 1,021 KMT51 ružová špecif. hmot. 0,995 KMT53 /3,5/ ružová oxid špecif. hmot. 1,600 KMT60 červená bordó špecif. hmot. 1,060 KMT70 /3,5/ fialová špecif. hmot. 1,040 KMT80 modrá špecif. hmot. 1,060 KMT90 čierna špecif. hmot. 1,040 Doporučené základy: LBR, HAT 3

7c. Vodné pigmentové úpravy - farby Kromosystém Y2K - INTERIÉROVÉ Tento systém využíva na výrobu farebného odtieňa transparentné a biele konvertory (základy) do ktorých sa pridávajú farebné pasty rada HMT. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť akýkoľvek odtieň

10

(Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)


podľa stupnice RAL, NSC alebo podľa predloženej vzorky. Konvertory: HKA 01 transparentný, 50% lesk HKA 03 transparentný, 20% lesk HKA 04 transparentný, 10% lesk HKR 14 biely, 20% lesk HKR 15 biely, 10% lesk Doporučené základy: HAT 3 (10% HNB 2); HBT 6A04, LBR Pasty pre vodné systémy: HMT 100 biela HMT 300 oranžová HMT 200 žltá HMT 400 zelená HMT 210 žltá citrónová HMT 500 červená HMT 220 žltá zlatistá HMT 510 ružová HMT 230 žltá oxidovaná HMT 580 červená HMT 240 žltá HMT 530 červená oxidovaná

HMT 550 červená koncentrovaná HMT600 bordová HMT700 fialová HMT800 modrá HMT900 čierna HMT 910 čierna

8. Polyuretánový izolátor - LQA 836 Vhodný ako izolátor (zabraňuje prenikaniu vlhkosti do materiálu) na MDF dosky a masív. Vhodný pod konečné úpravy rady LKR, LHR, LGA, LEC. Použitie: vlhkejšie prostredie - kúpeľne, kuchyne, vinárne. Zamedzuje siveniu dielcov. LQA 836 /5,25/ izolátor, LNB 837 /5;12,5/ tužidlo - 100% Doba spracovateľnosti zmesi s tužidlom: 15 - 18 hod. Spotreba pri striekaní: 60-80 g/m2 1 vrstva Doporučené riedidlo: LZC 1026, 70 - 0 -10%

9.a. Umelý vosk XHC 6 /1,5,25/ Slúži na konečnú povrchovú nábytkovú úpravu moridiel rady CPT, možnosť nanášania striekaním, štetcom. 2 vrstvy.

9.b. Prírodný včelý vosk HOLZWACHS W (PNZ) 9.c. Moridlá riediteľné vodou s pozitívnym voskovým efektom CPT „IRIDOL“ Základný napúšťací lak CPC 70, CPC 80 CPT 11 /1,5/ biela CPT 14 /1,5/ CPT 12 /1,5/ žltá CPT 15 /1,5/ CPT 13 /1,5/ červená CPT 17 /1,5/ Odtiene rady CPT sú vzájomne miešateľné.

hnedá oranžová zelená

CPT 18 /1,5/ modrá CPT 19 /1,5/ čierna

10.a. Moridlá - CLT „KROMOLUX“ Moridlá rady CLT sú vhodné pre morenie masívu a dýhy. Dajú sa nanášať striekaním, namáčaním, nanášaním špongiou. Moridlá sú dodávané ako koncentráty. Na riedenie sa dá použiť voda alebo riedidlo. Základné odtiene možno vzájomne miešať (informácie - recept pre miešanie vo vzorkovníku). Pri riedení vodou je možné moridlá CLT miešať s CHT a CFT. Riedenie, miešanie atď. je nutné prevádzať v plastových nádobách. CLC 20, CFC 4 /1,5/ pojivo pre riedenie vodou na zvýšenie kvality moridla CLC 30 /1,5/ pojivo pre riedenie organickým rozpúšťadlom (riedidlom) na zvýšenie kvality Riedenie: voda, LZC 1000 Doporučené množstvo 0,1 - 1 diel pojiva na 1 diel koncentrátu CLT 1 /0,2,1,5/ žltá (pre dýhu) CLT 7 /0,2,1,5/ antik orech CLT 2 /0,2,1,5/ oranžová CLT 8 /0,2,1,5/ modrá (nie dub) CLT 3 /0,2,1,5/ červená CLT 9 /0,2,1,5/ čierna CLT 4 /0,2,1,5/ starý orech CLT 10 /0,2,1,5/ biela (riediteľná v acetone) CLT 5 /0,2,1,5/ stredný orech CLT 11 /0,2,1,5/ žltá (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

