Page 1

DU VÄLJER SJÄLV. Centerpartiets valmanifest inför regionvalet 15 maj 2011


RÄTT vård i rätt tid Inledning och sammanfattning Rätt vård i rätt tid. Då och då blir vi sjuka. Det kan hända när vi minst anar det. Då ska vården finnas där utan köer och med hög kvalité. Blir vi allvarligt och akut sjuka ska ambulansen nå dig, oavsett var du bor. Många äldre blir sjuka ofta. Då ska sjuksköterskan komma i en akutbil. Beslut ska fattas snabbt om vilken vård patienten ska få. Dagens teknik gör det möjligt att fatta beslut hos patienten i hemmet. Då kan patienten komma till sjukhuset om det behövs. Eller få vård hemma om det är bäst.

KOLLEKTIVTRAFIKEN MÅSTE FUNGERA BÄTTRE. Flera av oss vill gärna ställa bilen och ta bussen eller pendeltåget till jobb och studier. Därför behövs fler bussar och pendeltåg som kommer i tid. Framför allt behövs snabbussar mellan orter och till arbetsplatser där många människor arbetspendlar. En standardhöjning på bussen och pendeltåget ska införas för alla resenärer. Det ska vara bekvämt att åka kollektivt och biljettsystemet ska vara enkelt.

Självbestämmande i vardagen är grunden. Centerpartiet har en tro på kraften och förmågan hos varje enskild människa. Allt börjar hos dig, genom dina fria val i vardagen. Politiken ska skapa förutsättningar för oss alla att leva och utvecklas, inte ta över och styra våra liv. När människor tar initiativ, startar företag, jobbar och betalar skatt, läggs


grunden för ett väl fungerande samhälle som klarar att utveckla vår region och finansiera en sjukvård i världsklass. Västra Götalandsregionen är en kraftfull region med ett större samlat befolkningsunderlag än enskilda kommuner och landsting.

Med en ny ledarstil kan vi förbättra. Centerpartiet i Västra Götaland vill bilda en stabil ledning som består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Västra Götaland behöver en kraftfull majoritet, till skillnad mot dagens minoritetsledning.

11 punkter för en bättre region 1. Du har tur som bor i Västra Götaland! Vi som bor, jobbar och går i skolan här befinner oss i Europas mest konkurrenskraftiga region. Här finns gott om jobb och tillgång till utbildning och vi har plats för fler. Vi är Sverigebäst på logistik. Det är tur det, eftersom vi tar hand om hälften av alla produkter som tillverkas i Sverige och ser till att det kommer till sjöss via Göteborgs Hamn. Men vi nöjer oss inte med det: Vi ska förbättra järnvägen, bygga ut E20 till fyrfältsväg och stärka rederinäringen. Också Vänersjöfarten är viktig för snabba transporter. Vi vill samarbeta ännu mer med Halland och Värmland. Många här är verksamma inom hälsa, sjukvård och läkemedelsindustri och Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar som en grogrund för nya idéer som kan skapa ännu fler jobb när de tas tillvara.

Vi vill

• Förbättra trafiksituationen i och runt Göteborg. Bygg Västlänken, Marieholmstunneln och en ny Göta Älv-förbindelse • Bygga ut E20 till fyrfältsväg genom hela länet

DU PÅ MER OM VÅR POLITIK HITTAR CENTERPARTIET.SE/VASTRAGOTALAND


• Utveckla Götalandsbanan • Öka kapaciteten på Västra stambanan. • Skapa nya jobb genom att förädla fler idéer inom hälsa, läkemedel och sjukvård • Öka samarbetet med Halland och Värmland. Välkomna Värmland till regionen.

2. Har du en idé? Då bor du på rätt ställe! Många människor satsar kapital i Västra Götaland. Vill du forska och satsa på nya idéer är Västra Götaland rätt plats. Vi vill ge entreprenörer och uppfinnare stöd att testa idéer, öka tillgången på riskkapital och utveckla innovationer som kan leda till nya jobb och ökad export. Vi vill att fler barn och ungdomar uppmuntras att bli egna företagare. Studenter och arbetssökande ska ges rätt utbildning och support för att hitta jobben. Investeringar ger tillväxt och jobb. När investerare ser att det lönar sig att satsa i Västra Götaland vill de fortsätta att satsa här.

