Brozura a5 podzim cz nahled

Page 1

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu Cyril a Metoděj – autentický příběh naší země

Projekt Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Vydejte se na putování za odkazem slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Poznejte místa spojená s historií Velké Moravy i místa cyrilometodějské tradice a úcty.


1

Východní Morava Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

Historie jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Moravy se začala psát před více než 800 lety, kdy tu vznikl cisterciácký klášter. Díky poloze nedaleko Veligradu se záhy stal nositelem cyrilometodějské duchovní tradice. Srdcem poutního areálu je barokní chrám, vyznamenaný Zlatou růží, celoročně můžete navštívit dvě stálé expozice Velehradského muzea, věnované Bibli a historii Velehradu.

Výšina sv. Metoděje v Uherském Hradišti

V jihovýchodní části města se nachází archeologická lokalita s pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Na přelomu 8. a 9. století tu stával jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje.

Staré Město a Památník Velké Moravy

Veligrad, mocenské centrum Velkomoravské říše, se podle mínění řady historiků rozkládal v místech dnešního Starého Města a Uherského Hradiště. Nad základy hřbitovního kostelíku z 9. století v místě nazývaném Na Valách objevíte celoročně otevřený Památník Velké Moravy s multimediální expozicí.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách

Složením názvů dvou osad, Veletin a Hradčovic, kudy údajně procházeli sv. Cyril a Metoděj na svých cestách, vzniklo podle pověsti jméno pro Velehrad. Věrozvěsty ve Veletinách připomíná kaple z roku 1894.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích

Nedachlebický chrám patří k nejmladším svatyním, zasvěceným věrozvěstům. Kostel byl dokončen roku 1998, sochy patronů Cyrila a Metoděje daroval litoměřický biskup Josef Koukl.

Hora sv. Klimenta u Osvětiman

Duchovní místo v lesích je hluboce spjaté s historií Velké Moravy. Podle pověsti sem věrozvěsti přenesli ostatky sv. Klimenta a vycho-

vávali tu své žáky. Vedle základů starého kostela stojí kaple sv. Klimenta, postavená roku 1863 k oslavám tisíce let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.

Kostel sv. Klimenta ve Stupavě

Základní kámen kostela ve vesnici uprostřed Chřibů byl položen roku 1857, chrám byl vysvěcen roku 1863.

Podzimní a zimní výletní tipy Uherské Hradiště: Město na řece Moravě je centrem Slovácka, regionu s originálním folklorem a řadou zachovaných lidových tradic. K návštěvě zvou například celoročně otevřené expozice Slováckého muzea a Galerie Joži Uprky, za ochutnání stojí slovácká vína. • Staré Město: Kromě Památníku Velké Moravy láká návštěvníky celoročně otevřený areál bývalého cukrovaru se zvířaty vyrobenými z kovového odpadu a rozhlednou-majákem. • Tupesy: Obec vyhlášená tradiční výrobou keramiky, k vidění je muzeum s dobovým příbytkem hrnčíře a možností vyzkoušet si výrobu keramiky na vlastní pěst. • Hrad Buchlov: Mohutná gotická pevnost na východních výběžcích pohoří Chřiby patří k nejstarším hradům na Moravě. Při prohlídce se seznámíte s řadou pověstí, například o Lípě nevinny nebo o legendární Černé paní. Otevřeno je od dubna do října, mimo sezonu pouze v době konání akcí. • Zámek Buchlovice: Luxusní šlechtické sídlo ve stylu barokní italské vily, obklopené zahradou a parkem. Otevřeno je od dubna do října, mimo sezonu pouze v době konání akcí. • Barokní hřbitov ve Střílkách: V obci na svazích Chřibů se dochoval unikátní barokní hřbitov z let 1730–1743 s pohřební kaplí a cennou sochařskou výzdobou, například se sochami ctností a neřestí. Hřbitov je národní kulturní památkou.

Archeoskanzen Modrá Archeologický skanzen s kostelíkem sv. Jana Křtitele (1) se nachází na okraji vesnice Modrá, v místech, kde v 9. století stávalo velkomoravské opevněné hradiště. Skanzen, který názorně představuje život obyvatel Velké Moravy, je od listopadu do března přístupný na objednání. 1


2

Východní Morava Podzimní a zimní výletní tipy:

Cyrilometodějská poutní cesta Svatý Hostýn – Velehrad

Jedna z tras Cyrilometodějských poutních stezek spojuje dvě proslulá poutní místa, Svatý Hostýn a Velehrad.. Cesta měří zhruba 60 km a najdete na ní 25 odpočinkových míst s přístřešky a informačními panely.

Kostel Narození Panny Marie ve Zlíně-Štípě

Jednou ze zastávek Cyrilometodějské poutní stezky je známé poutní místo s barokním kostelem Narození Panny Marie. Mariánská soška z počátku 14. století patří k nejstarším památkám svého druhu na Moravě.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově

2

Novogotický chrám byl vystavěn v letech 1871–1890. Autorem nástěnných obrazů ze života sv. Cyrila a Metoděje a obrazu na hlavním oltáři je vídeňský akademický malíř Rudolf Geyling, vitrážová okna v presbyteriu vznikla ve vídeňské dílně Carla Geylinga.

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Kroměříži

Kostelík v rusko-byzantském stylu je symbolickým památníkem padlým ve druhé světové válce. V letech 1946–1948 jej vybudoval archimandrita Andrej Kolomacký.

