Page 1

OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín informace pro Vaše podnikání úspěšné podnikání Magazínpřinášející přinášející informace pro Vaše úspěšné

Květen 2014

VAŠE BUDOUCNOST ZAČÍNÁ

PRÁVĚ TEĎ


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín přinášející informace pro Vaše úspěšné podnikání

Robert T. Kiyosaki Byznys pro 21. století Multimilionář a podnikatel označovaný za „učitele bohatých“, říká, že kdyby budoval znova podnik, volil by právě síťový marketing. Jak tvořit bohatství? Právě o tom je tato jedinečná kniha!

Robert Toru Kiyosaki nar. 8. dubna 1947 Multimilionář, investor, majitel podniku, zastánce finančního vzdělávání, autor mnoha bestsellerů na toto téma. Označován někdy jako „učitel bohatých“. Ve věku 47 odešel předčasně do důchodu. Spoluzaložil CASHFLOW® Technologies a společnost Rich Dad Company, která dnes milionům lidí z celého světa radí, jak dosáhnout finanční svobody.

Kde žijete? Jak vyděláváte peníze, které vyděláváte? Většina lidí se domnívá, že jejich finanční situace se odvíjí od toho, kolik vydělávají peněz a jaký je jejich majetek. Jenže u peněz není až tak důležitá kvantita, jako spíš kvalita. Nezáleží pouze na tom, kolik peněz vyděláváte, ale jak je vyděláváte, odkud peníze pocházejí.

KNIHA NA MĚSÍC ČERVEN!

Peníze pramení ve skutečnosti ze čtyř různých zdrojů. Tyto zdroje se od sebe dost zásadně liší, a především, každý zdroj definuje a určuje jiný životní styl. Ve kterém sektoru cashflow kvadrantu žijete? A ve kterém chcete žít? Pokud chcete změnit sektor, je to však především o změně myšlení. Záleží na vašich základních finančních hodnotách.


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín přinášející informace pro Vaše úspěšné podnikání

Lidi z jednotlivých sektorů (přemýšlející dle jednotlivých sektorů) poznáte podle toho, jak mluví. „Hledám stálou a jistou práci, dobře placenou. Kolik máme placené dovolené a kolik dostaneme za přesčasy?“

„Když chceš, aby bylo něco udělané pořádně, udělej to sám.“

Jistota

Nezávislost

Z

M Tvorba bohatství

S

I

Finanční svoboda

„Hledám ty nejlepší lidi do svého týmu.“

„Jaká je návratnost mých investic?“

Ve kterém sektoru žijete? A ve kterém chcete žít? Peníze vám generují tzv. Aktiva. Jak vytvářet aktiva pro tvorbu bohatství? Jaká aktiva získáváte využitím síťového marketingu? V síťovém marketingu není hlavním cílem prodej výrobků, ale vybudování sítě lidí, kteří prezentují stejné výrobky či služby ostatním. Smyslem je, aby hodně lidí bylo samo sobě nejlepšími zákazníky, aby obsloužilo obstojný počet klientů a přivedlo do sítě další lidi, kteří chtějí dělat totéž.

Jeden byznys - osm aktiv pro tvorbu bohatství: Aktivum 1: Praktické podnikatelské vzdělání Aktivum 2: Přínosná cesta osobního rozvoje Aktivum 3: Okruh přátel se stejnými sny a hodnotami Aktivum 4: Síla vaší vlastní sítě Aktivum 5: Obchod, který lze duplikovat a stupňovat Aktivum 6: Jedinečná síla leadershipu Aktivum 7: Mechanismus vytváření skutečného bohatství Aktivum 8: Velké sny a schopnost je naplnit

„Jednou z výhod podnikání v 21. století je, že už jsou pro vás položeny základy. Nemusíte vytvářet kapitál, abyste rozjeli svůj vlastní byznys, protože už ho za vás někdo vytvořil. Musíte ale svůj byznys rozvíjet a budovat.“ Robert T. Kiyosaki Knihu Roberta T. Kiyosakiho budete mít možnost si zakoupit za výhodnou cenu na e-KONFERENCI dne 14.6.2014.


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín přinášející informace pro Vaše úspěšné podnikání

Jaké jsou Vaše sny? JSTE ÚSPĚŠNÝ PODNIKATEL?

JEZDÍTE DOKONALÝM AUTEM?

UŽÍVÁTE SI RODINNÉ DOVOLENÉ?

VLASTNÍTE RANČ V HORÁCH? MÁTE DŮM U MOŘE?

PLUJETE VLASTNÍ LODÍ KAMKOLIV CHCETE?

