Page 1

eC KLUB eC KLUB

ZÁZRAK, ...ANEB KDYŽ SI LIDÉ PLNÍ SVÉ SNY...

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB OBSAH Úvodník Ředitel společnosti Vítězslav Grygar … Osobnost Rozhovor s Petrem Kajnarem, primátorem Statutárního města Ostrava. Ostrava ušetřila díky e-Aukcím 249 milionů korun. Představujeme Vám … Kateřina Dudková Váš příběh … Zázrak v Lubně, ...aneb když si lidé plní své sny Přes 92% z 21 tisíc domácností ušetřilo v e-Aukcích více než 20 % nákladů. Vyhodnocení roku 2013 Aktuální vývoj cen na trhu Jaký je vývoj cen energií pro rok 2014? Cukroví snadno a rychle Pár receptů na poslední chvíli. PF 2014

eCENTRE, a.s., IČ: 271 49 862, se sídlem: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339. Tento zpravodaj a veškerý obsah slouží pouze pro interní potřeby společnosti eCENTRE a pro její klienty. Copyright © 2013, eCENTRE, a.s.

REDAKČNÍ RADA Alice Mazurková Marketingová manažerka společnosti eCENTRE, a.s. Ve společnosti eCENTRE působí a vede úsek marketingu od roku 2010. Podílela se na tvorbě největšího projektu společnosti - Systému sdružených nákupů pro Statutární město Ostrava, a stejně tak na zahájení prvního projektu Město pro občany v Říčanech, pro jehož obyvatele se uskutečnila první elektronická aukce pro domácnosti. Cíl existence: „Tvořím - Inspiruji - Žiji naplno a v Harmonii“.

Jaroslav Baďura PR Manažer společnosti eCENTRE, a.s. Má za sebou úspěšnou kariéru v několika médiích, působil také jako šéfredaktor MF Dnes pro Moravskoslezský kraj.

Petra Kňurová Marketingová specialistka společnosti eCENTRE, a.s. V eCENTRE působí od prosince roku 2012. Od té doby se podílí na úspěšném rozšiřování marketingového týmu. Má na starosti komunikaci v rámci projektu Systém sdružených nákupů pro Statutární město Ostrava.

Vítězslav Grygar Předseda představenstva a ředitel společnosti eCENTRE, a.s. Odborník na elektronické aukce, elektronizaci veřejných zakázek a optimalizaci nákupních procesů. V roce 2011 získal čestné uznání za přínos v oblasti e-aukcí a veřejných zakázek v rámci vyhlašování cen mezinárodní soutěže Fair Sourcing Awards. Vizionář, filosof a lídr. Ale především velký učitel a inspirace nejen v práci, ale i v umění, jak lépe žít. Cíl existence: „Prožívám radostný život v hodnotách při-rozenosti.“

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB ÚVODNÍK

VÍTĚZSLAV GRYGAR Předseda představenstva a ředitel společnosti eCENTRE, a.s.

Dámy a pánové, Spoluobčané, Sousedé,

k plošnému snížení cen energií pro rok 2014. Ano, segment klientů, který se sdružuje do větších celků, které jsou pro dodavatele zajímavější a zároveň se tím vytváří rovnocenné partnerství. A o to v klubu jde. Nechť si každý nalezne v klubu svou radost .

Milí lidé, rád bych se s vámi podělil o mé dojmy z našeho společného tvoření. Mohli byste říct: „Jak společného tvoření, vždyť to je tvoření Vaší firmy!, ne moje…“. No právě. Existuje klub eC. Jako každý klub má své poslání a cíle. Hokejový klub, klub jachtingu, klub filatelistů, klub seniorů, klub maminek, klub myslivců, zahrádkářů, rybářů a dalších a dalších. Všechny v tom klubu něco spojuje. Je to společný zájem o něco. Taktéž v klubu jsou různé pozice, které slouží k tomu, aby klub fungoval. Jsou tam jak Ti, kteří organizují program, jsou tam lidé, kteří se jich účastní, jsou tam lidé, kteří se starají o pohodlí členů, jsou tam lidé, kteří vyhledávají nejlepší uplatnění či užitečnost pro členy klubu. Proto koneckonců jsou kluby zakládány, aby plnily přání, sdílení, užitečnost, radování, tvořivost svých členů. A tak je to i s naším klubem eC. Náš klub se dělí na čtyři základní sektory: Obchodní Partner, je to pečovatel-světlonoš , výrobní Základna – koordinátor, Dodavatelé, bez kterých by klubu fakt něco chybělo, a Vy milí klienti. Cíle klubu jsou pěkné. Sdružení klienti vytvářejí poptávku prostřednictvím základny na dodavatele, kteří nabízí tomuto společenství adekvátní cenu, která odpovídá jejich možnostem. Obchodní partneři se starají o vzájemnou péči mezi členy klubu. Co tím chci říct? Že tento klub má skvělou přidanou hodnotu pro jejich členy. Ač se to na první pohled nezdá, ale nutností je spokojenost všech zainteresovaných. Není možné, aby kdokoli se necítil v pohodě. Myslím, že v tomto století už to snad tak bude, že se mají lidé, v různých komunitách domlouvat tak, aby nikdo netahal extrémně za kratší konec provazu. Vždyť to jde. Je jen třeba najít vůli a dobře namíchat procesy tak, aby z vložených ingrediencí vzniklo dobré jídlo. Myslíte si, že je to příliš nadnesené, nerealistické, fantaskní, utopické….. ?  A víte, že si to nemyslím…. 

