Page 1

ÚSPĚCH NA DOSAH


ÚSPĚCH NA DOSAH

OBSAH ÚSPĚCH NA DOSAH Společnost eCENTRE – Proč? Jak? Co? PROČ? Proč se stát Obchodním partnerem eCENTRE? Řekněte, o čem sníte, a dejte si jasný cíl JAK? Jak začít? Jak budu tvořit? Garant – Váš průvodce Nejste v tom sami CO? Unikátní produkty pro vlastní podnikání Co bude náplní mé činnosti? Co tvořím? Dejte příležitost dalším MARKETINGOV Ý PLÁN -

Provize

-

Kvalifikace pro Váš kariérní růst

-

Provizní tabulka pro Obchodní partnery eCENTRE

-

Obchodní a provizní podmínky spolupráce s eCENTRE

VÁŠ OSOBNÍ PLÁN

eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 9339. Tato publikace a veškerý její obsah slouží pouze pro interní potřeby společnosti eCENTRE a pro Obchodní partnery eCENTRE. Copyright © 2013, eCENTRE, a.s.


ÚSPĚCH NA DOSAH

ÚSPĚCH NA DOSAH GRATULUJEME VÁM K VAŠEMU ROZHODNUTÍ … změnit svůj život k lepšímu vydělávat slušné peníze poskytováním produktů a služeb s přidanou hodnotou

Vítězslav Grygar Předseda představenstva a ředitel společnosti eCENTRE, a.s. „Vizionář, filosof a lídr. Ale především velký učitel a inspirace nejen v práci, ale i v umění, jak lépe žít.“

a mít tak možnost dosáhnout úspěchu, splnit si své sny a žít bohatý a smysluplný život.

O ČEM SNÍTE? O dovolené na lodi? Mít vlastní dům a více času pro rodinu? Podnikat podle svých představ a být úspěšným lídrem týmu? Nebojte se říct sami sobě, o čem sníte. Pokud víte, co chcete, víte, proč čtete tento návod „ÚSPĚCH NA DOSAH“. Doporučení: Napište si své sny, svá přání, to, co chcete dělat. Co byste dělali, kdybyste měli dostatek peněz, příležitost a čas. A my Vám garantujeme, že s eCENTRE tuto možnost právě získáváte.

SPOLEČNOST eCENTRE, a.s.

PROČ? JAK? CO? PROČ TVOŘÍ eCENTRE? Pečujeme o lidi Snižujeme náklady Vytváříme Nový obchod Vytváříme Nové distribuční cesty pro dodavatele Vytváříme podmínky pro Osobní rozvoj

JAK TVOŘÍ eCENTRE? Víme, proč chceme tvořit Chodíme do práce rádi Dodržujeme lidské hodnoty Tvoříme s radostí a lehkostí

CO TVOŘÍ eCENTRE ? Snižujeme náklady pro život, pro podnikání

Splňte si své sny. Jsou na dosah! Sdružujeme lidi, podniky, organizace veřejné správy do větších celků a vytváříme rovnocenné partnerství s dodavateli. Sdružením vytváříme velké poptávky. Nabídky na tyto poptávky porovnáváme v elektronické aukci. Zajišťujeme obchodně-administrativní servis klientům, dodavatelům i Obchodním partnerům eCENTRE.

2|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

Naším posláním je PÉČE O LIDI, zaměstnance eCENTRE, obchodní partnery eCENTRE, klienty, i dodavatele. Snižováním nákladů pomáháme společně snižovat tlak z nedostatku financí, který ovlivňuje často naše každodenní jednání a bere nám energii k hledání nových cest a harmonickému fungování v lidské společnosti. Našim KLIENTŮM poskytujeme dosažení úspor u nákupu komodit potřebných k životu v dnešní společnosti, jako je elektřina, zemní plyn, telekomunikace, pohonné hmoty, ale také potraviny, léky a zdravotnický materiál, materiál technického zabezpečení, kam řadíme například kancelářské zboží, čistící potřeby, ale také vybavení, nábytek, aj. Významných úspor dosahujeme také u služeb, ať už se jedná o úklidové, bezpečnostní či jakékoliv další služby. Přidanou hodnotou námi poskytovaných služeb klientům však není jen snížení nákladů, ale také 100% administrativně právní servis s tím spojený.

Naše působení přináší nejen zaměstnání, ale také smysluplnost a radost z práce našim zaměstnancům, tedy ZÁKLADNĚ eCENTRE. Naši lidé pečlivě řídí, připravují a zajišťují kvalitní realizaci procesu poskytovaných služeb, dohlížejí na řádné plnění našeho poslání a jejich zodpovědný a vstřícný přístup umožňuje nám všem vydat se na Cestu k úsporám.

eCENTRE V ČÍSLECH Našim klientům jsme již ušetřili

více než 1 miliardu korun. Naše společnost působí na trhu již od roku 2006, kdy začala prostřednictvím sdružování poptávky klientů, nastavování technologických procesů a využití elektronických aukcí snižovat náklady organizacím veřejné správy. Dnes poskytujeme své služby DOMÁCNOSTEM, PODNIKATELŮM I ORGANIZACÍM VEŘEJNÉ SPRÁVY.

