Verena Stolcke : dossier bibliogràfic

Page 1

ETNO XERRADES 2012 Converses des de l’Antropologia al Museu Valencià d’Etnologia

V

ERENA STOLCKE Dossier bibliogràfic

Biblioteca - Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia


Dossiers bibliogràfics d’Antropologia / 1 Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia Elaborats amb motiu del cicle Etnoxerrades 2012 organitzat pel Museu Valencià d’Etnologia


umari

V

erena Stolcke Dossier bibliogràfic

Biografia ………………………………………………………… p. 4

Verena Stolcke a la Biblioteca del MVE……………………… p. 8

Bibliografia completa de Verena Stolcke

Monografies…………………………………………….. p. 11

Contribucions en monografies…………………………p. 12

Articles de publicacions periòdiques…………………. p. 14

Direcció de tesis i treballs d’investigació…………….. p. 17

La Biblioteca del MVE et facilita l’accés a la informació……. p. 23


Biblioteca MVE

V E R E N A S TO L C K E C a t e d r à t i c a d ’ A n t ro p o l o g i a S o c i a l Universitat Autònoma de Barcelona

Biografia Verena Stolcke va nàixer a Dessau (Alemanya) en 1938. Va viure la Segona Guerra Mundial en el seu país fins que en 1947 va emigrar amb la seua família a Argentina on va passar la resta de la seua infància i joventut. La guerra i l'Holocaust van ser temes que no es tractaven en el seu cercle social, a poc a poc va anar esbrinant coses per ella mateixa. Anys més tard va tornar a Alemanya per treballar com a secretària multilingüe i esta experiència li va valdre per ser contractada per la Fundació Thyssen en 1962 com a assistent d'investigació d'un grup de sociòlegs i economistes que treballaven en la Universitat de Standford (Estats Units). Allí va conèixer a qui més tard es convertiria en el seu marit i pare de les seues filles, al mateix temps que va començar el seu interés per l'Antropologia al realitzar cursos de formació i participar en els estudis d'este equip de sociòlegs a Standford i Bogotà. En 1965 va viatjar per primera vegada a Espanya acompanyant el seu futur marit, el qual estava realitzant un estudi sobre l'estabilitat del latifundi a Andalusia. El seu primer contacte va ser amb la societat agrícola espanyola, els jornalers cordovesos li van descobrir una convulsa realitat espanyola marcada per la conflictivitat política i per la migració espanyola a Alemanya en ple auge eixos anys. Es va instal·lar a Oxford on estudiava el seu marit, va ser acceptada per l'Institut d'Antropologia Social i així va poder començar a estudiar Antropologia. En cinc anys va tindre dos filles i va fer una tesi sobre la sexualitat i el racisme a la Cuba colonial. Durant un any va estar investigant a l'illa, concretament treballava a l'Arxiu Nacional Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

4


Biblioteca MVE

de l'Havana sobre documentació històrica del segle XIX. La documentació reflectia una societat esclavista amb una forta doctrina racial que va marcar el control de la sexualitat de les dones i la procreació. Quan estava acabant el doctorat, el seu director de tesi, Peter Rivière, li va proposar anar a treballar a Brasil. Estaven buscant un antropòleg per anar a Sao Paolo i participar en la creació de l'Institut de Filosofia i Ciències Humanes de la Unicamp (Universidade Estadual de Campinas, Brasil). Així va començar a donar classes a Brasil des de 1970 a 1979. Junt amb Peter Fry i Antonio August Arantes van començar a organitzar la docència en Antropologia Social. Van ser nou anys d'estada durant els quals va poder realitzar treball de camp amb una quadrilla de dones que treballaven en una plantació de café propera a Sao Paulo. En este estudi es combinava l'estructura familiar, el sistema d'explotació de mà d'obra, el canvi econòmic, polític, social i les relacions de gènere. Temes molt vinculats a la seua tesi però ja en l'àmbit laboral. Al final de la dècada dels setanta s'instal·la definitivament a Espanya. En 1979 comença a impartir classes en la Universitat Autònoma de Barcelona. Una vegada a Espanya decidix no continuar investigant sobre Brasil a distància, el seu interés es centra en la vella Europa incidint en el suposat "problema" de la immigració. Analitza com Europa veu, caracteritza i definix la immigració. La integració, la inserció, el mestissatge, la multiculturalitat o com les estructures de desigualtat socioeconòmica són la matriu de les relacions són el centre de les seues investigacions sobre etnicitat i raça. En 1984 va obtindre la plaça com a professora titular. Va ser directora del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1998 fins a l’any 2000, any en què va ser nomenada catedràtica. En 2008 va passar a ser professora emèrita del departament després de la seua jubilació i un rendit homenatge. En l'actualitat ho continua sent, a més d'exercir com a presidenta de l'Institut Català d'Antropologia i formar part del grup d'investigació AHCSIP – Antropologia i Història de la construcció d'identitats socials i polítiques. Al llarg de tota la seua carrera el seu interés ha sigut constant en la intersecció entre raça, gènere i classe. Els grans temes d'estudi que omplin la seua bibliografia