Vi vill

• Att fler studenter, uppfinnare och entreprenörer ska få testa idéer och pröva nya produkter i spännande miljöer på Sahlgrenska, på Lindholmen, i Skövde, Borås och Trollhättan. • Erbjuda utbildningar till studenter och arbetssökande som matchar arbetsmarknadens behov. • Uppfinnare och innovatörer ska förses med riskkapital i viktiga skeden. • Göra särskilda satsningar på kvinnors innovationsförmåga och skapande. Det ger jobb i nya sektorer.

3. Det är klart att du kan ställa krav på miljön. Den är ju din. Många arbetar med miljöforskning och flera med klimatfrågor i kommunerna. Västra Götalandsregionen erbjuder kommuner kvalificerad hjälp att vässa sitt klimatarbete och minska kemikalieanvändningen. Många invånare har bestämt sig för att medverka i omställningen till en fossilfri region, t ex genom att delta i Västra Götalandsregionens projekt Smart Energi.

DU PÅ MER OM VÅR POLITIK HITTAR CENTERPARTIET.SE/VASTRAGOTALAND


Det ska vara trevligt att ta bussen. Inte tvärtom! Vill du ha en utbyggd kollektivtrafik med ökad turtäthet för bussar och tåg? Vill du kunna pendla bekvämt, ha ett enklare biljettsystem och trevligare hållplatser?

Kristina Jonäng Regionstyrelsen Västra Götaland


Energieffektivisering, satsningar på alternativ energi och bättre logistik är rätt väg. Vi ska ställa krav på fordonsindustrin och kemiföretagen så att farliga plaster och fossila bränslen försvinner. Tillsammans ska vi utveckla ett klimatsmartare samhälle där jordbruket och skogsbruket levererar förstklassiga råvaror. Västra Götalandsregionen tar täten i ett europeiskt miljöarbete. Det skapar tillväxt och nya jobb.

Vi vill

• Satsa mer på biogas som fordonsbränsle med minst ett tankställe per kommun. • Ta tillvara energi från jord och skog för en snabb omställning till en fossilfri region. • Fortsätta satsningen på vindkraft i regionens egna verksamheter. • Stoppa tillverkning av farliga plaster. Vi ska ställa krav på kemiföretag och oljeraffinaderier att ställa om sina processer till en fossilfri, biobaserad produktion.

4. Det ska vara trevligt att ta bussen. Inte tvärtom. Allt fler tar tåget eller bussen till jobbet eller skolan. Just nu köper Västra Götalandsregionen in nya tåg för att klara behoven när fler vill åka kollektivt. Men mer måste göras. Servicen på hållplatser ska förbättras, så att ingen ska behöva frysa på vintern eller bli blöt när det regnar. Vi ska göra biljettsystemen enkla och rättvisa. Alla ska kunna pendla till jobbet eller skolan på ett bekvämt sätt. Vi vill se nya snabbussar och pendeltågslinjer för dem som har långt till jobb och studier.

Vi vill

• Bygga ut kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. • Lyssna på resenärernas önskemål om standardhöjning på bussar och tåg. • Öka turtätheten på bussar och tåg, särskilt mellan orter med stor arbetspendling. • Förenkla biljettsystemet. • Slopa nattaxan. • Att fritidskortet för ungdomar ska gälla hela dygnet. • Ge alla pensionärer rabatt under lågintensiva restider.


5. Vi säger: Välkommen hit! Salta bad på Västkusten är ett av svenskarnas absoluta favoritresmål. Liseberg lockar över tre miljoner besökare varje år. Här finns mycket att se och uppleva. Många i Västra Götaland jobbar med turism och besöksnäring. Här finns unika miljöer, natursköna friluftsområden och historiska platser. Vi ska stärka turistföretagare att kraftsamla för att göra Västra Götaland till Skandinaviens främsta besöksmål. Ett viktigt signum är maten och den lokala livsmedelsförädlingen. Vi ska stärka projekt som Västsvensk mersmak för att lyfta fram mat av högsta kvalité i kombination med trevliga upplevelser. Maten som serveras i regionens egna kök ska ha högsta kvalité och så långt som möjligt vara lokalt producerad och tillagad.