klubu se zapojilo 22.000 domácností, 1500 podnikatelů, 220 obchodníků „pečovatelů“, 30 dodavatelů a 100 lidiček na základně. Namícháním procesů, získali dodavatelé 23.500 subjektů s poptávkou ve výši 800.000 mil. Kč. Za tento získaný objem poptávky klienti na oplátku získali v průběhu následujícího období úsporu ve výši 25%, 210 mil. Kč. Spokojeno bylo 94% klientů, s více než 20% úsporou, kterou mohou využít na své koníčky, vzdělání dětí nebo jen pro další provoz domácností nebo firem.

Milí občané, milí podnikatelé, milí dodavatelé, milí lidé, jde na tomto světě žít tak, abychom se sebou nemanipulovali, nepřetlačovali se, nehromadili statky, které pak při odchodu na onen svět stejně opustíme….  Pojďme si hrát v tom životě tak, ať každý můžeme prožít život v normálnosti, která má nejblíže ke štěstí, pohodě a harmonii. Věřím, že i klub eC spolu s Vámi se všemi může být jednou z platforem pro toto konání. Žijme život podle svých představ, nežijme jej tak, že s ním stejně nemůžeme nic dělat. Není to pravda. „Hecněme“ se třeba v tom, že se zkusíme spojit a dosáhnout tak vyrovnání, zharmonizování vzájemných vztahů mezi klienty a dodavateli. Vyzkoušejme, že můžeme hnout na první pohled s nehnutelným. A zároveň se pojďme bavit. Vždyť jsme „konstruování“ na radostné tvoření a s lehkostí…. Že jsme na to trošku sem tam zapomněli? Ale to přece nevadí, hlavně, že jsme si toho všimli ….. 

Vážení a milí členové klubu, přejí Vám krásné, pohodové, klidné vánoční svátky, které jako každý rok mohou dobře posloužit třeba k poslechu sebe sama. Pokud se doopravdy uslyšíme, bývá to ten Fakt je to radostné tvoření. Nejvíce mě nejkrásnější dárek, který můžeme dostat. baví, že to jde. Pak mě baví jak obchod- Je levný a při tom vzácný a nesmírně ní parťáci jsou nadšeni reakcemi spoko- užitečný  jených klientů, základna může vymýšlet, Váš jak vylepšovat procesy, a dodavatelé mají klienty, kterým mohou dodávat své produkty či služby. Á propose, pokud byste se chtěli stát aktivními šiřiteli, světlonoši, jste vítání. Jak lépe dělat radost třeba jen v rodině nebo ve svém okolí P.S. tím, že se podělíte o svou zkušenost Snad Vás nepohorší má osobní značs úsporou na energiích případně na dal- ka. Pokud se při čemkoli vychází ze srších komoditách…. Klidně přijďte a šiř- deční základny, vítěz - slav se dostaví  te…  Myslím, že klub za tento rok Vítězslav Grygar Podívejme se, co máme za sebou potvrdil svou opodstatněnost. Mimo jiné v prvním roce společného tvoření. Do i tím, že přispěl svou troškou do mlýna

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB

OSOBNOST

OSTRAVA UŠETŘILA DÍKY e-AUKCÍM

249 MILIONŮ KORUN ROZHOVOR S PETREM KAJNAREM, primátorem třetího největšího města České republiky - Ostravy. Nikdo z jeho kolegů v dalších městech České republiky neměl tolik odvahy prosadit úspory přes elektronické aukce a sdružené nákupy v takové míře, jako on. Primátor Ostravy Petr Kajnar říká, že to byl jeden z nejtěžších bojů, které ve své funkci podstoupil. „A nelituju, bez boje se totiž sice nedá prohrát, ale ani nic pořádného vyhrát,“ usmívá se Petr Kajnar. Co Vás přimělo dát zelenou sdruženým nákupům a umožnit tak městu a příspěvkovým organizacím uspořit nemalé částky? Pracoval jsem ještě na Severomoravské energetice, když začal platit zákon o liberalizaci trhu. Nejdříve pro velkoodběratele a poté i pro ty menší. Někdy v letech 2006 a 2007 jsem už na magistrátu začal hledat firmu, která by byla schopna sjednotit nákupy. Požádal jsem o to jednoho úředníka a ten mi sdělil, že to není možné. Už na magistrátu nepracuje… No a pak jsem náhodou, a od té doby věřím na šťastné náhody, potkal Víťu Grygara (pozn. ředitel eCENTRE, a. s.) a jen tak se ho zeptal, co právě dělá. Řekl mi, že se zabývá elektronickými aukcemi a já věděl, že jsem právě našel svého člověka.

