Page 1

SETICPA SEminari permanent en TIC-TAC per a la formació de Persones Adultes

Dossiers (A Pàgines): http://phobos.xtec.net/fadults/wordpress/

3a sessió del curs 2011 / 2012, 29 de maig de 2012

Formularis

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Servei d’Ordenació Curricular d’Educació d’Adults Juan Miguel Muñoz jmunoz29@xtec.cat


Continguts de la 3a sessió Curs 2011 / 2012 Pàgina 3 Informacions d’interès Pàgina 4 Formularis amb Google Docs Pàgina 6 Correcció automatitzada de tests amb Flubaroo Pàgina 12 Formularis a Moodle Pàgina 14 Selecció de piulades #seticpa Pàgina 15 Avaluació del SETICPA 2011/2012 Pàgina 16 Coordinadors i coordinadores de SETICPA


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Informacions d’interès Encuentro Internacional de Educación 2012-2013 EducaRed organitza un gran debat obert a tota la comunitat educativa iberoamericana. El debat pretén recollir en 18 mesos totes les opinions sobre el futur de l'educació. Per això la pregunta que serveix de fil conductor de tots els temes és: COM HA DE SER L'EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI? La participació és completament lliure i gratuïta i ha activitats molt interessants. http://encuentro.educared.org/

V Premi a la Innovació Educativa en l’àmbit TIC La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el CETEI- Fundació Joan XXIII i les empreses impulsores del ITWE 2012, promouen aquest premi dirigit a la millor solució de tecnologia educativa desenvolupada i aplicada als centres educatius i també, a la millor solució TIC aplicada a l’educació per part de l’empresa. http://www.itworldedu.cat/arxius/ITW_Bases_2012/#/1/

Jornada Creativitat i enginy davant els reptes educatius actuals Organitzada per la UOC i l’associació Espiral, la jornada té com a objectiu reflexionar i donar pistes per a trobar solucions creatives als reptes educatius actuals que planteja la nostra societat. A més, també s'analitzarà el paper que les tecnologies poden jugar com a suport a la creativitat i a la formació, en el sentit d’usar aquestes tecnologies d’una manera apropiada i justificada. La jornada que és oberta i gratuïta, tindrà lloc el dia 9 de juny de 2012, de les 9 a les 14 h, al Cibernàrium de Barcelona, Edifici MediaTIC, c/ Roc Boronat, 117, 1a planta http://goo.gl/EEzyy

Recopilació de llocs gratuïts per a descarregar llibres online http://www.bloctecnia.com/2009/01/recopilaci-de-llocs-gratuts-per.html

IV Jornadas / III Congreso en línea en Conocimiento Libre y Educación CLED busca ofrecer un espacio de intercambio y reflexión acerca de las potencialidades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el lenguaje digital en el ámbito educativo. Del 13 al 20 de juliol del 2012 www.redcled.net

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 3


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Formularis amb Google Docs A la 5a sessió del SETICPA del curs 2007 / 2008, el 3 de juny de 2008, es va tractar monogràficament d’eines de Google, entre elles vam treballar els formularis, tot i que en aquell moment era una versió molt inicial i s’havia de fer a partir del full de càlcul. Avui dia el formulari és una eina amb entitat pròpia i ha millorat força les seves funcionalitats. Tornem doncs, en aquesta edició del SETICPA, a treballar els formularis i a veure noves possibilitats i aplicacions a l’aula. Dossier 5 curs 07/08 http://phobos.xtec.net/fadults/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/seticpa_5_08.pdf

Una de les eines disponibles al paquet ofimàtic en línia de Google Docs és la de dissenyar formularis. Això ens permet la recollida de diverses dades d'usuaris d'una forma senzilla. o El formulari creat el podem enviar als usuaris que volem que el completi o bé podem publicar-lo com a pàgina web per a poder anar recollint les dades o respostes dels destinataris. o Per poder omplir el formulari els usuaris no necessiten estar registrats a Google Docs, ni tampoc hem de compartir el document original amb ells. Per tot això no hi ha perill que ens modifiquin les dades. o Una vegada introduïdes les dades, aquestes s'afegiran al full de càlcul on, posteriorment, podrem tractar-les de forma numèrica o de forma qualitativa. o A més a més, en el cas que disposem d’una pàgina iGoogle (escriptori virtual de Google), tenim a disposició un widget que ens mostra els últims formularis creats i les noves respostes que s’hi van afegint. Per fer-vos una idea podeu visitar aquests formularis a tall d’exemple: o Un qüestionari sobre l’aigua que, en aquest cas, inclou la visualització de les respostes dels participants. o El qüestionari: Què opineu del Blog del Seticpa?, que no inclou la visualització de les respostes dels participants. Amb el formularis de Google Docs podem: o preparar un qüestionari d’aula sobre un tema treballat i fer-ne l’avaluació; o realitzar una enquesta entre diverses persones i, posteriorment, fer-ne el tractament estadístic a través del full de càlcul;

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 4


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

o recollir informació o opinions sobre un determinat tema dels alumnes de l’escola; o crear un full d’inscripció a una sortida cultural o qualsevol altra activitat organitzada en el Centre de Recursos o ...