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

5


Biblioteca MVE

són el nacionalisme, el racisme, el gènere, la biotecnologia, així com l'estudi dels sistemes de classificació social com a forma d'estructurar, explicar i justificar els sistemes socials de desigualtat. “En toda teoría hay algo de biografía”, este és el títol de l'entrevista que es va publicar en Perifèria : revista de recerca i investigació en antropologia en desembre del 2008. És tracta d’una frase que reflectix molt bé com la vessant investigadora de Stolcke ha estat influenciada per les seues vivències biogràfiques. No es va preocupar per l’ànalisi de la inmigració de forma gratuïta, ella mateixa ho va ser, el seu feminisme, l’interés per les qüestions sobre gènere i desigualtat són necessaris per a una dona treballadora, investigadora i mare de dos filles. Cal destacar el seu compromís conscient amb la realitat social que l’ha envoltat al llarg de la vida. La seua experiència de vida cosmopolita i multilingüe li va marcar el camí cap a la investigació antropològica amb la que ha obtingut tants fruïts a llarg de la seua vida acadèmica. Per saber més de Verena Stolcke podeu consultar els següents recursos informatius: VILLALÓN, Adriana. De biografías e investigaciones : entrevista con Verena Stolcke. Ankulegui : revista de antropología social. N. 10 (2006), p. 122-131. BETNO PP 0211 NANCY QUICENO, Claudia. La vieja Europa en proceso de unificación está erigiendo fronteras impermeables [en linea]. AIBR : revista de antropología iberoamericana. N. 35 (2004). [Consulta: 12 de gener de 2012]. Disponible en: http://www.aibr.org/antropologia/boant/entrevistas/MAY0401.html VENTURA i OLLER, Montserrat. Entrevista a Verena Stolcke [en linea]. [Consulta: 12 de gener de 2012]. Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/expbib/2008/stolcke/entrevista.pdf CLUA FAINÉ, Montserrat, et al. En toda teoría hay algo de biografía : entrevista a Verena Stolcke [en linea]. Periferia : Revista de recerca i investigación en antropología, n. 9 (2008). [Consulta: 12 de gener de 2012]. Disponible en: http://antropologia.uab.es/Periferia/Articles/5-Entrevista_a_Verena.pdf

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

6


Biblioteca MVE

CLOP, Iolanda. M’he fet feminista a la cuina : entrevista a Verena Stolcke. Dones, N. 16 (2004), p. 10-11 Verena Stolcke [en linea]. [Consulta: 12 de gener de 2012]. Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/expbib/2008/stolcke/portada.asp

A més a més vos recomanem que visioneu el vídeo que hi ha penjat al You tube sobre la seua trajectòria vital i acadèmica:

Verena Stolcke : dia internacional de la dona 2009 [en linea]. [Consulta: 13 de gener de 2012]. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=3Qj8JaT6zqA

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

7


Biblioteca MVE

Ve r e n a S t o l c k e a l a B i b l i o t e c a d e l M u s e u Va l e n c i à d ’ E t n o l o g i a Recull de referències bibliogràfiques d’articles de publicacions periòdiques que podeu trobar a la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia amb la seua signatura per poder localitzar-los a les prestatgeries de la sala de consulta. STOLCKE, Verena. En busca del paraíso perdido. Papers : trabajos de sociología. N. 17 (1982), p. 145-186. BETNO PP 0014

STOLCKE, Verena. ¿Qué revolución feminista en la enseñanza : estudios de la mujer o integración curricular? Papers : trabajos de sociología. N. 30 (1988), p. 33-41. BETNO PP 0014

STOLCKE, Verena, et al. Els rols en el matrimoni i en la cohabitació : un estudi a l'area de Barcelona. Papers : trabajos de sociología. N. 30 (1988), p. 139-163. BETNO PP 0014 STOLCKE, Verena. Talking culture : new boundaries, new rhetorics of exclusión in Europe. Current anthropology. Vol. 36, n. 1 (1995), p. 1-24. BETNO PP 0100 STOLCKE, Verena. A propósito de la cultura = a propósito de la cultura. Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia. N. 19 (2003), p. 5-13. BETNO PP 0013 STOLCKE, Verena. La mujer es puro cuento : la cultura del género. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia. N. 19 (2003), p. 69-96. BETNO PP 0013 STOLCKE, Verena. Presentación: identidades ambivalentes a debate. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia. N. 25 (2009), p. 5-8. BETNO PP 0013 STOLCKE, Verena, et al. Identitats ambivalents : estudi comparatiu de siste mes de classificació social. Revista d’Etnologia de Catalunya. N. 34 (2009), p. 165-168. BETNO PP 0278

