Page 1

revista

valencianad’etnologia

núm.

2

d

o

s

s

i

e

r

:

l

e

x

ò

t

i

c

q

u

o

t

i

d

i

à

· L’antropologia del detall · La interculturalidad y los residentes europeos en Alicante · Europeus a la Marina Alta · Viure junts a la València multicultural · El mestizaje como convivencia · El Levante festero. Com ens veuen d’exòtics · La Festa o el Misteri d’Elx: d’una celebració popular a un espectacle turístic · Etnología de una fiesta perdida · Los Mayos de Chulilla · Etnoarqueologia de l’activitat transhumant Toni Mestre

Revista valenciana d'etnologia, núm. 2  

Revista valenciana d'etnologia editada pel Museu Valencià d'Etnologia. Núm. 2, 2007. El dossier està dedicat a "l'exòtic quotidià"

Revista valenciana d'etnologia, núm. 2  

Revista valenciana d'etnologia editada pel Museu Valencià d'Etnologia. Núm. 2, 2007. El dossier està dedicat a "l'exòtic quotidià"

Advertisement