{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

real life

meestal om ziekte gaat. Aan de ene kant doe je als verloskundige heel weinig bij een bevalling, anderzijds moet je heel alert zijn. Ik doe het in samenspel met steeds weer een andere moeder en een ander gezin. Totdat mijn eigen bevalling zo vreselijk misging, heb ik de verantwoordelijkheid nooit zo zwaar ervaren. Ik deed het gewoon, punt. Sinds ik mijn eigen baby verloor, ben ik me meer bewust van wat er mis kan gaan.

‘Ze zou nu 11 worden’

Katja van Groesen (38) hielp meer dan 1.000 kinderen gezond ter wereld, maar haar eigen baby verloor ze. Toch blijft ze verloskundige. “Na zoiets vreselijks kun je wel nog een leven hebben.”

“Als ik naar huis rijd na een bevalling en

Ik neem nascholingen heel serieus en fris

de koeien op de Friese weilanden zie grazen,

mijn reanimatievaardigheden vaak op.

verhuld in de ochtenddauw terwijl de lucht

Ik weet dat er altijd iets kan gebeuren en

boven hen felroze kleurt, geniet ik. Het is

dat ik het niet altijd kan voorkomen, maar

een clichébeeld, maar dat is zo mooi aan

ik wil niet dat ik iets had kunnen doen en

mijn beroep. Ik drink een kopje koffie in

dat niet heb gedaan. Ik zeg minder snel

de tuin, het is stil buiten, op de eerste

tegen aanstaande ouders dat het wel goed

opgewekte vogels na, en ik weet dat voor

komt, want ik weet nu dat je dat niet kunt

2 mensen alles veranderd is. Zij hebben een

zeggen van tevoren.”

kind. Ik maak misschien wel 100 keer per

‘IK HEB NOG NOOIT ZO VEEL MENSEN HOREN SCHREEUWEN EN STRESSEN, MAAR IK WIST AL DAT HET GEEN ZIN MEER HAD‘

maar voor dat stel is het een unieke

WAANZINNIG GOEDE ZWANGERSCHAP

belevenis en ik mag erbij zijn.

“Niet alleen wist ik altijd al dat ik verlos-

Ik was net 3 dagen met verlof. Ik zag mooi,

Als klein meisje wist ik al dat ik verlos-

kundige wilde worden, ook droomde ik er

helder vruchtwater en ging op mijn gemak

kundige wilde worden. Geen idee waar

altijd al van moeder te worden. Mijn man

nog een lijstje maken van dingen die ik

dat vandaan kwam, want mijn broertje en

en ik verhuisden naar Friesland om daar

wilde doen voor de baby kwam. Even later

zusje zijn geadopteerd, dus ik dacht heel

een gezin te stichten. Ik had stage gelopen

zag ik op de wc dat ik bloed verloor. Het was

lang dat baby’s uit een vliegtuig kwamen.

in Sneek en kon er aan de slag. We kwamen

veel en rood. Als verloskundige weet ik dat

Ik kom ook niet uit een medische familie

uit Amsterdam, waar ik mijn studie gevolgd

dat gek is. Toch was ik niet heel angstig,

– mijn vader is wiskundige, mijn moeder

had, maar daar zagen we onze kinderen niet

het komt vaker voor en ik hoorde een goede

zit in het onderwijs – en toch bedacht

opgroeien. Liever wilden we dat ze in bomen

hartslag toen ik zelf de doptone erbij pakte.

ik heel jong al dat ik dit wilde doen.

zouden klimmen, over sloten springen en

Ik besloot een collega te bellen en zij vond

Verloskunde past goed bij mij omdat het

zelf naar school konden lopen.

dat ik even naar het ziekenhuis moest gaan

positief is, het gaat uit van de kracht van

Ik was 27 toen ik in verwachting raakte.

om een hartfilmpje te laten maken. Samen

de mens, terwijl het bij de geneeskunde

Mijn zwangerschap ging waanzinnig goed.

met mijn man stapte ik in de auto. Ik maakte

Ik had energie voor 10, werkte tot 37 weken

me geen zorgen. Ik had me de hele zwanger-

meer dan fulltime door. Eigenlijk vond ik het

schap goed gevoeld en het bloeden was

belachelijk om met verlof te gaan, ik voelde

gestopt, ze zouden me vast meteen weer

me super goed en dacht dat het nog weken

naar huis sturen. De verloskundige in het

zou duren. Het kamertje was niet af – de

ziekenhuis probeerde een hartfilmpje te

baby zou toch bij ons slapen – en klossen

maken, maar dat lukte niet. Ze haalde het

onder mijn bed ontbraken. Er stond niet

echoapparaat. Eenmaal aangesloten, zag ik

eens een ziekenhuistas klaar toen ik

meteen dat het mis was: er was geen hart-

’s ochtends opstond en de vliezen braken.