Začali jsme s nákupem elektrické energie. Dali jsme dohromady zhruba polovinu celkového odběru elektřiny města, zhruba dvě stovky odběrných míst, a srazili jsme tu cenu asi o třicet procent dolů. Byl to obrovský průlom nejenom pro Ostravu, ale pro celou zem, nikdo už si totiž nedovolil chtít za elektřinu tolik, co před naší první elektronickou aukcí… Obeslali jsme všechny naše organizace, aby se přidaly.

Vymýšleli jsme, jak to udělat, aby všechny městské organizace od divadla přes magistrát po dopravní podnik mohly společně nakupovat co nejlevněji. Vznikl unikátní Nákupní portál, který v takové míře neexistuje nikde v zemi. Přesvědčili jsme naše organizace, aby si daly tu práci a nakupovaly jinak, než bylo zvykem. Šlo to jednoduše? Přeci jenom jde o přechod na úplně jiný systém, než byli do té doby navyklí…

Měli zájem o spolupráci?

Samozřejmě, nešlo to bez potíží, museli jsme sjednotit názvosloví, tedy udělat jednotnou nomenklaturu všeho, co se nakupovalo – od rohlíku pro jídelnu přes konkrétní druh papíru do tiskárny až po pohonné hmoty. Mnohde se vedoucím nechtělo dělat všechno najednou Město i jeho organizace nyní mají jinak. možnost využívat Nákupní portál, proč Takže jste začal využívat sdružených zrovna Nákupní portál? nákupů… u jakých komodit? Někde to trvalo, ale postupně všechny kapitulovaly. V tom hromadném nákupu je totiž největší síla elektronických aukcí. Pak jsme začali nakupovat stejným způsobem plyn a postupně i další komodity.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB Často za to mohla nechuť něco měnit, nevylučuji, že za tím někdy byla i dlouholetá oboustranně výhodná spolupráce s konkrétními dodavateli konkrétního zboží… Celé se to velmi výrazně pohnulo směrem dopředu, když jsme jednotlivým vedoucím městských organizací řekli, že nás Nákupní portál stál 40 milionů korun a že je jejich povinnost jej využívat, protože to přináší úspory a oni se jako správný hospodář musejí snažit o co nejúspornější provoz. Tohle jsem všem řekl před notářem, aby věděli, že za nehospodárnost můžeme být popotahováni nejen my ve vedení města, ale také oni. Krátce poté se objem nákupů přes Nákupní portál zvýšil z třiceti na osmdesát procent. Ale začátky opravdu nebyly lehké, bránila se tomu většina z bezmála sto devadesáti organizací města, byť to byl jasný příkaz městské rady…

OSOBNOST

cích a ředitelů městských organizací přesvědčilo. Už skoro tři roky portál funguje a je největším portálem tohoto druhu. To, že nemohl zpočátku fungovat bez potíží, je nasnadě, vždyť si představte, že ta implementace pro město, které je jako firma se čtrnácti tisíc zaměstnanci, opravdu byla velmi náročná.

kdo nakupuje a kdo ne. Jistě, jsou výjimky, kdy něco nakoupit přes portál nejde, například nějakou specializovanou studii, to umím pochopit a když to vedoucí vysvětlí, tak má čistý štít. Věřím ale, že i zbývající šéfové pochopí, že musejí být správnými hospodáři…

Nyní se systémem sdružených nákupů pracuje zhruba sedmdesát procent městských organizací. Takovou návratnost investice asi nikde nenajdete, vždyť těch 40 milionů se zaplatilo za první rok a teď už nám to šetří stamiliony… Mým úkolem do konce funkčního období je připomenout i těm zbývajícím vedoucím městských organizací jejich povinnost řádnéTakže, když jste je přesvědčili, šlo to ho hospodáře, který musí hledat úspory ve svěřených financích. Budu se ještě už jako „po másle“? velmi snažit, aby si to uvědomili. Odbor, Jako každý převratný systém měl i portál který se systémem sdružených nákupů některé dětské nemoci, ale ty jsme po- zabývá, má vlastní ratingový žebříček, stupně vychytali. Šlo ale o drobnosti toho typu, že kdyby si například deset městských organizací objednalo po jedné tužce, tak by to dodavatele asi položilo, nicméně to byly spíše jednotlivosti. Problém byl opravdu v tom bojkotu některých vedoucích, kteří říkali, že na změny nemají čas nebo lidi… Hodně nám pomohl úspěch těch, kdož do toho naplno šli. Například jeden domov důchodců právě v době, kdy jsme kvůli krizi snižovali příspěvky na provoz, ušetřil díky Nákupnímu portálu dost peněz a pravidla byla taková, že je mohl klidně investovat do mezd nebo do lepšího jídla pro seniory. Tohle hodně nerozhodnutých vedou-