Zlín: Krajské město s mnoha památkami funkcionalistické, indu­striální a moderní architektury. Prohlédněte si například Vilu Tomáše Bati, dílo architekta Jana Kotěry z roku 1911, správní budovu Baťových závodů z roku 1938, moderní expozici Princip Baťa, hrad Malenovice nebo Kongresové centrum z let 2006–2010, postavené podle plánů Evy Jiřičné. • Zoologická zahrada Zlín-Lešná: Celoročně otevřená zoologická zahrada v zámeckém parku u romantického zámečku Lešná je tradičně nejnavštěvovanějším cílem Východní Moravy. Prohlédnete si tu řadu pavilonů, výběhů a průchozích expozic, rozdělených podle jednotlivých kontinentů. K novinkám patří pavilon Zátoka rejnoků. • Napajedla: Známý hřebčín s chovem anglických plnokrevníků jako dostihových koní s možností prohlídek, celoročně otevřené muzeum s expozicí dětských plastových hraček. • Luhačovice: Slavné moravské lázně s řadou pramenů, pavilonů a kolonádou v rozlehlém parku slouží k léčbě dýchacích cest a zažívacího ústrojí. Na počátku 20. století vznikla řada lázeňských domů podle plánů Dušana Jurkoviče, navržených k zápisu do seznamu UNESCO. • Kroměříž: Významnému kulturnímu centru se říká Hanácké Atény. Barokní arcibiskupský zámek (2) s věží a vzácnou obrazárnou a knihovnou, Podzámeckou zahradou a renesanční Květnou zahradou byl roku 1998 zařazen mezi památky UNESCO. Zámek je otevřený od dubna do října, Květná zahrada celoročně, Podzámecká zahrada je volně přístupná.

Svatý Hostýn Známé mariánské poutní místo s barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie je každoročně cílem tisíců poutníků. Můžete tu vidět originální křížovou cestu (3) od známého architekta Dušana Jurkoviče, Svatohostýnské muzeum, rozhlednu či Vodní kapli. Přes vrch Hostýn prochází řada značených turistických i běžeckých lyžařských tras. 3

www.cmstory.cz


3

Východní Morava 4

Poutní kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Podzimní a zimní výletní tipy:

Beskydy: Beskydy jsou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Území protkává hustá síť turistických stezek, jsou tu rovněž Vrch Radhošť (1129 m n. m.) býval kultovním místem starých Slovanů. výborné podmínky pro lyžování. K nejznámějším místům vedle RadhoKaple (4) z roku 1898 je nejvýše položenou církevní stavště patří Lysá hora, nejvyšší vrchol Beskyd. • Pustevny (6): Na hřebou v České republice, osm vitrážových oken zdobí beni Beskyd v nadmořské výšce 1024 m skutečně kdysi bývala motivy svatých. Bronzové sousoší (5) sv. Cypoustevna, jméno dnes v upravené podobě označuje několik 5 rila a Metoděje před kaplí i nedaleká socha horských turistických chalup z přelomu 19. a 20. století, pohanského boha Radegasta jsou dílem postavených podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. frenštátského rodáka Albína Poláška. • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (7): Nejstarší a největší skanzen ve střední Evropě se Kaple sv. Cyrila skládá ze tří samostatných areálů, část nazývaná Dřevěné městečko je otevřená celoročně. Ve Valašské a Metoděje dědině jsou mimo hlavní sezonu a adventní akce příve Velkých stupné pouze exteriéry. • Velké Karlovice: V obci Karlovicích v údolí Vsetínské Bečvy se dochovala řada roubených Na rozcestí Podťaté stojí kaple z roku staveb včetně barokního dřevěného kostela Panny Marie 1866 se zdobeným štítem, postavená jako Sněžné (8) z roku 1754 a fojtství. Oblíbené středisko zimní poděkování za odvrácení cholery. re­kreace s řadou značených turistických tras. 6

7

8

www.cmstory.cz


4

Jižní Morava

Slovanské hradiště v Mikulčicích

V roce 863 přišli Konstantin Filosof a Metoděj na velkomoravské hradiště, které v 8. a 9. století stávalo na ostrovech v meandrech řeky Moravy, a nějaký čas tu i působili. Na největším slovanském archeologickém nalezišti v České republice objevíte základy knížecího paláce a dvanácti kamenných kostelů, s nimiž vás podrobně seznámí volně přístupná okružní trasa s informačními panely. Stálé expozice jsou otevřené od dubna do října.

Podzimní a zimní výletní tipy:

Kyjov: V zámečku s renesanční sgrafitovou výzdobou můžete navštívit celoročně otevřené Vlastivědné muzeum, za vidění stojí i náměstí s renesanční radnicí. • Hodonín: Celoročně otevřené Masarykovo muzeum je jedinou stálou expozicí na Moravě věnovanou nejvýznamnějšímu hodonínskému rodákovi, prvnímu československému prezidentovi Tomášovi Garrigue Masarykovi. Na náměstí stojí radnice ve stylu norimberské secese se zvonkohrou a zpívající fontánou, celoročně je otevřená také zoologická zahrada. • Vinné sklepy Strachotín a Dolní Věstonice Plže v Petrově: Malebný areál vinných sklepů byl V nížinách pod Pálavou vzniklo kolem roku 900 hradisko, označov roce 1983 vyhlášen vůbec první památkovou vané jako Petrova louka. Dnes leží na dně dolní Novomlýnské rezervací lidové architektury v České repub9 nádrže, mezi Strachotínem a Dolními Věstonicemi. lice. • Lednicko-valtický areál: Oblast mezi Cyrilometodějská poutní Břeclaví, Valticemi a Lednicí byla roku 1996 zapsána na Seznam světového cesta Šaštín – Svatý kulturního a přírodního dědictví Antonínek – Velehrad UNESCO jako nejrozsáhlejší umělecky Jižní trasa poutní cesty míří k Velehradu ze slovenztvárněná krajina na světě. Zámek Valského Šaštína; poslední úsek z Blatnice pod Svatým tice je otevřený od dubna do října, záAntonínkem měří 29 km. Od roku 2014 měří Cyrilomek Lednice si můžete v únoru, březnu, metodějské poutní stezky celkem 234 km a kromě tří listopadu a prosinci prohlédnout o víkenmoravských krajů procházejí i přes jeden slovenský. dech. Celoročně jsou přístupné zámecké zahrady, k procházkám láká krajina s řadou Kostel sv. Cyrila a Metoděje drobných romantických staveb. • Pálava: Pálava v Lužicích – neboli Pavlovské vrchy – s nejvyšším vrcholem Děvínem V obci ležící jihozápadně od Hodonína stojí kostel z roku 1874. (549 m n. m.) a zříceninami tří středověkých hradů byla vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí a společně s rozsáhlými lužními lesy Kostel sv. Cyrila a Metoděje a Lednicko-valtickým areálem tvoří biosférickou rezervaci UNESCO v Ratíškovicích Dolní Morava. Oblast s mnoha jedinečnými druhy suchomilné fauny Dominantou obce ležící severovýchodně od Hodonína je kostel, doa flory je také vynikající pro pěstování vinné révy. • Blatnice pod stavěný a vysvěcený roku 1857. Cenným uměleckým dílem je dřeSvatým Antonínkem: Nad obcí na vrchu Svatý Antonínek stojí barokní věná soška Panny Marie s Ježíškem z 15. století. poutní kaple sv. Antonína (9) s křížovou cestou, studánkou a sochou světce. V obci se nachází památková rezervace vinných sklepů Stará hora, jednu z vinic vlastnil v 17. století Jan Amos Komenský. Staroslovanské hradiště • Vrch Náklo u Ratíškovic: Místo, kde se podle legend nacházelo Pohansko bájné město Velké Moravy, Veligrad, leží mezi obcemi Milotice, Ratíškovice a Dubňany. Návrší zdobí dřevěný cyrilometodějský Liliový Poblíž lichtenštejnského empírového zámečku (10) jižně od Břeclavi obkříž, altán se zvonicí pro poutníky a sochy knížete Sáma, sv. Cyrila jevíte rozsáhlou planinu ohrazenou dodnes viditelným valem. V dobách a Metoděje a knížete Rastislava. • Kaplička sv. Cyrila a Metoděje, Velké Moravy tu bývalo hradiště s velmožským dvorcem, dvěma kostely, sv. Václava a sv. Urbana na Hradišťku ve Velkých Bílovicích: V místě pohřebištěm a řadou domů a hospodářských stavení. Dnes tu stojí volně s pěkným výhledem na okolní vinice a Pálavu stojí kaple připomínapřístupný malý archeoskanzen, celoročně si můžete prohlédnout expojící románskou rotundu. zici v zámečku, dokumentující život dávných obyvatel Pohanska. 10

www.cmstory.cz


5

Jižní Morava Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích

Kostel se 46 metrů vysokou zvonicí připomíná svým rozvržením starokřesťanské baziliky. Vznikl v letech 1932–1935 podle návrhu Claudia Madlmayera.

Staré Zámky v Brně-Líšni

Mariánské údolí leží ve východní části města Brna. Na skále nad ním se nacházelo hradiště, které prožívalo období největšího rozkvětu v době Velkomoravské říše. Jde o nejstarší opevněnou lokalitu z doby Slovanů, kterou odborníci považují za přímého předchůdce dnešního města.

Rajhrad

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje před katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně Sousoší svatých Cyrila a Metoděje (12) autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka bylo u katedrály sv. Petra a Pavla slavnostně odhaleno v roce 2013 k oslavě 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. 12

11

Rajhradský benediktinský klášter je nejstarší klášter na Moravě. Podle pověstí vznikl už v době cyrilometodějské mise, v té době tu ovšem stávalo pouze velkomoravské hradiště s malým kostelíkem. Klášter založil kníže Břetislav kolem roku 1045.

Kostel sv. Klimenta v Horním Břečkově

Ve zdi kostela byl při přestavbě objeven kámen s vytesaným letopočtem 1198, což jej řadí k nejstarším kostelům na jižní Moravě.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech

Kostel zasvěcený slovanským věrozvěstům a vysvěcený roku 1873 je dominantou obce mezi Blanskem a Boskovicemi.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Rybníkách

V obci poblíž Moravského Krumlova objevíte původně gotický kostel, přestavěný roku 1877. V interiéru si prohlédnete dochované gotické fresky.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Rašovicích

Kaple je součástí komponovaného areálu se hřbitovem a márnicí, otvírá se od ní hezký výhled do okolí. Byla postavena v letech 1865–1869.

Hradiště ve Znojmě

Západně od centra Znojma se nachází místo dodnes nazývané Hradiště, kde skutečně stávalo velkomoravské hradiště s pohřebištěm. Dnes se tu nachází proboštství řádu Křižovníků s červenou hvězdou s barokním kostelem sv. Hypolita, k prohlídkám zve celoročně otevřené Muzeum Velké Moravy.