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

8


Biblioteca MVE

I també podeu consultar esta entrevista a Verena Stolcke, per saber més d’ella: VILLALÓN, Adriana. De biografías e investigaciones : entrevista con Verena Stolcke. Ankulegui : revista de antropología social. N. 10 (2006), p. 122-131. BETNO PP 0211

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

9


Biblioteca MVE

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

10


Biblioteca MVE

B i b l i o g r a f i a c o m p l e t a d e Ve r e n a S t o l c k e Monografies STOLCKE, Verena i COELLO, Alexandre (eds.). Identidades ambivalentes en América Latina. Barcelona: Bellaterra, [2008]. (Serie general universitaria ; 78) STOLCKE, Verena. Marriage, class and colour in nineteenth-century Cuba : a study of racial attitudes and sexual values in a Slave society. Cambridge . University Press, [1974]. (Cambridge Latin American studies ; 17). Reeditat en 1989 i 2003 a Michigan University Press STOLCKE, Verena. Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. Madrid: Alianza Editorial, D.L. 1992. (Alianza América ; 28)

STOLCKE, Verena i MARTÍNEZ, Alier. Cuba, economía y sociedad. Paris: Ruedo Ibérico, 1972

STOLCKE, Verena. Cafeicultura : homens, mulheres e capital 1850-1980. São Paulo : Editora Brasiliense, 1986 STOLCKE, Verena. Coffee planters, workers and wives : clas conflict and gender relations on São Paulo Plantations, 1850-1980. New York : St. Martin's Press, 1988 STOLCKE, Verena i GRAZIANO DA SILVA, J. (eds). A questão agraria. São Paulo: [s.n.], 1981 STOLCKE, Verena i VARGAS, V. Mujeres latinoamericanas : diez ensayos y una historia colectiva. Lima: Floran Tristan Centro de la Mujer Peruana, 1988 STOLCKE, Verena i AZEREDO, S. Direitos reproductivos. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1991 STOLCKE, Verena (ed.). Mujeres invadidas : la sangre de la conquista de América. Madrid: Horas y horas, 1993. (Cuadernos inacabados ; 129)

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

11


Biblioteca MVE

Contribucions en monografies STOLCKE, Verena. A revolta dos suburbanos ou patrao, o trem atrasou A: Contradiçoes urbanas e movimientos sociais. São Paulo: CEDEC, 1977 STOLCKE, Verena. A família que nao é sagrada. Sistemas de trabalho e estructura familiar: o caso das fazendas de café em Sao Paulo. A: CORREA, M. (ed.). Colcha de Retalhos : estudos sobre a família no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982, reeditat el 1993 STOLCKE, Verena. Una ciudadana sin ciudadanía propia : la naturaleza de la nacionalidad en la Francia, la Alemania y la Inglaterra del siglo XIX. A: SÁNCHEZ, C (ed). Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental. Madrid : UAM, 1989. V. 2., p. 17-34 STOLCKE, Verena. The social impact of the crisis of development. Adjustment with a woman's face. A: Eight essays on the crisis of Development in Latin America. Amsterdam : CEDLA, 1991. STOLCKE, Verena. The slavery period and its influence on household structure and the family in Jamaica, Cuba and Brazil. A: BERQUÓ, E. i XENOS, P. (eds). Family Systems and Culture Change. Oxford : Oxford University Press, 1992 STOLCKE, Verena. De padres, filiaciones y malas memorias, qué historias de qué antropología? A: Actas del VI Congreso de Antropología. Santa Cruz de Tenerife: Asociación Canaria de Antropología, 1993. p. 147-198 STOLCKE, Verena. Invaded women : gender, race and class in the formation of colonial society A: HENDRICKS, M. i PARKER, P. (eds) Women, race, and writing in the Early Modern Period. Londres : Routledge, 1994 STOLCKE, Verena. The labours of coffee in Latin America: the hidden charm of family labour. A: ROSEBERRY, W., GUDMUNDSON, L., SAMPER KUTSCHBACH, M. (eds). Coffee, society, and power in Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