Jezdí se k nám dívat z jiných velkých měst nebo krajských úřadů, abychom jim poradili, jak na to. Nemáme co skrývat, rádi se podělíme, zatím mám ale pocit, že se mnohde tak velkých a zásadních změn spíše bojí. Ono to totiž není vůbec jednoduché, i u nás to bylo politické a riskantní rozhodnutí. „Pro mě osobně to byl jeden z nejtěžších bojů, které jsem podstoupil. Mohlo mě to klidně i smést. A nelituju, bez boje se totiž sice nedá prohrát, ale ani nic pořádného vyhrát.

Inspirovaly zkušenosti Ostravy už i jiná města? Proč je Ostrava stále Jak to funguje teď, kolik organizací největším využivatelem systému sdruvyužívá Nákupní portál? žených nákupů?

FAKTA Systém sdružených nákupů Statutárního města Ostrava ušetřil od roku 2010 do konce října 2013 městu celkem 249 milionů korun při nákladech zhruba 85,5 milionů korun. Celkový objem nákupu v 943 elektronických aukcích byl 1 329,25 milionů korun.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB OSTRAVA PRŮKOPNÍKEM VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ... 1.

CENTRALIZOVANÉ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S VYUŽITÍM e-AUKCE V ČESKÉ REPUBLICE Ostrava byla prvním městem, které realizovalo sdružený nákup elektrické energie s využitím e-Aukce (tzv. centralizované zadání veřejné zakázky) pro své organizace. Psal se rok 2008. Jednalo se o e-Aukci na dodávky elektrické energie pro více než 100 organizací města. Město tak ušetřilo přes 4,7 milionů korun. Sdružený nákup byl realizován ve spolupráci se společností eCENTRE.

1.

CELOSTNÍ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO OPTIMALIZACI NÁKLADŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY Ostrava po dobrých zkušenostech se sdruženým nákupem elektřiny zavedla jako první, a dosud jediné město v České republice celostní nákupní systém, tzv. Systém sdružených nákupů, který využívá sdružení poptávky a elektronických aukcí k tomu, aby 184 organizací města mohlo nakupovat za ceny vysoutěžené v e-Aukcích přes jednotný nákupní systém. Ostrava díky systému již ušetřila téměř 250 milionů korun. Systém sdružených nákupů pro Statutární město Ostrava v roce 2010 vytvořila a zavedla společnost eCENTRE.

1.

PRAVIDELNÝ RATING TRANSPARENTNOSTI NÁKUPŮ MĚSTA A JEHO ORGANIZACÍ Díky zavedení celostního nákupního systému Statutární město Ostrava už od června 2012 pravidelně na internetu zveřejňuje tzv. Žebříčky svých organizací. Od roku 2012 zveřejňuje také úplně nově vytvořený RATING TRANSPARENTNOSTI NÁKUPŮ svých organizací. Rating hodnotí míru zapojení organizací města do využívání systému, a to ve třech oblastech: Jak transparentně eviduje veškeré své nákupy přes jednotný systém, Do jaké míry která organizace nakupuje zboží za ceny vysoutěžené v e-Aukcích, a v neposlední míře Jaké úspory která organizace tak dosáhla.

REPORTÁŽ ON-LINE

REPORTÁŽ ON-LINE

2010: Město Ostrava začalo využívat Systém sdružených nákupů (Pro puštění reportáže klikněte na obrázek.)

2013: Ostrava je lídrem v elektronických aukcích (Pro puštění reportáže klikněte na obrázek.)

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB PŘEDSTAVUJEME VÁM …

MÝM POSLÁNÍM JE PEČOVAT O LIDI A BÝT JIM NÁPOMOCNA PŘI JEJICH CESTĚ K SOBĚ SAMÝM. Kateřina Dudková, Manažerka vzdělávací podpory