Podzimní a zimní výletní tipy: Brno: Druhé největší město České republiky a zároveň krajské město nabízí řady celoročně otevřených expozic a zajímavostí. Můžete si prohlédnout třeba funkcionalistickou vilu Tugendhat z roku 1930 od německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, zařazenou mezi památky UNESCO, či katedrálu sv. Petra a Pavla (11) s blízkým diecézním muzeem. Celoročně jsou otevřené rovněž expozice Muzea města Brna na Špilberku, Moravská galerie, Stará radnice s brněnským drakem, Technické muzeum, zoo a další místa. • Benediktinské opatství Rajhrad: V rajhradském klášteře si prohlédnete stálou expo-

zici Památníku písemnictví na Moravě či historickou klášterní knihovnu. Dominantou areálu je barokní chrám sv. Petra a Pavla, upravený podle projektu Jana Blažeje Santiniho. • Znojmo: Město na řece Dyji proslavilo pěstování vína a okurek. K prohlídkám láká historické jádro s řadou malebných zákoutí a celoročně otevřené expozice Jihomoravského muzea v Domě umění a v Minoritském klášteře. • Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách: Obec v Moravském krasu je významným poutním místem. V letech 1728–1750 tu byl podle projektu Jana Blažeje Santiniho vystavěn poutní chrám s ambity s kaplí sv. Anny. Areál je považovaný za jednu z nejkrásnějších barokních staveb Moravy.

www.cmstory.cz


6

Moravskoslezský kraj

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v OstravěPustkovci

13

Kostel (13) vysvěcený roku 1998 má půdorys řeckého kříže se čtyřmi dominantními okny, zdobenými vitrážemi. Nad vstupem do kostela je ještě jedno menší okno, připomínající srpek měsíce. Prostor kostela je stylově čistý, interiér zdobí například barokní polychromovaná řezba Krista, socha Panny Marie a reliéf patronů kostela.

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Archeopark, v němž se atraktivní formou seznámíte s životem našich předků, najdete v místech, kde v 8. až 11. století stávalo mohutné opevněné hradiště. Otevřeno je v hlavní turistické sezoně od května do října.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Hlavaté

V horské osadě na rozhraní obcí Horní Bečvy a Bílé stojí jednoduchá dřevěná kaple, vysvěcená roku 1924. Exteriér připomíná stavby Dušana Jurkoviče, věrozvěsty zobrazuje okenní vitráž.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Hrčavě

Hrčava je po Bukovci druhou nejvýchodnější obcí České republiky, poblíž můžete navštívit Trojmezí, upravené výletní místo s roubeným altánem, kde se setkávají hranice tří států – České republiky, Slovenska a Polska. V obci stojí dřevěný kostel z roku 1936.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Tísku

Dominantou obce je kostel, vysvěcený roku 1928. V interiéru si prohlédnete sousoší patronů kostela v nadživotní velikosti, vytesané z bílého kamene.

Kapucínský klášter ve Fulneku

Ve svahu nad historickým centrem města stojí kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa, který tvoří malebný komplex společně se středověkým hřbitovem, kaplí sv. Rocha z roku 1632 a vilou Loretou. 14

Podzimní a zimní výletní tipy: Bílá: Horská obec v Beskydech s širokými možnostmi pro zimní sporty (sjezdové a běžecké lyžování) jejíž hlavní atraktivitou je dřevěný kostel sv. Bedřicha (14) z roku 1875, inspirovaný skandinávskými stavbami. • Ostrava: Město sportu, bohaté industriální historie a třetí největší město České republiky zve k prohlídce Dolní oblasti Vítkovic, na vyhlídkovou věž Nové radnice, do Ostravského muzea, na haldu Ema a do Landek parku s největším hornickým muzeem v České republice. • Karviná: Dominantou města je empírový zámek s parkem a barokní kostel sv. Petra z Alkantary, který po poddolování poklesl o 36 m. • Fulnek (15): Dominantou města je zámek na vysokém kopci a komplex augustiniánského kláštera s gotickým ambitem a barokním chrámem Nejsvětější Trojice. Unikátní památkou evropského významu je Památník J. A. Komenského s dochovanou budovou Sboru, v níž Komenský žil a působil. • Dolní Lomná: Překrásný areál Matice slezské tvoří stylové roubené chalupy a také

15

www.cmstory.cz


7

Moravskoslezský kraj 16

18

17

dva přírodní amfiteátry. Každoročně v září je areál místem konání folklórního festivalu Slezské dny, který je obrazem toho nejlepšího z muziky, písní, tanců a krojové kultury. • Hukvaldy: Hradní zřícenina Hukvaldy je jednou z největších ve střední Evropě a druhou největší na Moravě. Kamenný hrad byl založen ve 13. století a nebyl nikdy dobyt. • Frýdek-Místek: Malebné město leží na soutoku řek Ostravice a Morávky. K jeho hlavním atraktivitám patří Frýdecký zámek s muzeem a poutní chrám Navštívení Panny Marie s křížovou cestou. • Hradec nad Moravicí: Empírový Bílý zámek doplňuje Červený zámek (16) ve stylu středověkého hradu a Bílá věž, v okolí se rozkládá největší přírodně-krajinářský park v Moravskoslezském kraji. • Lysá hora: Nejznámější a nejvyšší vrch (1323 m n. m.) Moravskoslezských Beskyd. Na vrcholek, kde stojí Bezručova chata, telekomunikační věž a služebna Horské služby s meteorologickou stanicí vede kromě řady turistických tras asfaltová silnice, vhodná pro cyklisty. • Nový Jičín: Leží na jižním okraji Moravské brány v Podbeskydské pahorkatině. K symbolům města patří Žerotínský zámek s muzeem Novojičínska a chrám Nanebevzetí Panny Marie. • Opava: Město se pyšní mnoha architektonickými památkami i moderními sportovními areály. K atraktivitám města patří městská věž Hláska a Slezské zemské muzeum. • Cvilín: Poutní místo na jihovýchodě města Krnov. Najdete tu zříceninu hradu Cvilín, kostel Panny Marie Sedmibolestné (17) a vyhlídkovou věží Cvilín. • Zámek Linhartovy: Čtyřkřídlý renesanční zámek s jednou nárožní věží, s fasádami upravenými v časném baroku, vznikl na místě vodní tvrze. K zámku náleží zámecký park, který patří k nejstarším ve Slezsku. Stáří nejstaršího dubu se odhaduje na 850 let. • Bruntál: Nejatraktivnější památkou je zámek, jehož dnešní podoba je výsledkem pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje. Zámek je rovněž sídlem regionálního Muzea, které zde má odborná pracoviště, muzejní knihovnu a fotooddělení s fotoarchivem. • Karlova Studánka: Lázeňské městečko pod vrcholem Pradědu, jehož ovzduší patří k nejčistšímu v celé střední Evropě, je zajímavým dřevěným architektonickým celkem. Jedná se o soubor dřevěných a zděných lázeňských domů, ovlivněných empírem