11


CLT 6 /0,2,1,5/

svetlý orech

CLT 12 /0,2,1,5/ hnedá CLT 18 /0,2,1,5/ mahagón

10.b. Moridlá - CHT riediteľné vodou „PASTEL“ Morenie nábytku z jaseňu, dubu, buku a borovice bežnými spôsobmi nanášaním. Moridlá majú pastelové odtiene a dobrú stálosť na svetle. Odtiene možno vzájomne miešať. Vnútorné použitie (interiéry). Ponuka odtieňov vo vzorkovníku. CHT 101 /0,2;1,5/ biela CHT 106 /0,2;1,5/ hnedá CHT 102 /0,2;1,5/ žltá jasná CHT 107 /0,2;1,5/ zelená CHT 103 /0,2;1,5/ žltá oxid CHT 108 /0,2;1,5/ modrá CHT 104 /0,2;1,5/ žltá CHT 109 /0,2;1,5/ čierna CHT 105 /0,2;1,5/ červená CHC 100 /1,5/ priehľadné pojivo na zvýšenie kvality Moridlá CHT je možné miešať s moridlami CFT a CLT, ak sa riedia s vodou. Riedenie vodou: 1-4 diely Priehľadné pojivo CHC 100 sa používa pre vyjasnenie farieb hlavne pre mäkké drevo a stálosť farieb v objeme 0,5 - 1 diel pojiva na 1 diel moridla alebo ako riedidlo.

10c. Moridlá CFT riediteľné vodou „KROMOFIX“ Morenie dreva na pastelové polopriesvitné odtiene. Moridlá majú výbornú homogénnosť farby a prenikavosť do rôznych druhov drevín ako jaseň, dub, javor, smrek a borovica. Moridlá majú pastelové odtiene a dobrú odolnosť voči svetlu. Pretože sú kolorovacie,zostávajú na povrchu a nevnikajú do pórov, vytvárajú tým rovnomernosť farebného povrchu. Preto sú výhodne používané pri morení obtiažne farbiteľných drevín, ako je buk alebo čerešňa. Základné odtiene sa dajú navzájom miešať. Moridlá CFT sa môžu navzájom miešať aj s moridlami CHT a CLT, ak sú tieto riediteľné vodou. Nedoporučujeme použitie moridiel bez pridania pojiv CFC. Pojivo zvyšuje rovnorodosť a kvalitu. CFT1(5, 0,2) žltá šp. hm. 1,08 suš.15% CFT4(5, 0,2) oranžová šp. hm. 1,08 suš.15% CFT2(5, 0,2) hnedá šp. hm. 1,08 suš.15% CFT9(5, 0,2) čierna šp. hm. 1,06 suš.12% CFT3(5, 0,2) červená šp. hm. 1,04 suš. 9% CFT16565 modrá šp.. hm.1,05 suš.15% CFC5(5, 0,2) pojivo pre striekanie CFC7(5, 0,2) pojivo pod vodné materiály CFC2(5, 0,2) pojivo pre namáčanie, hubkou CFC100 priehľadné pojivo, používa sa na vyjasnenie farieb Doporučené pomery na miešanie: 5 dielov pojiva na 0,5-1 dielu koncentrátu a 4-4,5 dielov vody. Spotreba: striekanie 20 - 60 g/m2 máčanie 50 - 100 g/m2 Sušenie: 8 hodín

10.d. Moridlá CMT riediteľné vodou Sú to špeciálne moridlá vyrábané pre priemyselné použitie. Ich homogénnosť a rovnorodosť ich predurčuje pre použitie na problematické morenie drevín, ako sú napríklad dyhy čerešne, kde iné moridlá vytvárajú škvrny. Základné odtiene sa dajú navzájom miešať. Moridlá CMT sa navzájom miešajú len s koncentrátmi moridiel CFT. Nie je možné miešať ich s inými moridlami! CMT 02 oranžová šp. hm.1,08 suš. 15% CMT 09 čierna šp. hm. 1,06 suš. 12% CMT 03 červená šp. hm.1,04 suš. 9% Doporučené pomery na miešanie: 0,7-0,8 dielov CMT na 0,1-0,2 dielu koncentrátu a 10-15 dielov horúcej vody. Spotreba: striekanie 20 60 g/m2 Sušenie: 8 hodín 10.e.