Seznamte se, půvabná dáma Kateřina Dudková je ve společnosti eCENTRE příkladem toho, jak se zapojit hned v několika rovinách do procesu, na jehož konci by měl být spokojený klient a také ten, kdo mu službu poskytnul… „Se společností eCENTRE spolupracuju jako personalistka, vybírám tedy nové zaměstnance. Začínala jsem loni v červnu a od té doby jsem do eCENTRE přivedla celkem dvanáct skvělých lidí. Odešel jediný, ostatní zůstávají a jsou platnými členy týmu,“ vzpomíná na své začátky v eCENTRE Kateřina Dudková. Letos v červenci dostala Kateřina Dudková nabídku, aby se podílela také na vzdělávací podpoře určené pro nezávislé obchodní partnery eCENTRE, kteří nabízejí produkty a služby společnosti klientům po celé České republice. Vzdělávání, které však společnost obchodní-

kům nabízí, se nezaměřuje pouze na znalost procesu a produktů. „Vzdělávací podporu nazýváme Školou Bohatého života, protože cílem skutečně není jen předávat znalost procesů a produktů, ale inspirovat obchodní partnery k tomu, aby si sami řekli, jaké sny a cíle mají, jak pomoci klientům i sobě žít plnohodnotný a šťastný život a plnit si sny.“ Jak to lze uskutečnit? „Je to jednoduché, hodně spokojených klientů znamená adekvátní odměnu a díky tomu i plnění si svých přání,“ usmívá se Kateřina Dudková. Když už radila obchodníkům, jak dobře nabízet produkty a služby eCENTRE, nebyla Kateřina Dudková daleko od toho, aby si sama na sobě vyzkoušela, co vlastně eCENTRE umí. „Přihlásili jsme se s manželem do elektronické aukce pro domácnosti. Soutěžili jsme cenu na dodávky zemního plynu a ušetřili nádher-

ných čtyřiadvacet procent, tedy skoro devatenáct tisíc korun za dva roky,“ říká Kateřina Dudková. A aby toho propojení s eCENTRE nebylo málo, tak ve stejné aukci, v níž Dudkovi ušetřili skoro dvacet tisíc, byl i klient, kterého přivedla sama Kateřina Dudková. „Chodíme s manželem a dětmi do nové a krásné restaurace Tutto v Lubně u Frýdlantu nad Ostravicí. Díky aukci ušetřili skoro 36 procent ročně na cenách za elektřinu,“ usmívá se Kateřina Dudková. Říká, že si díky své práci může plnit to, proč je na světě. „Pečuju o lidi a pomáhám i sama sobě najít si svou vlastní cestu,“ říká Kateřina Dudková.

Škola bohatého života „Každý člověk může prožít Bohatý život podle svých představ.“ Vítězslav Grygar. Cílem Školy bohatého života je Žít život podle svých snů. Součástí této vzdělávací podpory poskytované obchodním partnerům eCENTRE je až 12 vzdělávacích akcí a školení měsíčně. Obchodní partneři tak mají možnost se neustále vzdělávat a pravidelně získávat aktuální informace, aby svým klientům byli schopni poskytnout maximální a kvalitní servis.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB VÁŠ PŘÍBĚH

ZÁZRAK V LUBNĚ, ...ANEB KDYŽ SI LIDÉ PLNÍ SVÉ SNY Odjakživa tady byla hospoda, jenomže ten dům v obci Lubno u Frýdlantu nad Ostravicí se v posledních měsících mění k nepoznání. Za vším stojí dvaatřicetiletá Jana Kozová, která si přestavbou staré hospody v malý zázrak uprostřed vsi plní svůj sen. „Začínali jsme s přítelem tak, že jsme koupili více než sto let starý objekt hospody a chtěli tady udělat saunu, protože jsme nadšenci,“ říká Jana Kozová. Jenže u sauny nakonec nezůstalo a v bývalé hospodě se rozjel projekt, který Janě Kozové i celé její rodině změnil život. Bývalá mluvčí Krajského soudu v Ostravě Jana Kozová si usmyslela, že vybuduje v Lubně italskou restauraci TUTTO Restaurant & Spa. „Tutto znamená v italštině všechno, a postupně mi dochází, že se ten název opravdu povedl,“ směje se Jana Kozová. Jak to myslí? No asi tak, že po zmíněných špičkových dřevem vytápěných saunách najala ital-

ského kuchaře, vybavili s přítelem ku- Itala, pak i Portugalce, ale nakonec se chyň, upravili vnitřní prostory restaura- nám poštěstilo, letos v červenci k nám ce… přišel šéfkuchař Tomáš Mohyla. Má zkušenosti a měli jsme obrovské štěstí, že „Otvírali jsme třetího března 2012 a re- byl zrovna volný. Teď stavíme restauraci stauraci jsme postavili na italské kuchy- na čtyřiceti procentech italské a zbytku ni,“ říká a pokukuje po svých dvou ma- moderně pojaté české kuchyně.“ lých dětech, okolo se batolí dvouapůlletý Filip a vedle spinká čtyřměsíční Heřmá- To ale není zdaleka všechno, restaurace nek. Jana Kozová toho opravdu stíhá se saunou přece ještě není zázrak, který hodně, kdybyste někdy měli pocit, jsme slibovali v titulku… „Ozvala se nám že vám dochází energie a nemáte čas, paní z vedlejších Malenovic, že prodává přijeďte do Lubna. zařízení pekárny, jestli nemáme zájem. Řekla jsem rozhodně ne,“ usmívá se „Koncept komplet italské restaurace se Jana Kozová. nám trochu zbortil odchodem skvělého italského kuchaře. Najali jsme tedy jiného Možná už tušíte, jak to dopadlo… V restauraci, ale také již v několika obchůdcích si můžete koupit z TUTTO Bakery žitno-špaldový nebo slunečnicový či dýňový kváskový chléb, grahamové bulky, marokánky, špaldová kolečka, vločkové sušenky… TUTTO RISTORANTE http://www.tutto-lubno.cz/