z konce 18. a počátku 19. století. • Kaple v Lipkách (18): Barokní perla Moravskoslezského kraje známá především svou bohatou výzdobou a řadou koncertů s nádhernou akustikou. • Hrad Sovinec: Rozsáhlý hradní komplex, který v minulosti patřil mezi obranné hrady a střežil cestu vedoucí z Olomouce do Slezska.

Praděd (19) Majestátný vrchol (1491 m n. m.) v pohoří Hrubého Jeseníku je turisticky atraktivním a často navštěvovaným cílem, má ideál­ní podmínky pro zimní a letní sporty. 19

www.cmstory.cz


8 20

Střední Morava a Jeseníky 22

21

Olomouc

V době Velkomoravské říše bylo území dnešního města osídleno na řadě míst. Odborníci předpokládají, že tu kromě hradišť a dvorů zřejmě stával i zaniklý kostel sv. Klimenta. Po zániku říše se mocenské centrum přesunulo do míst, kde dnes stojí katedrála sv. Václava, románský Biskupský palác a Arcidiecézní muzeum.

Arcibiskupský palác v Olomouci

Při prohlídce barokního paláce si na vstupním schodišti povšimněte sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Vzniklo zřejmě kolem roku 1840 v Římě a původně stávalo ve velehradské bazilice, do Olomouce bylo převezeno před více než sto lety. 23

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Oslavy 1100. výročí narození sv. Cyrila, pořádané roku 1927 na Velehradě, měly vliv i na zasvěcení tehdy nového monumentálního chrámu z let 1929 až 1932. chloubou interiéru je rozsáhlá mozaika, navržená Janem Köhlerem, příchozí vítá 4,5 m vysoké bronzové sousoší soluňským bratrů nad portálem kostela.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou

Roku 1770 koupili velehradští cisterciáci místní zámek a nechali k němu přistavět kapli, později rozšířenou na farní kostel sv. Cyrila a Metoděje. Interiéry zdobí fresky barokního malíře Ignáce Viktorina Raaba.

Podzimní a zimní výletní tipy: Olomouc: Krajské město se pyšní po Praze druhou největší městskou památkovou rezervací v České republice. Na Horním náměstí stojí impozantní barokní sloup (20) Nejsvětější Trojice, zapsaný mezi památky UNESCO, a goticko-renesanční radnice s orlojem. Vedle řady chrámů a celoročně otevřených muzeí si prohlédněte také cenný soubor osmi kašen, zbytky opevnění a parky. • Javoříčko: Poblíž obce Javoříčko, kterou vypálili za II. světové války fašisté, leží známé krasové jeskyně; otevřené jsou od července do listopadu. • Hrad Bouzov (21): Hrad od roku 1696 vlastnil řád německých rytířů a při přestavbě mu vtiskl romantickou podobu, díky níž si Bouzov zahrál v řadě filmových pohádek. Otevřeno je od dubna do října, koncem roku se konají vánoční akce. • Jeseníky (22): Jádrem chráněné krajinné oblasti je nejvyšší moravské pohoří Hrubý Jeseník společně s Rychlebskými horami, Králickým Sněžníkem a Nízkým Jeseníkem. Nejvyšším bodem je Praděd (1491 m n. m.). Jeseníky jsou oblíbeným místem pro zimní rekreaci. • Velké Losiny: Lázeňské město s renesančním zámkem, někdejší dějiště čarodějnickým procesů. K prohlídce zve jedna z nejstarších ručních papíren v Evropě s celoročně otevřenou expozicí. • Loučná nad Desnou: Horská obec v Jeseníkách v údolí říčky Desné s několika lyžařskými areály. Východiště výletů k horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, která leží na úbočí hory Mravenečník (1343 m n.m.).

Katedrála sv. Václava v Olomouci Katedrální chrám (23) stojí na Václavském náměstí, pojmenovaném roku 1935 na památku tisíciletého výročí úmrtí sv. Václava. Impozantní západní průčelí, věže a severní kaple sv. Cyrila a Metoděje vznikly při novogotické přestavbě v letech 1883–1892.

www.cmstory.cz


9

Střední Morava a Jeseníky

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku

24

Bazilika (24), která je jedním ze zastavení Cyrilometodějské poutní cesty, leží severovýchodně od Olomouce. Areál na Svatém Kopečku vytváří společně s klášterem Hradiskem, křížovou cestou a stromořadím barokní komponovanou krajinu, jíž se podřídila i nezvyklá orientace chrámu. Poutnická trasa odtud vede na Svatý Hostýn a míří dál k Velehradu.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Majetíně

Věrozvěstům je zasvěcený kostel, postavený roku 1863. U pramene v hájku Olší za vsí, kde podle starých legend kázali sv. Metoděj a jeho následovníci, byla roku 1885 na památku 1000. výročí úmrtí sv. Metoděje postavena kaple Panny Marie Lurdské.

