Page 1

Nyhedsbrevet

GLORIA Februar - 2014

Brugerstyret Radio – ”Radioti”

1


Redaktør: Ansvarshavende redaktør: Kontaktinfo: Telefon: Mail:

Jacob Schelde Søren Christian Østerby

40486204 vn62@sof kk dk

De indsendte bidrag er udtryk for skribentens egen holdning Har du lyst til at skrive til næste nyhedsbrev kan du gøre det på vn62@sof.kk.dk Spørgsmål eller kommentarer? Vi kan også kontaktes på 24 94 07 38 Nyhedsbrevet Gloria udkommer nu hver 14. dag i samarbejde med Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Forsidefoto: Joan Joensen

Troels Gade fra Radioti

Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 6 Side 9 Side 11 Side 12

Beskrivelse af Kollektivhuset af Henrik Colbjørn ViVil – beskæftigelse for sindslidende Turforslag - Kongelunden og Dragør by og havn Radioti – ”arbejde som medicin” Traffikklub – nyt kursus Susanne Andersens 25 års Jubilæum

Leder For at imødekomme et ønske om flow og aktualitet, vil Gloria fra 1. Marts udkomme hver 14. dag. Til at begynde med vil det måske betyde færre antal sider, men hvis/når Gloria får flere skribenter, vil vi være tilbage til sædvanligt sideantal. God læselyst.

2


Kollektivhuset på Bellahøj Beskrivelse af et bosted på toppen af København

Jeg er beboer på bostedet Kollektivhuset på Bellahøj. Huset hører administrativt ind under Socialforvaltningen i Københavns Kommune, som står for den daglige drift af huset, rækkende fra huslejeindkrævning (SAB står dog som formelle ejer) til finansiering af den del af driften, som finansieres ud over hvad der dækkes af de enkelte beboeres husleje. Kollektivhuset var tidligere administrativt en del af sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune, men da beboersammensætningen primært udgøres af personer, som i overvejende grad er selvkørende i den daglige tilværelse, har man valgt at lægge huset administrativt ind under socialforvaltningern, hvilket desværre også har medført nedsatte offentlige tilskud. Kollektivhuset har ti etager bestående af hhv. en A- og en B-opgang med hver 4 lejligheder på hver etage, således at antallet af beboere udgør ca. 60-70 personer, fortrinsvis enlige, da de enkelte lejligheder størrelsesmæssigt ikke udgør mere end ca. 50-60 m2. For at komme i betragtning til et lejemål, skal man visiteres hertil af kommunen. 10. etage bebos af unge, som udgør et ganske festligt indslag i dagligdagen, efter min mening. I aften holder de f.eks. loppemarked med fuld blæs på rockmusikken. Det skal nok blive ganske festligt. Huset ligger ca. 40 meter over havets overflade og mange lejligheder i de øverste etager har en ganske flot udsigt ud over København. De enkelte lejligheder i huset udgøres af et stort rum, indeholdende køkken, stue og soverum. Hertil kommer en lille gang med skabsplads samt et toilet. Der er personale tilknyttet huset. I dagtimerne er der typisk 2-3 medarbejdere til stede i Huset. Deres arbejdsopgaver består i medicinudlevering, hjælp til nødvendig rengøring samt bistand ifm. kontakt til læge, offentlige myndigheder o.lign. Personalet holder endvidere øje med om der er beboere, som har brug for f.eks. akut hospitalsbesøg, vagtlæge besøg osv. I den daglige tilværelse er Kollektivhuset i høj grad afhængig af, at enkeltpersoner indgår i de sociale sammenhænge, som får huset og dets beboere til at fungere bedst muligt. Jeg er formand for husets Brugerråd, som er med til at bestemme forskellige aktiviteter i relation til husets beboere og husets fortsatte fungeren. Brugerrådet arrangerer udflugter, deltager i fastlæggelsen af dagsorden og afviklingen af kaffemøder og er medbestemmende omkring f.eks. Den tilhørende haves udformning mv. Der er afsat midler til fællesudflugter hver torsdag. Enkelte beboere har også arrangeret fællesferier i f.eks. Jylland. Der er planlagt en del vedligeholdelse af ejendommen, som bærer præg af at være opført i 70’erne, da der skød en del ejendomme op, som ikke var tidssvarende mht. isolation og optimal opvarmning af rummene. Jeg har f.eks. selv haft en irriterende vandskade, som har været noget kompliceret af få udbedret. Dette tages der dog hånd om af de håndværkere, som er tilknyttet huset og er uden omkostninger for den enkelte beboer. Alt i alt er Kollektivhuset et udmærket sted at bo. Det ligger også rimeligt tæt på Københavns centrum. Buslinie 2A, som holder tæt ved huset, kører f.eks. til såvel Rådhuspladsen som Københavns Hovedbanegård. Mine børn bor i hhv. Valby og Nørreport og vi har forholdsvis let ved at kunne besøge hinanden.