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB VÁŠ PŘÍBĚH

„Lisujeme si své ovocné šťávy, mícháme vlastní směsi koření, čajů, děláme bio a vegetariánské pomazánky,“ říká Jana Kozová. V restauraci pořádají gurmánské ochutnávky a přichystali i školu vaření. Nabídku domácích pochutin doplňují nově také vynikající domácí těstoviny, které si rychle získávají nové zákazníky. „Chceme se stát jakýmsi centrem dění, dělat více než jen restauraci,“ říká Jana a ukazuje nahoru do kopců, kde postavili dřevěný altán s nádherným rozhledem, kde se už uskutečnilo několik svateb. V restauraci TUTTO trvá cesta od nápadu k jeho uskutečnění, nebo, chcete-li, od snu k realizaci, jen chvíli. „Co nejdříve chceme v restauraci udělat malou klasickou kavárnu s atmosférou, špičkovou kávou, vlastními zákusky, noviny ve stoja-

nech,“ zasní se Jana a pokračuje: „No a v blízké budoucnosti bychom rádi postavili malý penzion či hotel, aby tady lidé mohli zůstat přes noc.“ Co myslíte, splní si Jana Kozová další ze svých snů? Já už odpověď znám… Jaroslav Baďura Fakta: V místech, kde stojí restaurace TUTTO, není přiveden plyn, veškerý provoz, kromě saun, které jsou vytápěny dřevem, je tedy na elektřinu. Jana Kozová díky účasti v elektronické aukci, kterou uspořádala společnost eCENTRE, ušetřila bezmála 36 procent nákladů na elektřinu, což v jejím případě bylo téměř třiatřicet tisíc korun. „ Zatím jsme především investovali a na návratnost budeme ještě dlouho čekat, takže je pro nás důležitá každá koruna,“ říká Jana Kozová.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB

VYHODNOCENÍ ROKU 2013

PŘES 92% Z 21 TISÍC DOMÁCNOSTÍ UŠETŘILO V e-AUKCÍCH VÍCE NEŽ 20 % NÁKLADŮ. Lidé z 652 měst a obcí ve sdružených e-Aukcích společně ušetřili

210 milionů korun. Děkujeme všem, kteří jste se rozhodli sdružit do elektronické aukce na výběr dodavatele energií a společně tak šetřit. Dne 27.11.2013 se uskutečnila poslední letošní e-Aukce pro domácnosti na elektřinu a zemní plyn. Letos jsme tak lidem pomohli ušetřit přes 210 milionů korun.

Odvážní lidé v Říčanech ... Je tomu právě rok … Je tomu právě rok, kdy starosta města Říčany Vladimír Kořen vyhlašoval na náměstí během vánočních trhů dárek pro občany. Tím byla možnost zapojit se do sdružené elektronické aukce pro do-

ŘÍČANY - 1. e-Aukce pro domácnosti Zemní plyn - Celkový objem do e-Aukce: 17,12 milionů Kč Dosažená úspora :5,13 milionů Kč, tj. 29,96 % Elektrická energie - Celkový objem do e-Aukce: 10,39 milionů Kč Dosažená úspora: 1,72 milionů Kč, tj. 16,50 % mácnosti. V lednu a únoru lidé, kteří našli v sobě odvahu jít do něčeho nového, přinášeli na kontaktní místo své podklady pro zařazení do aukce. Vůbec první e-Aukce pro domácnosti v České republice se tak uskutečnila 13.3.2013. A výsledky byly ohromující. Zapojilo se 518 domácností, které tak daly dohromady objem poptávky po energiích v hodnotě 27 milionů korun. Lidé v Říčanech s námi ušetřili téměř 7 milionů korun.

