Page 1

...Usos educatius...

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat Servei d’Ordenació Curricular d’Educació d’Adults Juan Miguel Muñoz / @mudejarico ————————————————————————————————————————————————— Pàgina 0 —————————————————————————————————————————————————


Pinterest Què és? Pinterest és una xarxa social de moda (va néixer al 2009 a San Francisco, USA) i amb un creixement d’usuaris tan espectacular que, segons un estudi de Shareaholic1, al gener de 2012, va tenir més tràfic que YouTube, Reddit, Google+, LinkedIn y MySpace junts.

Pinterest = Pin + Interest Enganxar els teus interessos Bàsicament el que es pot fer amb Pinterest és crear una mena de murals o taulers d’anuncis on podem enganxar tot tipus d’informacions (col—leccions) però donant protagonisme a la imatge d’aquella informació. Té una part de marcador social ja que permet guardar i classificar, tot allò que trobem per la xarxa d’interès per a la nostra tasca docent. També, òbviament, podem guardar temes no acadèmics: lleure, turisme, gastronomia, fotografia, cinema, art, literatura, etc. etc. Tot allò que ens interessa es pot convertir en un Tauler (Board o Col—lecció) de Pinterest. Dintre de cada Tauler temàtic les imatges que guardem associades a una informació web es diuen Pins. Un Pin és una foto associada a la URL de la pàgina font de la informació i a la que se li poden afegir comentaris, repinearla o fer un “M’agrada” com a altres xarxes socials (Facebook per exemple). Apart de desar imatges que anem trobant mentre naveguem per Internet, Pinterest també permet pujar imatges i vídeos propis. Pel fet de ser una xarxa social ens permet compartir amb altres els nostres pins, fer-nos seguidors d’altres persones o només d’alguns dels seus Taulers. Igualment es poden fer Taulers col—lectius o col—laboratius i des de fa molt poc podem tenir Taulers “secrets” que no són públics i només els podem veure nosaltres o les persones convidades. També podrem fer cerques acotades a Taulers, Pins o Pineadors (persones que fan els pins) sobre temes relacionats amb qualsevol matèria acadèmica (o no) per a fer servir a l’aula. Un aspecte interessant a destacar és que totes les funcions de Pinterest es poden integrar de manera automatitzada amb Facebook i/o Twitter com després veurem, la qual cosa ens facilita la difusió de la nostra feina a les xarxes socials.

1

http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/02/02/pinterest-logro-mas-trafico-que-youtube-google-ylinkedin-juntos/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 1 —————————————————————————————————————————————————


Creem un compte Fem clic al botó “Únete a Pinterest”

El més fàcil és ingressar amb el nostre compte de Facebook o Twitter si el tenim. En cas contrari ens donem d’altra amb el sistema tradicional amb la nostra adreça de correu electrònic: Un cop creat el compte ja podem començar a crear el nostre Tauler (Board). Escollim Something Else, a no ser que tingueu clar alguns dels suggeriments que apareixen per defecte a la llista. Li donem un nom al nostre primer tauler i fem clic al botó Create Board:

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 2 —————————————————————————————————————————————————


Ara ens demanarà que escollim 5 boards d’entre un llistat de temes que siguin del vostre interès (hi ha d’educació per exemple) i el vostre compte estarà a punt per fer-ne ús.

Perfil i configuració Una de les primeres coses que podem fer és canviar l’idioma (de moment està traduït al castellà) per afavorir la comprensió dels menús. A més de l’idioma podrem canviar la contrasenya, l’adreça de correu electrònic, el nom i cognoms si és personal i el del Centre o Aula si és professional. La imatge del nostre perfil una foto si és personal i el logo del Centre si és professional. Podem afegir la nostra web o la del centre, etc.

Ara ja tenim el nostre Pinterest a punt per començar a crear Taulers i Pins.

Explorant Pinterest Abans de començar a crear Taulers o Murals i d’anar afegir Pins, és convenient fer un passeig d’exploració per descobrir què hi ha publicat sobre un tema del nostre interès. Anem al cercador, a la part superior esquerra, i busquem un tema que ens interessi:

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 3 —————————————————————————————————————————————————


Si escrivim, per exemple, Educación, el cercador ens retornarà un munt de pins sobre aquest tema. Si mirem a la captura de la imatge següent observarem que 1. La cerca es pot fer de Pins, Taulers o Persones que “pineen” (Pineadores) sobre aquest tema. 2. Cada Pin es pot Repinear, és a dir, tornar a pinear o publicar perquè aparegui al nostre tauler de Pinterest. 3. Podem dir que ens agrada el pin “Me gusta” 4. Podem fer un comentari sobre aquell pin:

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 4 —————————————————————————————————————————————————


Com crear i organitzar els taulers Per començar a “pinear” farem clic al menú “Añadir +” a la part superior dreta de la pàgina de Pinterest:

