Page 1

Nyhedsbrevet

GLORIA Februar 2013


Leder ”Indadvendthed og blufærdighed er totalt sygeliggjort. Hvorimod alle de, som bare sidder og plaprer løs, er i høj kurs.” Ordene stammer fra et interview med den danske sangerinde Marie Key i DSB’s blad Ud & Se. I interviewet kommer hun blandt andet ind på det store sociale pres der er for at alle skal være sociale hele tiden. Som hun formulerer det i forbindelse med de ’plaprende’: ”Og de kan ingenting. De kan bare plapre.” Det er nemt at få opfattelsen af at verden tilhører de udadvendte; dem der er sociale hele tiden og som evner at råbe højt for at få andres opmærksomhed. Men hvad med dem, der ikke har lyst eller har temperament til at leve et liv hvor de er sociale og ’på’ hele tiden? Skal man så bare lægge sig fladt ned og vente på at hjertet stopper, fordi man ikke åbenbart ikke tilhører det store udadvendte flertal, der tilsyneladende regerer? Sangerinden stiller spørgsmålstegn ved at vi alle tilsyneladende skal være ens. Det er nemt at blive betragtet som sær, hvis man ikke er ligesom flertallet; hvis man fx hellere vil være hjemme end tage på lejrskole med resten af klassen, eller hvis man værdsætter eget selskab og som regel hellere vil være alene end sammen med andre. Men hvorfor skal vi alle være ens? Engang imellem bliver de fleste frustrerede over at vi ikke bliver forstået og vi tænker, at hvis andre var som os ville de hele bare være meget nemmere. Måske et splitsekund – må så ville det unægtelig også blive meget kedeligere. Så det er næppe løsningen at vi alle er udadvendte og har trang til at ”plapre” hele tiden, for nu at bruge Marie Keys ord. Hvordan vi er i verden, er et emne som Louise Petersen behandler i sin artikel. Hun har nedskrevet nogle af sine tanker om hvordan vi møder verden, om der er forskel på hvordan vi møder den hvis vi ikke er så udadvendte, som omverden måske kunne ønske. Nogle gange er ens eget selskab at foretrække, og andre gange kan kontakten med andre mennesker gøre tingene lettere. Som du kan læse i Flemming Laursens artikel ”Farvel papir” betyder den stigende digitalisering at den menneskelige kontakt mindskes, da flere informationer som en sagsbehandler kunne hjælpe en med, skal man nu selv finde på nettet. Og som vores skribent er inde på indebærer det både fordele og ulemper. Lige som der er gode og mindre gode ting ved internettet, er der både fordele og ulemper ved indadvendthed samt dets modstykke. Du kan bl.a. læse om det i en af denne udgaves artikler. God fornøjelse

Redaktionen…


Indhold

4 Farvel papir 6 In at være udadvendt? 7 Eventkalender

Redaktør: Ansvarshavende redaktør:

Millie Bellina Søren Christian Østerby

Kontaktinfo: Telefon: 24940738 Mail: nyhedsbrevetgloria@gmail.com De indsendte bidrag er udtryk for skribentens egen holdning Har du lyst til at skrive til næste nyhedsbrev kan du gøre det på nyhedsbrevetgloria@gmail.com Spørgsmål eller kommentarer? Vi kan også kontaktes på 24 94 07 38 Nyhedsbrevet Gloria udkommer hver mandag i ulige uger i samarbejde med Socialpsykiatrisk Center NordVest Forsidefoto: Millie Bellina


Fra skrivepulten: Når kommunalt bliver digitalt

Farvel papir

af Flemming Laursen, foto: Millie Bellina

Fra år 2015 vil kommunerne afskaffe papir og gå over til at blive elektronisk. Det er et led i en retning hen imod det papirløse samfund. Til gavn for mange og til ulempe for andre. Jeg vil tro, at fordelene ved det er, at der bliver mindre arbejde for den enkelte kommune, og derved mindre sagsbehandling. Der vil sikkert være startproblemer, f.eks. som da kommunerne gik over til elektronisk tinglysning. Nu er det jo ikke helt nyt, f.eks. har Skat jo udsendt skattekortet og årsopgørelsen elektronisk i et godt stykke tid. Ikke mere rod i papirerne Personligt er jeg glad for at slippe for en masse papir. Man kan altid gå ind på computeren og finde det meste, og man slipper for en stor mappe at rydde op. Reklamer, aviser, post fra banken kan man læse over nettet, og køber man ting over nettet ligger fakturaen elektronisk. På den måde kan den altid hentes ned, hvis man får brug for den. Mange ældre har aldrig brugt en computer, og har heller ikke har haft lyst det. Det er der flere årsager til. Nogen er bange for at prøve noget nyt, fordi de har klaret sig i mange år, så hvorfor ændre det? Forandringer vil altid have en pris. For


