Page 1

Kalendář akcí MIPIM Tradičně se do Cannes jezdí kvůli česko–slovenským kontaktům a proto sestavujeme kalendář akcí důležitých pro českou a slovenskou výpravu. 15.3. 17.30 – odlet leteckého speciálu 17.3. 10.00 – recepce na stánku Prahy 17.3. 11.00 – recepce na stánku Košic 17.3. 15.00 – recepce na stánku Brna 17.3. 16.00 – recepce na stánku Středočeského kraje 18.3. 11.00 – recepce na stánku Bratislavy 18.3. 14.00 – recepce na stánku Ostravy 18.3. 15.00 – recepce na stánku Jihomoravského kraje 18.3. 20:30 – odlet leteckého speciálu

or What can we expect on the French Riviera?

21st annual MIPIM 16 – 19 March, Festival Palace in Cannes Even though last year’s MIPIM marked the 20th anniversary of the occasion, visitation was nothing special thanks to the situation in the world. Not even the formulation “More than 17,500 participants from 79 countries made their presence known despite the financial crisis” could change the fact that that number represents 11,800 fewer participants in Cannes than that arrived in 2008. (In 2008 there were more than 29,300, up 12% over 2007.)

2

The new Czech-Slovak exposition at MIPIM What’s new this year for the Czech-Slovak delegation is the unfortunate decision of the Reed Midem organizers to include the Czech and Slovak republics in the Eastern European block, thereby relocating the exposition, after many years, to the right of the main staircase. New for the domestic delegation is the decision by the Ústecký and South Bohemian regions not to enter.

The MIPIM calendar of events Traditionally we deal with Cannes on behalf of Czech-Slovak contacts and therefore focus those events important for the Czech and Slovak delegations. 15.3. 17.30 – special plane departure 17.3. 10.00 – reception at the Prague stand 17.3. 11.00 – reception at the Košice stand 17.3. 15.00 – reception at the Brno stand 17.3. 16.00 – reception at the Central Bohemian stand 18.3. 11.00 – reception at the Bratislava stand 18.3. 14.00 – reception at the Ostrava stand 18.3. 15.00 – reception at the South Moravian stand 18.3. 20:30 – return of special plane

Aneb francouzská riviéra napoví?

MIPIM 21. ročník 16. – 19. 3. 2010, Festivalový palác v Cannes Přestože loňský ročník MIPIMu byl jubilejní dvacátý, návštěvnost nebyla díky celosvětové situaci nijak příznivá. Ani formulace: „I přes finanční krizi se prezentovalo přes 17.500 účastníků ze 79 zemí,“ nic nezmění na faktu, že do Cannes přijelo o téměř 12 tisíc účastníků méně než v roce 2008. (Tehdy v Cannes bylo cca 29,5 tisíce účastníků, což znamenalo 12 % nárůst oproti 2007.)

Nové české a slovenské expozice na MIPIMu Největší změnou kterou účastníci z Čech i Slovenska dost nelibě nesou, je, že organizátoři z Reed Midem po mnoha letech přemístili expozice z tra-

dičního prostoru - napravo od hlavního schodiště do bloku vystavovatelů z východní Evropy. Mezi novinky letošní ročníku, co se tuzemské výpravy týče, je, že své expozice nepřivezou Ústecký a Jihočeský kraj. Naopak mezi nováčky patří Středočeský kraj, který spojil síly s Ministerstvem vnitra (viz rozhovor s náměstkyní ministra vnitra paní Světlanou Kubíkovou). Česká výprava tak konečně uslyší o relativně nových možnostech - Praha-Radlice (areál bývalých autoopraven resortu MV), Zeleneč (bývalé vysílací středisko MV), bývalý areál vojenských kasáren Klecany a areál ústředních skladů a opraven ve městě Kolín, využívaný jako prádelna a čistírna pro resortní organizace.

Středočeský kraj dále přijel s brownfields: bývalý výcvikový vojenský prostor Ralsko, bývalý vojenský výcvikový prostor Mladá, areál bývalého cukrovaru v Cerhenicích a rozvojová lokalita v areálu bývalého hutního závodu Poldi Kladno. Konečně bude také širší odborné veřejnosti představen projekt Royal Park Mělník, který na svých pozemcích u zámku Mělník plánuje realizovat Jiří Lobkowicz (více viz Project & Property Summer 2009).

MIPIM

MIPIM

What’s happening in the realty world

Illustrational photos - MIPIM 2009 Source: CREST COMMUNICATIONS

Co se děje v realitním světě

Slovenským debutujícím bude město Košice, evropské město kultury pro rok 2013, které má za cíl více podpořit například rozvojové lokality Barca, Krásno nad Hornádom či Myslava.

Tradiční vystavovatelé Mezi tradiční účastníky lze zařadit i Jihomoravský kraj, který se však letos poprvé představí samostatnou expozicí. Bratislava, která od doby, kdy jezdí na MIPIM, zastiňuje kvalitou své prezentace Prahu, se chce letos zaměřit celkovou podporu města na Dunaji a rozvojových

3


On the other hand the newcomers include the Central Bohemian region, which is joining forces with the Ministry of the Interior (see the interview with deputy minister Světlana Kubíková). The Czech expedition is finally hearing about relatively new opportunities – PragueRadlice (the area of the former MI car service department), Zeleneč (the former MI broadcasting center), the former Klecany military garrison and the premises of former central warehouses and repair shops in the city of Kolín, used as a laundry mat and dry cleaner for the ministry.