Udarbejdet af Henrik Colbjørn, beboer i Kollektivhuset og skribent på Gloria

3


ViVil snart 1 år – og de er sindsygt gode Af Andreas B. Nielsen og Jacob Schelde

Foto: ViVil

Frosten bider, sneen fylder i bybilledet. Selv ved rådhuspladsen har trafikken ikke kunnet forvandle den hvide sne til sort snask og man skal bevæge sig forsigtigt for ikke at ende på halen. Stampende i måtten med snevåde fødder åbner Andreas og jeg døren til ViVils lokaler i Farvergade 10 og en smilende Nadja byder indenfor til en snak om deres arbejde med at skaffe sindslidende et arbejde.

Iben og Nadja fra ViVil

1.April fejrer ViVil 1års fødselsdag som permanent tilbud. Dvs før det var ViVil et projekt som skulle bevise sit værd igennem en forsøgsperiode. Nu er der 2 fastansatte i tilbuddet; Iben og Nadja. Iben: ”Vi har været ude og fortsætter med at komme ud på samværs- og aktivitetstilbuddene og på botilbuddene for der kommer jo nye folk til som ikke har hørt om os. Det er vigtigt at blive set. En ting er det gode arbejde som bliver lagt for dagen, men det er også vigtigt at ”sælge” sit projekt og sørge for at det gode arbejde bliver set.” Alle har noget at putte ind i et CV Iben: Det første vi hjælper med når jobsøgende kommer til os er, at få udarbejdet et CV.

4


Alle har på et eller andet tidspunkt lavet noget som er relevant i et CV. Vi fokuserer på det du kan og ikke på det du ikke kan. Nadja : ”Så skal vi finde ud af hvordan vi matcher dine kvalifikationer med virksomhedernes behov? Hvilke opgaver skal løftes? Og så undersøger vi hvilke hensyn der skal tages ift til din situation. Vores fokus ligger i at man får arbejde uden for psykiatrien. Et arbejde hvor man kan møde kolleger, komme med til julefrokost; altså det sociale element som ikke kan gøres op i penge og altså ikke udelukkende er et økonomisk incitament. Idræt og personlig udvikling – prækvalificering Iben: Hvis vi møder mennesker som er voldsomt udfordret af forskellige problemstillinger, starter vi ikke med at tale job. Der kan der være tale om at vi hjælper med et praktikforløb hvor man kan prøve sig selv lidt af og langsomt blive mere modig og lidt stærkere og få noget på CV´et. Hvor er hjælpen? Nadja: Folk skal ikke gå her fra uden at have fået noget med. Vi har en ambition om at få et netværk, så vi altid kan kontakte nogen ift at finde den hjælp som efterspørges af den jobsøgende. Det kan være jobcenter, socialcenter, private aktører, selvejende institutioner, ja, vi tager alt ind hvad der kan hjælpe de jobsøgende videre. Jacob: Har i et overblik over de tilbud som findes i de 6 socialcentre? Er der en database med prekvalificerende tilbud på tværs af centrene hvis man ikke er helt klar til at springe ud i et job? Iben: Det er der rigtig mange som går og sukker efter. I midten af byen Andreas: Har i ikke ligget i Linnégade før? Iben: Jo, det var i vores projektforløb, inden vi fik permanent status. Her i Farvergade er der lige langt fra Amager som der er fra NordVest så vi er perfekt placeret her synes vi. ViVil har lavet en kampagnevideo som kan findes på youtube. I den forklarer Charlotte 24 år hvordan hun er blevet hjulpet af ViVil. Hun beskriver den overvældende lykkefølelse det er at være en del af den strøm af cyklister om morgenen: ”Jeg er på vej; sammen med dem”, som hun siger med et lys i øjnene så man bliver rørt og helt flov ved tanken om de gange hvor man selv manglede lidt morgenfriskhed og taknemmelighed over at have noget at stå op til. Er du nysgerrig på at vide mere så klik ind på ViVils hjemmeside: www.ViVil.nu ViVil er en bæredygtig fortælling og et dejligt konkret tilbud som vi hermed har givet videre.