Smyslem naší činnosti je naplňování našeho Poslání. Dáváme tak OBCHODNÍM PARTNERŮM eCENTRE možnost nabízet smysluplný produkt, dosahovat vysokého finančního i kariérního ohodnocení a zároveň se vzdělávat tak, aby práce nebyla už nikdy jen „prací“, nýbrž se stala radostným tvořením s lehkostí. Poskytováním našich služeb a produktů nabízíme DODAVATELŮM možnost nového způsobu oslovení a získání celé skupiny klientů za cenu nižších nákladů, než jsou jejich obvyklé výdaje na reklamu či vlastní obchodní sítě. Přidanou hodnotou našich služeb pro dodavatele je také poskytování administrativního servisu z naší strany. Veškerá komunikace a servis vůči dodavatelům je řízena a poskytována zaměstnanci eCENTRE. Obchodní partneři eCENTRE tak nejsou touto činností nijak zatíženi.

3|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

PROČ? „Lidé nekupují to, co děláte, ale to, proč to děláte.“

PROČ SE STÁT OBCHODNÍM PARTNEREM eCENTRE?

Simon Sinek

Podílím se na velkém díle eCENTRE Sdílím Poslání eCENTRE Vybuduji si vlastní podnikání Vydělávám dle svých snů Jsem posel dobrých zpráv pro klienty

PROČ Motivace

JAK Proces

CO Produkt

Účelem podnikání je služba veřejnosti, služba národu a služba světu. Vždy a jen služba.

ŘEKNĚTE, O ČEM SNÍTE, A DEJTE SI JASNÝ CÍL Mé sny a datum, dokdy si je splníte. Dejte si cíl.

………………………………………… …………………………………………

Vedení a řízení službou je základem úspěchu podnikání. Podniky jsou instituce přinášející kvalitu života a možnosti vzdělání národu. Země bez dobrých podniků, země pouhých spotřebitelů není dobrou zemí. Tomáš Baťa

………………………………………… …………………………………………

Budujte své podnikání s eCENTRE. Splňte si své sny. Jsou na dosah!

4|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

JAK? JAK ZAČÍT?

NEJSTE V TOM SAMI

To nejdůležitější máte úspěšně za sebou. Prvním a často tím nejtěžším krokem v životě je vždy ROZHODNUTÍ. Ještě jednou gratulujeme.

Škola bohatého života. Tak se nazývá vzdělávací podpora, kterou společnost eCENTRE nabízí svým Obchodním partnerům. Krok za krokem Vám prostřednictvím školení a vzájemných setkání pomůžeme získat znalost produktů a s tím spojených procesů.

JAK BUDU TVOŘIT? Sdílím firemní hodnoty Hledám cesty k řešení Učím se a předávám zkušenosti dále Radostně tvořím a s lehkostí

GARANT – VÁŠ PRŮVODCE Průvodcem na cestě k Vašemu kariérnímu růstu bude Váš Garant. Kdo je Garantem? Garant je osoba, která Vás k tomuto podnikání přivedla a díky které jste se začlenil do týmu Obchodních partnerů eCENTRE. Jednou z povinností Garanta je být informován o směrnicích a pokynech eCENTRE a je v jeho zájmu Vám tyto informace dále předávat. Garant bude rovněž Vaším průvodcem na školeních, která bude buď sám organizovat, Vás doprovodí na školení pořádaná společností eCENTRE. Potřebujete jakékoliv informace o produktech a službách eCENTRE? Nevíte jistě, zda znáte dobře zásady a způsoby poskytování kvalitní služby, jakožto podmínky spolupráce s eCENTRE? Neváhejte se obrátit kdykoliv na Vašeho Garanta. Garant má vlastní zkušenosti a informace Vám rád předá, abyste společně budovali kvalitní podnikatelský tým!

Navíc máte možnost učit se od těch nejlepších z Vás a následně pak být sami inspirací novým Obchodním partnerům. „Cílem vzdělávací podpory je zprostředkovávat předávání zkušeností, učit chodit po schodech marketingového plánu, učit produktovým řadám, usnadňovat začlenění nových členů do Vašich týmů a podporovat sdílení dobré praxe.“ Kateřina Dudková Školitel

Škola bohatého života však neznamená pouze edukaci v oblasti produktů a obchodu, ale také možnost šíření našeho společného poslání a hodnot společnosti eCENTRE, na jejichž základech působíme, zároveň si předávat pozitivní energii a být sobě navzájem inspirací. Škola bohatého života obsahuje šest základních typů školení. Start klub Certifikační školení na produktové řady e-Pátek (energetizační Pátek) Produktové školení Velký e-Pátek Školení školitelů Bližší informace najdete v publikaci s názvem Vzdělávací podpora.

5|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

CO? UNIKÁTNÍ PRODUKTY PRO VLASTNÍ PODNIKÁNÍ

CO BUDE NÁPLNÍ MÉ ČINNOSTI? CO TVOŘÍM?

