Page 31

Dead Stars Anglerfish

Look up, Some of the lights you see are from stars already dead millions of light years away Radiance deceives Intense light blinds Blink twice, Don’t always believe What you see

Midnight Swim

at

Dilim Dagat

Allana Delgado

Ang kosmos at ang dagat ay iisa lamang. Marami pa rin ang planetang hindi natin kilala, Marami pa rin ang isdang hindi natin alam ang pangalan. This late at night, Sino ba ang nakapag-lipad na napakataas, the horizon is blurred by the darkness At nahagilap ang katapusan ng kalawakan? Sky and sea sharing the same obsidian gloss Sino ba ang nakapag-sisid na napakalalim, Almost as if, swimming far enough At nasulyapan ang lahat ng kumikinang na balat you’d find yourself floating Ng mga isdang tanging sa napaka-ilalim lang nabubuhay? on the surface of the atmosphere Sila’y mga bituin rin sa dilim, ang dagat ay kalawakan din. looking down at the shore below, Sila’y mga kaharian, kung saan walang sikat ng araw, bright stars bobbing beside you Dahil sila mismo ang liwanag. the moon only a stroke away At tanging ang walang-katapusang gabi Ang maghahari kailanman. Sa katapusan ng mundo, sila’y mag-iisa, Aapaw ang tubig hanggang sa kalawakan, Ang mga sirena ay lalangoy patungong buwan, At ang gabi at tubig ang sasakop sa sanlibutan. rhick

lars

a l b ay

imagine nation

21

Profile for The Central Echo

Night - Imagine Nation 2014  

“Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there...

Night - Imagine Nation 2014  

“Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there...

Advertisement