Page 1

Ce m Ca k a l o gl u

Po r t f o l i o

Ce m Ca k a l o gl uPo r t f o l i ov. 3. 7 C2 01 1 , I s t a n bu l


Ba k i r k o y Tr e nI s t a s yo n u

n u r t e pe . s o c i a l . z o n e t her u s t a n da r t

[ s u pe r s e n s i bl e ]

2009

2 01 0

2 01 1

2 01 2

4 s .

9 s .

2 0 s .

s . 35

c e n t r od ea r t ed e ln e a n d e r t a l e npi l o n a

a n c ak e n t s e l d o n u s u m Mi n i s t r yo f Fo r e i g n pr a gk a n c i l a r ya s i t Af f a i r s

201 0

2 01 0

2 01 1

2 01 1

43 s .

48 s .

55 s .

56 s .

c a l i s i l a npr o j e l e r

2 050i nI s t a n bu l

k a r s t ame k a n

201 1 -201 2

2 008

2 01 1

57 s .

58 s .

59 s .

Ce m Ca k a l o gl u Po r t f o l i o L . Pr o j e l e r

k s ho ps a j Do n e mi I sTe c r u be s i Wor YL . Pr o j e l e r St

a r c c e m@gma i l . c o m 00905542561 697

2


[ c v] [ Ce mCa k a l o g l u ]

[ I nf o] I s t a n bu l ' d ad o g d u

1 987

Ni s a n t a s i An a d o l uL i s e s i ' n d eL i s ee g i t i mi n eba s l a d i

2 002

I s t a n bu l Ku l t u rUn i ve r s i t e s i ' n d eMi ma r l i kL i s a n se g i t i mi n eba s l a d i

2 006

I n t e r . Na t i o n a l . De s i g n[ Ho l l a n d a] o f i s t es t a j ya pt i

2 01 0

Ha z i r a na yi n d aMi ma r l i kl i s a n se g i t i mi n i t a ma ml a d i

201 1

Emr eAr o l a t Mi ma r l i k ' t a[ EAA] c a l i s ma yaba s l a d i

201 1

I s t a n bu l Te k n i kUn i ve r s i t e s i ' n d eY端 k s e kL i s a n s aba s l a d i

201 2

Bi l g i s a ya rKu l l a n mabe c e r i l e r i Au t o de s kAu t o c a d+ + + + + Sk e t c hu p+ + + + + Ado bePho t o s ho p+ + + + + Ado beI l l u s t r a t o r+ + + + + Ado bePr e mi e r+ + + + + v-Ra yRe n de r+ + + + + Ma xwe l l Re n de r+ + + + + L u mi o n+ + + + + 3ds Ma x+ + + + + MSOf f i c e+ + + + +3


Ba k ı r k ö y' d eTr e nİ s t a s yo n u veÇe vr e s i Ta s a r ı mı

gol i at h Ken tveBa ki r köyi çi nön eml ibi ru l a s i ma r a ciol a nt r en i n , i n mebi n mes i r a s i n da ,i ci n deba r i n di r di gipot a n s i yel l er ii l e ken t l i yeveken t eu l a s i m di s i n dabi rcoks ecen eks u n a bi l i r . Ba ki r köyt r eni s t a s yon upr oj es i n de, bupot a n s i yel l er i a ci ga ci ka r ma kveken t l i n i nf a r ki n da gi n ia r t t i r ma ka ma cl a n i yor . Ken t t enkopu kol a ni s t a s yon u nvei n mebi n mes i r a s i n da ol u s a ns i r kü l a s yon u nken t eda hi l edi l mes i hedef l en i yor .

gü zdö n e mi a t o l ye6 2009

a n a l i zc a l i s ma l a r i

me vc u t du r u m

pl a t f o r m/ k ö pr ü

1 . do k u

f a r k l i l a s ma 3 me k a no l u s u mu 4 2. . . me k a n

1 . a l t e r n a t i f o l u s u ml a r

me k a n

va z i ye t pl a n i /g o l i a t ho n l i n e

4


Ba ki r kรถy' deTr enI s t a s yon uveCevr es i Ta s a i r i mi / gol i at h

t asi yi cis i st em

pl a t f or mda ngor unus/gol i a t honl i ne pl at f or m

gor unus/gol i a t honl i ne

meyda nda ngor unus/gol i a t honl i ne

si ni r l ar i

pl at f or ml ar

bi r i ml er

pl a t f or mda ngor unusgol i a t honl i ne

5


gol i at h Ba k ı r k ö y' d eTr e nİ s t a s yo n uveCe vr e s i Ta s a i r i mi / t a si yi cisema si

va zi yetpl a ni

zemi nka tpl a ni

pl a t f or m pl a ni

6


gol i at h Ba k ı r k ö y' d eTr e nİ s t a s yo n uveCe vr e s i Ta s a i r i mi / pr oj ekesi t l er i

a akesi t i

bbkesi t i

cckesi t i

ddkesi t i

7


gol i at h Ba k ı r k ö y' d eTr e nİ s t a s yo n uveCe vr e s i Ta s a i r i mi / si st em det a yl a r i

