Page 5

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL

eCENTRE, a.s. IČ: 27149862 Sídlo: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9339

e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE

(eCENTRE)

ELEKTŘINA/ZEMNÍ PLYN

ELEKTŘINA/ZEMNÍ PLYN

ČÍSLO ODBĚRNÉHO MÍSTA

SOUČASNÁ PLATBA ZÁLOH

STÁVAJÍCÍ VÝŠE ZÁLOH

U SMLUV NA DOBU URČITOU - TERMÍN MOŽNÉHO ZAHÁJENÍ DODÁVEK (DD.MM.RRRR) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 / V19

Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Smlouva o poskytování služeb - Podnikatel  
Advertisement