Page 1

Dopřejte si snížení Vašich nákladů za energie

Aukční síň eCENTRE

Jste domácnost, podnikatel, či organizace veřejné správy?  zajistíme Vám snížení ceny energie  se 100% administrativně právním servisem  prostřednictvím elektronické aukce  bez poplatku

Elektronické aukce pro domácnosti, podnikatele a organizace veřejné správy


Dopřejte si snížení Vašich nákladů za energie

Aukční síň eCENTRE Co Vám nabízíme Nižší cenu za neregulovanou část energie.

Cena energie se skládá Regulovaná část Poplatky určuje Energetický regulační úřad a distributor je nemůže ovlivnit.

Daně

Neregulovaná část

+

Soutěžitelná část ceny energie. Dodavatel ji může ovlivnit.

+

Daně stanovuje stát, musíte je zaplatit u každého dodavatele i distributora.

= Vaše celková cena za ENERGIE

Cena za každou odebranou megawatthhodinu/ kilowatthodinu Stálý měsíční plat

Mám zájem o levnější energii Předejte nám:  kopii posledního ročního vyúčtování energie,  kopii smlouvy se současným dodavatelem energie, včetně všech platných dodatků

a všeobecných obchodních podmínek. Na základě předaných podkladů vyhodnotíme výhodnost zapojení se do sdružené elektronické aukce e-Aukční síně eCENTRE a probere s Vámi možnosti snížení Vašich plateb za energie. U klientů z řad veřejné správy je podmínkou využití tohoto produktu nákup energie v režimu zakázky malého rozsahu.

Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA


Nabídka služeb e-Aukční síně eCENTRE e-Aukční síň eCENTRE je institut transparentního a otevřeného obchodování, realizovaného prostřednictvím elektronické aukce zajišťující ekonomickou výhodnost pro všechny zúčastněné strany daného obchodu. Institut e-Aukční síně eCENTRE se řídí jasně stanovenými pravidly definovanými Aukčním řádem. Služba e-Aukční síně eCENTRE je hrazena z předem stanoveného aukčního poplatku, který zaplatí dodavatel vzešlý jako vítěz z e-aukce.

Co je to elektronická aukce? E-aukce je on-line jednání většího množství dodavatelů o ceně a to v reálním čase. Vítězem e-aukce se stává dodavatel s nejnižší nabídnutou cenou a zároveň s dalšími splněnými parametry zadavatele.

I oproti sníženým cenám v roce 2015 podnikatelé, organizace veřejné správy i domácnosti letos šetří v e-aukcích i více než 15 % nákladů. Elektrická energie Úspora v Kč: 34 628 Kč Úspora v %: 29,32 %

Cílem naší advokátní praxe je poskytovat služby na vysoké odborné i etické úrovni. Pomáháme klientům soustředit se na podstatné, v konkrétních případech předvídat a správně vymezit hlavní rizika a před těmito riziky pak klienty chránit. e-Aukční síň eCENTRE staví, dle mých osobních zkušeností, na stejných principech. Jsem rád, že jsme se vám svěřili do péče, jelikož to přináší výsledky.

www.akzednicek.cz

Právník, advokát JUDr. Jindřich Zedníček, majitel advokátní kanceláře v Třebíči.

Kde můžeme společně ušetřit? Elektřina, zemní plyn


Dopřejte si snížení Vašich nákladů za energie

Kontaktujte nás eCENTRE, a.s. Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 1 Tel.: +420 597 075 400 E-mail: ecentre@ecentre.cz

eCENTRE, a.s. Společnost eCENTRE působí na českém trhu od roku 2006. Prostřednictvím sdružování poptávky, nastavování technologických procesů a využití elektronických aukcí, pomáhá snižovat náklady domácnostem, podnikatelům i organizacím veřejné správy. Svým klientům již ušetřila přes 1 miliardu korun. Společnost eCENTRE nabízí klientům úsporu nejen v oblasti energií, ale také v řadě jiných komodit jako jsou například telekomunikace nebo materiál technického zabezpečení apod. Společnost eCENTRE, a.s. nezastupuje žádného konkrétního dodavatele energií či jiné komodity, ale je zprostředkovatelem služby výběru dodavatele prostřednictvím elektronických aukcí.

www.ecentre.cz

e-Aukční síň eCENTRE  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you