1 / 5det a y

1 / 20si st em kesi t i

1 / 50gor unus

1 / 20pl a ndet a yi

1 / 20pl a ndet a yi

8


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e n s . Z

g u zd Ăś n e mi a t o l ye7 2 01 0

nur t epe. soci a l . zone/ns. Z

9


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0

Ka gi t ha n e i l c e s i Nu r t e pe ma ha l l e s i ' n d e ,s o s ya li c e r i k l ik o n u t pr o j e s i . Ya pi l a na n a l i zc a l i s ma l a r i s o n u c u n d abo l g eha l k i n i nd i s a r i d a npe ka l g i l a n a ma ma s i n a k a r s i ns o s ya l bi rya pi s i n i no l d u g ug o r u l d u . Al a n d a" ma ha l l e / k o ms u "i l i s k i s i va r l i g i n i s Ăź r dĂź r me k t e yd i . Buo n e ml i ve r i pr o j e n i nk a pa l i bi r" s i t e "ya pi l a n ma s i n d a nc o k , a c i kvek e n t ea i t bi r s o s ya l i c e r i kg e l i s t i r me s i n d eyo l g o s t e r c i o l mu s t u r .

t i pol oj i di ni ya pi / a t Ăśl ye/ spora l a ni

konuta da si i ncel emesi

ka ta dedi ya pi sa l dur um i yi / or t a / kot u

t opl a nma / yogunl uk

ca t i t i pol oj i si ki r ma / t er a s

dol ubos

ca t i t i pol oj i si bet ona r me/ t er a s

per spekt i f

1 . der eceyogun/ 2. der eceyogu/ pa r kt opl a nma

1 0


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0

pl a n

1bl ok

2ya pi si ni r l a r i 3sosya l a l a n

4ba gl a nt i

kesi t

per spekt i f

yap i si ni r l ar i

yes 1 3. 2. . kop kop kop i l al r an r r uol u u o ol l usu usu usu m mu mu u

va z i ye t pl a n i /n s . Z

1 1


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0

c e mbe rs a c l a r

e kk o n u t bi r i mi

c a mc e phe l e r

a gc e phe

me t a l a l i n l i k l a r

k o n u t bi r i mi

d e po l a r

k o l o n l a r

s o s ya l pl a t f o r md a ng o r u n u s / n s . Z

1 2


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0

c e me vi / k u l t u rme r k e z i n s . Z

c e me vi / k u l t u rme r k e z i n s . Z

s o s ya l pl a t f o r mn s . Z

ka gi t ha ne' dengor unusns. Z

1 3


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0

s o s ya l pl a t f o r ml a r

k o n u t t i pl e r i

pl a t f o r m bi r i ml e r i

s i r k u l a s yo ne l e ma n l a r i

yu r u t u spl a t f o r ml a r i

t a s i yi c i e l e ma n l a r

pl a t f o r ms i n i r l a r i

1 + 1 k o n u t t i pi 2+ 1 k o n u t t i pi 3+ 1 k o n u t t i pi

1 4


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0

i ca vl uda ngor unusns. Z

1 5


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0 va z i ye t pl a n i

k a t pl a n i

1 6


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0 k e s i t l e r

1 7


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0 k e s i t l e r

1 8


n u r t e pe . s o c i a l . z o n e/n s . Z2 01 0 pl a n l a r

k e s i t

1 9


t her u s t a n da r t pe r f o r ma n i n ga r t sc e n t e r

d i pl o mapr o j e s i a t o l ye8 2 01 1

pe r f pr mi n ga r t c e n t e r/r u s t a n da r t2 0


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

21


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

va z i yet pl a n i /t her u s t a n da r t 22


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

pa t l a mi spe r s pe k t i f

l i korf a br i ka s i n da ngor u n u s/r u s ta n da r t

ot opa r kt a ngor u n u s/r u s ta n da r t

23


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

24


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi ga r t sc e n t e r2 01 1

g u n e yk o pr u s u/ r u s t a n da r t2 5


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

go s t e r i me yda n i /r u s t a n da r t

l i k o rf a b. go r u n u s /r u s t a n da r t

l i k o rf a br i k a s i o n u n d e ng o r u n u s

k u z e ygo r u n u s u

26


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

i cg o r u n u s/r u s t a n da r t

do gugo r u n u s u

i cg o r u n u s/r u s t a n da r t

27


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

0. 00k o t l upl a n

+ 5. 00k o t l upl a n

28


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

+ 1 0. 00k o t l upl a n

s a l o nk o t u

29


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

k e s i t l e r

30


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

k e s i t l e r

31


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

k e s i t l e r

32


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

s i s t e mk e s i t i

33


t her u s t a n da r t /pe r f o r mi n ga r t sc e n t e r2 01 1

e 5g o r u n u s/t her u s t a n da r t3 4


[ s u pe r s e n s i bl e]