Sdružením (agregací) poptávky dáváme i menším firmám či domácnostem větší sílu. Díky e-Aukci zvyšujeme potenciál úspory prostředků klientů na nákup žádoucího zboží či služby.

Oslovuji klienty Koordinuji sběr podkladů Zajišťuji podpisy smluv mezi klienty a dodavateli Pečuji o klienta Vytvářím pozitivní lidský vztah s klienty Předávám jim dobré zprávy Předávám své zkušenosti svým kolegům a tím si buduji vlastní podnik Tvořím si odměnu

Produkty eCENTRE mají přidanou hodnotu nejen pro samotné klienty, ale pro všechny strany obchodu, tj. pro dodavatele a taktéž pro Vás. Chcete se dozvědět více? Zúčastněte se certifikačních a produktových školení k jednotlivým produktům.

BUĎTE POSLEM DOBRÝCH ZPRÁV Předávat klientům dobrou zprávu, že ušetřili tisíce či v případě firem a organizací i statisíce korun, je radost. Dělejte práci, díky které se stanete poslem dobrých zpráv.

DEJTE PŘÍLEŽITOST DALŠÍM! Pečovat o lidi, poskytovat produkty a služby se skutečnou přidanou hodnotou a vydělávat slušné peníze za slušnou práci. Při tom všem se navíc bavit a pracovat na svém osobním rozvoji. To je příležitost, kterou máte Vy a kterou můžete předávat dalším. Budujte si kvalitní tým a rozšiřujte tak svůj podnik. Dejte příležitost dalším.

Bohdana Boniatti z Ostravy s rodinou. Klientka se zúčastnila červnové e-aukce pro domácnosti.

„Líbí se mi to, že když se nás drobných klientů spojí více, máme už docela silný hlas a můžeme dosáhnout úplně jiných cen.“

Tomáš Hudera, majitel rodinného řeznictví Hudera a syn, z Prahy 6. Účastnil se e-aukce pro domácnosti a následně i e-aukce pro podnikatele. „Moje firma uspoří ročně desítky procent výdajů za plyn i elektřinu. A to je u takové firmy opravdu pořádná úspora,“

6|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

MARKETINGOVÝ PLÁN Vlastní zkušenost, výkon, stabilita

CO JE MARKETINGOVÝ PLÁN OBCHODNÍHO PARTNERA eCENTRE? Jsou to jednotlivé stupně Vašeho podnikání od začátku až po stabilní podnikatelskou strukturu, kterou si vytvoříte. Součástí Marketingového plánu je i systém odměňování, tedy provize a schody kariérního růstu, na které můžete velmi rychle a snadno dosáhnout. Je to Váš Marketingový plán. A záleží jen na Vás, kam chcete směřovat a zda se rozhodnete využít tuto příležitost pouze jako vedlejší přivýdělek nebo se do toho pustíte naplno. Tabulka výkonnostních provizí 3%

188 bodů

6%

375 bodů

9%

750 bodů

13 %

1 500 bodů

16 %

3 000 bodů

18 %

6 000 bodů

21 %

12 000 bodů

Základní stavební prvek podnikatelského týmu neboli ZÁKLADNÍ OSA TÝMU.

7|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

ČEHO MŮŽETE DOSÁHNOUT? ZÁKLADNÍ PROVIZE O CO JDE? Je to odměna za vytvořený osobní výkon.

Počet těchto bodů stanovuje PROVIZNÍ TABULKA pro Obchodní partnery eCENTRE (viz str. 17 tohoto dokumentu).

KDO PROVIZI ZÍSKÁVÁ?

Hodnota jednoho bodu je 36,-Kč. Základní provize je tedy násobek počtu dosažených bodů a hodnoty 36 Kč.

Na tuto provizi má nárok každý Obchodní partner za kvalitně odvedený osobní výkon v souladu s Procesním plánem produktu a Kodexem Obchodního konceptu eCENTRE.

Všechny typy provizí kromě provize stabilizační se generují měsíčně.

Výkon každého Obchodního partnera eCENTRE (dále jen Partnera) je vyjádřen v bodech.

JAK TO MŮŽE VYPADAT? Příklad získání základní provize Dosáhnete-li například v měsíci osobního výkonu ve výši 400 bodů, Vaše základní provize činí 14 400 Kč (400 bodů x 36 Kč).

VÝKONNOSTNÍ PROVIZE O CO JDE?

KDO PROVIZI ZÍSKÁVÁ?

Je to odměna za výši dosaženého osobního výkonu z provizního základu dle „TABULKY VÝKONNOSTNÍCH PROVIZÍ“

Nárok na čerpání výkonnostní provize Partnera vzniká při realizaci výkonu minimálně ve výši 188 bodů měsíčně, a to součtu jak osobního výkonu, tak výkonu partnerů. Podmínkou je vytvořit osobní výkon. Výkonnostní provize se vypočítává z provizního základu (PZ). Provizní základ = stupeň dosažených bodů vyjádřený v korunách.