21 320 domácností z 652 měst a obcí napříč republikou. Po tomto prvním úspěchu se spustila lavina zájmu. Protože šetřit potřebujeme všichni. Od března do listopadu se tak do e-Aukcí zapojili lidé z 652 měst a obcí napříč Českou republikou. Příklady úspor domácností z konkrétních měst a obcí najdete v grafech.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB

VYHODNOCENÍ ROKU 2013

Více než 92 % domácností v e- Ušetříme ještě více. ERU snížilo Poděkování Aukci ušetřilo více než 20 %. ceny distribuce. Dobrý večer pane Zíta, tato úspora je Pouze 19 domácnostem se nepodařilo dosáhnout na lepší ceny. A pro ty se tedy nic nezměnilo, jelikož zůstali u stávajícího dodavatele. Důvodem mohl být například příliš nízký odběr energie, nebo mimořádně výhodně sjednané ceny. Pro 19 655 domácností však účast v aukci znamenala úsporu více než 20 % u soutěžitelné části.

Jistě všechny naše klienty potěší také zpráva, že Energetický regulační úřad (státní regulátor), který každým rokem nastavuje tzv. regulovanou část energií, což jsou poplatky za distribuci, se rozhodl od 1.1.2014 snížit ceny právě za regulovanou část. Všichni tak kromě toho, co jsme ušetřili v e-Aukcích, zaplatíme ještě o něco méně.

úplně úžasná. Děkujeme Vám a společnosti eCENTRE za zprostředkování. Jsme rádi, že jste :-) a držíme Vám palce v další Vaší práci. Po letech temna se začíná hezky rozsvěcet :-) Ještě jednou děkujeme - manželé Zalabákovi, Brandýs nad Labem I my děkujeme. Základna eCENTRE

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB

VÝVOJ CEN

VÝVOJ CEN ENERGIÍ V ROCE 2014 REPORTÁŽ ON-LINE Zdroj: ČT Události, 13.12.2013

2014 tzv. stálý měsíční poplatek (viz on- o které rozhoduje ERÚ. Regulovaná část line reportáž ČT). nicméně tvoří jen asi 20 procent celkové ceny, rozhodující vliv má cena komodity. Reportáž pustíte kliknutím na obrázek Energetický regulační úřad (ERU) očekává u firmy ČEZ snížení cen přibližně o 12 Další informace a články na téma vývoje %, u Pražské energetiky (PRE) to může cen energií v roce 2014 najdete zde. být až 9,5 %, a E.ON, který působí hlavně v Jihočeském a Jihomoravském kraji, by měl elektřinu domácnostem zlevnit o 8,8 procenta.

Elektřina pro domácnosti zlevní příští rok průměrně o 10,9 procenta. I díky tomu, že došlo k poklesu tržních cen energií, poklesne navíc i státem regulovaná složka ceny. U regulované složky ceny plynu pro domácnosti půjde v průměru o 5,19 procenta. Informoval o tom Energetický regulační úřad (ERÚ). (státem regulovaná slož-

„Oproti tomu se nám v e-Aukcích podařilo snížit ceny tisícům domácností až o 20%. Snížená cena v e-aukci zahrnuje nejen cenu za danou sazbu, ale právě i stálý měsíční poplatek. U mnoha domácností dokonce právě tento poplatek byl díky aukci snížen na 0,-Kč,“ uvedl Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, a.s.

Ačkoliv v září t.r. dominantní dodavatel elektřiny ČEZ avizoval snížení cen o 20%, jednalo se pouze o vybrané tarify a snížení platilo u silové elektřiny. Oproti tomu ČEZ i další dodavatelé navyšují pro rok

REGULOVANÁ SLOŽKA Jedná se především o cenu za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit v e-Aukci.

Poprvé po mnoha letech se sní- NEREGULOVANÁ SLOŽKA ží také státem regulovaná část Výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-Aukci. ceny energií.

V roce 2014 se podle ERÚ významně sníží regulovaná část konečné ceny elektřiny, důvodem je pokles většiny jednotlivých složek regulovaných cen. ka ceny není soutěžitelná v e-Aukci, pozn. „Na snížení regulované ceny přenosu red.) a distribuce elektřiny má výrazný pozitivní vliv jednak snížení tržní ceny silové elektřiny, což příznivě ovlivňuje O kolik se sníží cena neregulo- ocenění ztrát v přenosové a distribuční vané části elektřiny, tedy ceny soustavě, a dále meziroční pokles ekonomických indexů,“ uvedl ERÚ.

za samotnou komoditu?

Z ČEHO SE SKLÁDÁ CENA ENERGIÍ?