Traditional exhibitors

The Central Bohemian region is also arriving with brownfields to offer: the former army exercise ranges Ralsko and Mladá, the former sugar refinery plant in Cerhenice and a development locality on the premises of the former Poldi Kladno Ironworks.

The traditional participants include the South Moravian region, which this year is holding its first independent exposition ever. Bratislava, which has been outshining Prague with its quality representation since first coming to MIPIM, wants to focus this year on general support of this city on Dunaj River and emerging zones -

The general public will also be introduced at the last to the project Royal Park Mělník, which Jiří Lobkowicz is planning to bring about on the property of his castle in Mělník (see more in Project & Property summer 2009). Debuting for the Slovak delegation will be the city of Košice, a European culture capital for 2013, which has the goal of digger support for emerging locations i.e. Barca, Krásno nad Hornádom or Myslava.

like Lamačská brána, South City or Petržalka City and Zlaté Piesky.

zón typu Lamačská brána, South City alebo Petržalka City či Zlaté Piesky.

The capital, Prague, is mostly focused on its new zoning plan, which should be approved in 2012. Of the better-known projects in the city of Brno, we mention, as we do every year, the development project of Europoint Brno – reconstructing the railway junction, revitalizing and developing the nearly 135 ha of the area of South-Central. Ostrava is also a sure bet and will draw attention mostly to its brownfields: Karolina, the Dolní area of Vítkovice and Ostrava-Hrušov. In addition, it would like to trumpet Ostrava’s candidacy for the title of European culture capital 2015, based in the Černá Louka exhibition grounds. Among the steady independent exhibitors at MIPIM are the companies Real Spektrum and HB Reavis. And of course, CzechInvest will be there with traditional offer of mainly industrial zones.

Hlavní město Praha prezentuje především nový územní plán, který by měl být schválen v roce 2012. Z notoricky známých projektů města Brna jako každoročně vypichujeme rozvojový projekt Europoint Brno – přestavba železničního uzlu, revitalizace a rozvoj území Jižní centrum o rozloze téměř 135 ha. Ostrava je také věrná tradici a upozorňuje hlavně na své brownfields: Karolina, Dolní oblast Vítkovic, Ostrava – Hrušov. Kromě toho chce Ostrava zájemce blíže seznámit s kandidaturou na titul Evropské hlavní město kultury 2015. s centrem na výstavišti Černá Louka. Mezi stabilní samostatné vystavitelé patří na MIPIMu také společnosti Real Spektrum a HB Reavis. Chybět ani letos nebude Czechinvest s klasickou nabídkou především průmyslových zón. Marika Pupakisová

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA PRO ÚČASTNÍKY

CHARTEROVÉHO LETU NA MIPIM 2010 MIMOŘÁDNÁ SLEVA PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI PRAHA - RUZYNĚ • 50% sleva na krátkodobé i dlouhodobé stání • sleva platí v objektu VINCI PARK • slevová karta pro všechny účastníky přímého letu

MIPIM 2010

Praha-Nice pondělí 15. 3. 2010 17:30 Nice-Praha čtvrtek 18. 3. 2010 20:30 Nadměrná zavazadla v ceně - brožury, víno i golfové bagy | networking už na letišti a během letu tam i zpět | příjemný čas odletu a příletu, doba letu 80 minut | minimální riziko zpoždění a ztráty zavazadel | vlastní odbavovací přepážky na obou letištích

letenka Praha-Nice ............................................ 11.600 Kč letištní a bezpečnostní taxy - jeden směr.......1.800 Kč limo-shuttle Nice-Cannes vč. DPH........................ 700 Kč zpáteční let + transfer - Early Bird ................ 20.200 Kč zpáteční let + transfer...................................... 28.200 Kč

ROKU K E T Y B I PO Z Í T A IMU! L P P I A M V M E L E S EN BĚH J E N , 0 1 20

Ý M Í PŘ EROVÝ T R A CH LET

POHODLNÁ HO LNÁ HODLNÁ HO Á DOPR DOPRAVA D DO OPRAVA PR RAVA AVA Z PRAHY AV PR RAH AHY AŽ DO OV VAŠEHO AŠEHO AŠŠŠEHO HO O HOTELU H TEL HO T U V CANNES CA CANN ANNES

DO CANNES A ZPĚT ZA 1 KČ

Rodinná letenka - 2+2 nebo 1+1 Doprovod a rodinní příslušníci platí pouze dopravu a taxy, letenka pro ně je za symbolickou 1 korunu.

OBJEDNÁVEJTE NA WWW.CENTERS.CZ V SEKCI AKCE A KONFERENCE Illustrational photo | Ilustrační foto

4

5

MIPIM 2010  

Termíny recepcí na stáncích českých a slovenských vystavovatelů na veletrhu MIPIM 2010 Informace o přímém letu Praha - Nice pro účatníky toh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you