8|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

VÝKONNOSTNÍ PROVIZE JAK TO MŮŽE VYPADAT?

CHCI PŘIVÝDĚLEK Příklad č. 1 Dosáhnete měsíčního výkonu 200 bodů. Provizní základ v tomto případě činí 6 750 Kč. Základní provize 200 bodů x 36 Kč za bod

7 200 Kč

Výkonnostní provize 3 % z provizního základu 6.750 Kč

203 Kč

Vaše celková provize (CP)

7 403 Kč

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PROVIZNÍM ZÁKLADEM?

PROVIZÍ

ZÁKLADNÍ

A

Při dosažení 1 500 bodů činí provizní základ 54 000 Kč. Základní provize, kdy 1 bod = 36 Kč, je tedy také 54 000 Kč. Při dosažení 2 000 bodů činí provizní základ stále 54 000 Kč (dosažený stupeň 1500 bodů x 36,-Kč). Základní provize, kdy 1 bod = 36 Kč, je 72 000 Kč.

Doporučený další krok: Vybudujte si Základní osu týmu – Dejte příležitost dalším, kteří Vám tak pomohou k vyššímu a stabilnímu příjmu.

BAVÍ MĚ TO A CHCI ZAČÍT PODNIKAT S eCENTRE Příklad č. 2 Dosáhnete měsíčního výkonu 400 bodů. Provizní základ činí 13 500 Kč. Základní provize 400 bodů x 36 Kč za bod

14 400 Kč

Výkonnostní provize 6 % z provizního základu

810 Kč

Vaše celková provize (CP)

15 210 Kč

9|Stránka


ÚSPĚCH NA DOSAH

MANAŽERSKÁ PROVIZE JAK TO MŮŽE VYPADAT?

O CO JDE? Manažerskou provizí se rozumí odměna za vytvořený celkový výkon ve své skupině, a to včetně osobního výkonu dle „Tabulky výkonnostních provizí“ a rozdílu výkonu mezi Garantem a jeho Partnery. Vaše úsilí vložené do předávání zkušeností ostatním bude takto patřičně odměněno.

KDO PROVIZI ZÍSKÁVÁ? Nutnou podmínkou výplaty manažerské provize je spolupráce Garanta, předávání zkušeností dalším Partnerům ve vlastní linii Garanta a pomoc při realizaci výkonů celé jejich skupiny. Pro získání manažerské provize je potřeba minimální měsíční osobní výkon garanta ve výši 100 bodů. Manažerská provize se počítá z vlastního obratu (vlastního výkonu) a obratu celé Vaší skupiny vyjádřené v bodech.

Tabulka výkonnostních provizí 3%

188 bodů

6%

375 bodů

9%

750 bodů

13 %

1 500 bodů

16 %

3 000 bodů

18 %

6 000 bodů

21 %

12 000 bodů

TVOŘÍM A ŘÍDÍM TÝM Příklad č. 1 Váš osobní měsíční výkon je 400 bodů. Současně máte další tři Partnery, kde každý z nich má osobní výkon také 400 bodů. Nyní již generujete výkon součtem dosažených bodů všech Partnerů ve skupině včetně osobního výkonu. Tzn. Vašich 400 bodů + 3 x 400 bodů Partnerů Vaší skupiny. Celkem tedy 1 600 bodů, a proto jste dosáhli na úroveň 13%. Váš osobní výkon je 400 bodů. Provizní základ činí 13 500 Kč. Manažerská provize je stanovena rozdílem dosaženého procenta mezi Vámi (Celkový výkon Vaší skupiny) a jednotlivými Partnery Vaší skupiny. V tomto případě se u všech tří Vašich Partnerů jedná o 7% rozdíl. Výše jednotlivých manažerských provizí se počítá z rozdílu příslušných procent z výkonu jednotlivých linií skupin. Základní provize 400 bodů x 36 Kč za bod

14 400 Kč

Výkonnostní provize 13% z provizního základu osobního výkonu, tj. 13% z 13 500 Kč 1 755 Kč Manažerská provize Partneři dosahují výkonu na úrovni 6%. Vaše manažerská provize se proto počítá jako 7% (13%-6%) z osobních výkonů Partnerů (400 bodů x 36 Kč za bod x 3 Partneři) 3 024 Kč Vaše celková provize (CP)

19 179 Kč

10 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

Manažerská provize je odměna za předávání zkušeností

ALEŠ 13% GARANT Osobní výkon 400 bodů Výkon skupiny 1600 bodů

MONIKA 6% PARTNER 1. LINIE Osobní výkon 400 bodů

PATRIK 6% VIKTORIE 6%

PARTNER 1. LINIE Osobní výkon 400 bodů

PARTNER 1. LINIE Osobní výkon 400 bodů

Doporučený další krok: Na tomto příkladě je ukázán základní stavební prvek pro Vaše úspěšné podnikání. Tzv. Základní osa týmu.