12


Biblioteca MVE

STOLCKE, Verena. The Nature of nationality A: VEIT BADER (ed.) Citizenship and exclusion. Basingstoke: Macmillan Press Ltd., 1997 STOLCKE, Verena. Homo clonicus : ¿Qué sexo? ¿De qué violencia? A: Fisas, V. (ed.), El sexo de la violencia : género y cultura de la violencia. Barcelona: Icària, 1998 STOLCKE, Verena. ¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad? A: ÁLVAREZ-URÍA RICO, F (ed). Neoliberalismo versus democracia. Madrid: La Piqueta, 1998

STOLCKE, Verena. El sexo de la biotecnología A: DURAN, A. i RIECHMANN, Jorge (eds). Genes en el laboratorio y en la fábrica. Madrid : Trotta, 1998. p. 97-118

STOLCKE, Verena. Die Natur der Nationalität A:. KOSSEK, B. (ed.), GegenRassismen : kontruktionen, interaktionen, interventionen. Hamburg : Argument Verlag, 1999 STOLCKE, Verena. Das Erbe sichern. A: RÄTHZEL, N. (ed.) Theorien über Rassismus. Hamburg: Argument Verlag, 2000 STOLCKE, Verena. Cuando el racismo se convierte en pantalla de la explotación A: Informe Anual 2000 sobre el racismo en el estado español. Barcelona : Icària, 2000. STOLCKE, Verena. Fundamentalismo cultural. A: Informe Mundial de la Cultura 2001 : diversitat cultural, conflicte i pluralisme. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, 2001. STOLCKE, Verena. Brasil: ¿Una nación con gentes tan diversas? A: Amèrica llatina : sumant visions davant el nou mil·leni. Tarragona : CEALC, 2001. p. 12-22 STOLCKE, Verena. Dialéctica de género en las plantaciones de café - Sao Paulo, Brasil" A: PIQUÉ, R. i VENTURA, M. América Latina. historia y sociedad : una visión interdisciplinaria : cinco años de Aula Oberta en la UAB. Barcelona : ICCI, 2002

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

13


Biblioteca MVE

STOLCKE, Verena. Posfácio: O negócio das diferenças A: BUARQUE DE ALMEIDA, H. (coord..) Gênero em Matizes. Bragança: Paulista, 2002 STOLCKE, Verena. A Natureza da Nacionalidade A: MAGGIE, Y. i BARCELLOS REZENDE, C. (coords.) Raça como Retórica e Construçao da Diferença. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002 STOLCKE,

Verena.

Geschlechterbeziehungen:

eine

vergessene

Verflechtung A: HAUSER-SCHÄUBLIN, B. i BRAUKÄMPER, U.(eds). Ethnologisierung der Globalisierung : perspektiven kulturaller Verflechtungen. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2002 STOLCKE, Verena. Lo espantosamente nuevo : guerra y paz en la obra de Hanna Arendt. A: PRAT, Enric (ed.) Pensamiento pacifista: Henry D. Thoureau, Leon Tolstói, Ghandi, Albert Einstein, Virginia Wolf, Hanna Arendt, Martin Luther King. E. P Thompson. Barcelona : Icària, 2004. p. 101-119 STOLCKE, Verena. Qué entendemos por integración social de los inmigrantes. A: CHECA, F., CHECA, J.C., ARJONA, A. (eds). Inmigración y derechos humanos : la integración como participación social. Barcelona . Icària, 2004, p. 17-46. STOLCKE, Verena. A new world engendered. The making of the Iberian transanlantic empire. A: MEADE, T.A. i WIESNER-HANKS, M.E. A companion to gender History. Malden : Blackwell, 2004. Articles de publicacions periòdiques STOLCKE, Verena. Color, clase y matrimonios en Cuba. Revista de la Biblioteca José Martí. (1968) STOLCKE, Verena. Elopment and seduction in XIX Century Cuba. Past and present. Maig (1972) STOLCKE, Verena. Las mujeres y el trabajo. Reviews of anthropology. Vol.1, n. 7 (1975), STOLCKE, Verena. The hoe and the vote. The Journal of peasant studies. Juny (1977)