M. Ar ch I TU_Pr oj eI

2 01 2

[super sensi bl e]/M. Ar ch

35


[ s u pe r s e n s i bl e] /M. Ar ch201 3 a l a ni ncel mesi

36


[ s u pe r s e n s i bl e] /M. Ar ch201 3 va zi yetpl a ni

37


[ s u pe r s e n s i bl e] /M. Ar ch201 3 t a a sr i m di a gr a mi

38


[ s u pe r s e n s i bl e] /M. Ar ch201 3 pr ogr a m da gi l i m di a gr a mi

per s pekt i f /[s u per s en s i bl e]

konutt i pl er i

per s pekt i f /[s u per s en s i bl e]

39


[ s u pe r s e n s i bl e] /M. Ar ch201 3

per s pekt i f /[s u per s t en s i bl e]

40


[ s u pe r s e n s i bl e] /M. Ar ch201 3 pa t l a mi sper spekt i f

kes i tper s pekt i f /[s u per s en s i bl e]

kes i tper s pekt i f /[s u per s en s i bl e]

41


[ s u pe r s e n s i bl e] /M. Ar ch201 3

per s pekt i f /[s u per s en s i bl e]

s i l u et/[s u per s en s i bl e]

42


i nt er . na t i ona l . desi gn] I ND[ ya r i s mapr o j e s i

2 01 0

I s pa n ya ' d aya pi l a nk a z i l a r d abu l u n a nma g a r ak a l i n t i l a r i vebu r a d a รง i k a r i l a nt a r i hi e s e r l e ri รง i na รง i l a nya r i s mapr o j e s i . Pr o j ei รง i nve r i l e n s a r t l a r d a nbi rt a n e s i , bu l u n a nma g r a n i nt e k r a r i n i n , pr o j e n i nbi rn o k t a s i n au yu g u l a n ma s i yd i . Ta s a r i ma s a ma s i n d abut e k r a ro l g u s u n u k u ve t l e n d i r me ka ma c i yl a ma g a r a( r e pl i k a ) ,ya pi n i no mu r g a s i o l a r a kd u s u n u l mu s t u r .

43


c e n t r odea r t ede l n e a n de r t a l e npi l o n a , mu z e/I ND201 0 zemi nka tpl a ni

bi r i nci ka tpl a ni

44


c e n t r odea r t ede l n e a n de r t a l e npi l o n a , mu z e/I ND201 0 a-akesi t i

b-bkesi t i

45


c e n t r odea r t ede l n e a n de r t a l e npi l o n a , mu z e/I ND201 0

pl a n/s i r k u l a s yo ns e ma s i

i cgo r u n u s/I ND201 0

46

pa t i o/I ND201 0


c e n t r odea r t ede l n e a n de r t a l e npi l o n a i mu z e/I ND201 0

o l u s u ms e ma s i

pa t i o/I ND201 0

47


Mi n i s t r yo f Fo r e i gnAf f a i r s

i nt er . na t i ona l . desi gn] I ND[ ya r i s mapr o j e s i

2 01 0

48


ND201 0 Mi n i s t r yo f Fo r e i gnAf f a i r s/I

k e s i t l e r

49


ND201 0 Mi n i s t r yo f Fo r e i gnAf f a i r s/I

ba t i go r u n u s u

k u z e ygo r u n u s u

50


ND201 0 Mi n i s t r yo f Fo r e i gnAf f a i r s/I

c -ck e s i t i

bbk e s i t i

51


ND201 0 Mi n i s t r yo f Fo r e i gnAf f a i r s/I

52


ND201 0 Mi n i s t r yo f Fo r e i gnAf f a i r s/I

53


ND201 0 Mi n i s t r yo f Fo r e i gnAf f a i r s/I

54


pr a gka ci l a r ya si

EAA e l c i l i kbi n a s i

pr oj e t a r i h boyut t i p pr ogr a m yer gor ev

:T. C. pr a gbuyukel ci l i kya pi si :201 0 :4. 500m :konseptdi za yn, uygul a mapr oj esi :of i s : :t a sa r i m, model l eme/ r ender

i nf o pr a g' i n, pr a g6bol gesi ndebul una nel ci l i kya pi si , ceki r dekkut l esi veel i ci l i k/ of i skut l esi ol a r a k2a napa r รงa da nol usma kt a di r . bupa r ca l a r , bol geni nkut l eselboyut l a r i na uyma ki รงi nkendii ci ndepa r ca l a na r a kuyum ca ba sii ci ndedi r .t ur kmi ma r iusl ubu " ca t ki "ogesi kul l a ni l a r a kdest ekl enmeyeca l i si l mi st i r .

