Page 1

Nyhedsbrevet

GLORIA Marts 1 - 2014

Forår – er det godt?

1


Redaktør: Ansvarshavende redaktør: Kontaktinfo: Telefon: Mail:

Jacob Schelde Søren Christian Østerby

4048 6204 vn62@sof kk dk

De indsendte bidrag er udtryk for skribentens egen holdning Har du lyst til at skrive til næste nyhedsbrev kan du gøre det på vn62@sof.kk.dk Spørgsmål eller kommentarer? Vi kan også kontaktes på 24 94 07 38 Nyhedsbrevet Gloria udkommer hver 14. dag i samarbejde med Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Forsidefoto: Andreas B. Nielsen, Marts 2014.

Redaktionen: Louise Petersen – Ringergården (Skribent) Henrik Colbjørn – Kollektivhuset (Skribent og fotograf) Andreas B. Nielsen – Rønnebo (Skribent og fotograf) Leder: Dejligt med forår, eller? Foråret kan virke diametralt modsat på mennesker med fx svær depression. Forestil dig hvor provokerende det må være at se alle de glade ansigter i solen. Munter tale, latter og smil i gadebilledet, på byens caféer. Nogle vælger at trække gardinet for i håbet om at mørket vil give den tryghed som vinteren gav. En minde om den mørke tid hvor du ikke var alene om at have det lidt svært og hvor folk måske lettere kunne sætte sig ind i din situation, måske fordi de selv kæmpede lidt med at holde humøret oppe i den grå vinterperiode. Til jer som er glade for foråret: Nyd det bare en ekstra gang …….. uden at råbe !

2


Sig din mening hvis du vil have indflydelse Af Louise Petersen

foto: Anne Mette Nielsen

Hej så er vi her igen og denne gang håber vi på at råbe jer alle lidt op. Hannelore har forladt brugerrådet d. 1 marts og vi har selv været med til at vælge en ny - Anne Mette Nielsen til toppen af poppen – til. Brugerrådets nye tovholder er socialfaglig konsulent i Center Nordvest. Indtil videre må vi skrive at alle selvfølgelig har indflydelse på hvad de vil, men hvem vil? Vi er ustandselig en lille sluttet trop fra Ringergården, Bjergvænget og Rønnebo. Vi har en repræsentant og en suppleant fra disse steder og vi ser gerne at initiativet bliver større og bedre. Hvem vil have mere indflydelse i center Nord Vest og ligeledes i Centerledelsen som vi alle repræsenterer? En leder skal bruges til andet og mere end at flytte ind og ud af boligerne i København. Vi diskuterer og taler om mangt og meget, også hvad der ikke burde røre sig i byen? Og vi mener lige ud at det er det der får jer til at give op. Er vi selv mennesker eller hvad mener du? Så duk da for pokker op og tal på vores møder, der foreløbig er hver anden måned og tal om alt hvad du har på hjertet. I samlet flok kan vi - og endnu mere. For øjeblikket er der valg så vi beder jer om at vælge ny repræsentanter. Vi håber på flere interesserede til brugerrådet i Center Nordvest. Stil op brug - tal - og bliv hørt fra en forhenværende brugerrådsrepræsentant og nu suppleant fra Ringergården. Foreløbig status: Vibeke – Egen lejlighed m/støtte Dan – Bjergvænget Hans-Peter – Bjergvænget Peter – Kontakten Marianne – Kontakten Tina – Mamma Mia Annie – Mamma Mia Ny Socialfaglig Konsulent og Stefano – Lygten tovholder i brugerrådet: Jürgen – Lygten Anne Mette Nielsen John – ViGør/Rønnebo Katrine – Egen lejlighed m/støtte Paul – Pinta Ida – Unge tilbuddet Bellahøj Gert – Kollektivhuset Henrik – Kollektivhuset Der mangler stadig repræsentanter fra henholdsvis Ringergården og Vestergårdsvej.

3


Amalie – Galebevægelsens Blad Af Henrik Colbjørn

Bladet Amalie har efterhånden en længere historie bag sig. Det er opkaldt efter forfatteren Amalie Skram, som selv havde en historie med psykisk sygdom bag. En personlig historie, som hun brugte i sit forfatterskab, for at skabe mere åbenhed omkring psykisk sygdom, specielt hos kvinder, som man kan sige havde en dobbelt stigmatiserede, eftersom de på forfatterens tid stadig var underlagte samfundets patriarkalske indretning. Endvidere skrev Amalie Skram om hvordan man, dengang i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, havde en generelt negativ holdning til psykisk syge mennesker, som for de flestes vedkommende blev stuvet væk på sindssygehospitaler, som de hed dengang og ofte blev mere eller mindre set ned på og stuvet af vejen af det pæne borgerskab.

Amalie Skram

Bladet Amalie tager emner op, som er relateret til det psykiatriske systems måde at fungere på i det moderne samfund og hvordan patienterne ofte bliver nedladende behandlet og i nogle situationer bliver udsat for en urimelig, ofte yderligere sygdomsbelastende behandling. Bladet tager emner op som behandles temmelig tilbundsgående. Et sådant emne/tema kan f.eks. være antidepressive pillers bredere brug i samfundet og hvordan medicinalindustrien, i samarbejde med medicinalindustrien i visse tilfælde benytter psykisk syge personers behov for medicin til at udvikle nye indtægtsgivende medikamenter. Bladet giver dog også spalteplads til medicinsk uddannet personale, som formidler viden om nye landvindinger indenfor den medicinske/psykiatriske industri. Det er selvfølgelig viden, som er nyttig i behandlingen af psykisk syge og deres muligheder for en at få en bedre tilværelse.

4


Et væsentlig element er også de ”sygdomshistorier”, som sygdomsramte formidler til en bredere kreds via historier i bladet. Denne formidling og erfaringsudveksling er nyttig for mange psykiske syge, som har behov for at opleve, at deres egen sygdomshistorie ikke er unik, men deles og opleves af andre. Bladet beretter også om, hvordan der oprettes væresteder o. lign., som åbner dørene for psykisk syge, som ofte føler de ellers står alene med deres problemer. På sådanne væresteder kan man mødes afslappet og dele historier med hinanden. Bladet er ganske velskrevet og ofte befriende åbenhjertig i sine beskrivelser, som derfor appellerer bredt til mange mennesker; også de som måske føler sig fremmedgjort overfor lægers og medicinalindustriens fremmedgørende sprogbrug og uforståelige brug af tekniske termer. Ved at læse bladet kan andre måske føle sig inspireret til selv at formulere erfaringer og oplevelser, som de måske ellers ikke ville turde videreformidle til et bredere publikum. Bladet er absolut anbefalelsesværdigt for alle, som enten personligt, via sit daglige arbejde eller måske af almindelig nysgerrighed har lyst til at få uddybet kendskabet til psykisk sygdom og hvordan man håndterer denne fremadrettet.

Bestil bladet på amalie @ thorvaldsen.dk Bladet Amalie udkommer — som regel — 4 gange årligt. I 2013 og blev det dog kun til 3 numre. Abonnement for et år koster 125,- kr. for enkelt personer og 225,- kr. for institutioner.

5


Foredrag i ”Kontakten” i Tingbjerg ”Kend din psykiater” Fredag den 3. april kl. 13 Har du spørgsmål så ring på 26121819

6

Gloria Nyhedsbrev Marts 2014  
Gloria Nyhedsbrev Marts 2014  
Advertisement