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

14


Biblioteca MVE

STOLCKE, Verena. Las mujeres y el trabajo. Materiales: crítica de la cultura. N. 12 (1978), p. 45-68 STOLCKE, Verena i ACELSBERG, M. El significado político de la abstención. Cuadernos de Ruedo Ibérico. N. 63-65 (1979), p. 5-36 STOLCKE, Verena i MARTINEZ, J. El significado político de la abstención. Transición. N. 20 (1980), p. 10-12 STOLCKE, Verena. The introduction of free labour on Sao Paulo coffee plantations. The Journal of Peasant Studies. Vol.10, n. 2 y 3 (1983) STOLCKE, Verena. ¿Qué revolución feminista en la enseñanza: "estudios de la mujer" o "integración curricular"?. Papers : revista de sociologia, N. 30 (1988), p. 33-42 STOLCKE, Verena, et al. Los roles en el matrimonio y en la cohabitación: un estudio en el área de Barcelona. Papers : revista de sociologia. N. 30 (1988), p.139-160 STOLCKE, Verena. New reproductive technologies - old fatherhood. Reproductive and Genetic Engineering. N. 1 (1988) STOLCKE, Verena. The new Spanish law : a model for Europe. Reproductive and Genetic Engineering. N. 2 (1988) STOLCKE, Verena i HALL, M. Coffee planters, politics and development in Brazil. Latin American Research Review. V. 24, n. 2 (1989) STOLCKE, Verena. El contrato sexual, o porqué unos son más iguales que otras. Mientras tanto. N. 40 (1990), p. 159-165 STOLCKE, Verena. La Guerra del Golfo: el nuevo, viejo racismo. Mientras tanto. N. 45 (1991), p. 31-43 STOLCKE, Verena. ¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad?. Mientras tanto. N. 48 (1992), p. 87-111 STOLCKE, Verena i GRASA, R. Documentos: conversando con E. P. Thompson. Mientras tanto. N. 55 (1993)

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

15


Biblioteca MVE

STOLCKE, Verena i PAREJO, A. Las prostitutas, necesarias pero peligrosas (reglamento para la higiene y vigilancia de las prostitutas, Antequera, 1908). Revista de estudios antequeranos. N. 8 (1993), p. 147-198 STOLCKE, Verena. El "problema" de la inmigración en europa : el fundamentalismo cultural como nueva retórica de exclusión. Mientras tanto. N. 55 (1993), p. 73-90 STOLCKE, Verena. And the locals in the global? : an outsider’s view. Anthropology today. V. 9, n. 5 (1993) octubre. STOLCKE, Verena. Talking culture : new boundaries, new rethorics of exclusion in Europe. Current Anthropology. V. 36, n. 1 (1995) february. Publicat en castellà : Europa: nuevas fronteras, nuevas retóricas de exclusión. A: Extranjeros en el paraíso. Barcelona : Virus Editorial, 1994 STOLCKE, Verena. El lloc de les dones fora de lloc. Documents d'Anàlisi Geogràfica. N. 26 (1995), p. 261-269 STOLCKE, Verena, et al. Mujer y ecología : ¿una relación contra natura? Mientras tanto. N. 65 (1996), p. 17-20 STOLCKE, Verena. Noves fronteres i noves exclusions. Balma : didàctica de les ciències socials, geografia i història. N. 4 (1996) STOLCKE, Verena. Mercedes Arbaiza, familia, trabajo y reproducción social : una perspectiva microhistórica de la sociedad vizcaína a finales del Viejo régimen. Revista de historia industrial. N. 11 (1997) STOLCKE, Verena. Brasil: una nación vista a través del cristal de la "raza". Revista de Cultura Brasileña. N.1 (1998) STOLCKE, Verena. New rethorics of exclusion in Europe. International Social Science Journal. V. 51, n. 1 (1999) STOLCKE, Verena. Glòria o la maledicció de l'individualisme modern segons Louis Dumenot. Diàlegs : revista d'estudis polítics i socials. V. 3, n. 9 (2000), p. 65-91

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

16


Biblioteca MVE

STOLCKE, Verena. Fonamentalismes culturals. Àmbits de política i societat. N. 18 (2001) STOLCKE, Verena. La "naturaleza de la nacionalidad". Illes i imperis. N. 5 (2001), p. 135-139 STOLCKE, Verena. Clonar: La inmaculada concepción. The Ecologist. N. 4 (2001), enero-marzo. STOLCKE, Verena. Das Geschlecht in der Biotechnologie: Natur in der Kultur”, Forum Kritische Psychologie. N. 45 (2005) STOLCKE, Verena. Els ovòcits d'or. Àmbits de política i societat. N. 23 (2002) STOLCKE, Verena. La mujer es puro cuento : la cultura del género. Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia. N.19 (2003), p. 69-75 STOLCKE, Verena. La influencia de la esclavitud en la estructura doméstica y la família en Jamaica, Cuba y Brasil. Desacatos : revista de Antropología Social, núm. 13. STOLCKE, Verena. La mujer es puro cuento : la cultura del género. Desarrollo económico. V. 45, n.180 (2006), p 526-546 Direcció de tesis i treballs d’investigació AGUILAR, Oriol. El Linaje ininterrumpido : la transmisión del conocimiento en el budhismo esóterico tibetano. Direc to ra : Ve rena Sto lck e. Treba ll de re ce rca, UA B, De pa rtamen t d'An tropo lo gia So cia l, 199 8 AGUILAR, Oriol. El Loto del Nyag rong : un estudio sobre la vida de Nyag bla Padma bdud'dul y su transmisión del conocimiento. Dire cto ra : Ve rena