Přerov

V Předmostí, městské části Přerova, objevili archeologové významné paleolitické sídliště lovců mamutů. Průzkumy prozradily, že v době Velké Moravy tu stávalo velkomoravské hradiště s rozsáhlým pohřebištěm.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Doloplazích

Dominantou obce, proslavené každoroční Jízdou králů, je kostel z roku 1896.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově

Součástí kapucínského kláštera, zrušeného roku 1784, byl kostel sv. Barbory. Po novobarokní přestavbě získal chrám nové zasvěcení sv. Cyrilovi a Metodějovi, byl opraven a roku 1989 znovu otevřen.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Kladkách

Dominantou obce je novorománský kostel. Podle první zprávy z roku 1581 byl chrám dřevený, rekonstrukce byla dokončena v roce 1871.

Podzimní a zimní výletní tipy: Dub nad Moravou: Poutní chrám Očišťování Panny Marie s bohatě zdobeným průčelím patří k největším 25 na Moravě. Poutní tradice se vztahuje k zářícímu mariánskému obrazu. • Přerov (25): V sálech přerovského zámku si prohlédnete celoročně otevřené expozice Muzea Komenského, k prohlídce láká také historické centrum s hradbami s baštami a bývalá synagoga, dnes pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, kde se konají koncerty. • Prostějov: Mezi památkami vyniká Národní dům, vrcholné secesní dílo architekta Jana Kotěry. K prohlídce zvou také celoročně otevřené expozice Muzea Prostějovska ve staré renesanční radnici a nová radnice s orlojem a vyhlídkovou věží. • Hrad Helfštýn: Zřícenina středověkého hradu se vypíná na vysokém hřebeni poblíž Lipníku nad Bečvou. Areál s vyhlídkovou věží a stálou expozicí je otevřený od března do listopadu, při akcích a také první v sobotu v novém roce, kdy sem

míří účastníci novoročního výstupu. • Lipník nad Bečvou: Město leží v údolí Moravské brány u řeky Bečvy. V historickém centru se dochovala řada renesančních a barokních domů s podloubími, zámek a hradby s baštami. Najdete tu také cennou synagogu, nejstarší na Moravě a po Staronové synagoze v Praze druhou nejstarší v České republice. • Čechy pod Kosířem: K prohlídce láká empírový zámek s rozsáhlým parkem, v němž objevíte několik drobných romantických staveb. Od dubna do října je otevřené hasičské muzeum, mimo sezonu po telefonické objednávce můžete navštívit muzeum historických kočárů. • Zámek Plumlov: Barokní zámek nad Podhradským rybníkem bývá otevřený od dubna do října, mimo sezonu nabízí například noční a adventní prohlídky a další akce.

www.cmstory.cz


10

Vysočina a Východní Čechy

Kostel sv. Michaela archanděla ve Vítochově

Podzimní a zimní výletní tipy:

Podle legendy stavbu jednoho z nejstarších kostelů na Moravě inicioval sv. Metoděj. Ve skutečnosti byl goticko-románský kostel založen patrně v polovině 13. století.

Kaple sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy ve Víru

Jako sv. Sedmipočetníci bývají označováni sv. Cyril a Metoděj společně se svými žáky, tedy svatými Gorazdem, Klimentem, Naumem, Sávou a Angelárem. V obci Vír na Vysočině objevíte zřejmě jedinou kapli v České republice, zasvěcenou právě těmto svatým.

Hradec Králové

Dominantou krajského města je katedrála sv. Ducha. Na její severní straně, částečně vezděná do Bílé věže, se nachází barokní kaple zasvěcená sv. Klimentovi, hlavnímu patronu města a zároveň patronu Diecéze královéhradecké. Na místě dnešní kaple stával kostel sv. Klimenta, zmiňovaný již roku 1134.

Kostel sv. Klimenta v Jasenici

Pozdně románský kostelík, jeden z nejstarších na Vysočině, pochází z druhé poloviny 13. století.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Nových Syrovicích

V obci u Moravských Budějovic objevíte novorománský kostel, dokončený roku 1906.

Litomyšl Klášter v Litomyšli založil podle pověsti sv. Metoděj v době, když tímto krajem putoval po Trstenické stezce. Klášter je ve skutečnosti o něco mladší, roku 1145 jej založil olomoucký biskup Jindřich Zdík. Součástí konventu byl kostel sv. Klimenta, dlouho mylně považovaný za vůbec nejstarší kostel v Čechách.