actie. Daarna ging het heel snel. Iedereen →

jaar mee dat er een baby wordt geboren,

FLAIR 13


real life

De handjes van mijn dochter lagen op haar buik, onder de dekens. Zo slaapt een baby nooit... De eerste momenten met haar waren verdrietig, maar ook fijn. Ik was trots,

ONVERWACHTE MOMENTEN

we hadden een dochter!

“Yenthes uitvaart was klein en kort,

was in paniek. De gynaecoloog werd

Het was heftig om net moeder te zijn en

maar mooi. Eigenlijk moest ik daarna

OPENHEID

opgeroepen en ik werd naar de operatie-

ondertussen een uitvaart te moeten regelen.

terug naar het ziekenhuis, maar ik ben

“Mijn werk als verloskundige betekent veel

kamer geracet voor een spoedkeizersnede.

We moesten keuzes maken: of we wel of

naar huis gegaan. Je komt thuis zonder

voor me, ook al word ik zelf nooit moeder.

Ik heb nog nooit zo veel mensen horen

niet een bloemstuk op de kist wilden,

kind en dan begint het pas. Het was begin

Waarom zou ik thuis gaan zitten? Dat maakt

schreeuwen en stressen, maar ik wist al

welke muziek we wilden draaien, welke

december en ijskoud, het vroor. Iedereen

het niet anders. Bovendien: als ik een baby

dat het geen zin meer had.‘Voor mij hoeft

kaartjes we zouden versturen. We besloten

zei: ‘Jij kunt nooit meer werken, met jouw

zie, denk ik niet automatisch aan mijn eigen

dit niet!’ riep ik nog, want ik wilde liever

al snel dat we obductie wilden, een autopsie,

beroep.’ Ik dacht: misschien is dat wel zo,

verlies. Yenthe zou nu geen baby meer zijn,

gewoon bevallen. Maar zij wilden de baby

om te proberen te achterhalen waarom ons

maar dan wil ik het zo snel mogelijk weten.

ze zou 11 worden en we zouden samen naar

zo snel mogelijk halen. Toen onze dochter

kind overleden was.Yenthe was steeds bij mij,

Na 6 weken begon ik daarom al weer met

middelbare scholen gaan kijken.

Yenthe werd geboren, is ze 25 minuten

maar voor de obductie werd ze ’s ochtends

het houden van het spreekuur. Na de eerste

gereanimeerd. Op papier heeft ze dus

opgehaald en ’s avonds teruggebracht. Dat

dag wist ik dat ik het nog kon. Ik zat vol

25 minuten geleefd, maar eigenlijk

was vreselijk. Ik had me niet gerealiseerd

verdriet, maar kon mezelf splitsen in ‘Katja,

was ze in mijn buik al overleden.

hoe heftig het zou zijn om haar een dag te

de moeder’ en ‘Katja, de verloskundige’.

Een paar uur na haar geboorte kwam ik

moeten missen. We hadden al zo weinig

Natuurlijk waren en zijn er moeilijke

bij uit de narcose. Ik wist al dat ons kind

tijd samen. Bovendien was ze anders toen

momenten, maar ’s avonds na een werk-

dood was, het was geen verrassing.Yenthe

ze terugkwam, we konden haar niet meer

dag had ik het gevoel dat ik iets nuttigs

lag naast mijn bed, in zo’n glazen wiegje.

echt vasthouden, omdat haar lichaampje

had gedaan en dat was heel fijn. Werken

Ze was mooi, helemaal af en gaaf. Pas

was aangetast. Dat soort dingen leer je

is mijn manier van met dingen omgaan,

Vriendinnen krijgen kinderen, collega’s

achteraf realiseerde ik me wat er aan dit

niet in de opleiding.“

het ritme helpt me. Binnen 2 maanden

krijgen kinderen; als ik daar niet mee kan

deed ik ook weer bevallingen. Dat voelde

omgaan, raak ik ze kwijt. Het is pijnlijk,

beeld toch niet klopte. Baby’s liggen altijd met hun knuistjes boven hun hoofd.