MICHAL PARTNER 2. LINIE

Učte své Partnery v týmu, aby i oni předávali dále své zkušenosti. Duplikujte tak efekt Vámi předaných zkušeností a vybudujte větší podnik.

11 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

MANAŽERSKÁ PROVIZE Nyní si ukážeme příklad dosažení nejvyššího stupně výkonu, tedy 21%.

Základní provize 400 bodů x 36 Kč za bod

DOSÁHL JSEM 21% STUPNĚ VÝKONU

Výkonnostní provize 21 % z Vašeho provizního základu, tj. 21% z 13 500 Kč 2 835 Kč

Příklad č. 2 Předpokládejme, že se věnujete především předávání zkušeností Vašim Partnerům, a proto je Váš měsíční výkon stále jen ve výši 400 bodů. Jako Garant vedete šest dalších Partnerů, kteří realizují své skupinové výkony uvedené na obrázku:

14 400 Kč

Manažerská provize (1 296 Kč + 2 160 Kč + 3 456 Kč + 4 608 Kč + 5 760 Kč + 6 912 Kč) vypočtena dle rozdílového obratu ve skupině 24 192 Kč Vaše celková provize (CP)

41 427 Kč

MONIKA 13% PARTNER 1. LINIE 1 600 bodů

ALEŠ 21% GARANT Osobní výkon 400 bodů Výkon skupiny 12 000 bodů

5% 5 760 Kč

PATRIK 16% PARTNER 1. LINIE 3 200 bodů

JANA 3% PARTNER 1. LINIE 200 bodů

MARTIN 9% VIKTORIE 18 %

PARTNER 1. LINIE 800 bodů

PARTNER 1. LINIE 6 400 bodů

EVA A JINDŘICH 6%

MICHAL

PARTNER 1. LINIE 400 bodů

PARTNER 2. LINIE

12 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

MIMOŘÁDNÁ PROVIZE O CO JDE? Mimořádná provize představuje odměnu za dosažení úrovně 21% ve své skupině (na první úrovni). Tato provize plyne z efektu Vašeho vloženého času a úsilí předat zkušenosti a motivovat Partnery ve Vaší skupině. KDO PROVIZI ZÍSKÁVÁ? Nárok na mimořádnou provizi máte Vy jako Garant, pokud ve své skupině

zrealizujete alespoň jednoho Partnera na 21% první úrovni a současně vytvoříte nejméně 4 000 bodů celkového zbytkového obratu. Z každé vytvořené první linie vzniká nárok na čerpání manažerské provize stanovené procentním rozdílem. V případě 21% první úrovně jak Garanta, tak partnera je tento rozdíl nulový a odměnou v této situaci je právě mimořádná provize za splnění stanovených podmínek. Mimořádná provize je vyplácena dle následující „Tabulky mimořádných provizí“:

Tabulka mimořádných provizí Počet 21% prvních úrovní 1

2-3

4-6 7-9

Celkový zbytkový obrat < 4 000 bodů 4000 - 11 999 bodů > 12 000 bodů < 4 000 bodů 4000 - 11 999 bodů > 12 000 bodů -

Mimořádná provize žádná 7,00 % ze zbytkového obratu 7,00 % z obratu 21% žádná 7,50 % z 50% celkového obratu 21% 7,50 % z celkového obratu 21% 8,00 % z celkového obratu 21% 8,50 % z celkového obratu 21%

Vysvětlivky: Celkový obrat – vlastní obrat a obrat skupiny Zbytkový obrat – obrat skupiny bez obratu 21% Celkový zbytkový obrat – vlastní obrat a obrat skupiny bez obratu vytvořeného partnerem na 21% první úrovni

13 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

MIMOŘÁDNÁ PROVIZE JAK TO MŮŽE VYPADAT?

PRVNÍ 21% LINIE V MÉ SKUPINĚ Příklad č. 1

Patrik a Monika zvýšili svůj výkon na 18% úroveň (6 400 bodů každý). Manažerská provize z jejího výkonu tak bude: 6 912 Kč x 2 13 824 Kč

Vycházejme opět z příkladu Alešova týmu – viz znázornění v předchozím příkladu.

Viktorie však dosáhla výkonu 21%, tedy 12 000 bodů.

Základní provize Váš osobní výkon je i nadále 400 bodů 400 x 36 Kč /1 bod 14 400 Kč

Za úspěch Viktorie tak získáváte místo Manažerské provize již provizi Mimořádnou.

Výkonnostní provize 21 % z provizního základu 13 500 Kč 2 835 Kč Manažerská provize (dle rozdílového obratu ve skupině) - Jana (200 bodů), Martin (800 bodů), a Eva a Jindřich (400 bodů) udělali stejný výkon jako v předchozím případě, tudíž Vaše manažerská provize z jejich výkonu je stejná: 1 296 + 3 456 + 2 160 6 912 Kč

Mimořádná provize Celkový zbytkový obrat (Váš osobní výkon + výkony ostatních mimo Viktorie) je 14200 bodů, dosáhl jste tak dle Tabulky mimořádných provizí na mimořádnou provizi v hodnotě 7 % z celkového obratu 21% první úrovně, tj. 7% z 12 000 bodů Viktorie x 36 Kč za bod 30 240 Kč Vaše celková provize (CP)

68 211 Kč

STABILIZAČNÍ PROVIZE O CO JDE? Stabilizační provize je odměna za určitý počet 21% prvních úrovní ve Vaší skupině po určitou dobu. Je tedy odměnou za Vaše udržitelné výsledky a pomáhá Vám budovat stabilní podnikání.

