Informator 03 02 2015 (1) compressed

Page 2

www.centraischroniska.pl

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism www.eog.gov.pl, www.ptsm.home.pl