Page 6

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL

eCENTRE, a.s. IČ: 27149862 Sídlo: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9339

e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE

(eCENTRE)

VYSOKÉ/VELMI VYSOKÉ NAPĚTÍ – DETAIL

1)

Identifikace firmy - dodatek DIČ

Bankovní spojení (číslo účtu/kód banky)

Specifikace odběrného místa Provozovatel distribuční soustavy EAN Název odběrného místa

Adresa odběrného místa Čp./č.or.

Ulice Obec/Město

PSČ

Obor podnikání na odběrném místě Typ měření

Napěťová hladina [kV] Transformátor (vlastní/pronajatý)

Rezervovaný příkon (RP) [kW]

Roční rezervovaná kapacita [kW]:

2)

Měsíční rezervovaná kapacita Kapacita [kW] v rozdělení na kalendářní měsíce pro rezervaci měsíční rezervované kapacity Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Stavy nouze a regulační stupně (RS) Kontaktní osoba v případě vyhlášení regulačních stupňů pro dané OM Jméno Příjmení Telefon

1) 2) 3) 4)

Email

RS č. 3 (%)

RS č. 4 (%)

RS č. 5 (%)

RS č. 6 (%)

RS č. 7 (kW)

Časový posun

Bez regulace

3)

4)

Existuje-li. V případě, že existuje více než 1 OM vysokého či velmi vysokého napětí, specifikujte tato na dodatečném listě ve stejném formátu. Je-li sjednávána. Bezpečnostní minimum. Vyhláška O stavu nouze v elektroenergetice 80/2010 Příloha 1 čl. II. odst. 12.

2 / V19

Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Advertisement