Com ho fem? Activitat pràctica: Fem un formulari Per poder dissenyar un formulari amb Google Docs prèviament ens cal: 1.

Disposar d’un compte d’usuari a Google

2.

Accedir al compte i activar l’aplicació Google Docs http://docs.google.com/

Passos per crear el formulari: 1. Un cop dins de Google Docs, a la columna esquerra farem clic a CREA / Formulari 2. En segon lloc, cal completar les preguntes que volem fer seleccionant, prèviament, el tipus de resposta del menú desplegable que ens apareixerà. Aquestes respostes poden ser:

La de Selecció múltiple es pot separar totalment en un altre formulari, el que ens permetrà una enquesta més detallada. En aquest apartat una de les opcions que tenim és la de la selecció del tema o aparença gràfica que tindrà el formulari. Hi ha un bon grapat d’opcions de disseny per escollir. Accedirem fent clic al botó Tema:

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 5


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

3.

Publicar el formulari o enquesta. Podem enviar-lo de forma automàtica via correu electrònic, o bé donar-lo a conèixer a través d’una URL o incrustar-lo a un blog o espai web. En tots els casos les respostes s’aniran afegint automàticament al full de càlcul per a poder ser processades. En aquesta URL teniu un tutorial més complet per si no coneixeu prou l’eina: http://xarxanet.org/informatic/recursos/com-crear-formularis-amb-google-docs

Correcció automatitzada de tests amb Flubaroo Una de les tasques més repetitives i ingrates a l'escola és la correcció i validació de tests... Flubaroo està aquí per ajudar-nos! Creeu un formulari amb el test, incloent preguntes "tancades": seleccionar d'una llista, escriure una paraula, classificar en columnes... i feu-lo arribar als vostres alumnes (podeu incrustar el formulari per correu, o bé publicar-lo i enviar-los l'enllaç). Un cop els alumnes han resolt el test, instal·leu l'Script Flubaroo al full de càlcul associat al formulari, seguiu les instruccions, i en pocs segons tindreu la llista d'usuaris amb la seva nota, les preguntes que no han estat superades per la majoria (i que, per tant, cal repassar), una gràfica amb els resultats... i la possibilitat d'enviar els resultats a cada alumne per correu electrònic... Instruccions pas a pas: Per iniciar l'script de Flubaroo, cal anar a Eines | Galeria de scripts o a Insereix | Script Busquem a Públic | Educació i instal·lem Flubaroo

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 6


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 7


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Ja el tenim instal·lat. Al menú anem a Grade Assignement.

Acceptem l'autorització que ens demana.

Ara ja podem assignar a cada pregunta la puntuació que volem ( 1 Point, 2 Points,...), dir els camps que són d'identificació dels alumnes (Identifies Student ) o que no volem avaluar (Skip Grading):

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 8


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Marquem la resposta correcta que ens servirà de model de correcció:

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 9


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Ara ja té tota la informació i ha creat un full de càlcul nou "Grades" on hi ha la correció amb els encerts i el percentatge.

Al menú Flubaroo ara hi ha tres opcions: − Regrade Assignement: per tornar a qualificar − Email Grades: On podem enviar els resultats als alumnes − View Report: Crear un resum visual dels resultats:

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 10


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Si utilitzem l'opció d'enviar els resultats per correu: Cal ficar el camp on hi ha l'adreça de correu i també si volem afegir les respostes:

Mostra del correu que Flubaroo envia als alumnes.

Informació obtinguda de: http://enelnuvol.blogspot.com.es/2011/10/automatitzar-tasques-escolars-amb.html (Xavier Bargalló) https://sites.google.com/a/xtec.cat/connexions/google-docs/flubaroo (Marià Roman) Més informació: http://aules-virtuals.blogspot.com.es/2011/12/questionaris-autocorregibles-ambgoogle.html

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 11


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Formularis a Moodle En els centres que tenen Moodle és convenient recordar i conèixer l’existència dels formularis interns que també poden ser molt útils per a la tasca docent. Per incloure un qüestionari dins d’una aula de Moodle hem d’activar edició i a l’apartat d’activitats seleccionarem Qüestionari: Un cop activada aquesta Activitat i configurada amb tots els paràmetres necessaris, haurem d’editar les preguntes i, en primer lloc, caldrà escollit el tipus de preguntes que volem fer i que poden ser:

Calculades Les preguntes calculades proporcionen una manera de crear preguntes numèriques individuals mitjançant comodins que són reemplaçats per valors concrets quan un estudiant entra al qüestionari. Descripció Aquest tipus de pregunta no és realment una pregunta. El que fa és visualitzar un text sense demanar cap resposta. Es pot utilitzar, per exemple, per mostrar una informació relativa a les preguntes següents. Resposta oberta Com a resposta a la pregunta (que pot incloure una imatge), l'estudiant escriu una resposta d'una certa extensió. D'aparellar Es proporciona una llista de subpreguntes, juntament amb una llista de respostes. L'estudiant ha d'aparellar cada subpregunta la resposta correcta. Respostes incrustades (format Cloze) És un format molt flexible que permet incrustar les respostes dins del text. Les preguntes poden ser d'opcions múltiples, de resposta breu o numèriques.