Vysočina: Lidové označení pro Českomoravskou vrchovinu, rozsáhlou oblast pokrývající téměř celé území kraje Vysočina. Mezi nejvyšší vrcholky patří Javořice (837 m) v Jihlavských vrších a Devět skal (836 m) ve Žďárských vrších. Vysočina je oblíbeným místem zimní rekreace, ideální zejména pro běžecké lyžování. V Novém Městě na Moravě se každoročně konají významné světové závody v běhu na lyžích a biatlonu. • Náměšť nad Oslavou: V historickém centru vede přes řeku Oslavu barokní kamenný most zdobený dvaceti barokními sochami, jeden z nejstarších na Moravě. Nad městem se vypíná renesanční zámek; otevřený je od dubna do října, mimo sezonu se tu pořádají nejrůznější akce. • Třebíč: Město na řece Jihlavě proslavila zejména židovská čtvrť s Přední a Zadní synagogou a domem Seligmanna Bauera, zapsaná roku 2003 společně s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Všechna místa jsou přístupná celoročně, v zámku si kromě toho můžete prohlédnout stálé expozice Západomoravského muzea. • Žďár nad Sázavou: Zámek Žďár byl původně klášter cisterciáků, kde působil Jan Blažej Santini. Kromě přestavby kláštera a kostela navrhl také takzvaný Dolní hřbitov a v letech 1719–1722 vybudoval na Zelené hoře nad klášterem kostel sv. Jana Nepomuckého, unikátní stavbu barokní gotiky na půdorysu pěticípé hvězdy. Kostel je od roku 1994 zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. • Litomyšl: Klenotem města je renesanční zámek (26) s arkádovým nádvořím a bohatě zdobenými štíty a fasádami, od roku 1999 zapsaný v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Otevřeno je od dubna do října, mimo sezonu při adventních prohlídkách a dalších akcích. Od dubna do října můžete také navštívit zámecký pivovar s rodným bytem Bedřicha Smetany a muzeum Josefa Váchala Portmoneum (mimo sezonu otevřené po domluvě), volně přístupné jsou Klášterní zahrady. • Kuks: V malé obci na břehu Labe severně od Hradce Králové si prohlédnete impozantní barokní areál s bývalým špitálem/hospitálem pro místní chudé a vojenské veterány, kostelem a řadami alegorických soch, přístupné jsou i upravené zahrady včetně bylinkové. Otevřeno je od dubna do října, mimo sezonu při akcích a mimořádných prohlídkách. 26

www.cmstory.cz


11

Praha a okolí

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově mostě

27

Karlův most, založený v roce 1357, je nejstarší most v Praze a zdobí ho třicet soch a sousoší. Nejstarší bronzová socha sv. Jana Nepomuckého tu stojí od roku 1683, zatímco nejmladší sousoší sv. Cyrila a Metoděje (27) vzniklo těsně před druhou světovou válkou.

Katedrála sv. Víta

Na Pražském hradě (29) v gotické katedrále sv. Víta připomíná věrozvěsty vitrážové okno v Nové arcibiskupské kapli s motivem počátků křesťanství v českých zemích, navržené Alfonsem Muchou. Jde o jeden z nejvyhledávanějších artefaktů Pražského hradu.

Klášter Na Slovanech – Emauzy

Roku 1347 založil král Karel IV. benediktinský klášter s kostelem zasvěceným Panně Marii, sv. Jeronýmovi a slovanským patronům, svatým Cyrilovi, Metodějovi, Vojtěchovi a Prokopovi. Klášter se stal střediskem staroslověnské liturgie, nástěnné malby patří k nejvzácnějším gotickým památkám České republiky.

Pravoslavná katedrála sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici

Na místě současné katedrály (30) původně stával románský chrám sv. Klementa. Na jeho základech později vyrostl barokní chrám, který získala Československá církev pravoslavná a změnila jeho zasvěcení: sv. Karla Boromejského nahradili sv. Cyril a Metoděj. Za II. světové války se ve zdejší kryptě ukrývali vykonavatelé atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Katedrálou prohlásil kostel roku 1996 papež Jan Pavel II. 28

Podzimní a zimní výletní tipy:

Praha: Za krásami hlavního města České republiky putují už dlouhá staletí lidé z celého světa. Vynechat byste neměli Pražský hrad, zapsaný společně s historickým centrem města do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Prašnou bránu, Karlův most (28) s mosteckými věžemi, romantický ostrov Kampa, Malostranské zahrady a Židovské město, zachovalý celek významných židovských památek evropského významu. K prohlídkám láká také řada celoročně otevřených muzeí a galerií. • Královská cesta: Trasa historickým jádrem Prahy, po níž projížděli budoucí čeští panovníci ke korunovaci v katedrále sv. Víta na pražském hradě. • Staroměstské náměstí a Staroměstská radnice 29

­s orlojem (31): Centrum Starého Města, nad jedním z oken Staroměstské radnice se už od roku 1518 skví nápis Praga caput regni – Praha hlava království. Pozornost návštěvníků přitahuje zejména orloj z počátku 15. století a pomník Mistra Jana Husa, v dlažbě náměstí je vyznačen pražský poledník i místo popravy 27 českých pánů (21. 6. 1621). Náměstí obklopuje řada zajímavých staveb, například chrám Matky Boží před Týnem, barokní kostel sv. Mikuláše, rokokový palác Kinských a dům U Kamenného zvonu.

30

31

www.cmstory.cz


12

Praha a okolí

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně

32

Mezi nejznámější památky městské části Karlín patří kostel (32) na Karlínském náměstí, inspirovaný románskými bazilikami. Byl vysvěcen roku 1863 k oslavě milénia příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Raritou je oltář vybavený 320 elektrickými žárovkami; slavnostní osvětlení nechal instalovat vynálezce František Křižík.

Kostel sv. Klimenta v Klementinu

Barokní kostel sv. Klimenta v areálu Klementina, někdejšího hlavního jezuitského sídla v Praze, vystavěl v letech 1711–1715 stavitel Carlo Lurago. Interiér zdobí kamenné a dřevěné plastiky z dílny Matyáše Bernarda Brauna, v těsném sousedství stojí hlavní kostel Klementina, zasvěcený Nejsvětějšímu Salvátorovi.

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Ve Staré Boleslavi, spojené s mučednickou smrtí sv. Václava v roce 935, stojí vedle baziliky sv. Václava románský kostel sv. Klimenta. Je považován za hradní kapli někdejšího boleslavského hradu a řadí se mezi nejcennější evropské památky románské doby. Kostel proslavily unikátní nástěnné malby s výjevy ze života a mučednické smrti sv. Klimenta.