TRÁVÍTE VOLNÉ CHVÍLE VE SVÉM KRÁSNÉM DOMĚ?

JSTE NA CESTĚ KOLEM SVĚTA?


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín přinášející informace pro Vaše úspěšné podnikání

Soutěž na měsíc květen - červen 2014! Bližší informace k soutěži získáte od svého Garanta.

Využívejte VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ eCENTRE! Vlastní výkony, výkony Partnerů ve Vaší síti, newslettry i počty smluv přijatých do výroby. To vše máte již nyní k dispozici ve VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘI eCENTRE. Získali jste tak jedinečný nástroj pro řízení vlastní sítě.

Ukončení přístupu do Interní Bližší informace o novém konzóny na webu eCENTRE ceptu marketingové podpory a cyklickém vzdělávacím prograI z tohoto důvodu jsme již ukončili mu získáte na e-KONFERENCI přístup do Interní zóny (Interní edne 14. 6. 2014, na kterou Vás Learning) na webu eCENTRE, abychom zbytečně neduplikovali někte- srdečně zveme!

ré informace a nedocházelo tak k chybovosti. Veškeré potřebné podklady nyní najdete ve Virtuální Aktuálně pro Vás připravujeme také kanceláři! další informace, jako je cyklický vzdělávací program nad rámec stá- Pokud Vám přístup do Virtuálu nevajícího Vzdělávání, informace o funguje (přes vstupní heslo totožné k možnostech pronájmů zasedací e-mailu „partnerecentre.cz/sk“, konmístnosti v Žilině a Ostravě, nebo taktujte nás prosím na e-mailu: nový koncept marketingové podpory. ecentre@ecentre.cz


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín přinášející informace pro Vaše úspěšné podnikání

SPOLEČNĚ ZLEPŠUJEME PROCESY

Zasílání dodavatelských smluv

Přepis odběrných míst

Obchodní partner musí zajistit zasílání dodavatelských smluv na základnu eCENTRE. Pouze za předchozího písemného souhlasu eCENTRE lze zaslat dodavatelskou smlouvu přímo dodavateli. V těchto případech současně obchodní partner zasílá scan zaslané smlouvy na ecentre@ecentre.cz. V případě, že smlouva neprojde přes centrálu eCENTRE, smlouva nebude zaevidována, vyfakturována dodavateli a následně nebude zaplacena provize obchodnímu partnerovi.

Nemůžeme garantovat klientům přepisy odběrných míst na nové odběratele po aukci za stávajících podmínek (tedy vzešlých z aukce) . V případě, že klient chce provádět změny, je třeba provést změny před sepsáním smlouvy o poskytování služeb a poté již nic neměnit - Nový dodavatel vysoutěžil klienta a odběrné místo jako nedílný celek, při změně těchto údajů se jedná z pohledu dodavatele o nový odběr a takto se k němu i chovají.

Před podpisem dodavatelské smlouvy má klient povinnost provést kontrolu údajů a poté podepsat smlouvu a plnou moc. V případě, kdy klient požaduje opravit podstatné náležitosti na smlouvě, tedy údaje, které jsou také v plné moci (např. jméno, adresa klienta nebo odběrného místa), je nutné vyplnit i novou plnou moc - je li u smlouvy přiložena. Na plných mocích není přípustné škrtat a neexistuje pro ně žádný změnový formulář.

Akceptace výpovědi V případě, že si klient podává či podal u stávajícího dodavatele výpověď sám, je zapotřebí doložit akceptaci výpovědi. Akceptaci výpovědi, resp. její kopii dokládejte ke smlouvě o poskytování služeb, nejpozději však k podepsané dodavatelské smlouvě.

Komunikační e-maily pro Obchodní partnery eCENTRE Od chvíle, kdy obchodní partner obdrží / obdržel přístupové údaje k e-mailu jmeno.prijmeni@partnerecentre.cz/sk, má tento e-mail nastaven jako hlavní e-mail pro komunikaci. Tento e-mail je zároveň jako přístupový e-mail pro VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ eCENTRE.

Co je potřeba k tomu, aby člověk vydělal peníze? Je potřeba mít sen, fůru odhodlání, ochotu rychle se učit novým věcem a vědět, v jakém sektoru cashflow kvadrantu se pohybujete. Robert T. Kiyosaki

Klienti se statusem „Sběr dat: NE“ Pokud má obchodní partner klienta, který nemohl být v minulosti zařazen do aukce (má status "Sběr dat: NE") a již klient do aukce zařazen být může a chce, obchodní partner zažádá o zařazení do aukce na vyroba@ecentre.cz. Časový režim zařazení do aukce pro tyto klienty je stejný jako u klientů nových dle procesního plánu, např. aby mohl být klient zařazen do květnové aukce, obchodní partner musí o zařazení do aukce zažádat nejpozději do 30.4., resp. do 2.5. do 10. hodiny.