HLOUBKOVÁ PROVIZE O CO JDE? Hloubková provize je odměna za vybudování určitého počtu 21% prvních a druhých úrovní, tedy linií ve Vaší skupině a jejich přímých podskupinách.

14 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

KVALIFIKACE PRO VÁŠ KARIÉRNÍ RŮST

* Nárok na bonus a karierní pozici vzniká pouze jednou, a to v momentě prvního dosažení dané kvalifikace.

15 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

BUDUJTE SVÉ PODNIKÁNÍ S eCENTRE

16 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

PROVIZNÍ TABULKA pro Obchodní partnery eCENTRE platná od 1. 9. 2013

1 bod = 36,-Kč produktová řada

sektor

komodita

2 roky

Domácnosti

zemní plyn

Soutěžené období

elektrická energie

P1

2 roky

Podnikatelé

e-Aukční síň eCENTRE

telekomunikace

2 roky

PHM - karty

2 roky

zemní plyn

1 nebo 2 roky

elektrická energie

1 nebo 2 roky

telekomunikace

2 roky

základna pro výpočet roční platba klienta

Počet bodů (PB)

do 9000 Kč

6,74

do 12 000 Kč

9,43

do 15 000 Kč

13,47

do 20 000 Kč

16,17

do 25 000 Kč

18,86

do 32 000 Kč

21,56

do 40 000 Kč

24,25

do 49 000 Kč

29,64

nad 49 000 Kč

40,42

do 9000 Kč

1,86

do 12 000 Kč

3,72

do 15 000 Kč

5,58

do 20 000 Kč

8,38

do 25 000 Kč

11,17

do 32 000 Kč

14,89

do 40 000 Kč

16,75

do 49 000 Kč

20,47

nad 49 000 Kč

22,33 PB = (4,5% z objemu ve vysoutěžených cenách) / 36 bude upraveno k 1. 1. 2014

do 1 mil. Kč

PB = (1,5% z objemu ve vstupních cenách) / 36

nad 1 mil. Kč

PB = (1% z objemu ve vstupních cenách) / 36

do 1 mil. Kč

PB = (1,5% z objemu ve vstupních cenách) / 36

nad 1 mil. Kč

PB = (1% z objemu ve vstupních cenách) / 36 PB = (3,5% z objemu ve vysoutěžených cenách) / 36

17 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

PB = (0,32% z nakoupeného objemu ve vysoutěžených cenách) / 36 PB = (0,132% z nakoupeného objemu ve vysoutěžených cenách) / 36

PHM - karty PHM - bencalor

elektrická energie zemní plyn

do 1 mil. Kč bez DPH

1 nebo 2 roky

nad 1 mil. Kč bez DPH. Komoditní burza Praha

PB = (1,5% z objemu ve vstupních cenách) / 36 PB = (1,5% z objemu ve vstupních cenách) / 36 PB = (1,2% z objemu ve vysoutěžených cenách) / 36 PB = (1,2% z objemu ve vysoutěžených cenách) / 36

produktová řada

sektor

komodita

Soutěžené období

výše provize bez DPH

P2 – P3

Podnikatelé

elektrická energie

1 nebo 2 roky

jakákoliv komodita

individuální

PB = (27 % z fakturace odměny eCENTRE)/ 36

Veřejný sektor

Veřejný sektor

zemní plyn

jakákoliv komodita

individuální

PB = (27 % z fakturace odměny eCENTRE)/ 36

x

P1 – P3

Veškeré finanční objemy jsou částky bez DPH

Vysvětlivky: roční platba klienta – roční platba bez DPH telekomunikace - pouze mobilní operátoři vysoutěžené ceny – objem komodity ve vítězných cenách na soutěžené období fakturace eCENTRE – výnosy eCENTRE z daného obchodního případu bez DPH P1x - platí pro obchodní případy, kdy zadavatel trvá na tom, že bude výběr dodavatele na Elektřinu (EE) a Zemní plyn (ZP) realizovat klasicky podle zákona č. 137 o Veřejných zakázkách a odměnu eCENTRE bude hradit klient – zadavatel PB - počet bodů

18 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

Obchodní a provizní podmínky pro Obchodní partnery eCENTRE platné od 1. 9. 2013

I.