Apareixerà el pannell d’edició en el que podrem fer: -Añadir un pin: permet pujar una imatge o un vídeo només posant la seva URL. -Subir un Pin: per pujar una imatge des del nostre ordinador. -Crear un tablero: ens crearà el Tauler que recollirà els pins sobre un tema escollit. Aquesta última és la funció que més farem servir i de la que partirem per fer la nostra pràctica, ja que, un cop tinguem el nostre Tauler i el botó de Pinear podrem començar a pujar pins amb la màxima facilitat i rapidesa. El Tablero també es pot crear directament des de la nostra pàgina d’inici:

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 5 —————————————————————————————————————————————————


Instal—lem el botó de Pinear en el navegador

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 6 —————————————————————————————————————————————————


També podeu veure aquest videotutorial: https://pinterest.com/about/goodies/ La instal—lació del botó Pinear funciona d’aquesta manera tant senzilla en Firefox i en Chrome. En el cas de l’Explorer és una mica diferent:

Comencem a “col—leccionar” Pins Mentre naveguem per la xarxa i trobem alguna informació molt visual que ens agradi, només caldrà clicar al botó Pinear perquè la imatge i la web associada s’afegeixi al Tauler del tema escollit:

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 7 —————————————————————————————————————————————————


Pot donar-se el cas, com en aquest exemple de la web http://www.divulgamat.net/, que la pàgina no sigui html. Aleshores no ens deixarà pinear-la amb el botó Pinear. En aquests casos és convenient tenir una extensió complementària que ens permetrà pinear fent clic a sobre de la imatge amb el botó dret del ratolí. Pel navegador Chrome va molt bé QuickPin:

https://chrome.google.com/webstore/detail/quickpin/bhogoimaoahmedeeahleijnpljdbammj

Pel navegador Firefox podeu utilitzar Pinterest Right-Click:

https://addons.mozilla.org/ca/firefox/addon/pinterest-right-click/?src=api

En ambdós casos s’obrirà la finestra de Pinear, seleccionarem la categoria o Tauler en el que volem desar aquesta imatge, la descripció i farem clic a Pin Imatge.

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 8 —————————————————————————————————————————————————


La part social de Pinterest Com hem dit abans, Pinterest és una xarxa social i per tant té característiques pròpies de xarxa social. Així per exemple podem començar a construir la nostra xarxa buscant o fent amics.

Si anem a la part superior dreta, a sota del nom del nostre compte, on diu “Invitar a amigos” podrem convidar-los un per un posant el seu correu electrònic i en la opció “Encontrar amigos” tenim quatre opcions que ens facilitaran la feina, ja que podrem buscar entre els amics del nostre compte de correu electrònic, Facebook, Gmail i/o Yahoo. Un cop tinguem escollits els amics que ens semblen més interessants, els podem seguir, només cal que fem cli al botó "Seguir".

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 9 —————————————————————————————————————————————————


Quantes més persones seguim, més projectes, idees i informacions tindrem al nostre abast per seguir i conèixer el que ells comparteixen de la web. Una altra activitat per interactuar amb la xarxa és la de fer un “Repin” ja que és una manera de reconèixer i establir contacte amb altres persones. Quan fem “Repin” ens apareix l’opció d’afegir-lo a un del nostres Taulers. Finalment, l’acció que ens ofereix una interacció més directa amb altres usuaris, és la d’afegir un comentari en els pins, ja que permet un diàleg personal i obert amb altres usuaris sobre una imatge o el tema que la representa. I encara més si aquell Tauler o Mural es fa col—laborativament entre vàries persones (en el nostre cas podrien ser grups de treball de la classe) Per configurar un tauler per a que sigui col—lectiu només caldrà convidar per correu electrònic als usuaris que volem que puguin afegir pins en aquell Tauler:

Aquí tenim un exemple de Tauler col—laboratiu sobre Pinterest en Educació, en el que hi participen 50 persones amb 194 pins i 358 persones que segueixen aquest Tauler (a la data d’aquesta publicació):

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 10 —————————————————————————————————————————————————


I a la imatge següent un Pin d’aquest Tauler amb un comentari.

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 11 —————————————————————————————————————————————————


Ús combinat de Twitter i Facebook amb Pinterest Des de Pinterest podem publicar automàticament tots els nostres pins tant a Facebook com a Twitter, només cal configurar-lo des del menú Configuración:

Així, quan fem un Pin, ens apareixerà una finestra informant-nos que s’ha pineat correctament i ens ofereixerà les opcions de veure el pin, tuitejar-lo o enviar-lo a Facebook:

Fem clic a Tuitear tu pin i immediatament veurem el tuit publicat:

I el Pin també:

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 12 —————————————————————————————————————————————————


