Page 14

De les nombroses temàtiques que cal considerar bàsiques a l’hora de documentar i difondre la cultura popular valenciana, la música és una de les més referenciades. Explicacions de perspectiva cultural a banda, no hi ha cap dubte de la fecunditat extraordinària que els valencians i valencianes han sabut aplicar al fet musical, és un tret que ens identifica. La música està en tota mena d’actes socials, de caire cívic o religiós, festiu o solemne, familiar o comunitari. Al bell mig d’aquest escenari de profusió musical a les terres valencianes, trobem el món de les societats musicals, i dins d’ell, el de les bandes de música. Es tracta, si més no, d’un fenomen singular, molt desenvolupat associativament i que, tot i partir de la interpretació d’un repertori generalment centrat en la música que coneixem com a «culta», ha arrelat socialment amb tanta força i és tan vigent a la societat valenciana que representa, per descomptat, una part ineludible de la nostra cultura popular.

De las numerosas temáticas que se pueden considerar básicas a la hora de documentar y difundir la cultura popular valenciana, la música es, sin duda, una de las más referenciadas. Explicaciones de perspectiva cultural aparte, no cabe duda alguna de la fecundidad extraordinaria que los valencianos y valencianas han sabido aplicar a la producción musical, es un factor que nos identifica. Encontramos música en todo tipo de actos sociales, de tipo cívico o religioso, festivo o solemne, familiar o comunitario. En el centro de este escenario de profusión musical en tierras valencianas, se sitúa el mundo de las sociedades musicales, y dentro de él, el de las bandas de música. Se trata, de un fenómeno singular, muy desarrollado asociativamente y que, aunque parta de la interpretación de un repertorio generalmente centrado en la música que conocemos como «culta», ha arraigado socialmente con tanta fuerza y es tan vigente en la sociedad valenciana que representa una parte ineludible de nuestra cultura popular.

L’objectiu del Museu Valencià d’Etnologia amb l’exposició «Arriben Bandes: les Societats Musicals Valencianes» és oferir al públic una visió antropològica del «fet» bandístic valencià. No ha estat la nostra intenció aprofundir en els matisos històrics de les bandes, ja que fer-ho de totes resultaria molt difícil, i hem volgut aportar una perspectiva més etnològica i plantejar qüestions que entenem que han estat relativament poc tractades.

El objetivo del Museu Valencià d’Etnologia con la exposición Arriben Bandes: les Societats Musicals Valencianes es ofrecer al público una visión antropológica del fenómeno bandístico valenciano. No ha sido nuestra intención profundizar en los matices históricos de las bandas, hacerlo de todas resultaría muy difícil, hemos preferido aportar una perspectiva más etnológica planteando cuestiones hasta ahora relativamente poco tratadas.

Vull expressar l’agraïment a totes aquelles persones que ens han facilitat la seua ajuda per dur endavant aquest projecte, el seu entusiasme i la seua bona disposició. Així mateix, cal agraïr la “Unión Musical Española”, “Consolat de Mar”, “Honsuy”, “Fides” i “Reparación de Instrumentos Martinez” per la seua generositat en el préstec d’instruments per a l’exposició. Finalment, el Servici de Cultura de la Diputació de València, l’Institut Valencià de la Música i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana mereixen també el nostre reconeixement pel seu suport en tot allò que els hem demanat.

Quiero expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos han prestado su ayuda para llevar adelante este proyecto, por su entusiasmo y su buena disposición. Asimismo, agradecer a la “Unión Musical Española”, “Consulado de Mar”, “Honsuy”, “Fides” y “Reparación de Instrumentos Martinez” su generosidad en el préstamo de instrumentos para la exposición. Finalmente, el Servicio de Cultura de la Diputación de Valencia, el Institut Valencià de la Música y la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, merecen también nuestro sincero reconocimiento por su apoyo en todo aquello que hemos necesitado.

Arriben bandes : les societats musicals valencianes  

Catàleg de l'exposició "Arriben bandes : les societats musicals valencianes" que es pot visitar al Museu Valencià d'Etnologia des del 22 de...

Arriben bandes : les societats musicals valencianes  

Catàleg de l'exposició "Arriben bandes : les societats musicals valencianes" que es pot visitar al Museu Valencià d'Etnologia des del 22 de...

Advertisement