12

(Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)


Moridlá pre štýlový nábytok s rustikálným efektom - CNT „RUSTIKAN“ Nanášajú sa polievaním, striekaním na pórovité dreviny. Vyznačujú sa vysokou koncentráciou, zjednotením povrchu, dobrou svetlostálosťou a vykreslením pór. Moridlá je možné navzájom miešať a riediť vodou od 100 - 200%. CNT 11(5) orech CNT 12(5) orech antik CNT 13(5) orech červenkastý CNT 14(5) orech tmavý CNT 15(5) medová

10.e. Moridlá riediteľné vodou - CFT - „KROMOLIGHT“ Sú to špeciálne moridlá vyrábané pre priemyslové použitie- Ich homogénnosť a rovnorodosť ich predurčuje pre použitie na problematicky moriteľných drevinách, ako sú napr. dýhy čerešne, kde iné moridlá vytvárajú škvrny. Základné odtiene je možné navzájom miešať. Moridlá CFT - KROMOLIGHT je možné navzájom miešať len s koncentrátmi moridiel CFT - KROMOFIX. S inými moridlami riediteľnými vodou sa miešať nedajú. CFT 30(1,5) orech šp. hm. 1,04 suš. 9% CFT 35(1,5) mahagón šp. hm. 1,06 suš. 12% CFT 31(1,5) žltá šp. hm. 1,08 suš. 12% CFT 36(1,5) čerešňa šp. hm. 1,08 suš. 15% CFT 32(1,5) oranžová šp. hm. 1,08 suš. 12% CFT 37(1,5) zelená šp. hm. 1,06 suš. 12% CFT 33(1,5) červená šp. hm. 1,04 suš. 12% CFT 39(1,5) čierna šp. hm. 1,06 suš. 12% CFT 34(1,5) hnedá šp. hm. 1,06 suš. 12% LTC 3 (1,5) pojivo CFT 4A05(1,5,25) biela šp. hm. 1,2 doporučené pomery pri miešaní: 7 - 8 dielov CFT - KROMOLIGHT : 1 - 2 diely koncentrátu CFT KROMOFIX : 1 - 2 diely vody pojivo LTC 3 zvýšenie kvality rovnorodosti a tyxotropicity spotreba: striekanie 40 - 80 g/m2 sušenie: 8 hodín

10.f. Patina - starobilý efekt Pre získanie starobilého vzhľadu nábytku. Ide o špeciálne úpravy po morení a nanesení základného náteru. Patiny sú riediteľné: a) polyuretánovými riedidlami – tento typ je striekaný na základ a potom vytretý flanelom b) acetónom - patina je nastriekaná a potom vyčesaná oceľovou vlnou c) vodou – patina je po nastriekaní kartáčovaná CQT 98 farba červeno-hnedá, riedidlo LZC97, LZC 17982 - acetón CQC 14292 transparentná, riedidlo voda, túto patinu je možné prifarbovať moridlami rady CLT, CHT, CFT CQT 12209 žltá CQT 12212 čierna CQT 12210 červená CQT 13000 biela CQT 12211 modrá

10.g. Efekt zmrznutého dielca CWC 6A01 /1/ špec. hm. 1,11 Poznámka: Ako vrchný lak je dobré použiť akrylát pre jeho dobrú priehľadnosť.

10.h. Oleje YGCFA017 /1,5/ olej na bežné použitie parkety, nábytok a iné spotreba 60-80g/m2 cca 12 m2 z 1 l, namáčanie, striekaním, štetcom, válčekom YGCFA024 /25/

olej na priemyselné použitie (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

13


11. Farbítka do lakov - CKT „COLORANTI“ Ide o pigmenty farieb v roztoku riedidla. CKT 300 /0,2;1/ modrá CKT 340 /0,2;1/ tmavý orech CKT 380 /0,2;1/ červená CKT 310 /0,2;1/ žltá CKT 350 /0,2;1/ stredný orech CKT 390 /0,2;1/ čierna CKT 320 /0,2;1/ oranžová CKT 360 /0,2;1/ hnedá CKT 330 /0,2;1/ mahagón CKT 370 /0,2;1/ zelená Farbítka možno použiť od 1 do 5% pre lazúrovanie polyuretánových a nitro lakov, nemožno ho pridať do kyselinotvrdnúcich lakov. Farbítka sa dajú vzájomne miešať do rôznych odtieňov.