5


Kongelunden og Dragør By og Havn Af Henrik Colbjørn, Kollektivhuset Dette turforslag beskriver en tur, som jeg selv ofte har foretaget, nemlig til Kongelunden og Dragør By og Havn på Amager. Turen er rimeligt overskuelig at gennemføre, da stisystemet fra den centrale parkeringsplads i Kongelunden ned til vandkanten er asfalteret eller med faststampet grus i stisystemet gennem selve skoven. Stien ender i et større engområde, som om sommeren er fuld af fuglestemmer og med terner og måger på en lille ø ca. 15-20 meter fra strandkanten. Jeg mener at mere end 100 forskellige slags fuglestemmer er registeret i Kongelunden, trods skovens beskedne størrelse. Det store antal skyldes bl.a. at skoven og strandkanten ligger midt i mange trækfugles trækrute fra primært det nordlige Skandinavien og Rusland og mange sangfugle raster et stykke tid i skoven for at tanke op, inden de drager videre. Skoven huser dog også masser af ynglende fuglearter i sommerhalvåret, hvilket giver en unik oplevelse af bynær natur. For de mere udholdende besøgende ligger det store, gamle inddæmmede område Vestamager, med bl.a. Klydesøen og fugletårn med kig ud over området.

Perleugle Visse vintre er der invasion af f.eks. drosler og forskellige spætte- og uglearter. Blandt andet kan nævnes, at perleugle ofte er set i skoven, som stort set det eneste sted i Danmark. De er nysgerrige og tillidsfulde, så i invasionsår er der gode chancer for at få den lille, herlige ugle at se. Invasioner sker primært i år med hård vinter, hvor fuglene har svært ved at finde føde i sneen eller under isen i deres normale opholdssteder. Hele området er i dag statsskov og får lov til at ligge stort set uberørt hen. Det har bl.a. medført, at der ligger mange fældede træer i skovbunden, som blev blæst omkuld ifm. den seneste store storm. De døde træer giver grobund for mange insekter og mindre pattedyr, som f.eks. Ilder, mosegrise og mus.

6


I sommerhalvåret er der et fantastisk kor af fuglestemmer, så det er en god ide at orientere sig om de enkelte fuglestemmer på forhånd, samt tage kikkert

Hestefælleden med is og en feltguide med. Beplantninger består af 52 forskellige typer træer og om foråret af skovbryn med slåen, mirabelle, ramsløg og vilde æbler.

Colins sti på vej ned til engdraget med udsigten ind mod Avedøre Holme Når man har set og hørt sig mæt i fugle og evt. andre dyr i området, er det hyggeligt at slutte turen af i Dragør gamle by og Havn. Byen huser adskillige små, hyggelige cafeer og

7


spisesteder. Havnen rummer endvidere mange, forskellige slags skibe, både lystbåde og enkelte fiskerkuttere. Dragørs gamle bydel rummer mange ældre huse, som er beliggende i smalle gader og stier og er hyggelig at drive rundt i og “ose“ ind af vinduerne. Der ligger en cafe med udsigt ud over havnen. Denne har dog lukket om vinteren og stedet er også noget præget af, at det har skiftet ejere adskillige gange i de senere år. Det samme gælder også Dragør Strandhotel, som også ligger ned til havnen. Går man op af gågaden kommer et lille hyggeligt konditori, hvor man kan nyde kaffe og kage og kigge ud på Dragørs lille torv/bymidte.

Dragør med museet til højre Jeg har selv for nyligt taget ovennævnte tur sammen med andre beboere i Kollektivhuset, hvor jeg bor, hvoraf flere er dårligt gående. Turen blev dog gennemført uden større problemer. Det er dog en fordel, men ingen forudsætning, at deltagerne er rimeligt mobile. Flere af de små byer, som ligger tæt på Dragør har fortsatte historiske mindelser om en større invasion af hollændere, som Christian IV hentede til Danmark i 1600-tallet for at fremme handelen i Danmark og særligt i Københavnsområdet og det østlige Sjælland/Amager. Der er skrevet adskillige bøger og artikler om Kongelunden og Dragør. I Dragør ligger et lille, hyggeligt bymuseum, som har åbent 1. maj til 30. september tirsdag til søndag klokken 12-16. Det er nemmest komme til Kongelunden og Dragør i bil. Dog er der buslinier fra hhv. Rådhuspladsen (linie 33) og Tårnby Station, med metro og videre med bus 350S.