nogle er det en fordel, mens andre ser ulemper ved det. Mange er bange for at tingene bliver væk: Ligesom papir kan blive væk, kan elektroniske data blive væk. Også unge har problemer med systemet Mange tror, at det mest er ældre, der får problemer med at kommunen går over til at blive elektronisk. Men mange unge får også problemer. De kender fx ikke deres rettigheder og kan derfor miste skattefordele eller tilskud. Et eksempel i fjernsynet var en ung mand, der ikke vidste at han var berettiget til kørselsfradrag, så han havde kørt i flere år uden at få fradrag. Først da han snakkede med en socialrådgiver, blev han klar over det. Det nye system kræver mere af en; man skal kunne undersøge nogle ting, og man skal være god til at sætte sig ind i en tekst. Loven om kontanthjælp kan også være svær at finde ud af, også fordi der bliver tit lavet ændringer i den. Det kan altså være svært at finde ud af, hvad der gælder i øjeblikket. Det betyder at der er mange unge, der kommer til at mangle den personlige rådgivning, som de kan få i dag. Al begyndelse er svær, og ikke alle synes, at forandring fryder. Nogle tænker: "Hvorfor lave noget om på noget, som har virket i mange år?". Det, der måske kan gøre nogle urolige, er bekymringen for om vi er på vej ud i et overvågningssamfund. Samt tanken om at alt hvad man foretager sig kan spores i mange år. For eksempel er der en hjemmeside hvor man med sit nem-ID kan finde oplysninger om sig selv mange år tilbage, bl.a. muligheden for at se ens journaler fra hospitalet. For at andre ikke skal kunne læse de informationer, er det vigtigt at man logger ud, når man har været på nettet. De mange nye muligheder Internettet er vist kommet for at blive. Der er mange ting, der kan gå på nettet, både de store, dyre computere, og de lidt større telefoner og tablets. Alt dette er også ved at vinde indpas. Enkelte fjernsyn kan også gå på nettet. Nogle kan gå på mobilt bredbånd, så man er uafhængig af et kabel. Så der er mange muligheder for at få tjekket sine beskeder, og ordnet de ting man har behov for, næsten uanset hvor man er. Efter fremkomsten af nem-ID, er det også blevet nemmere og mere sikkert at gå ind og tjekke forskellige ting. Mange mener, at forandring ikke altid er af det bedre. Personligt har jeg haft glæde af internettet til at ordne mange "papir ting", som før krævede meget tid og arbejde. Nu kan jeg ordne mange ting over nettet og hurtigt få svar. Jeg kan huske, da man måtte vente på at få skatteopgørelsen med posten, i dag kan man tjekke det på nettet. Ulempen ved afhængigheden af elektronik, er at det også er sårbart. Mange ting kan sætte det ud af spil, fx computer vira, strømnedbrud osv. Nogle frygter måske at man blive forvandlet til nogle tal i en maskine, og derved få stjålet sin identitet. Jeg har brugt internettet i mange år uden problemer, så jeg føler mig tryg.


In at være udadvendt?

Af Louise Petersen, fotos: Millie Bellina

Får den generte lige så mange glæder i livet som den mere udadvendte? Kan man godt være lykkelig som indadvendt i en verden, der tit føles som om den er til på de udadvendtes præmisser? Hvordan henvender vi os til hinanden? Med at tage verdenen med et smil eller "pas dig selv" ansigt? Trives vi med det? Indesluttede, bange eller generte mennesker får ikke alle de glæder den opmærksomhed og udadvendte har. Til gengæld får smilet ikke altid smilet frem hos andre så knubs og tænders gnidsel fås af begge, men føles nok mest hos, lad os kalde det "den raske". Indesluttede har en stor risiko for at blive med nerver, mens modparten slås for sit liv? Og lykkes det er man nok nået til det stadium der beskrives som lykke, men hvor længe? Gifter man sig og får familie må både børn og voksne kunne stole på, og være enige om forløbet for at få noget holdbart ud af det. Lykken står den kække bi – gælder det også i vores tilværelse? Men tænk over hvordan du selv mener du er og virker, så er det nok vejen til at føre dagbog, ikke til nogen skade, måske spændende? Jeg ville ønske vi havde en verden der tog imod, men jeg aner ikke hvor. Prøve bliver vi alle nødt til, store som små, glade som triste. Vi prøver med et forsigtigt ”hej med dig!” og håber på det bedste.

Med venlig hilsen Louise


Eventkalender Billardturnering Dato: tirsdag den 12. februar 2013 kl.: 10:00 Sted: Café ViGør, Bystævneparken 27, Brønshøj Pris: 100,- pr. person inkluderer frokost, kaffe og kage Tilmelding: Kim Larsen 4048 6203, mail: TC53@sof.kk.dk

Sang og musik Mandag 11.2 12:00-15:00 modelbyggeri, Café ViGør, Bystævneparken (kontakt Jacob Schelde for informationer mht. pris på 4048 6204)

Tirsdag 12.2 9:00-12:00 musikundervisning i øvelokale/ViGør, Bystævneparken Onsdag 13.2 10:00-11:00 teatermøde, fælleslejligheden på Bjergvænget Torsdag 14.2 11:00-13:00 sammenspil i øvelokale/ViGør, Bystævneparken Torsdag 14.2 13:30-14:30 fællessang på 1. sal på Rønnebo Fredag 15.2 10:00-11:00 fællessang i fælleslejligheden på Bjergvænget Fredag 15.2 12:00-13:00 korsang i øvelokale/ViGør, Bystævneparken Pga. ferie er der ikke noget sang og musik i uge 8 (18-22.februar)

Malerværkstedet Mandag 9:00-15:00 Kontakten, Ruten 6E Tirsdag 9:00-12:00 ViGør, Bystævneparken 27 Tirsdag 13:00 -16:00 Ringergården Onsdag11:00-15:00 ViGør, Bystævneparken 27 Torsdag 9:00-15:00 ViGør (smykkeværksted muligt efter aftale med Kirsten Nobel 4048 6202) Fredag 9:00-15:00 Kontakten, Ruten 6E

Skal din begivenhed være her? Kontakt redaktionen på zb3y@sof.kk.dk

Vi er tilbage om 2 uger – på hjerteligt gensyn

Gloria Nyhedsbrev Februar 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you