Úvodní ustanovení

1. Provizními podmínkami eCENTRE se řídí vztahy mezi smluvními stranami (eCENTRE a Obchodním partnerem eCENTRE) vyplývající ze SMLOUVY O SPOLUPRÁCI (dále jen SMLOUVA). 2. Smluvní strany se dohodly, že eCENTRE je oprávněna PROVIZNÍ PODMÍNKY eCENTRE jednostranně měnit. O takové změně je druhá smluvní strana informována elektronickou nebo písemnou formou. 3. PROVIZNÍ PODMÍNKY tvoří Obchodních podmínek eCENTRE.

II.

nedílnou

součást

Všeobecná ustanovení

1. Provize, které vyplácí eCENTRE, jsou odměnou za vykonávanou činnost Partnera dle SMLOUVY a zahrnující veškeré náklady a hotové výdaje vzniklé Partnerovi z činnosti podle SMLOUVY. 2. Provize jsou stanoveny dle „Provizní tabulky pro Partnery“,“(dále jen Provizní tabulka). 3. Všechny typy provizí kromě provize stabilizační se generují měsíčně, tzn. dle kalendářních měsíců. 4. Nárok na zaplacení provize Partnerovi ze strany eCENTRE vzniká okamžikem zaplacení odměny či aukčního poplatku společnosti eCENTRE ze strany povinné osoby (dodavatele, klient apod.) vždy ve vztahu k jednotlivým produktům eCENTRE. Pro výpočet provize se počítá pouze s částí úhrady odpovídající fakturované částce bez DPH, v případě že bude DPH vyčísleno. Partner bere ne vědomí, že je společným zájmem eCENTRE a Partnera, aby byly jejich služby třetí stranou řádně zaplaceny. eCENTRE zásadně neproplácí provize Partnerovi dříve, než obdrží platbu od povinné osoby, ze které následně hradí provize Partnerovi. Jakékoli zdržení s platbou provize způsobené prodlením povinné osoby s úhradou odměny za služby eCENTRE nezakládá odpovědnost eCENTRE k včasné úhradě provize Partnerovi. 5. V jiných případech, než uvedených v těchto podmínkách, není na provizi právní nárok, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 6. Pokud eCENTRE dodavateli, nebo klientovi z jakéhokoli důvodu zcela nebo částečně vrátí či sníží jím vyplacenou odměnu, ze které vznikl nárok na celkovou provizi (dále jen provizi). Tento nárok zaniká tímto rovněž v rozsahu odpovídajícím kráceného nároku na provizi s účinností ke dni vrácení této odměny rovněž nárok na vyplacení provize. Pokud již byla provize vyplacena, bude Partnerovi odúčtována, respektive započtena proti jakýmkoli splatným i nesplatným nárokům v budoucnu.

Pokud nelze zápočet provést, je Partner povinen provizi v odpovídající výši eCENTRE vrátit.

III.

Typy provizí

III. A. Základní provize 1. Základní provize se vypočítává jako součin dosaženého osobního výkonu v bodech a hodnoty jednoho bodu uvedené v „Provizní tabulce pro externí smluvní partnery“. 2. Partner obdrží provizi za uzavření smlouvy s klientem (klientská smlouva), Partnera uzavřena jako nový obchodní případ eCENTRE. Provize náleží Partnerovi jen za první smluvní období, není-li dále dohodnuto jinak. 3. V případě, že u uzavřené klientské smlouvy dojde výhradně činností Partnera k navýšení objemu spolupráce, obdrží druhá smluvní strana z takového navýšení plnou provizi, respektive její alikvotní část, za podmínky, že se adekvátně navýší odměna pro eCENTRE a bude dodavatelem eCENTRE uhrazena. 4. Sjednání klientské smlouvy se považuje z hlediska Partnera za dokončené, došlo-li k přijetí příslušného návrhu a dodavatel komodity vystaví a uzavře novou smlouvu s klientem, vykonal-li Partner svá práva a své povinnosti výhradně přímo a osobně a zároveň byl dodavatelem uhrazena odměna eCENTRE, na účet eCENTRE. Skutečnost, že Partner klienta pouze přivedl či doporučil nebo jej na možnost uzavření klientské smlouvy s eCENTRE upozornil, nezakládá žádný nárok na provizi, nebylo-li dohodnuto jinak. 5. Podílelo-li se na uzavření jedné klientské smlouvy více Partnerů, přísluší provize pouze tomu, který klientskou smlouvu opatřil svým jménem, podpisem a příslušným identifikačním znakem, nebylo-li dohodnuto jinak. 6. Od dalšího smluvního období náleží Partnerovi provize pouze za předpokladu, že bude klient opět zařazen do výběrového řízení a zároveň bude pro eCENTRE ze strany dodavatele uhrazena odměna na účet eCENTRE. Nárok na tuto provizi z odběratelských smluv patřících do spravovaného kmene eCENTRE má daný Partner, pokud má i nadále platnou smlouvu s eCENTRE a řádně plní povinnosti stanovené v Obchodních podmínkách eCENTRE, (zejména pokud jde o pravidelné kontaktování klientů, poradenství a nabídku nových produktových řad od společnosti eCENTRE). 7. Nárok na provizi Partnerovi zaniká 1. dnem kalendářního měsíce, v němž došlo k ukončení účinnosti SMLOUVY. Tímto ale není dotčeno právo na provize, u kterých vznikl nárok před tímto dnem. III. B.