INTERNÍ KOMUNIKAČNÍ CENTRUM Veškeré žádosti a dotazy zasílejte prosím na e-mail níže. E-mail: ecentre@ecentre.cz T: +420 597 075 400 T: +421 949 346 160 Zodpovědná osoba: Ing. Petr Karkoška


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín přinášející informace pro Vaše úspěšné podnikání

Sběr podkladů u slovenských klientů Nač si dát pozor? Úplnost podkladů Je potřeba odevzdat smlouvu klienta s dodavatelem a roční vyúčtování. Pouze pokud smlouvu klient nemá a nemůže získat, je nutné do doplňujících informací uvést dobu trvání smlouvy (určitá + datum možného zahájení dodávek nebo neurčitá)

Jedna smlouva o poskytování služeb může obsahovat 1 a více komodit. Klient si musí sjednotit své osobní údaje (zejména příjmení) u svých dodavatelů a uvést své skutečné trvalé bydliště. Ostatní údaje bereme z poskytnutých podkladů (smlouva, faktura). Nelze na 1 klienta uzavírat 2 smlouvy o poskytování služeb s odlišnými údaji.

Příloha č. 1 smlouvy o poskytování služeb U Elektřiny (EE) a Zemního plynu (ZP) na smlouvě se slovenským klientem se nevypisuje četnost a výše záloh klienta. Toto nastavuje vítězný dodavatel, a pokud to chce klient změnit, kontaktuje přímo svého nového dodavatele.

Tabulka pod poznámkami se vyplňuje pouze v případě 2 a více odběrných míst u jedné komodity. Jinak zůstává prázdná.

Plná moc klienta je nyní k dispozici i pro slovenské klienty, ke stažení ve virtuální kanceláři v sekci Marketing v záložce Produkty. Cílem Plné moci je rychlejší a jednodušší servis pro klienta ze strany Obchodního partnera. Využívání této Plné moci není povinnost, je to pouze nástroj, který máte k dispozici pro zefektivnění. Zda využijete, je na Vás. Více viz 4 číslo magazínu pro Obchodní partnery.

Předávací protokol Šablona předávacího protokolu je k dispozici ve virtuální kanceláři (je přílohou Závazných pokynů, které se nacházejí v sekci Marketingu v záložce Start podnikání s eCENTRE). Slouží jak pro předávání smluv o poskytování služeb a souvisejících podkladů, tak pro předávání smluv vítězného dodavatele s klienty a souvisejících podkladů. Využívání předávacích protokolů není povinnost, je to pouze nástroj, který máte k dispozici a který ze zkušenosti pro jednoznačnost a předcházení nepříjemnostem spojeným s případným dohledáváním předaného opravdu doporučujeme. Zda využijete, je na Vás. Po přijetí zasílá eCENTRE potvrzení elektronicky na uvedený e-mail. Nepodceňujte využití tohoto nástroje byť pro předávání pouze jedné smlouvy.

Nová kancelář eCENTRE Slovakia s.r.o. 26.5.2014 otevíráme novou kancelář společnosti eCENTRE Slovakia s.r.o. na adrese Martina Rázusa 23 A/8336, Žilina. Na tomto místě budete moci odevzdávat ve smlouvy do výroby nebo dodavatelské smlouvy. Bližší informace o provozní době a možnosti využívání kanceláře například pro školení Vám budou sděleny prostřednictvím pravidelného newsletteru.


OBCHODNÍ PARTNER eCENTRE Magazín přinášející informace pro Vaše úspěšné podnikání

Těšíme se na Vás na e-KONFERENCI, která bude na téma ...

TEĎ A NAVŽDY

Přihlaste se do 6.6.2014 za cenu 490 Kč. Nakupte si vstupenky pro sebe i své Partnery v síti včas. Cena vstupného na místě: 990 Kč, v termínu od 7.6. do 13.6.2014 je cena 790 Kč

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Copyright © 2014 , eCENTRE, a.s. - eC MASMEDIA Tento magazín slouží pro účely společnosti eCENTRE a Obchodní partnery eCENTRE. Zodpovědná osoba: Alice Mazurková, Marketingový manažer eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339.

eC 05 obchodni partner ecentre v3 140521  
eC 05 obchodni partner ecentre v3 140521  
Advertisement