12. Odstraňovač starých náterov - LSC LSC 1331 - číry odstraňovač starých náterov Výborný univerzálny odstraňovač, vhodný pre akékoľvek staré nátery. Starý náter sa natrie odstraňovačom, ktorý sa nechá pôsobiť tak dlho až vrstva náteru zmäkne a je ju možné ľahko odstrániť špachtľou. Doba pôsobenia je rôzna, podľa druhu náterovej hmoty, zbytky odstraňovača je potrebné umyť acetónom. Odstraňovač je tiež možné použiť ako rozpúšťadlo do striekacích zariadení (riedi sa acetónom 50%).

13. Tužidlá LNB; HNB Tužidlá sú druhé komponenty do polyuretánových hmôt. Sú svojimi vlastnosťami prispôsobené konkrétnym typom náterových hmôt, ktoré nielen vytvrdzujú, ale tiež zlepšia alebo upravujú ich vlastnosti. Preto je potrebné používať len doporučené kombinácie komponentov a správne množstvo. Pri odmeriavaní tužidiel je potrebné si uvedomiť, že všetky doporučené pomery sú uvedené v hmotnostných pomeroch. Tento pomer sa u niektorých náterových hmôt môže výrazne líšiť. Špecifické hmotnosti tužidiel sú v rozmedzí 0,934 – 1,069 kg/l, ale niektoré náterové hmoty ako napr. základy LBR, dosahujú špec. hmotnosť až 1,50 kg/l LNB 77 univerzálne tužidlá LBA, LGA, špec. hmot. 0,945, sušina 24,5% LNB 42 pre PUR, rýchlejšie tvrdne, špec. hmotnosť 0,973 g/cm3, sušina 29,4% LNB 20 pre PUR, tužidlo so stredne dobrou pružnosťou a výbornou tvrdosťou (schody) LNB 500 pre PUR, rýchlo tvrdne, špec.hmotnosť 0,951 g/cm3, sušina 24% LNB 18 pre PUR: LGA, LKR, LHR priehľadnosť, kvalita LNB 190 pre PUR, tužidlo dosahujúce veľkú pružnosť a pevnosť náterovej hmoty, zabraňuje žltnutiu. Používa sa do lakov na namáhané plochy (parkety). Mierne zvyšuje lesk. Špec. hmot. 0,934, sušina 24,6%, je málo reaktívny (podkladový lak je nutné obrúsiť k zvýšeniu adhézie) LNB 50 špec. hmotnosť 1,069, sušina 50,1%, používa sa do transp. PUR s vysokým leskom (LDA) LNB 110 pre PUR, tužidlo obsahuje látky zabraňujúce žltnutiu náterovej hmoty, vysoká sušina 42,45%, špec. hmot. 1,005, zamedzuje tvorbe bubliniek v laku LDA, LHR na leštenie LNB 837 špeciálne pre impregnáciu LQA836, špec. hmot. 0,979, sušina 31,5% LNB 99 tužidlo pre akryláty, zabraňuje žltnutiu, špec. hmot. 0,94, sušina 42,5% HNB 2 do rady HAC6, HEC 60 HNB 11 tužidlo do HEC70 LNB 16 tužidlo do LBR 16 HNB 40 tužidlo do vodných parketových lakov LOB 6 tužidlo do reaktývnych lakov LOB 810 katalyzátor na polyester špec. hmot. 1,10

14

(Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)


LOB 828 urýchľovač do polyesteru špec. hmot. 0,92 LOB 5 pomalý katalyzátor do polyesteru špec. hmot. 1,1

14. Riedidlá LZC Riedidlá sú originálne produkty MILESI. Ich množstvá a typy použité pre danú náterovú sú len odporúčané. Skutočné množstvo riedidla použitého v danom prípade závisí na momentálnych okolnostiach a požiadavkách na konečný výsledok. LZC 1000 acetón, veľmi rýchle sa odparuje, používa sa pre striekanie moridiel a pre čistenie, špec. hmot. 0,792, predlžuje spracovateľnosť polyesterov LZC 1026 PUR riedidlo univerzálne, tiež pre nitro, aplikácia pri teplotách 17-23 0C, špec. hmot. 0,85 kg/l, stredné LZC 18 riedidlo stredné pomalé LZC 70 PUR riedilo, veľmi pomalé, špec. hmot. 0,883 kg/l LZC 13 riedidlo pre materiály na elektrostatické nanášanie, špec. hmot. 0,885 LZC 50 riedidlo pre materiály na elektrostatické nanášanie, špec. hmot. 0,904 kg/l stredne rýchle LZC 8643 PUR riedilo, pomalé, špec. hmot. 0,849 kg/l, vysoká kvalita LZC 941 riedidlá pre PUR materiály, nie je zdraviu škodlivé LZC 97 riedidlá pre liehové moridlá pre pomalé schnutie, pre valcové nanášanie, špec. hmot. 0,918 LZC 17236 riedidlo na moridlá