St olc ke. Te s i do ct oral, UAB , Depa rtamen t d'Antropo lo gia

So c ia l, 2005 ALBERT ESTEBAN, Aída. ¿Qué hace la cultura? Dire cto ra: Ve re na Sto lcke . T reb all de rece rca, UAB , Depa rt ament d 'Ant ro po lo gia So cial, 2 000

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

17


Biblioteca MVE

ALEGRET, Joan Lluís. Cómo se enseñan los otros : análisis de la presentación racialista de la diversidad ética en los libros de texto de EGB, BUP y FP utilizados en Cataluña en la década de los 80. Dire cto ra : Ve re na

St olc ke. Te s i do ct oral, UAB , Depa rtamen t d'Antropo lo gia

So c ia l, 1993

ARAMBURU OTAZU, Mikel. Bajo el signo del gueto : imágenes del "inmigrante" en Ciutat Vella . Direc to ra: Ve rena St olc ke. Treba ll de re ce rc a, UAB, Depa rtamen t d 'An t ropo lo gia So c ia l, 2000

ARAMBURU OTAZU, Mikel. Bajo el signo del gueto : imágenes del "inmigrante" en Ciutat Vella . Direc to ra: Ve rena S to lc ke. Te s i d oc t oral, UA B,

Depa rtamen t d 'An t ropo lo gia So c ia l, 2005

CARBALLO LÓPEZ, Maria. Mulheres com coragem : mujeres líderes en el movimiento de sil .

trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra de Bra-

Dire cto ra: Verena

S to lc ke. T reba ll de rece rca, UA B, De -

pa rtamen t d 'An t ropo lo gia So c ia l, 2002 COELLO DE LA ROSA, Alexander. Génesis y desarrollo de las relaciones de poder en el Perú virreinal, siglo XVl . Direct ora: Verena Stolcke. Treba ll de re ce rca, UA B, De pa rtamen t d'An tropo lo gia So cia l, 199 6 DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Virginia. El Trabajo a domicilio en la industria textil en Sabadell : aproximación desde la antropologia social. Dire cto ra : Ve rena Sto lcke . Treba ll de re ce rca, UA B, Depa rtament d'An tropo lo gia So cial, 1 997 DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Virginia. Treball femení a la indústria tèxtil llanera de Sabadell durant el segle XX. Dire cto ra: Ve rena Sto lcke i Mire ia Ba ylina Fe rré. Tesi do ct oral, UAB , Dep artamen t d 'An t rop olo gia So c ia l, 2005 FERNÁNDEZ DELKADER, María. Género y cuestión nacional en Cataluña.

Direc to ra: Ve ren a

S to lc ke . Treba ll d e rec e rca , UA B, De -

pa rtamen t d 'An t ropo lo gia So c ia l, 1996

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

18


Biblioteca MVE

FERREIRA SAMPAIO, Rosana. Cuando los accidentes de trabajo no matan : una aproximación epidemiológica de las incapacidades permanentes para la profesión habitual. Directora: Verena Stolcke i Miguel Martin Mateo. Treball de recerca, UAB, Departament d'Antropologia Social, 1997 FERREIRA SAMPAIO, Rosana. Cuando los accidentes de trabajo no matan : una aproximación epidemiológica de las incapacidades permanentes para la profesión habitual. [Microforma] Directora: Verena Stolcke i Miguel Martin Mateo. Tesi doctoral, UAB, Departament d'Antropologia Social, 1997 G O NZÁLE Z A NDRI CA I N, Clau dia. Iden t idade s étn ica s e n a cc ión : la o rgan i za c ión c o muna l d e la

Pení nsu la de Sant a E len a

an te la coo pe rac ión al de sa rro llo . Direc to ra : Ve re na

S to lc ke.