8


Radioti 92,9 Fm- en gal radio med 20 års erfaring Troels Gade har arbejdet næsten 3 år på radioen som radiovært. ”Jeg er Maniodepressiv og skizofren og bruger mit arbejde som medicin. Efter at jeg begyndte at lave radio har jeg sat mit medicinforbrug ned til næsten ingenting. Ligeså snart jeg sætter mig herind, så bliver jeg helt rask. Jeg har ikke tid til at være syg eller sidde og pille i min egen navle. Så hvis jeg en aften eller nat har det rigtig dårlig, så sætter jeg mig bare herover og forbereder et radioprogram.”

”Ligeså snart jeg sætter mig herind, så bliver jeg helt rask”

Mandag

17-19 Henrik P. Samfundsdebat m.m. 19-20 Amalies Time 20-22 RadioNatCachen Geocacher Radio med Gade og hans gæster. 22-24 Louis Corner

Tirsdag

18-20 samfund/psykiatri derbat med Ivan 18-20 1. tirsdag i hvér md. ”Jagten på ligeværdigheden” med Lone Høegh og Ivo

Fredag

18-20 Indisk kultur til indisk talende med Desh Bandhu (1700 lyttere/verden) 20-04 Radio Kiks Vært: "Rytme" Hans Hjortsø.

9


Lørdag

Søndag

19-21 ”Dunst” - Bøsser og lesbiske med psykosociale problemer. Lesbisk litteraturforum. Radio Dunst byder på interviews, reportager, strip og strik og ikke mindst cool musik med byens førende dj's. Alt sammen et perfekt baggrundstapet mens du spænder stiletterne eller tager påspændingsdildoen på til en vild aften i byen. 21-05 Monstermix spiller det bedste indenfor Dance, House og Trance! Værterne er Marvin Gee og Ulrik Brinck og der er masser af gæste DJs 05-07 RadioNatCachen (Genudsendelse) Geocaching radio ved Troels Gade 07-09 Café Cachen Geocacher Radio for de morgen friske, Live med Gade og evt gæster. 09-11 ”Sunlight” - Kultursociale programmer på indisk.

Hvis jeg en aften har det rigtig dårligt, så tager jeg herover og forbereder et radioprogram

10


Trafikklubben. Kort kursus Kære Kursist. Vigør har glæden og æren af at slå dørene op for trafikklubben. Du får her mulighed for at lære at navigere rundt på internettet, så du på egen hånd, ved hjælp af selvtransport eller kollektiv trafik., kan planlægge hvordan du kommer frem til museer, Tivoli eller Moster Erna. Kursusafholder Lars-Holger. Tilmelding til kurset sker i Café Vigør til Lars-Holger eller på ky00@sof.kk.dk 40486201 Vel mødt!

Marts 2014. Klubbens formål er at vise dig, hvordan du nemmest og hurtigst kommer rundt og finder vej, enten på gåben, cykel/knallert/elscooter/kørestol eller med kollektiv trafik, bus og tog. Det vil vi gøre ved hjælp af ”Kraks vejviser” og til planlægning af bestemmelsessteder med bus eller tog ”Rejseplanen”. Alt sammen finder vi på internettet Det bliver dine, jeres ideer der bestemmer hvor vi skal hen. Kurserne er gratis. Første torsdag 6/3, 11-15. Hvordan finder jeg rundt på nettet og hvordan sikrer jeg mig at jeg altid kan finde ”Kraks Vejviser” og Rejseplanen” Herefter en kortere udflugt med transport efter jeres valg. Undervejs beslutter vi, hvor næste torsdags tur skal gå hen. Anden torsdag 13/3, 10-15. Vi tager tråden op fra sidste torsdag, hvis der allerede er bestemt en tur planlægger vi ud fra det og finder i fællesskab ud af hvordan vi kommer frem og tager så af sted. Ellers finder vi en fælles destination og planlægger derefter, hvorefter vi tager af sted.

11


Susanne Andersens 25 ĂĽrs jubilĂŚum

12

Gloria Nyhedsbrev Februar 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you