15. Prísady zlepšujúce a upravujúce vlastnosti laku LTC Prísady môžu byť použité ak je nutné upraviť vlastnosti náterovej hmoty vo vzťahu k lakovanému materiálu alebo k okolitým podmienkam fyzikálnym a technologickým. LTC 1 urýchľovač reakcií všetkých PUR a akrylátu, pridať 1-2% do laku, nikdy nie do 2.komponentu LTC 12 zlepšuje rozlievanie a uniformitu zmatňovadla, 1-2% do 1.komponentu LTC 14 elektrostatické nanášanie, zlepšuje el. vodivosť, 1-3% LTC 15 odstraňuje bubliny v pigmentových PUR lakoch, 1-3%, nepoužívať do transparentých LTC 17 aditívum zlepšujúce vlhkostné vlastnosti lakovaného filmu a adhézii pórovitých drevín, 5-10% LTC 22 ÚV filter, zlepšuje farebnú stálosť, do základu a vrchu, 2-4% do 1.komponentu LTC 23 zmatňovadlo, znižuje lesk, 1-7% do 1.komponentu, účinnosť sa znižuje s percentom lesku LTC 24 promoter PUR materiálov, podporuje reakciu všetkých PUR materiálov, pridať s LNB9066 2% v zime LTC 25 odpeňovač PU, pomáha odvzdušneniu PU mat., 1% do PU LTC 27 účinný odpeňovač PU, pomáha odvzdušneniu PU mat., nedávať do transparentných, 1% do PU LTC 30 zlepšuje rozlievanie a tvrdosť univerzálnych materiálov, základ i vrch, 4% do 1.komp. LTC 31 zjasňujúce aditívum do PU založ. na peroxid. a kobalt. promot., redukuje kobalt. zeleň a „GREY EFFECT“, 1-2% LTC 16804 prísada na zdvihnutie tixotropičnosti hlavne LEC 1-2% LTC 13373 LTC 21725 prísada na sklo (matné polyuretány 0,5%) LTC 23889 prísada na melamín (foliovaná DTD, MDF 1%) LTC 18494 prísada antysilikón 0,5-1% LTC 23889 nitro proti beleniu pri vlhkosti 3-5% (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

15


LTC 40 LTC 5 LTC 9

spomaľovač odparovania, pre všetky PUR a nitro, zlepšuje roztekavosť, zvyšuje dobu sušenia, pridáva sa 5-10% do prvého komponentu eliminuje vlhkosť v NC materiáloch pri vysokej relatívnej vlhkosti, 3-6%, nikdy nie do PUR odpeňovač do PUR základov, 1-3% výnimočne 5%, nikdy nie do PUR mat vrchu

16. PRÍPRAVA ZMESÍ POLYURETÁNOVYCH HMÔT Pred použitím je potrebné laky skladovať aspoň 1 deň v miestnosti s teplotou 20° C. Laky pred použitím dôkladne premiešajte, matovadlá sa usadzujú na dne. Základné a vrchné laky nanášajte čo najskôr. Pripravte si len toľko zmesi, aby ste ju spracovali do 3 hodín. Dodržujte pokyny pre zloženie zmesi. Zmes laku, tužidla a riedidla vždy poriadne premiešajte. Ihneď po aplikácií je potrebné striekacie zariadenie prepláchnuť riedidlom. Spolymerizovaná zmes, náterová hmota sa ťažko odstraňuje. Polyuretánové laky zasychajú proti prachu za cca 15 minút, napadané nečistoty alebo iné defekty (napr. poškodenie pri montáži a pod.) odstránite po vytvrdnutí náterového filmu prebrúsením a prestriekaním. Pripravenú zmes po premiešaní necháme asi 1 minútu odstáť, aby sa všetky komponenty spolu chemicky naviazali. Vždy stojí za námahu udržiavať v striekarni maximálnu čistotu a poriadok. Pri dodržaní týchto zásad práce dosiahnete s náterovými hmotami firmy MILESI špičkovú kvalitu povrchových úprav. VŠETKY MATERIÁLY JE POTREBNÉ PRED POUŽITÍM ZAMIEŠAŤ!