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 12


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Opcions múltiples Com a resposta a la pregunta (que pot contenir una imatge), l'estudiant tria entre diferents opcions. Hi ha dos tipus de preguntes d'opcions múltiples: de resposta única i de múltiples respostes. Resposta breu Com a resposta a la pregunta (que pot contenir una imatge), l'estudiant escriu una paraula o frase. Pot haver-hi diferents respostes correctes, amb diferents qualificacions. Es pot distingir entre majúscules i minúscules o no. Numèriques Des del punt de vista de l'estudiant, una pregunta numèrica és com una pregunta de resposta breu. La diferència és que les respostes numèriques poden permetre un cert marge d'error. Això permet definir un rang de possibles respostes correctes. Aleatòries d'aparellar amb resposta breu Des del punt de vista de l'estudiant són com les preguntes d'aparellar. La diferència és que les subpreguntes es treuen aleatòriament de les preguntes de resposta breu de la categoria actual. Vertader o fals Com a resposta a la pregunta (que pot contenir una imatge), l'estudiant tria o vertader o fals. Aleatòries Una pregunta aleatòria serà reemplaçada per una pregunta triada a l'atzar dins de la categoria que es defineixi. Més informació al botó Ajuda del Banc de preguntes:

Altres recursos útils Selecció de piulades de Twitter #seticpa

En aquesta pàgina del Marià Roman, teniu tutorials que expliquen detalladament com fer formularis de diferents tipus: https://sites.google.com/a/xtec.cat/connexions/moodle-queestionaris

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 13


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Selecció de piulades #seticpa

http://goo.gl/KBYnB

http://goo.gl/7KZD3

http://goo.gl/xnlPD

http://goo.gl/693tt

http://goo.gl/pKGvk

http://goo.gl/LIA2q Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 14


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

http://www.tildee.com/x7xdje

http://goo.gl/CBFJo

http://goo.gl/W2Cq4

Avaluació del SETICPA 2011-2012 No us oblideu de completar l’avaluació del Seminari d’aquest curs, ens ajudarà a millorar de cara al proper. Gràcies!

http://xurl.es/avaluacioseticpa

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 15


SETICPA | 3a sessió | curs 2011-2012

Coordinadors i coordinadores de SETICPA 2011 / 2012 Per tal d’afavorir la comunicació i el flux d’informació entre els coordinadors dels SETICPA i les persones responsables de les TIC-TAC dels centres i aules i igualment amb la resta del professorat, us indiquem les seus dels seminaris juntament amb el nom i c- electrònic de les persones que els coordinaran durant aquest curs: Consorci d'Educació de Barcelona IOC, Institut Obert de Catalunya, sala informàtica 1 Avda. Paral·lel, 71-73 Tel. 933476100 (Barcelona) Coordinador: Albert Galindo (CFA Manel Sacristan, Barcelona) agalind3@xtec.cat ST Barcelona Comarques i ST Catalunya Central IOC, Institut Obert de Catalunya, sala informàtica 8a planta Avda. Paral·lel, 71-73 / Tel. 933476100 (Barcelona) Coordinadora: Immva Vilatersana (CFA Els Tarongers, Mataró) ivilater@xtec.cat ST Girona AFA La Selva Sant Sebastià, 91 / Tel. 972 840262 (Sta. Coloma de Farners) Coordinador: Vicens Gómez (AFA La Selva, Sta. Coloma de Farners) jgomez65@xtec.cat ST Lleida CFA Joan Carles I La Mercè s/n / Tel. 973 26 74 66 (Lleida) Coordinador: Marià Roman (CFA Joan Carles I, Lleida) mroman@xtec.cat ST Tarragona i ST Terres de l'Ebre CFA Mas Pellicer. Plaça Mas Pellicer, 34. Bloc 55, baixos. / Tel. 977 77 30 52 (Reus) Coordinador: Josep Allueva (CFA Mas Pellicer, Reus) jallueva@xtec.cat Coordinació general SETICPAs Juan Miguel Muñoz (Servei d’Ordenació Curricular d’Educació d’Adults. Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat) cr-fpa@xtec.cat http://www.xtec.cat/fadults/

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults. 16

3a sessió SETICPA  

3a sessió SETICPA curs 2011/2012

3a sessió SETICPA  

3a sessió SETICPA curs 2011/2012

Advertisement