Page 1

Centre Suport és  un equip  multidisciplinari  d'experts  professionals de  la psicologia i la  reeducació


Un centre  especialitzat a  proporcionar  atenció global i  solucions de  suport 


Infants, adolescents i  adults que pateixen,  d’una forma directa o  indirecta, les  conseqüències de  patologies  psicològiques,  d’aprenentatge o  socials.


El treball en equip ens  permet oferir‐te una  atenció global, integral i  coordinada entre tots  els professionals  (psicòlegs, psiquiatres,  pedagogs i mestres)  implicats en la  intervenció.


Molts pares i  familiars hem patit  haver de coordinar i  explicar el que diu el  psiquiatra, el  psicòleg, el mestre. 


Com a usuaris, no és  millor que els  professionals parlin  entre ells i ens  expliquin d’una  manera senzilla i  entenedora allò que  ens preocupa? 


¿Per què és important un equip?:


• Per estalviar temps  • Per evitar errors i  equivocacions i  treballar segurs  • Per gaudir d’una  atenció molt  qualificada 


• Per disposar de l’opinió de diferents especialistes  • Per evitar desplaçaments  i consultes  • Per tenir tota la  informació centralitzada i  els recursos coordinats en  un sol centre


Per què al Centre Suport?: • Innovadora metodologia de  treball • Un diagnòstic rigorós i minuciós  és la clau de l’èxit alhora que ens  permet saber en quin lloc ens  trobem i dissenyar un pla de  suport personalitzat. 


Els nostres informes,  innovadors i diferents,  ens permeten preparar  el pla de suport, on  llistem objectius,  estratègies i programes  d’activitats a posar en  pràctica.


Les nostres  intervencions es revisen  de manera sistemàtica  per informar, a pares i  mestres, a les reunions  trimestrals de seguiment  dels progressos  detectats.


Pla de suport individual i específic • Tota intervenció respon a un bon diagnòstic  sobre el qual decidir QUÈ HEM DE FER.  • Nosaltres et prepararem un pla de suport  individual i específic. Aquest pla guiarà la  intervenció de tots els implicats,  especialistes, pares, mestres, avis, germans • Suport per als nens però també per als  pares, germans i escola que necessiten saber  què fer i com fer‐ho per millorar els  resultats.


Els nostres valors 1. Treballar mà a mà amb les persones de forma pro activa  i constant.  2. NO esperar, actuar i anticipar‐se.  3. Actuar i modificar els plans de SUPORT adequant‐se a les  exigències i noves situacions. 4. Proposar, comunicar, escoltar, satisfer.  5. La sensibilitat de ser persones treballant amb persones. 6. Complir el que s’ha pactat involucrant‐s’hi en tot  moment.


UNITAT DE PSICOLOGIA CLÍNICA i DE LA SALUT UNITAT D’AVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA. UNITAT DE PSIQUIATRIA UNITAT DE PSICOLOGIA FORENSE. UNITAT DE TRASTORNS DE L’APRENENTATGE I REEDUCACIONS UNITAT DE LOGOPÈDIA UNITAT DE PSICOMOTRICITAT ORIENTACIÓ DE CARRERA PROFESSIONAL


Creiem en la importància  de dur a terme una tasca  integral alhora que  integradora, per no deixar  desatès cap aspecte  (biològic, psicològic,  pedagògic i social) de la  persona, ni entendre’l de  forma separada. Adreçada a adults,  adolescents i nens.  

Presentacio CENTRE SUPORT  

Centre Suport és un equip multidisciplinari d'experts professionals de la psicologia i la reeducació, especialitzats en proporcionar atenció...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you