17. BRÚSENIE DREVA Pred každým nanášaním vrchných materiálov je potrebné drevo kvalitne prebrúsiť. DOPORUČENÉ BRÚSENIE: - dvojpásová brúska:

- jednopásová brúska

1. pás zrno 80-100 2. pás zrno 120 3. ručné brúsenie zrno 150-180 1. pás zrno 120 2. ručné brúsenie zrno 150-180

18. TECHNOLÓGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 18.a. OTVORENÉ PÓRY - INTERIÉR Povrchová úprava kopíruje pórovitú štruktúru podkladu, vykreslí póry. Nanášame vždy 1 x základný lak, 1 x vrchný lak 1. Brúsenie podkladu: brúsny papier zr. č. 80,100 2. Morenie: je potrebné nechať podklad dokonale vyschnúť 12-24 h (hlavne vodou riediteľné moridlá) 3. Základný lak: LBA 26 - jeden nános: celkove 100-120 g/m2 - riedidlo: LZC 1026 10-30% 4. Brúsenie základ. laku: brúsiť min. po 3-5 hod., brúsny papier č. 220-280 (stearit) Brúsny papier sa nesmie zanášať, lak sa musí prášiť.

16

(Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)


5.

6.

Vrchný lak: LGA 20-24 - striekať po prebrúsení základného laku, (odstrániť brúsny prach) - jeden nános: celkove 100-120 g/m2 - riedidlo: LZC 1026 30% (LZC 70, 8643) Stohovanie a montáž: najlepšie na druhý deň, min. však po 12 - 16 hod.

18.b. ZATVORENÉ PÓRY - INTERIÉR Povrchová póra uzatvorí podklad hladkou plochou, póry sú celkom zaliate. Nanášame 1-2 x základný a 1 x vrchný lak 1. Brúsenie podkladu: č. p. 80, 150 2. Morenie: je potrebné nechať podklad dokonale vyschnúť (hlavne vodou riediteľné moridlá) 3. Základný lak: LBA 38 (LBA 26, 528) - jeden až dva nánosy - riedidlo LZC 1026 15-20% - prípadný druhý nános cca 1-3 hodiny po 1. nánose - ak nanášame druhý nános po viac ako 5-6 hod., po 1. základe, je potrebné tento základ prebrúsiť 4. Brúsenie základného laku: zr. č. 220, 240 - nekvalitné brúsenie základného laku nános vrchného laku nezakryje, naopak zvýrazní - pri brúsení sa brúsny papier nesmie zanášať, lak sa práši 5. Vrchný lak: LGA 20-24, LGA 01-05 striekať čo najskôr po obrúsení zákl. laku, dobre oprášiť a ofúkať od brúsneho prachu - jeden nános cca 120 g/m2 - riedidlo LZC 1026 cca 20% 6. Stohovanie, montáž: najlepšie až na druhý deň, najskôr však po 12 - 16 hodinách

18.c. POUŽÍVANIE ŠPECIÁLNYCH MORIDIEL MILESI V PRAXI A MOŽNÉ EFEKTY CPT rada sú moridlá určené pod voskovú úpravu a vosk napodobujúce úpravy.

18.d. Povrchová nevosková úprava, zachovanie prírodného vzhľadu dreva 1. 2. 3.

CPC 70 (živica) 98% + 2% CPT (moridlo) nanášanie hubou, štetcom, striekaním LJA 99 + 10% LNB 99 + 30% LZC 1026 LUA 460 - 465 + 10% LNB 99 + 30% LZC 1026

18.e. Povrchová vosková úprava 1. 2.

CPC 80 (živica) 98% + 2% CPT (moridlo) XHC 6 priehľadný vosk (alebo prírodný čistý vosk PNZ, informuj sa)

18.f. MORENIE PÓROVITÝCH DREVÍN (DUB) 1.

2. 3.

