Page 1

Keuzes in Kaart 2013-2017 Effecten van tien verkiezingsprogramma’s op economie en milieu 27 augustus 2012


Organisatie • Opnieuw samenwerking CPB en PBL • 10 deelnemende partijen - alle partijen nu Tweede Kamer m.u.v. Partij voor de Dieren

• Omvangrijker dan ooit - op grond van evaluatie: herintrede macro en koopkracht - planbureaus proberen omvang te beperken - extreme tijdsdruk door val kabinet en begrotingsakkoord › onwenselijk, vanwege controle en discussie met partijen - ca 80 medewerkers, velen meer dan fulltime, vanaf begin mei - 2468 maatregelen

CPB / PBL 2

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


Organisatie (vervolg) • Vooral dikker, maar dat is schijn: bijlage dit keer in druk • Planbureaus baseren zich op aangeleverde voorstellen partijen - dus niet op partijprogramma’s of media-uitingen - aangeleverde voorstellen vermeld in bijlagen • Concept-MEV niet verwerkt • Europa - stelt randvoorwaarden beleid - geeft risico

CPB / PBL 3

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


Uitgangssituatie

EMU-saldo Basispad KiK

Houdbaarheidssaldo

EMU-schuld

verwacht niveau in % bbp in eindjaar

2008-2011

1,0

-1,5

38

2011-2015

-2,9

-4,5

74

2013-2017

-2,6

-1,1

74

CPB / PBL 4

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


Korte / middellange termijn (2017) Macro model Saffier inverdieneffecten zelfde model als bij Begrotingsakkoord 2013 Opbrengsten hervormingen veelal pas op termijn zichtbaar daarom: zowel korte (2017) als lange termijn (2040) Tempo is kwestie van timing Timing is belangrijk gezien: omvang maatregelen recessie

CPB / PBL 5

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


EMU saldo 2017 ex ante 0,0

% bbp

-0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

SGP

DPK

-3,0 CPB / PBL 6

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


EMU saldo 2017 ex ante (links) en ex post (rechts) 0,0

% bbp

-0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

SGP

DPK

-3,0

CPB / PBL 7

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


Houdbaarheid 2,5

% bbp

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5

CPB / PBL 8

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Overheidsschuld 2017 1

% bbp

0 -1

-2 -3

-4 -5

-6 VVD CPB / PBL 9

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


BBP-volume 2017 1,0

%

0,5 0,0

-0,5 -1,0

-1,5 -2,0

-2,5 VVD CPB / PBL 10

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Werkloosheid 2017 2,0 2,0 %-punt %-punt 1,5 1,5

1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0

-2,5 -2,5 VVD VVD CPB / PBL 11

PvdA PVV PVV PvdA

CDA

SP SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Werkloosheid 2017 (links) en structureel 2040 (rechts) 2,0

%-punt

1,5

1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0

-2,5 VVD CPB / PBL 12

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Werkgelegenheid structureel (2040) 5

%-punt

4 3 2 1 0 -1

-2 -3 -4 -5 VVD CPB / PBL 13

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Koopkracht, mediaan (2013-2017 cumulatief) 4

%

3 2 1 0 -1

-2 -3

-4 VVD CPB / PBL 14

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Koopkracht, lage versus hoge inkomens 7

%

6 5 4 3 2 1

0 -1 -2 -3 VVD CPB / PBL 15

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Koopkracht, uitkering versus werkenden 3

%

2 1 0 -1 -2 -3

-4 -5 -6 -7 VVD CPB / PBL 16

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Marktwerking zorg, meer (+) of minder (-)

VVD

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

SGP

DPK

+/-

--

-

+/-

--

+/-

+/-

+/-

+/-

0

CPB / PBL 17

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


Netto ombuigingen zorg (2017) 9

mld euro

8 7

6 5 4 3

2 1 0 VVD CPB / PBL 18

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Bbp-effect onderwijs, structureel 4,0

%

3,5

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

0,0 -0,5 VVD CPB / PBL 19

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Woningmarkt welvaartswinst 0,8

%

0,6

0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

-0,8 -1,0 VVD CPB / PBL 20

PvdA

PVV

CDA

SP

D66

GL

ChrU

Keuzes in Kaart 2013-2017

SGP

DPK

27 augustus 2012


Energie en Klimaat: hernieuwbare energie

CPB / PBL 21

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


Natuur: Biodiversiteit

CPB / PBL 22

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012


Bereikbaarheid: autogebruik, OV-gebruik en files

CPB / PBL 23

Keuzes in Kaart 2013-2017

27 augustus 2012

Presentatie 'Keuzes in Kaart 2013-2017'  

Dit is de powerpoint-presentatie die door Coen Teulings gebruikt is tijdens de presentatie van het boek "Keuzes in Kaart 2013-2017" in persc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you