Vi vill att

• Livsmedelsnäringen ska få förutsättningar att skapa jobb, attrahera turister och vårda kulturarv. • Maten som serveras i Västra Götalandsregionens egen verksamhet i huvudsak ska vara lokalt producerad och tillagas i lokala kök. • Besöksmål och turistföretag ska ges resurser att höja kvitetén i service och erbjudanden så att fler besökare lockas hit

6. Låt barnen och världsstjärnorna forma kulturlivet. Västra Götaland lägger mer resurser till kulturlivet än någon annan region i Sverige. Barn och ungdomars kulturupplevelser ska prioriteras. Vi vill ha fler kulturfästen i hela Västra Götaland. Göteborgs Operan, Göteborgsymfonikerna och Film i Väst är viktiga för att göra kulturlivet ännu mer attraktivt. Stöd till digitalisering av biografer och stöd till ideella organisationer är angelägna kultursatsningar. Satsningarna på Ostindiefararen Götheborg ska fullföljas. Götheborg är en viktig symbol för Västra Götaland, vår historia och vårt kulturarv.

Vi vill

• Stödja digitalisering av biografer • Prioritera Film i Väst


• Säkra resurser till Göteborgs Operan och Göteborgssymfonikerna så att de kan vara kulturinstitutioner i världsklass • Fullfölja planerna för Ostindiefararen Götheborg

7. Du som är sjuk ska få den vård som passar dig. Den som vänder sig till vården ska bli mottagen med öppna armar. Sjukvårdsrådgivningen ska snabbt ge patienten svar på sina frågor och man ska direkt kunna boka tid på vårdcentralen. Som patient ska man aldrig behöva bli slussad mellan olika instanser. Antalet hembesök av sjuksköterskor och läkare ska öka. Patienter och anhöriga inbjuds att medverka aktivt i all vårdplanering, det skapar förtroende för vården. När den nära vården fungerar smidigt minskar väntetiderna och skapar resurser för den som behöver vård på sjukhus. Kommunernas och regionens vårdpersonal ska samarbeta och själva styra över och utveckla närsjukvården. Låt de mindre sjukhusen utformas utifrån lokala behov genom att t ex inrätta mellanvårdsenheter och patienthotell för äldre patienter. Inför gallerior på de mindre sjukhusen där olika vårdgivare kan samverka för att korta köer och öka närheten till olika specialister.

Vi vill • Införa mellanvårdsenheter och patienthotell vid de mindre sjukhusen. • Öka närheten till specialister. • Införa gallerior på de mindre sjukhusen där olika vårdgivare samverkar. • Öka antalet hembesök av sjuksköterskor och läkare. 8. Vem ska vårda dig? Du väljer själv. Det ska gå snabbt att boka tid på vårdcentralen. Varje patient och varje anhörig ska själva bestämma vilken vårdcentral och vilken läkare som man helst vill gå till. Självbestämmande och valfrihet ska genomsyra all vård. Valfriheten i primärvården måste öka ytterligare. Vårdval behövs på fler områden. Vårdsektorn behöver fler aktörer och nya entreprenörer. Det ger nya lösningar, fler idéer och moderna sätt att möta patienten. Och inte minst – fler företag och fler jobb.


Vi vill • Införa vårdval inom mödravård, öppenvårdsgynekologi, rehabilitering,

sjukgymnastik och specialistsjukvård.

• Låta fler entreprenörer komma in i vården, som vårdgivare och för att ge ökad service.