Ús d’etiquetes o #hashtags La utilització d’etiquetes o hashtag (#) en els nostres pins ens pot ajudar de manera eficaç i senzilla a indexar, classificar i trobar qualsevol informació relacionada amb un tema concret, per a qualsevol usuari que la necessiti. Igualment, si volem trobar usuaris que fan pins relacionats amb la nostra àrea, matèria o centre d’interès, farem una cerca per hashtag o paraula clau al cercador de Pinterest. Per exemple, en el pin següent que mostra una Guia per als cercles de conversa l’hem afegit el hashtag #fadults que és el que fem servir per informació d’interès pel professorat que treballem a la formació d’adults:

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 13 —————————————————————————————————————————————————


En un pin es poden fer servir vàries etiquetes, en funció dels potencials lectors interessats en una determinada informació recollida en el pin. Per exemple en el següent pin, ens sembla que aquesta informació és interessant i útil tant per a la formació d’adults en general: #fadults, com per les persones que participen en aquests seminaris SETICPA: #seticpa:

Els drets d’autoria en Pinterest Tot el que es pinea a Pinterest té un avantatge: és un enllaç directe a la font original de la que prové la imatge pineada, no és copiar i enganxar sense més, per tant no es fa res il—legal. Ans al contrari, estem difonent la feina interessant i ben feta d’altres persones. Pinterest fa explícit això en el seu web manifestant que “respecta els drets de propietat intel—lectual de tercers i espera que els seus usuaris facin el mateix. És política de Pinterest, en circumstàncies apropiades i a la seva discreció, desactivar i / o cancel—lar els comptes dels usuaris que infringeixin repetidament o siguin acusats repetidament d'infringir els drets d'autor o altres drets de propietat intel—lectual de tercers”. En aquest enllaç hi ha el document oficial de la web de Pinterest, referent als Drets d’Autoria o Copyright: http://pinterest.com/about/copyright/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 14 —————————————————————————————————————————————————


Exemples d’ús de Pinterest en Educació Història dels nostres pobles o ciutats http://pinterest.com/pin/229261437251138538/

Fer un mural literari http://pinterest.com/pin/229261437251139292/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 15 —————————————————————————————————————————————————


Una carpeta col—laborativa de l’alumnat. Carpeta on-line per arxivar per temes i per grups. http://pinterest.com/pin/229261437251142807/

Per ampliar vocabulari sobre un tema concret i fomentar l’escriptura col—laborativa http://pinterest.com/pin/229261437251144458/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 16 —————————————————————————————————————————————————


Per fer un currículum vitae http://pinterest.com/pin/229261437251138299/

Biblioteca de llibres recomanats. Cada alumne col—loca la foto de la portada del llibre que ha llegit o que més li ha agradat i el recomana a la classe. http://pinterest.com/pin/229261437251144596/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 17 —————————————————————————————————————————————————


Exposició fotogràfica de figures geomètriques http://pinterest.com/pin/229261437251147482/

Fer mapes col—laboratius http://pinterest.com/pin/229261437251147247/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 18 —————————————————————————————————————————————————


Documentar les pistes d’una investigació col—laborativa http://pinterest.com/pin/229261437251139688/

Compendi d’experiments per fer a classe http://pinterest.com/pin/229261437251182757/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 19 —————————————————————————————————————————————————


Organitzar el nostre PLE http://pinterest.com/pin/229261437251182735/

Espai per publicar treballs dels alumnes i comentar-los... http://pinterest.com/pin/229261437251237274/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 20 —————————————————————————————————————————————————


Facilitar la comprensió de temps històric: Les imatge s'acompanyen d'un comentari que les contextualitzi en la seva època... http://pinterest.com/pin/63050463503568353/

Recull de vídeos per explicar la tabla periòdica (o altres temes) http://pinterest.com/pin/229261437251582059/

Campanyes de sensibilització sobre temes socials, culturals, mediambientals, etc. http://pinterest.com/pin/229261437252193903/

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 21 —————————————————————————————————————————————————


Planificar un projecte http://pinterest.com/pin/229261437252254342/

I moltes i moltes altres idees que segur que se us poden acudir. No obstant, en aquest Tauler de Pinterest en educación, podeu trobar moltes més possibilitats i recursos per aprofitar tot el potencial de Pinterest i també us

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 22 —————————————————————————————————————————————————


podeu sumar a compartir les vostres pròpies troballes: http://pinterest.com/mudejarico/pinterest-en-educacion/

Fonts consultades: http://pinterest.com/about/ http://pinterest.com/mudejarico/pinterest-en-educacion/ http://betesiclicks.com/2012/02/23/pinterest-clar-i-catala-manual-per-a-usuarisprofessionals-creatius-i-empreses/ http://www-en-rhed-ando.blogspot.com.es/2011/08/guia-para-principiantes-como-usar.html http://www.slideshare.net/Walnuters/manual-pinterest http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/02/06/tutorial-para-usar-pinterest/

Juan Miguel Muñoz/ @mudejarico

Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults Departament d’Ensenyament Generalitat de Catalunya Novembre de 2012

————————————————————————————————————————————————— Pàgina 23 —————————————————————————————————————————————————

Pinterest en educació  

Pinterest en educació

Advertisement