Page 12

SETICPA | 3a sessió | curs 2012-2013

2. Localitzacions: ens permetrà donar d'alta localitzacions (Els POIs, punts d’interès)

3. Donar d’alta localitzacions Des de la pestanya localitzacions:

Abans de començar a donar d'alta les nostres localitzacions hem de seleccionar en l'aplicatiu la ruta (segment) o àmbit (segment) on volem posar la nostra localització. Exemple:

Un cop tenim seleccionat el segment o ruta on volem introduir la nostra localització fem clic al botó "Nova localització" per donar d'alta un nou punt.

Per donar d'alta el punt es recomana seguir aquestes 4 fases:

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 12

SETICPA 3 CURS 12-13  

Dossier del SETICPA 3 del curs 2012-2013

SETICPA 3 CURS 12-13  

Dossier del SETICPA 3 del curs 2012-2013

Advertisement