2 01 1

na za t or ceSoka gi /pr a gka ci l a r ya si

podka st a nyca ddesi /pr a gka ci l a r ya si

55


t a ncakent sel donusum

EAA mi xe du s e

pr oj e t a r i h boyut t i p pr ogr a m yer gor ev

:t a ncakent sel donusum :201 0 :1 6. 000m2 :konseptdi za yn :mi xeduse :t a nca/f a s :konseptdi za ynmodel l eme/ r ender , a ni ma syon

i nf o f ost era ndpa r t nes' i nma st erpl a ni ni ya pt i gi t a ncal i ma ni , bel i r l i boyut l a r daa da l a r abol uner ekcesi t l i of i sl er i nf a r kl i t a sa r i ml a r i yl at ekr a rya pi l a nmasür eci negi r mesi i st eni yor . t a nca ni nba r i ndi r di git üm kul t ür ünpr oj eya nsi t i l a r a kkent i nya pi si nda nkopma ya nbi r pr oj eür et i l mesi hedef l enmi st i r .

2 01 1

56


ca l i si l a ndi gerpr oj el er

EAA

2 01 1 -2 01 2

pr oj e t a r i h boyut t i p pr ogr a m yer gor ev

:yeni ka pi a r keopa r k :201 2 :1 20. 000m2 :konseptdi za yn :t r a nspor t/muze :yeni ka pi /i st a nbul :konseptdi za ynmodel l eme/ r ender

pr oj e t a r i h boyut t i p pr ogr a m yer gor ev

:ma ckaot el i :201 2 :1 6. 200m2 :konseptdi za yn, uygul a mapr oj esi :ot el :ma cka/i st a nbul :uygul a maci zi mi , det a yci zi ml er i , model l eme/ r ender

pr oj e t a r i h boyut t i p pr ogr a m yer gor ev

:a nt a kyamuzeot el i cmi ma r i :201 2 :1 3. 000m2 :i cmi ma r i konseptdi za yn, uygul a mapr oj esi :ot el /muze :a nt a kya :det a yci zi ml er i , model l eme/ r ender

pr oj e t a r i h boyut t i p pr ogr a m yer gor ev

:cukur ovaha va l i ma ni :201 2 :450. 000m2 :konseptdi za yn, uygul a mapr oj esi :ha va l i ma ni :cukuova/a da na :uygul a maci zi mi , model l eme

pr oj e t a r i h boyut t i p pr ogr a m yer gor ev

:gur a l sua di yekonut l a r i :201 2 :4. 000m2 :konseptdi za yn :konut :sua di ye/i st a nbul :model l eme/ r ender

57


2 050i nI s t a n bu l

wor kshop i st a nbul t ekni kuni ver si t esi

2 008

2050yi l i n agi de r k e nge r c e k l e s e c e ks u r e c t e , I s t a n bu l ' dak i de gi s i ml e r i no ngo r u l me s i n ik o n ua l a nbi rwo r k s ho pe t k i l i gi . Bus u r e c t eI s t a n bu l u nhi z l aa r t a nn u f u s u n ac o z u mo l ma s i i s t e n i l e n , k e n t z e mi n i ndi s i n daa l t e r n a t i f me k a n l a rya r a t ma du s u n c e s i u z e r i n dedu r u l mu s t u r . Ke n t c a t i l a r i n i k u l l a n a r a k e l ea l i n a npr o bl e mec o z u mu r e t i l me yec a l i s i l mi s t i r .

58


k a r s t ame k a n s a l o k u ma

k a r s c a yi

k a r s k a l e s i

k a r s c a yi

u n i ve r s i t e de n ge c e n k e s i t

t a r i hi ha ma ml a r

2 01 0

k a r sk e n t i n i n ba r i n di r di git a r i h ve k u l t u r u n ,me k a n s a l o l u s u ml a r ae t k i s i n i ni n c e l e n me s i veme k a n s a l o k u ma l a r i n ge r c e k l e s t i r i l di gi wo r k s ho pc a l i s ma s i . k a r s ` i nf a r k l i o l c e k t e k ime k a n s a lz e n gi n l i k l e r ii n c e l e n e r e k ,k e n t i nbe l l ibi r bo l ge s i n eyo n e l i k( u n i ve r s i t e/k a r sc a yi )me k a nz e n gi n l i k l e r i n i o r t a yac i k a r ma ka ma c l a n mi s t i r .

i nsa nl i ka ni t i

wor kshop i st a nbul kul t uruni ver si t esi

59

architecture portfolio  
architecture portfolio  

poartfolio