Kostel sv. Klimenta v Odolena Vodě

Barokní chrám podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera vznikl na místě staršího, středověkého kostela nákladem Klementina, pražské jezuitské koleje. Vnitřní fresková výzdoba přibližuje události ze života sv. Klimenta, světcova socha zdobí i západní stěnu kostelní věže.

Kostel sv. Klimenta v Holešovicích

Původně románský kostel sv. Klimenta vznikl zřejmě počátkem 13. století, první zmínky o něm jsou z roku 1234. I po několika přestavbách se v interiéru dochovaly románské a gotické prvky. Kolem kostela je malý hřbitov, pohřbívat se sem přestalo v roce 1886.

Levý Hradec a kostel sv. Klimenta

Levý Hradec je kolébkou křesťanství a českého státu. Leží východně od Roztok na ostrohu nad řekou Vltavou, v místě osídleném od mladší doby kamenné. Pod dlažbou kostela se dochovaly základy předrománské rotundy sv. Klimenta, zřejmě nejstaršího křesťanského kostela v Čechách.

Kostel sv. Klimenta na Starém Městě

Kolem evangelického kostela sv. Klimenta se rozkládá svatoklimentská čtvrť, jedna z nejstarších částí Starého Města. Chrám, k němuž se vztahuje první písemná zmínka z roku 1226, byl možná založen již kolem roku 1065. 33

Podzimní a zimní výletní tipy: Cyrilometodějská pouť z Levého Hradce do Velehradu: Etapová pěší pouť je poděkováním za dar víry a vede po stopách těch, kdo na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru. Začíná pravidelně v lednu a v únoru na Levém Hradci, její závěr je spojený se srpnovou poutí na Velehradě. • Petřín (33): Vrch v centru Prahy s 60 metrů vysokou rozhlednou ve stylu pařížské Eiffelovky, zrcadlovým bludištěm, hvězdárnou, sady a zahradami, na vrchol vede pozemní lanovka. • Vyšehrad: Předchůdcem barokní citadely s mohutnými hradbami, románskou rotundou (34) sv. Martina, gotickým kostelem sv. Petra a Pavla a několika expozicemi bývalo legendární sídlo prvních českých knížat. Pozornost přitahuje vyšehradský hřbitov, kde je pochováno několik stovek významných osobností. • Stromovka (35): Rozsáhlý park s řadou cest je oblíbeným místem pro sport a relaxaci. Objevíte tu několik dětských hřišť, ve východní části se nachází pražské planetárium a areál výstaviště s Průmyslovým palácem. Tady každoročně v únoru začíná populární Matějská pouť; poprvé se konala roku 1595.

34

35

www.cmstory.cz


O projektu a partnerech Projektem „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“ chce jeho realizátor – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se svými partnery (Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a Moravskoslezským krajem) přiblížit mimořádný význam působení svatých Cyrila a Metoděje na území tehdejší Velké Moravy co nejširšímu okruhu obyvatel a návštěvníků naší vlasti. Fascinující historie počátku křesťanství ve slovanských zemích, učebnicový příklad tolerance, vzdělanosti a zásadovosti, má stále co říci dnešní Evropě. Mějme přitom na mysli slova encykliky papeže Jana Pavla II. SLAVORUM APOSTOLI z 2. června 1985, v níž se o odkazu sv. Cyrila a Metoděje naší přítomnosti praví: „Jejich dílo je také vynikajícím přínosem pro tvorbu společných křesťanských kořenů Evropy, které svou pevností a vitalitou tvoří jeden z nejsolidnějších výchozích bodů, ke kterému musí přihlížet každý vážný pokus obnovit novým a dnešním způsobem jednotu tohoto kontinentu.“ Východní Morava (Zlínský kraj) Východní Morava je oblíbenou turistickou destinací, její atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít region, který nabízí současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinohrady, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Region přispívá světovému bohatství čtyřmi zápisy do seznamů kulturního a přírodního i nehmotného dědictví UNESCO. Skutečnost, že se zde setkávají a prolínají tři národopisné oblasti – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko, kde jsou pečlivě udržovány pestré lidové zvyky a tradice – výraznou měrou přispívá k originalitě regionu.

Jižní Morava (Jihomoravský kraj) Tento hospodářsky významný region s výhodnou polohou v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem odedávna představuje strategickou křižovatku Evropy. Tudy kráčelo do východní Evropy křesťanství, tudy vedly staré kupecké stezky. Podél zdejších řek se

během staletí zrodilo množství městeček a měst, na svazích se prostírají vinice a ovocné sady. Svým návštěvníkům jižní Morava předkládá rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek. Na své si přijdou i ctitelé moderní architektury a milovníci židovských památek. Čtyři zdejší lokality jsou zapsány v Seznamech světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nabídku doplňuje přitažlivá folklorní a vinařská turistika.

Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj se nachází v severovýchodní části České republiky a patří k vyhledávaným turistickým cílům v České republice i Ev ropě. Objevíte zde rozmanitou přírodu, spoustu příležitostí k zábavě, skvělé lázně, širokou nabídku pro cykloturistiku, pěší turistiku, ale i koupání či lyžování. Historie je ukryta v krásných hradech a zámcích, najdete zde historická města i unikátní technické památky, ale také specifické místní tradice. Regionem procházely obchodní stezky vedoucí od severu na jih Evropy, byl svědkem i dějištěm řady významných historických událostí.


Roku 2015 vydala Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., jako součást projektu „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín Zpracování a tisk: ASTRON studio CZ, a.s. NEPRODEJNÉ Náklad: 265 000 kusů www.cmstory.cz, www.strukturalni-fondy.cz/iop