Page 1

ADAY NO

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME/GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARI BAŞVURU FORMU

Adayın Başvurduğu sınav

Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı

Kimlik Bilgileri

T.C Kimlik No: Adı : Soyadı : Baba Adı :

Fotoğraf

Doğum Yeri Doğum Tarihi Cinsiyeti

Eğitim Bilgileri

Üniversite : Fakülte : Bölüm : Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Stajyerlerin Kayıtlı olduğu Bölge Müdürlüğü :

: : :

Bitirme Yılı : Varsa Denklik : Bilgisi :

İletişim Bilgileri

Adres : İlçe/İl : Telefon(Cep) : e-posta : Telefon(Ev) : 01.01.2013 tarihi itibariyle Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalışılan süre toplamı : Adli Sicil Kaydı

Sabıka kaydı var : Nedeni : Sabıka Kaydı Yok : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir görevde bulunup bulunmadığı, bulunmuş ise çalıştığı kurum, işe başlayış tarihi, ayrıldığı tarih, kurum sicil numarası, memuriyetten cezaen çıkarılıp çıkarılmadığı: Daha önce girdiği Gümrük Müşavirliği Sınavları

Daha önce girdiği Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları

2000 EVET 2002 EVET 2006 EVET 2011 EVET

HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR

2001 EVET 2005 EVET 2008 EVET 2012 EVET

HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR

2000 EVET 2002 EVET 2006 EVET 2011 EVET

HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR

2001 EVET 2005 EVET 2008 EVET 2012 EVET

HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR

Sınav duyurusunu okudum. Duyuruda belirtilen şartlara sahibim. Başvuru formu ve başvuru evraklarında beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek olduğunu ve sınav duyurusunda belirtilen şartlara uyacağımı beyan ve taahhüt ederim. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, düzenlenen izin belgesi iptal edilir ve haklarında TCK’nın ilgili maddeleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. ADI SOYADI İmza ve Tarih Kabul Memuru Adı Soyadı İmzası EKLER: 1-2-Kapaklı telli naylon dosya 2- Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi fotokopisi (Gümrük Müşavirliği Sınavına girenler için),

2013 sinav başvuru formu  
2013 sinav başvuru formu  
Advertisement