Energetický regulační úřad (ERÚ) sníží v příštím roce cenu za distribuci zemního plynu pro koncové zákazníky průměrně o pět procent. Platba za distribuci je součástí regulované složky ceny plynu,

Neregulovaná složka u elektřiny: Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do našich zásuvek) v kWh a dále pevnou cenu za měsíc (měsíční poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci, apod.). V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří dnes už přes 45% z celkové platby. Neregulovaná složka u zemního plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu a cenu za stálý měsíční poplatek. V e-Aukci soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří přes 80 % z celkové platby.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB

VÝVOJ CEN

NA VÝVOJI CEN SE PODÍLÍTE I VY … ...„Na snížení regulované ceny přenosu a distribuce elektřiny má výrazný pozitivní vliv snížení tržní ceny silové elektřiny, což příznivě ovlivňuje ocenění ztrát v přenosové a distribuční soustavě, ...“ uvedl ERÚ. ... „Děkujeme Vám, všem lidem z více než 21 tisíc domácností, kteří jste se rozhodli jít do e-Aukce. Protože právě Vaše odvaha a rozhodnutí něco změnit, rozhodnutí spojit se s ostatními lidmi, abychom využili naši koupěschopnost a vybojovali si slušným a rovným způsobem lepší podmínky a lepší ceny, mají za následek

i snížení cen, o kterém se nyní píše ve všech médiích. Ať už se jedná o snížení ceny samotných komodit, tedy elektřiny a zemního plynu, jelikož hromadné sdružování lidí do e-Aukcí je také jedním z aspektů, které přiměly dodavatele ceny snížit, tak snížení cen distribuce. Děkujeme Vám, ale také dodavatelům,

kteří se rozhodli do e-Aukcí jít a nabídnout tak domácnostem výrazně výhodnější ceny. Bez těchto dodavatelů bychom totiž takových výsledků sami nedosáhli. Poděkování patří i Obchodním partnerům eCENTRE, kteří Vám tyto služby nabízeli a poskytli Vám tak veškerý servis. Vaše Základna eCENTRE

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB CUKROVÍ SNADNO A RYCHLE Štědrý večer se blíží rychlostí světla a spousta z nás ještě stále nemá nakoupené dárky a napečeno všechno cukroví, co jsme si naplánovali. Platí to i o Vás? Žádný strach. Některé dobroty nezaberou moc času a chutnají snad úplně všem! A my Vám právě tyto recepty na lehké a rychlé cukroví přinášíme.

Banánové jednohubky

Ovesné kuličky

Co budeme potřebovat? 1 balíček dětských piškotů 3 banány Čokoládu na vaření Ztužený tuk

Rychle, zdravě, jednoduše. Tak by se dal shrnout recept na ovesné kuličky, jejichž příprava vám nezabere více než 15 minut. Takže pokud patříte mezi ty, kteří připravují cukroví na poslední chvíli, tento recept se vám určitě šikne. Co budeme potřebovat? 150 g ovesných vloček 150 g másla 100 g třtinového cukru 3lžíce kakaa 1 vanilkový cukr kokos či mleté ořechy na obalení kuliček

Jak na to? Banány nakrájíme na přibližně 5mm silné plátky. Mezi dva piškoty hladkou plochou proti sobě pak plátek banánu vložíme. Aby nám vše drželo pohromadě, propíchneme párátkem. Ve vodní lázni si připravíme čokoládovou polevu, a to tak, že rozpustíme čokoládu s tukem. Jednohubky pak v čokoládě namáčíme a kdo chce, může si pak ještě obalit v kokosu, nebo třeba v barevném zdobení. Jednohubky uložíme do chladu a podáváme druhý den.

Kuličky Rafaelo Co budeme potřebovat? 250 g cukr moučka 120 g kokosová moučka na obalení 1/2 konzervy slazeného mléka 1 balíček vanilkového cukru 150 g másla 60 g mandlí - náplň Jak na to? Připravíme si vodní lázeň, ve které rozpustíme máslo s oběma druhy cukru. Za občasného míchání necháme vychladnout. Pak do směsi přidáme slazené mléko a kokos, důkladně promícháme a uložíme do ledničky asi na 1 až 2 hodiny ztuhnout. Mandle spaříme, oloupeme a necháme oschnout. Z těsta pak tvoříme kuličky, do kterých zabalíme mandle. Hotové kuličky á la Rafaelo pak obalujeme v kokosu. Kuličky dáváme do papírových košíčků. Z výše uvedené dávky ingrediencí je více než 50 kuliček, ale záleží samozřejmě na Vás, zda to budou kuličky, nebo koule :O).

Jak na to? Všechno smícháme dohromady a vypracujeme těsto, z kterého pak tvoříme malé kuličky. Ty můžeme podle chuti obalit v kokosu, v mletých vlašských oříšcích, nebo třeba v sezamových semínkách. Přejeme přípravy v klidu a pohodě, protoKuličky pak necháme ztuhnout v chladu že právě ty přípravy bychom si měli umět a pak už podáváme na sváteční stůl. užít! Dobrou chuť.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB Vážení klienti, přátelé, členové eC KLUBU,

přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný a bohatý rok 2014. Tým eCENTRE VIDEO ON-LINE Video pustíte kliknutím na obrázek níže.

Společně na cestě k úsporám ...


eC KLUB eC KLUB

Společně na cestě k úsporám ...

eC KLUB - 12/2013  
eC KLUB - 12/2013  

eC KLUB - Zpravodaj pro klienty

Advertisement