Výkonnostní provize

19 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

1. Nárok na výkonnostní provizi za osobní výkon náleží Partnerovi podle výše dosaženého osobního výkonu z provizního základu dle „Tabulky výkonnostních provizí“. 2. Nárok na výkonnostní provizi vzniká pouze za předpokladu splnění určitého výkonnostního stupně. 3. Podmínkou pro výplatu výkonnostní provize je vytvoření osobního výkonu. III. C. Manažerská provize 1. Manažerská provize je odměna za vytvořený celkový výkon ve vlastní skupině, a to včetně osobního výkonu dle „Tabulky výkonnostních provizí“ a rozdílu výkonu mezi Garantem a jeho Partnery. 2. Pro získání manažerské provize je potřeba realizovat minimální měsíční osobní výkon Garanta ve výši 100 bodů. 3. Manažerská provize se počítá z vlastního obratu a obratu celé vlastní skupiny vyjádřené v bodech. 4. Manažerská provize je stanovena rozdílem dosaženého procenta mezi Garantem a jednotlivými Partnery z vlastní skupiny. 5. Výše jednotlivých manažerských provizí se počítá z rozdílu příslušných procent z výkonu jednotlivých skupin. III. D. Mimořádná provize 1. Mimořádná provize je odměna za dosažení 21% první úrovně ve vlastní skupině. 2. Nárok na mimořádnou provizi vzniká takovému Garantovi, který zrealizuje ve vlastní skupině alespoň jednoho Partnera na 21% první úrovni a současně vytvoří nejméně 4 000 bodů celkového zbytkového obratu. Celkový zbytkový obrat je vlastní obrat a obrat skupiny bez obratu vytvořeného Partnerem na 21% první úrovni. 3. Výši mimořádné mimořádných provizí“.

provize

stanovuje

„Tabulka

III. E. Stabilizační provize 1. Stabilizační provize je odměna za určitý počet 21% prvních úrovní ve vlastní skupině po určitou dobu.

2. Provize bude poukázána bankovním převodem na nahlášený účet Partnera do 7. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž společnost eCENTRE obdržela odměnu od dodavatele. K tomuto účelu je druhá smluvní strana povinna udržovat nahlášený bankovní účet v aktivním stavu nebo písemně oznámit eCENTRE nově zřízený účet, a to po celou dobu trvání SMLOUVY. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že na takto oznámený účet bude eCENTRE poukazovat případná finanční plnění vůči němu a eCENTRE nenese odpovědnost za případné nedoručení tohoto plnění. 3. případě ukončení účinnosti SMLOUVY provede eCENTRE vyúčtování provize. V případě záporného salda je Partner povinen vyrovnat dlužnou částku do jednoho měsíce od ukončení účinnosti SMLOUVY. Pro případ prodlení s platbou se výše úroku z prodlení řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění.

Tabulka výkonnostních provizí 3%

188 bodů

6%

375 bodů

9%

750 bodů

13 %

1 500 bodů

16 %

3 000 bodů

18 %

6 000 bodů

21 %

12 000 bodů

Základní stavební prvek podnikatelského týmu neboli ZÁKLADNÍ OSA TÝMU.

III. F. Hloubková provize 1. Hloubková provize je odměna za vybudování určitého počtu 21% prvních a druhých úrovní, tedy linií ve vlastní skupině a jejich přímých podskupinách.

IV. Výplata provizí 1. Výplata všech typů provizí se provádí vždy, až v případě uhrazení celého, nebo částečné odměny od dodavatele, nebo odměny od klienta na účet eCENTRE za jednotlivé dotčené obchodní případy za podmínek stanovených v čl. II těchto Provizních podmínek eCENTRE. Vyplacení provizí Partnerovi není ze strany eCENTRE projevem jejich uznání nebo přiznáním oprávněnosti vzniku a existence nároku na provizi. eCENTRE poskytuje jednou měsíčně výpis (tzv. provizní listinu) o výplatě provizí, případně o odúčtování neoprávněně vyplacených provizí či zálohově vyplacených provizí, na které nevznikl Partnerovi nárok. Nevznese-li Partner námitky proti zápisům zde uvedeným do 14 dnů od převzetí, považují se tyto zápisy za odsouhlasené a na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.

20 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

VÁŠ OSOBNÍ PLÁN ÚSPĚCHU PROČ TVOŘÍM V eCENTRE? O ČEM SNÍTE? JAKÝ MÁTE CÍL?

TERMÍN, DOKDY SI JEJ CHCI SPLNIT

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JAK TVOŘÍM V eCENTRE?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CO TVOŘÍM V eCENTRE? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21 | S t r á n k a


ÚSPĚCH NA DOSAH

VÁŠ OSOBNÍ PLÁN ÚSPĚCHU VAŠE POZNÁMKY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22 | S t r á n k a


eC ÚSPĚCH NA DOSAH v17 130904