T reba ll de rece rca , UAB , Depa rt amen t d 'An t ropo lo gia S oc ia l, 20 03 G O NZÁLE Z CA NGA S, Yank o. P rivileg io y O mis ión : iden tidade s ju ven iles en Ch ile : de las le s

. Dire ct o ra: Ve ren a

vang ua rdia s a las ju ven tude s ru ra -

Sto lcke i Ca rle s Fre ixa Pàmpo ls. T re -

ba ll de re ce rca, UA B, De pa rtamen t d'An tropo lo gia So cia l, 200 2 G O NZÁLE Z CANGA S, Yan ko . Óxidos de identidad : memoria y juventud rural en el sur de Chile (1935-2003) . Direc to ra: Ve re na Sto lck e i Ca rles Fre ixa P àmpo ls. Tes i do cto ra l, UAB , De pa rtamen t d 'A nt ro po lo gia So cial, 20 04 G OVE RS , Pat ric k. De d ónde fue la fa rma c ia el Ro sario t res c uad ra s a l su r. Dire cto ra : V e rena

S to lcke . T reba ll de re ce rca,

UAB , Dep artamen t d'Ant rop olo gia S oc ial, 1 998 GRAEF VELÁZQUEZ, Carla. Identidades, gemelos y clonación, reformulaciones y conflictos sociales. Dire ct ora: Ve ren a

St olc ke. Treb all de

re ce rc a, UA B, De pa rt ament d 'Ant ropolo gia So cial, 2 004

GRAU REBOLLO, Jorge. Uso de técnicas y medios audiovisuales en proyectos de investigación : el caso de la antropología social y cultural. Di-

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

19


Biblioteca MVE

re cto ra : Ve rena Sto lcke . T reb all de re ce rc a, UAB, Departam ent d 'An t ropo lo gia So cia l, 1996

MARTÍNEZ MAURI, Mónica. De Tule Nega a Kuna Yala : mediación, territorio y ecología en Panamá, 1903-2004. Dire cto ra : Ve re na

S to lc ke i

J uan Carlo s Ga ra va glia . Treba ll de re ce rc a, UA B, De pa rtament d 'An t ropo lo gia So cia l, 2007

MATEO DIESTE, Josep Lluís. El "Moro" entre els primitius : el cas del Protectorat Espanyol al Marroc. Dire cto ra : Ve rena Sto lck e. Treba ll de re ce rc a, UA B, De pa rt ament d 'Ant ropolo gia So cial, 1 996

MOUALHI, Djaouida. Las Inmigradas magrebíes en Catalunya (Area Metropolitana de Barcelona) : el contexto de orígen y las motivaciones de emigración. Direc to ra : Veren a

St olc ke. T reba ll d e re ce rca , UA B, De -

pa rtamen t d 'An t ropo lo gia So c ia l, 1997

MUELA RIBERA, Joan. Malaria en Lipangalala : pluralismo médico y procesos asistenciales para malaria infantil en una comunidad africana. Directora: Ve re na

St olcke . Treba ll de re ce rc a, UA B, De pa rt ament

d 'An t ropo lo gia So cia l, 2007

OJEDA MATA, Maite. "¿Por qué nos odian?" : la alteridad de los/las judios/ as en en el discurso nacional asimilación, antisemitismo y exclusión, Hungría

1867-1945. Dire cto ra : Ve rena

St olc ke i Mich el L eibe ric h.

T reba ll de rece rca , UAB , Depa rt amen t d 'An t ropo lo gia S oc ia l, 19 99

PALOMINO MENESES, Teodomiro. Reproducción socio-cultural Sallqa : una aproximación etnogràfica hacia una microregión altoandina. Direc to ra: V e rena Sto lcke i Au re lio Día z Fe rná nde z. Treba ll de re ce rc a, UAB, Depa rt amen t d 'An t ropo lo gia So cial, 2 004

PIOLA, María Eugenia. Un Análisis de las representaciones de la exclusión social: el caso argentino. Dire cto ra : Ve rena Sto lcke . Treb all de re c e rca , UA B, De pa rt ament d'Ant ro po logia So cial, 1 999 PROPIOS YUSTA, Cristina. Imagen e identidad : el video en las comunidaDossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

20


Biblioteca MVE

des indígenas de Oaxaca, Mexico : papá ¿verdad que somos indios?. Dire cto ra : Ve rena Sto lcke . T reb all de re ce rc a, UAB, Departam ent d 'An t ropo lo gia So cia l, 1999 ROMERO MARTÍNEZ, Pedro. La Imagen del bárbaro en el discurso cristiano altomedieval : categoría e invención. Direc to ra : Ve ren a S to lc ke i J os é En riqu e Ru iz Domén ec. Treba ll de rec erca , UAB , Depa rta men t d 'An t ropo lo gia So cial, 2 000 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Miquel. Utopia i cobdicia en el discurs de l'or : Amèrica, 1492-1519. Dire cto ra : Ve ren a

St olc ke . Treba ll de re ce rca,

UAB , Dep artamen t d'Ant rop olo gia S oc ial, 1 992 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Miquel. Utopia i cobdicia en el discurs de l'or : Amèrica, 1492-1519. [ Mic rofo rma ] Dire cto ra : Ve ren a