CLT 10% + CLC 30 10% + CIC 12 30% + LTC 40 50% + LZC 70 (1026) na riedenie Ak sa pridá CIT 9, zvýrazní póru na čierno, ak sa pridá CIT 3 zvýrazní póru na červeno. Ak sa pridá CIT 12 (30-40%) nie je nutné dávať základný lak a môže sa priamo striekať vrchný lak. LBA 26 + 50% LNB 42 + 10-30% LZC 1026 LGA 22 + 50% LNB 42 + 30% LZC 1026 (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

17


18.g. MORENIE NA ZÁKLADNÝ LAK používa sa pri dýhovaných dielcoch a spárovke, kde preráža lepidlo a nie je možné použiť klasické moridlá 1. LBA 26 + 50% LNB 42 + 30% LZC 1026 brúsenie 2. CLT 10% + 10-15% CLC 30 + 10% CIC 12 + 200-300% LZC 1026 (LZC 70) Použiť podľa možnosti CLT neobsahujúce čierny pigment (CLT 11, 2, 3, 7, 1). Pri použití CLT s čiernym pigmentom (CLT 4, 5, 6) môže dôjsť k výraznému zdôrazneniu pórov, ktoré je väčšinou nežiadúce. 3. LGA 21 + 50% LNB 42 + 30% LZC 1026

18.h. MORENIE VODOU 1. 2. 3.

CLT 10% + 10-15% CLC 20 + 200-300% vody LBA 26 + LNB 42 50% + LZC 1026 30% LGA 22 + LNB 42 + 30% LZC 1026

18.i. VYTIERANIE PÓROV INÝM ODTIEŇOM 1. 2. 3.

pórovitý materiál nastriekame LKR polyuretánovou farbou po zaschnutí sa do pórov votrie moridlo CHT koncentrát prelakovať LGA 20-24 + 50% LNB 77 + 30% LZC 1026

18.j. ZVÝRAZNENIE PLASTICITY LAKU CIT 9280 biele farbivo, pigment použiť s CKT do vrchného laku 0,2-1% max. nanášať viac tenkých vrstiev vrchného laku, striekať do zavlhlého mokrého laku.

18.k. BIELENIE BUKU POMOCOU MORIDIEL RIEDITEĽNÝCH VODOU Pre rovnorodý povrch buku bez použitia peroxidu CFC2 2293,0 g pre striekanie použite CFC5 Voda 2408,5 g CHT101 180,0 g aplikácia striekaním CFT1 21,4 g CFT2 2,3 g CFT4 8,0 g

18.l. BIELENIE BUKU POMOCOU MORIDIEL RIEDITEĽNÝCH ORGANICKÝMI RIEDIDLAMI Pre rovnorodý povrch buku bez použitia peroxidu LZC17982 6620 g LZC97 500 g CIC12 1530 g CIT9280 300 g CLT1 20 g CLT2 10 g CLT9 5g

18

(Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)


18.m. BIELENIE DUBU POMOCOU MORIDIEL RIEDITEĽNÝCH VODOU Pre rovnorodý povrch dubu bez použitia peroxidu CFC2 1800,00 g pre striekanie použite CFC5 Voda 2000,00 g CHT101 250,00 g aplikácia striekaním CFT1 1,80 g CFT2 0,01 g CFT4 0,01 g

18.n. EXTERIÉROVÉ MORIDLO V INTERIÉRI Povrchová úprava zabezpečuje kombináciu exteriérového moridla (rada XHT) s interiérovým lakom (rada HAC, HEC). Možnosť využitia zjednotenia farebnosti výrobkov exteriérových s interiérovými. 1. Brúsenie podkladu - podľa druhu drevín (napr. pre mäkšie dreviny brúsne zr. 120 -150). 2. Morenie - rada XHT - podľa druhu drevín (napr. pre dub rada XHC 20 v odtieni rady XHT 8 - 19) v max. nánose 80 - 100 g/m2, možnosť namáčania (hl. malé dielce). 3. Sušenie -min. 6 hodín. 4. Základný lak - rada HAC 5, 6, 8 (str. 7) v max. nánose 180 - 200 g/m2, 1 - 2 vrstvy. 5. Sušenie - do hĺbky min. 6 hodín. 6. Brúsenie - zr. 280 - 320 STEARIT. 7. Konečný lak - rada HEC 60, 500, 54 (str. 8) v max. nánose 90 - 120 g/m2. 8. Montáž - po 30 hodinách, - stohovanie po 7 dňoch.