9. Gräddfil för äldre på akuten. Alltför många får sitta och vänta vid akutmottagningarna i timmar, ibland hela dagar eller nätter. Det är inte acceptabelt. Vi vill få bort väntetiderna. Vi vill få en ökad kvalité i hela sjukvården genom en bättre samordning av all verksamhet på alla sjukhusen i regionen. Många äldre ska slippa akutmottagningarna överhuvudtaget och istället få åka gräddfil till äldrevårdsavdelningar. Röntgen och andra servicefunktioner för provtagningar ska fungera smidigare, bland annat genom att digitalisera journaler.

Vi vill • Ge äldre en gräddfil förbi akuten rakt in på äldrevårdsavdelningar. • Öka samordningen mellan regionens sjukhus, så att högsta vårdkvalité ges till patienterna.

• Öka digitaliseringen och skapa bättre logistik så att röntgen och andra servicefunktioner i vården fungerar smidigare.

10. Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård. God hälsa är viktigt för var och en, precis som en förbättrad hälsa hos hela befolkningen. Då är det lättare att bryta utanförskap och social oro. Varje individ har ett eget ansvar för sin hälsa medan hälso- och sjukvården ska motivera och stötta patienter, t ex genom att erbjuda hälsokontroller. Kampen mot psykisk ohälsa ska lyftas fram i hälso- och sjukvården. Öppenvården inom psykiatrin ska stärkas. Människor som drabbas av psykisk ohälsa ska få kvalificerad behandling samt erbjudas samtal och rehabilitering. Särskilt viktig är satsningar för att motverka barn och ungdomars psykiska ohälsa. Det ska ske i samarbete mellan regionen, kommunerna och det civila samhället.

DU PÅ MER OM VÅR POLITIK HITTAR CENTERPARTIET.SE/VASTRAGOTALAND


En del anställda i Västra Götalandsregionen som drabbats av psykisk ohälsa har fått prova trädgårdsterapi genom projektet Grön Rehab. Denna typ av satsningar ska fullföljas, utvärderas och tas tillvara som behandlingsmetod.

Vi vill att • Hälsokontroller ska erbjudas på alla vårdcentraler. • Psykisk ohälsa ska motverkas, särskilt bland barn och ungdomar. • Öppenvården inom psykiatrin ska stärkas. • Grön rehabilitering och trädgårdsterapi ska uppmuntras 11. Du som blir akut sjuk har inte tid att vänta! Ambulanssjukvårdarna är ofta de som först möter den akut sjuka patienten. Ambulanspersonal är högutbildade akutsjuksköterskor som ska få befogenheter att på plats göra medicinska bedömningar och ta beslut om vårdinsats. Dagens teknik innebär att sådana beslut kan göras med allt högre patientsäkerhet. Då får vi ett snabbare omhändertagande och mindre lidande för patienten. Ambulanssjukvården behöver kompletteras med akutbilar med sjuksköterskor som snabbt kan fatta beslut hos patienten i hemmet om vilken vård som ska utföras. Ambulanssjukvården ska vara likvärdig för medborgaren, oavsett var man bor i regionen. De mål som sätts upp för högsta insatstid ska vara desamma i alla kommuner.

Vi vill • Inför akutbilar med sjuksköterskor som snabbt kan åka ut till patienter. • Ge befogenheter till sjuksköterskor och ambulanspersonal att göra medicinska bedömningar på plats.

• Ambulanssjukvården ska vara likvärdig, oavsett var man bor i regionen.

DU PÅ MER OM VÅR POLITIK HITTAR CENTERPARTIET.SE/VASTRAGOTALAND


Du som blir akut sjuk har inte tid att vänta! Vill du också få bort väntetiderna på akuten? Tycker du att hembesök av mobila läkare är en bra idé? Det kan bli så.

Cecilia Andersson Regionstyrelsen Västra Götaland


r2.se

RÖSTA PÅ CENTERPARTIET I REGIONVALET DEN 15 MAJ. DU PÅ MER OM VÅR POLITIK HITTAR CENTERPARTIET.SE/VASTRAGOTALAND

centerpartiet.se/vastragotaland

vastragotaland@centerpartiet.se

Valmanifest 2011  
Valmanifest 2011  

Centerpartiets valmanifest inför omvalet i Västra Götalandsregonen

Advertisement