‘IN MIJN GEDACHTEN BEN IK MISSCHIEN WEL NET ZO DRUK MET YENTHE ALS WANNEER ZE NOG GELEEFD HAD’

14 FLAIR

‘WE GAAN BEST SLECHT MET ROUW OM. NA EEN TIJDJE MOET HET MAAR KLAAR ZIJN, TERWIJL ER NIETS MIS IS MET TREUREN. ER IS NIETS MIS MET MIJ’

NIET TE VOORKOMEN

heel normaal. Sinds mijn eigen bevalling

“We hebben naderhand nooit echt een

heb ik 2 keer een kind beademd en 1 keer

Hoewel ik al snel weer fulltime aan de slag

fouten gemaakt. Geen enkele zorgverlener

gaan wonen. De eerste tijd dacht ik bij

diagnose gekregen, maar ze denken dat

een baby gereanimeerd. Ze hebben het

was, herstelde ik slecht van de keizersnede.

staat ’s ochtends op en denkt: vandaag ga

alles: ik doe dit alleen omdat Yenthe niet

er een bloedvat is geknapt in de placenta.

allemaal overleefd. Achteraf realiseerde ik

Niet lang na de bevalling bleek dat een reden

ik het leven van een ander mens ruïneren.

leeft. Als zij er was geweest, was ik nu niet

Dat is de meest logische verklaring. Zoiets

me dat ik dingen zag die ik bij mijn eigen

te hebben: ik heb MS. Multiple sclerose is

Iedereen doet het met de beste bedoelingen.

op die vakantie, volgde ik nu niet die cursus.

komt bij 1 op de 10.000 zwangerschappen

kind meemaakte, maar op dat moment

een aandoening van het centrale zenuw-

Dat je best doen soms niet goed genoeg is

Die gedachten heb ik inmiddels niet meer

voor en loopt bijna altijd slecht af. Je kunt

handelde ik gewoon. Het is mijn werk.

stelsel. Toen ik die diagnose kreeg, wilde ik

en het heel erg fout kan gaan, hoort erbij.

en dat is prettig, want het was heel zwaar

er niets aan doen, het is niet te voorkomen.

Ik wist dat ik terug zou komen in dat

helemaal graag snel weer zwanger worden.

Wel vind ik dat zorgverleners zorgvuldiger

om dat steeds te denken. Al is het wel een

Ik was niet zo bezig met het ‘waarom’.

ziekenhuis, in die verloskamer zelfs. Het

Nu voel ik me nog goed, dacht ik. Maar het

met heftige situaties om moeten gaan en

beetje waar: ik kan zo hard werken omdat

In Nederland heerst soms de gedachte

viel eigenlijk wel mee hoe heftig dat was.

lukte niet. 9 jaar hebben we geprobeerd nog

ouders serieus moeten nemen. Toen ik

er thuis geen gezin wacht.

dat alle kinderen gered kunnen worden,

Rouw komt juist op momenten dat je het

een kind te krijgen, toen kwamen ze er pas

weer zwanger probeerde te raken met

Ik stop veel tijd en energie in het opzetten

maar dat is niet zo. Natuurlijk worden er in

níét verwacht. De eerste keer dat ik in de

achter dat ik helemaal niet meer zwanger

vruchtbaarheidsbehandelingen, voelde ik

en uitbreiden van CenteringPregnancy.

de zorg soms (inschattings)fouten gemaakt,

opslagkamer van het ziekenhuis kwam en

kon worden door een litteken dat na mijn

bijvoorbeeld al aan dat er iets niet goed zat.

Daarbij komen zwangere vrouwen en

maar de uitkomst was voor mijn dochter niet

opeens de mandjes zag staan waar ze dode

keizersnede was ontstaan. Wat een pech:

Huilend zat ik in het ziekenhuis terwijl de

nieuwe moeders in groepsverband op

anders geweest. We moeten ons realiseren

kindjes in leggen. Die keer dat ik bij een

als ze bij Yenthe geen spoedkeizersnede

artsen volhielden dat alles er fantastisch

consult. Ze bespreken samen waar ze

dat niet alle kinderen levend en gezond

pas bevallen vrouw langsging en haar baby

hadden gedaan, had ik wellicht wel nog

uitzag, er waren immers wel 10 bevruchte

tegenaan lopen. ’t Voordeel van Centering

geboren worden. Dat is vreselijk, maar

hetzelfde knuffeltje had als mijn dochter.

een kind kunnen krijgen. Ik ben daar

eicellen. Ik snap dat ze niet direct geloofden

is dat je een groot aandeel hebt in de zorg

het is wat het is.”