19. OHŇOVZDORNÉ ÚPRAVY Ohňovzdorné produkty garantujú odolnosť voči požiaru, ktorý požaduje zákon klasifikovaný ako „1 trieda ohňu odolné“. Celá rada ohňovzdorných lakov a farieb je kvalitou porovnateľná s tradičnými polyuretánovými materiálmi. Certifikáty na všetky fyzikálne vlastnosti je možné požiadať u Vášho dodávateľa. Ohňovzdorné povrchové úpravy nachádzajú svoje uplatnenie hlavne pri požiarnych deliacich konštrukciách a požiarnych uzáveroch. Splnenie všetkých noriem je testované v laboratóriách podľa medzinárodných noriem.

TEST Odolnosť voči chladu Odolnosť voči svetlu Odolnosť voči poškrabaniu TEST na chlad

NORMA UNI EN 12720/97 UNI 9427/89 - 20 ore UNI 9428 UNI 9429

Popis D trieda 3 - stupnica (**) Úroveň: 3 Úroveň: 5

* test bol urobený na bielom podklade a výsledok závisí od druhu dreva, ktorý bol použitý

19. a.) Základné priehľadné ohňuvzdorné laky LUA431 /25/ LUA433 /25/ LUA434 /25/ LUA435 /25/ LUA433-10 /25/ Tužidlo: Riedidlo:

60% lesk 20% lesk 10% lesk 5% lesk biela farba 20% lesk 10% LNB 99 LZC 1026 - 10-30% (Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)

19


LITROVÉ CENY ZMESÍ PRE INTERIÉR, EXTERIÉR (€/l) bez DPH za najväčšie možné balenia Cena €/l

TUŽIDLO pomer

Cena €/l

RIEDIDLO pomer

Cena €/l

Cena zmesi €/l

LEC 564 LBA 26 LBA 528 LRA 15

3,15 3,59 3,75 3,90

LNB 42 (50%) LNB 42 (50%) LNB 77 (30%)

4,95 4,95 5,09

LZC 1026 (30%) LZC 1026 (20%) LZC 1026 (20%) LZC 1026 (20%)

2,47 2,47 2,47 2,47

3,00 3,86 3,95 3,95

Farba

HAC 8 HSC 6A17H HSC 6A53 HBT 6A04

6,00 4,00 5,35 5,30

0,00 0,00 0,00 0,00

Voda (0%) Voda (0%) Voda (0%) Voda (0%)

0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 4,00 5,35 5,30

Vrchny lak PARKET BIELA

LEC 564 LGA 21-22 LGA 190 LKR 132

3,15 5,46 7,07 7,00

7,49 4,95 10,92 5,09

LZC 1026 (30%) LZC 1026 (20%) LZC 70 (20%) LZC 1026 (20%)

2,47 2,47 3,21 2,47

3,31 4,95 7,75 5,90

Lak Biela

HSC 6A17H HSC 6A53 HKR 14

4,00 5,35 12,75

0,00 0,00 0,00

Voda (0%) Voda (0%) Voda (0%)

0,00 0,00 0,00

4,00 5,35 12,75

Základ. lak Farba Voda

LNB 837 (10%) LNB 42 (50%) LNB 190 (50%) LNB 77 (50%)

Materiálové náklady na 1 m2 plochy v € - INTERIÉR nános cca 120 g/m2 Materiál

1 x základ

€ / m2

1 x konečný

€ / m2

Spolu €

Transparent Transparent Transparent Biela PU Parketovy

LEC 564 LBA 38 LBA 26 LBR 15 LBA 26

0,38 0,52 0,48 0,49 0,48

LEC 564 LGA 232 LGA 20-24 LKR 132 LGA 190

0,41 0,73 0,61 0,74 0,97

0,79 1,25 1,09 1,23 1,45

Voda cena Voda stand. Voda kvalita Voda kvalita

HSC 6A17 HEC 42, HSC 6A53 HAC 8 HBT 6A04

0,50 0,66 0,75 0,66

HSC 6A17 HEC 42, HSC 6A53 HSC 6A53 HKR 14

0,50 0,85; 0,66 0,66 1,60

1,00 1,32 1,41 2,26

Aktualizované 9. 2015

20

Ceny sú len orientačné pre vytvorenie cenovej predstavy.

LAK

Pri výpočte nie je rátané s prestrekmi

(Údaj v zátvorke je balenie, v ktorom je materiál dodaný.)


Profile for Mikulas Toth

Katalóg č. 3  

Katalóg lakov MILESI

Katalóg č. 3  

Katalóg lakov MILESI

Advertisement