Page 1

ADVERTORIAL

WIN 2014 ÖZEL EKİ

UFO Endüstriyel, IR Teknolojisiyle Enerji Maliyetlerini Düşürüyor

UFO Endüstriyel tarafından üretilen infrared elementler, sanayinin ihtiyacı olan tüm ısıtma proseslerinde kullanılabiliyor. Enerji maliyetlerini ciddi olarak azaltan bu teknoloji, ışığı hedeflenen bölgeye yönlendirerek gereken ısı derecelerine çok kısa sürede ulaşılmasını sağlıyor.

UFO Endüstriyel, 1999 yılında endüstriyel uygulamalar için UFO Infrared (IR) Element ve endüstriyel sistem geliştirme faaliyetlerine başlamıştır. Ticari faaliyetlerine 2010 yılına kadar EMKO ismi ile devam eden şirket, 2010 yılı içerisinde unvan değişikliğine giderek UFO Endüstriyel adını almıştır. UFO Endüstriyel, sanayide ihtiyaç duyulan ısıtma proseslerini inceleyip, bu proseslerde infrared (IR) sistemler kullanarak enerji maliyetlerinin düşürülmesini hedef almaktadır. Şirketin UFO Endüstriyel markası ile kendi tesislerinde ürettiği 1,8 - 2,4 μm dalga boylu, özel sarım tekniği ile maksimum enerji verimliliği sağlayan Infrared (IR) elementler, sanayinin ihtiyacı olan tüm ısıtma proseslerinde kullanılabilmektedir.

WIN 2014 ÖZEL EKİ 1


ADVERTORIAL

WIN 2014 ÖZEL EKİ

Malzemelerin en verimli şekilde absorbe edeceği orta dalga boyunda ışıma yapan bu elementler, özel anodize edilmiş ve form verilmiş alüminyum reflektörler yardımı ile ışığı düzgün ve verimli bir şekilde yansıtırlar.

2013 yılında üretimine başlanan UFO Infrared NDA Elementler, cam içerisine çok ince tungsten element sargısı yerleştirilerek ve halojen gaz doldurularak üretilirler. Halojen döngü tüm element ömrü boyunca sabit infrared verimlilik sağlar ve quartz camın kararmasını engeller. Tüpe verilen özel şekil sayesinde istenilen açıda kullanıma uygundurlar ve mekanik titreşimlere karşı yüksek dayanıklılık gösterirler. UFO NDA Elementler standart, seramik kaplı ya da altın kaplı olarak olarak, hemen her boy, güç ve voltajda üretilebilirler. Bu tip elementler değişik yapılandırma ile tek tüp ve twintube olarak uygulanabilir. NDA elementler ile su bazlı mürekkep, boya, vernik vb. ürünler için yüksek kurutma performansı elde edilebilir. Bu tip ısıtıcılar kısa dalga infrared ısıtıcılara alternatif olarak da kullanılabilir. UFO Infrared Carbon ve NDA Elementler, tepki

Bu elementler, 3 - 20 saniye aralığında ışığı hedeflenen bölgeye ulaştırabilmektedir. Bununla birlikte reflektörsüz kullanım için özel olarak imal edilen altın kaplı elementler, yine malzemelerin en verimli şekilde absorbe edeceği orta dalga boyunda Infrared (IR) ışıma yaparlar. Kuvars cam üzerine uygulanmış özel altın kaplama tekniği ile ışığı yüksek yoğunlukta ve düzgün biçimde yansıtabilirler. Altın Kaplı Element kullanılarak daha dar ısıtma alanlarında enerji %95’e varan oranda ürün üzerine yönlendirilebilir. Dünya’da sayılı firma tarafından üretilebilen infrared carbon ısıtıcılar, uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2011 yılında UFO Endüstriyel tarafından kullanıma sunulmuştur. Bu elementler, karbon elyafların çok hassas bir şekilde örülüp fikslenmesi ve cam tüp içerisine yerleştirildikten sonra vakumlanarak havası alınma yolu ile üretilen ve 2,4 µm Infrared-Orta Dalga ışınım yapan ısıtıcı elementlerdir.

2 WIN 2014 ÖZEL EKİ

süreleri çok hızlı olan yani, hızlı ısınma ve soğuma zamanına sahip elementlerdir. Bu sayede çok kısa sürede ihtiyaç duyulan sıcaklığa çıkarlar ve kapatıldıklarında yüzeye zarar vermeden hızlı soğuyarak işletim kolaylığı sağlarlar. UFO Infrared Carbon ve NDA Elementleri oluşturan direnç,


ADVERTORIAL

WIN 2014 ÖZEL EKİ üzerinden elektrik akımı geçtiğinde diğer metal rezistanslı elementlerde olduğu gibi yapısında yumuşama eğilimi göstermez. Bu özelliği sayesinde carbon ve NDA elementler 0° ile 90° ve tüm ara açı değerlerinde konumlandırılabilirler.