Sto lcke . Tes i

do ct oral, UA B, Depa rtamen t d 'An t ropo lo gia So c ia l, 1998 SILVA DREYER, Ana María. Sexualidad y contracepción en alumnos de institutos públicos de bachillerato de Barcelona ciudad 1985. Direct ora: Ve ren a

St olc ke.Te s i doc to ra l, UAB , Dep artamen t d'Ant rop olo gia

So c ia l, 1992 SILVA DREYER, Ana María. Sexualidad y contracepción en alumnos de institutos públicos de bachillerato de Barcelona ciudad 1985. [ Microf o rma] Direc to ra: Ve re na

Sto lck e. Te s i do cto ra l, UA B, Depa rtament

d 'An t ropo lo gia So cia l, 1993 SOUZA FILHO, Benedito. El Largo camino agónico : trata, esclavitud y la resignación de cuerpos . Direc to ra: Ve ren a

Sto lck e . T reba ll de

re ce rc a, UA B, De pa rt ament d 'Ant ropolo gia So cial, 2 002 SOUZA FILHO, Benedito. Cuerpos, horcas y látigos : esclavitud y espectáculo punitivo en el na

Brasil decimonónico.

Direc to ra :

Ve re -

Sto lc ke . Te s i d oc to ra l, UAB, Dep artamen t d 'A nt rop olo gia

So c ia l, 2003 URIBE M. , José Fernando. Anorexia y bulimia : aspectos biomédicos, psicológicos y

socioculturales : estado de la cuestión. Direc to ra: Ve re -

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

21


Biblioteca MVE

na

S to lc ke . Treba ll de rec e rca , UAB , De pa rtame nt d 'An t ropo -

lo gia So cial, 2 002 VALENZUELA GARCÍA, Hugo. Crítica a los estudios sociales de la ciencia. Direc to ra: V erena

St olc ke. T reba ll de re ce rca , UAB, Dep arta -

men t d 'An t ropo lo gia So cial, 2 001 Algunes d’estes tesis les podeu trobar a TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) i per a la resta cerqueu al catàleg de la UAB Per fer esta bibliografia hem consultat: DIALNET [en linea]. [Consulta: 12 de gener de 2012]. Disponible en: http:// dialnet.unirioja.es/ REBIUN : catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias [en linea]. Consulta: 12 de gener de 2012]. Disponible en: http://rebiun.absysnet.com/ cgi-bin/rebiun/O7105/IDc7266729?ACC=101 Verena Stolcke [en linea]. [Consulta: 12 de gener de 2012]. Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/expbib/2008/stolcke/portada.asp

.

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

22


Biblioteca MVE

La Biblioteca del MVE et facilita l’accés a la informació La Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia té més de 400 títols de publicacions seriades especialitzades en Etnologia i Antropologia. Estan en lliure accés a la nostra sala i les podeu consultar des de qualsevol lloc a través del nostre OPAC. Si voleu saber si tenim un número determinat d’un títol de revista és molt fàcil, si punxeu en este tutorial vos ho expliquem d’una manera molt senzilla. Poc a poc anem buidant les revistes però és impossible fer-ho amb tots els títols. Podeu consultar les bases de dades per conèixer els sumaris de les revistes o cercar un article en concret, així ja sabreu quin número específic heu de consultar a la Biblioteca. Tenim un gestor dels enllaços favorits de la Biblioteca en línia i en accés lliure, treballem amb el programa Delicious. En ell podeu trobar els links a les bases de dades espanyoles i estrangeres. També podeu accedir a través del Delicious de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia als repertoris institucionals principalment de caràcter universitari per consultar a text complet la informació gestionada en estos recursos open access. Un clar exemple, la majoria de revistes catalanes com és el cas de Papers : trabajos de sociologia, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia o la Revista d’etnologia de Catalunya les podeu trobar en accés obert a través del repositori cooperatiu RACO (Revistes catalanes amb accés obert) Tots els recursos informatius de la Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia els podeu trobar a través de la pàgina web del Museu : http://www.museuvalenciaetnologia.es i del nostre etnobloc “Mes a mes llibre i demés”: http://etnobloc.blogspot.com No dubteu en utilitzar les ferramentes d’informació que la Biblioteca fica al vostre abast: el nostre catàleg on line, la consulta en sala, així com l’oportunitat d’accedir a recursos web externs per facilitar-vos la tasca investigadora. Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 1

23


Fins la propera xerrada el dia 1 de març que ens trobarem amb Luis Enrique Alonso Benito i un nou número de la col·lecció de dossiers bibliogràfics


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.