Op zulke momenten kon ik me niet voor-

ontzettend verdrietig over. Tegelijkertijd

dat er echt iets mis was, maar ze hadden

die je krijgt, je hebt meer inbreng. Dus het

bereiden, die waren lastig.

weet ik: overal waar gewerkt wordt, worden

me wel serieus kunnen nemen.”

is niet zo dat de verloskundige standaard →

maar ik wil niet in een hutje op de hei

FLAIR 15


real life

rond 25 weken zwangerschap het praatje over borstvoeding geeft; jij bepaalt wanneer je er meer over wilt weten. En je krijgt niet alleen antwoorden van deskundigen, maar ook van de andere (aanstaande) ouders in de groep. Sinds 2 jaar ben ik voorzitter van de stichting Centering Nederland en nu breiden we uit in 7 landen over de hele wereld. Van Centering kom ik altijd met

‘ALS ZE BIJ YENTHE GEEN SPOEDKEIZERSNEDE HADDEN GEDAAN, HAD IK WELLICHT WEL NOG EEN KIND KUNNEN KRIJGEN’ energie thuis. Ook mijn eigen ervaring deel ik in die bijeenkomsten. Aanstaande moeders vragen nou eenmaal vaak of ik

tekst Eva Munnik | fotografie Ester Gebuis

kinderen heb en zo’n groep creëert de openheid waarin over alles gesproken

meer krijgen. Ook mijn huwelijk redde

met rouw om – na een tijdje moet het

mag worden. Lastiger is het als vrouwen

het niet. Maar dat is nou eenmaal wat het is.

maar klaar zijn – terwijl er niets mis is

tijdens de bevalling vragen of ik zelf moeder

Ik kan wel zeggen dat het te veel is, maar

met treuren, er is niets mis met mij.

ben. Dat is geen goed moment om mijn

daar gaat het niet van weg. Mijn leven is

Ik werk, ik leid een normaal leven en

verhaal te delen. Maar inmiddels weet ik

anders verlopen dan ik had gewild en dat

ik rouw.

dat ze nooit doorvragen, het stopt bij de

is verdrietig, maar ik moet verder. Het is

Op Yenthes geboortekaartje stond een

vraag of je een jongen of een meisje hebt.

nu 11 jaar geleden en het wordt nooit oké.

gedichtje: Vreugde en verdriet lopen zij

‘Een meisje,’ zeg ik dan, en ga door met de

Ik begrijp best dat mensen er niet meer

aan zij. Daarom voel ik mij soms verdrietig

bevalling. Bij een Centering-bijeenkomst is

naar vragen, maar een dood kind is nog

en soms blij. Dat is precies wat het is. Soms

er ruimte om het hele verhaal te vertellen.

net zo actief aanwezig in je leven als een

voel je je rot, soms gaat het prima en

Ik word zo een mens in plaats van alleen

levend kind. Niet in praktische zin, wel

meestal allebei tegelijkertijd.” ■

zorgverlener. Ik kan het ook nuanceren,

emotioneel. Ik sta niet op het schoolplein,

ik kan vertellen dat het weleens misgaat

maar in mijn gedachten ben ik misschien

Meer weten over CenteringPregnancy?

in de zwangerschap of bij de bevalling,

wel net zo druk met Yenthe als wanneer

Kijk op centeringhealthcare.nl

maar dat het niet vaak gebeurt. En ik laat

ze nog geleefd had. Ze is er elke dag.

zien dat je na zoiets vreselijks wel nog een

Ik ben regelmatig verdrietig en dat mag,

leven kunt hebben. Ja, ik heb mijn kind

want ik ben een moeder die haar kind heeft

verloren, heb MS en kan geen kinderen

verloren. In Nederland gaan we best slecht

16 FLAIR

Profile for Centering Healthcare

Ze zou nu 11 worden - interview met verloskundige Katja van Groesen  

Katja Groesen, voorzitter van Stichting Centering en verloskundige van beroep, werd geïnterviewd door Flair vanwege haar moedige levensverha...

Ze zou nu 11 worden - interview met verloskundige Katja van Groesen  

Katja Groesen, voorzitter van Stichting Centering en verloskundige van beroep, werd geïnterviewd door Flair vanwege haar moedige levensverha...

Advertisement