IR Teknolojisinin Avantajları Infrared (IR) teknolojinin endüstriyel alandaki genel avantajlarını birkaç madde ile özetlemek gerekirse: � Isıtma sistemindeki mekanik aşınmalar en aza indirgenerek, buna bağlı bakım giderlerinin minimize edilebilmesi, � Fosil ve gaz yakıtların yakılmasına yönelik tesisat ve kurulum yatırımlarının ortadan kaldırılması, � Prosesten çıkan sıcak atık havanın tahliyesinden kaynaklanan ısı kayıplarının %40’a varan oranda azaltılabilmesi, � Enerji iletim tesisatlarında oluşan ısı kayıplarının ortadan kaldırabilmesi, � Infrared (IR) sistemler, teknolojisi itibari ile fosil ve gaz yakıtlarının kullanıldığı proseslerde ihtiyaç duyulan yüksek güçteki sirkülasyon ve transfer fanlarına gerek duymadığından, fan gücünden kaynaklanan enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. � Güç kontrolünün otomatik ya da manuel olarak yapılabilmesi, � Infrared (IR) ışımaya ilave olarak geliştirilen özel sirkülasyon sistemi ile ortam ısısından maksimum oranda faydalanılabilmesi, � Üretim kapasitesinin artırılabilmesi, � Tekrarlanabilirliğin maksimum düzeye çıkartılabilmesi,

Suni Deri Gofraj Ön Isıtma

� Modüler yapısı nedeniyle kolay takılıp sökülebilmesi ve daha az yer işgal etmesi, � Farklı ihtiyaçlara göre plan ve projelendirme kolaylığı sağlayabilmesi, � Infrared (IR) ısıtıcıların ürün şekline göre özel olarak tasarlanabilmesi, � Konvansiyonel ısıtma metoduna göre; hedef sıcaklığa %40’a varan oranda daha kısa sürede ulaşabilmesi.

Uygulamaların Temeli Hedeflenen Isıtma Efektine Çok Kısa Sürede Ulaşmak Uygulamalarımızın temelinde ürün üzerindeki hedeflenen ısıtma efektine çok kısa sürede ulaşmak yatmaktadır. Büyük hacimlerde sadece ısıya ihtiyaç duyulan bölgelerin ısıtılması ilkesinden yola çıkarak, proses incelemelerimizi ve uygulamalarımızı bu doğrultuda yapmaktayız. Ayrıca infrared (IR) teknolojisinin yüksek kontrol edilebilirlik ve tekrarlanabilirlik avantajlarını üretim kalitesini de artıracak şekilde projelendirerek kullanıcının hizmetine sunmaktayız. Tüm uygulamalarımızda firmalara verimli ve düşük yatırım maliyetli çözümler sunmayı hedeflemekteyiz. Sanayide en sık kullanılan boya hatlarından örnek verecek olursak; minimum 14-15 dakika seviyesindeki kürleme süreleri, mevcut sistemden daha düşük enerji tüketen infrared (IR) sistem kullanılarak 6-7 dakika seviyesine çekilebilmektedir. Bununla birlikte ağır mekanik yapılar ortadan kaldırılarak kurulum maliyetleri de minimize edilmektedir.

Bitümen Laminasyon Fırını

WIN 2014 ÖZEL EKİ 3


ADVERTORIAL

WIN 2014 ÖZEL EKİ

Proses Uygulamalarından Bazıları

• Kurutma

• Laminasyon

• Yapıştırma

• Yumuşatma

• Pişirme

• Kaynak

• Ön ısıtma

• Tavlama

• Terbiye

• Son ısıtma

• Yüzeysel ısıl işlemler

• Şoklama vb.

UFO Endüstriyel’in Ana Faaliyet Alanları

Ana faaliyet alanlarımızı, panel ısıtıcı üretimi, şok ısıtıcılar, özel kurutma sistemleri, büyük alan ısıtma sistemleri, özel dizayn fırınlar ve otomasyon sistemleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte firmamız, ısıtma prosesinin olduğu her alanda ihtiyaca göre uygulama yapma deneyimine sahiptir. Aşağıda uygulama yapmış olduğumuz sektörler ve bu sektörlerdeki proseslerde kullanılabilirlik tablosu bulunmaktadır. � � � � � � � � � � � � � � �

Ambalaj, Beyaz Eşya, Boya, Cam, Deri, Suni Deri, Emprime, Gıda, Kağıt, Matbaa, Ağaç, Otomotiv, PVC, Tekstil, Yalıtım.

4 WIN 2014 ÖZEL EKİ

Ürün Portföyü

UFO IR Elementler, IR Kurutucular, IR Panel Isıtıcılar, IR Alan Isıtıcılar, IR Fırınlar, ihtiyaca göre otomasyon sistemleri ve diğer ısıl proseslerde ihtiyaç duyulan sistemler tamamıyla UFO Endüstriyel tesislerinde üretilmektedir. Tüm bu ürünler müşterilerimize, uzman ve deneyimli kadromuzun projelendirmesiyle, UFO markasının garanti ve kalitesi altında sunulmaktadır.

WIN 2014 Fuar Eki  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you